Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Wpłata do PPK
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Świadczenia z ZFŚS dla małżonków zatrudnionych w tej samej firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022 - Prowadzenie działalności socjalnej w firmie
Zasady ustalania stanu zatrudnienia wykazywanego w deklaracji Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Ubezpieczenia w ZUS przy umowie przedłużonej do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Potrącenia z powtarzającej się umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Zwolnienie za pracowników 50+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022 - Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb określenia statusu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Zapewnienie warunków bhp dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Liczba stażystów kierowanych do firmy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Pracownicze plany kapitałowe w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022 - PPK w praktyce - deklaracje, wnioski, oświadczenia
Urlop wypoczynkowy po okresie pracy wykonywanej w Niemczech
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Zapewnienie wymogów bhp i potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Dofinansowanie z PFRON w przypadku żony ubezpieczonej jako osoba współpracująca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Rozliczenia przedsiębiorców z PFRON
Samochody osobowe
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2022 - Używanie firmowych samochodów w 2022 r.
Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Dopłaty z ZFŚS dla małżonków zatrudnionych w jednej firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Zmiana rodzaju umowy zawartej z pracownikiem a PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Wypełnianie danych dotyczących stanu zatrudnienia w INF-1
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Efekt zachęty według metody ilościowej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2021 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2021 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Sporządzenie informacji INF-U
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2021 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wyznaczenie pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownicy 50+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Zasady korzystania ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Usługa szkoleniowa sfinansowana wynagrodzeniem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Odprowadzenie wpłat do PPK w przypadku nowo zatrudnionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Wsparcie z PFRON w formie dofinansowania do wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 - Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie kosztów zatrudniania pracowników
Odpis na ZFŚS i dopłaty urlopowe dla pracowników na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021 - Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
Pracownik na urlopie rodzicielskim a stan zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Uwzględnianie emeryta w rozliczeniach we wniosku Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Zawieszenie działalności uruchomionej z wykorzystaniem dotacji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Ustalenie podmiotu zatrudniającego zobowiązanego do utworzenia PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych w KW PSP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Zapisowi do PPK podlegają osoby pełnoletnie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Samochody osobowe
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2021 - Używanie firmowych samochodów w 2021 r.
Obowiązek wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Zawieszenie działalności na czas pandemii
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Ulga w składkach na FP, FS i FGŚP nie za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
PPK u najmniejszych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Zawieszenie działalności a zasiłek chorobowy i macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Zakres podmiotowy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania przepisów ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Nowości w usługach rozwojowych dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Uczestnictwo obcokrajowca w PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Zasady zawieszania działalności gospodarczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020 - Zawieszenie i likwidacja działalności gospodarczej
Wpłata na rachunek PPK za wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Mikropożyczka, czyli do 5.000 zł bezzwrotnego wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Opłata za dokonanie wpisu do Bazy o odpadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020 - BDO obowiązki podmiotów wytwarzających odpady
Zawieszanie działalności w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2020 - Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Pracownicy 50+ będący wcześniej bezrobotnymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023 - Rozliczanie składek na FP, FS i FGŚP
Roczne jednostki pracy dla określenia statusu przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Moment przystąpienia do PPK przez pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Wpłata do PPK w przypadku dwóch umów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Dwie umowy i koszty płacy do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Zawarcie umowy na okres próbny a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Przewozy na potrzeby własne tylko z pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023 - Samochód w firmie zezwolenia, opłaty i inne koszty dotyczące użytkowania
Obowiązek zapewnienia szkolenia bhp dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023 - Świadczenia socjalne i szkolenia dla pracowników
Równoczesne zwolnienie kilku pracowników w małej firmie a odprawy
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Ustalanie statusu firmy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Urlop wypoczynkowy oraz opieka dla osób zatrudnionych na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Przewozy na potrzeby własne tylko z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Wymiar urlopu w razie przerwy w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 1.06.2023
Świadczenia pracownicze dla przejmowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Regulacje wewnętrzne pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Samochody osobowe
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2023 - Używanie firmowych samochodów w 2023 r.
Wsparcie z KFS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Efekt zachęty według metody ilościowej
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2023 - Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2023 - Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Sporządzenie informacji INF-U
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2023 - Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Podstawowe zasady wdrażania i funkcjonowania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Zakres podmiotowy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Pracownica na urlopie macierzyńskim objęta jest autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 6.02.2023
Zatrudnieni objęci kontrolą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023
Sukcesja w firmie ze wsparciem doradczym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Autozapis w PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Autozapis w PPK
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
Pierwszy ponowny autozapis do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022 - Co nowego w prawie dla firm w 2023 roku?
Zasady zawieszenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zdefiniowanie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
FP, FS i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Brak ubezpieczeń i składek w ZUS w określonych sytuacjach
Uprawnienia pracownicze przy umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Okres skierowania na staż osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Składki ZUS za małżonka wspólnika zatrudnionego w spółce jawnej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
PPK w przypadku pracowników młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy zatrudnieniu na zastępstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Obowiązki w PPK w związku z zatrudnieniem nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Najniższe wynagrodzenie pielęgniarki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu pracy na etacie w firmie męża
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Czy informować pracowników o wypłacie świadczenia urlopowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Przyjęcie stażysty do firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022 - Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych
TARCZA Podmiot uprawniony do mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Zawieszenie prowadzenia firmy mimo zatrudnienia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń i nowa definicja kosztów płacy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ustalanie stanu zatrudnienia przy wpłatach na PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Zatrudnianie niepełnosprawnych
Liczba personelu na potrzeby ustalenia statusu MŚP
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Zawieszenie działalności w przypadku pracownika na chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Dofinansowanie i refundacja z PFRON udzielona na niepełnosprawną osobę współpracującą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Czy przy krótkotrwałym zatrudnieniu pracownikom przysługuje odzież i obuwie robocze?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Zawieszenie działalności gospodarczej na okres kwarantanny przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Ustalenie stanu zatrudnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020
Czy związki zawodowe mogą wnioskować o wprowadzenie regulaminów wynagradzania i pracy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Samochody osobowe
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2020 - Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Świadczenia z ZFŚS przy niepełnym etacie i urlopie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Pracownica na wychowawczym a zawieszenie działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Dofinansowanie z PFRON na pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Przystąpienie do PPK osoby wykonującej umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Prowadzenie PPE a wdrożenie PPK w firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Wpłaty na rachunek PPK pracownika oddelegowanego za granicę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Kiedy zleceniobiorca ma prawo do chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Wsparcie na szkolenie
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Wsparcie dla pracodawców osób niepełnosprawnych
ZUS przy zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Procedura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
PPK Stan zatrudnienia na 30 czerwca br. zdecyduje o utworzeniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Warunki bhp dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019 - Zapewnienie warunków BHP w firmie
Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Przystąpienie do PPK z własnej woli
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Efekt zachęty według metody ilościowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Sporządzenie informacji INF-U
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Finansowanie przez pracodawcę wpłat na PPK
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Rodzaje umów a stan zatrudnienia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
PPK również dla cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Osoby uprawnione do wykonywania przewozów na potrzeby własne
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019 - Pracownicze Plany Kapitałowe
Przechowywanie dokumentów
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Wstępne badanie i szkolenie bhp dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zasady opłacania składki na FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Samochody osobowe
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonanie dzieła
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Sporządzenie informacji INF-U
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Wsparcie z KFS tylko dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Umowa cywilnoprawna lub praca samego właściciela a zakaz handlu w niedziele i święta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Ustalanie zatrudnienia przy rozliczeniach z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Odpis na ZFŚS za pracownika na urlopie bezpłatnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Wypełnianie niektórych pozycji w informacji INF-D-P i we wniosku Wn-D
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Zasady wnoszenia wpłat na PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Wszystko o obniżaniu wpłat na PFRON
Emeryt a rozliczenia PFRON
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Przewozy na potrzeby własne
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Samochody osobowe
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Ubezpieczenia i składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Składka na FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Odpis na ZFŚS na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Odpis na fundusz socjalny gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Stan zatrudnienia na potrzeby rozliczeń z PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Terminy przekazywania odpisów na ZFŚS
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2017
Członkostwo w spółdzielni w stażu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Dane w pozycjach 37 i 38 wniosku Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Wypełnianie dokumentów do PFRON
Zawieszenie działalności nie uchroni przed zapłatą zaległości
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Ustalanie i ewidencja księgowa miesięcznych wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników dla celów PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
ZUS cudzoziemca zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Zasady ogólne korzystania ze zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Stan zatrudnienia w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017 - Pomoc de minimis czy publiczna?
Efekt zachęty według metody ilościowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Pierwszy czy kolejny urlop wypoczynkowy w Polsce po zatrudnieniu w Niemczech?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Warunki bhp także dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Podstawowe informacje o wpłatach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Regulamin tylko dla pracowników etatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Ubezpieczenia w ZUS pracownika obywatela Niemiec
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Ustalanie zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Czy osoba wykonująca umowę na zastępstwo ma prawo do 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Praktykant a stan zatrudnienia w firmie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Status przedsiębiorcy dla celów JPK w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Samochody osobowe
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ulgi we wpłatach na PFRON w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Stan zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Ustalanie średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ustalanie średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby pomocy publicznej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Zasady przyznawania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016 - Wypełnianie druków w rozliczeniach z PFRON
Informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Średnioroczne zatrudnienie a status przedsiębiorcy dla celów JPK - w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Możliwość rozwiązania umowy ze stażystką w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Dwa listopadowe święta z zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Obowiązek zapewnienia szkolenia dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016 - Profilaktyczna ochrona zdrowia i szkolenia pracowników
Karnety sportowe dla pracowników i byłych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zasady wnoszenia wpłat na PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Obniżanie wpłat na PFRON po zmianie przepisów
Rozliczenie szkolenia zrealizowanego przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
15 sierpnia br. obowiązuje zakaz pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Kogo PFRON traktuje jako pracodawcę?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Zasady przyznawania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników
Umowa cywilnoprawna nie gwarantuje prawa do świadczeń z zakresu bhp
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Odpis na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zatrudnienie w małżeńskiej spółce z o.o. - prawo pracy oraz ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Kto reguluje wpłaty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016 - Wszystko o wpłatach na PFRON w 2016 roku
Ustalanie stanu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016 - Wszystko o wpłatach na PFRON w 2016 roku
Opodatkowanie dofinansowania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Zatrudnienie na podstawie powołania a stan zatrudnienia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi a zwolnienie z PIT i ze składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Zakaz pracy w handlu w grudniowe i styczniowe święta
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Urlop wychowawczy tylko dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Pracownicy w wieku 50+ będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Do końca grudnia rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Odpis na ZFŚS na pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Podstawowe zasady zawieszania firmowej działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015 - Zawieszenie działalności gospodarczej
Stan zatrudnienia do wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Czas zawiesić sezonową działalność
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Stan zatrudnienia dla celów ustalenia obowiązkowych wpłat do PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wpłata nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Samochody osobowe
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Efekt zachęty według metody ilościowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Udzielanie urlopu ojcowskiego w nietypowych okolicznościach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Szkolenia dla zleceniobiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Jak pozyskać środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców?
Pomoc publiczna na szkolenia i de minimis w programach z EFS na lata 2014-2020
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Jak pozyskać środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców?
Wsparcie z PFRON na osobę współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracującym przy komputerze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Pomoc publiczna na szkolenia i de minimis w programach z EFS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Komu i kiedy przysługuje prawo do dofinansowania?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Wypełnianie dokumentów o dofinansowanie z PFRON
Pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Na kogo przysługuje dofinansowanie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014 - Skąd wziąć pieniądze na miejsca pracy?
Ustalenie stanu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014 - Wszystko o wpłatach na  PFRON
Wsparcie z PFRON w przypadku pracownika na rencie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące rozliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia dla osoby współpracującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
W listopadzie dwa dni z zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Składki ZUS za żonę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Formalne wymogi zawieszenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014 - Zawieszenie działalności gospodarczej
Bezpieczne warunki pracy także dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014 - Praktycznie o składkach na FP, FGŚP i FEP
Zatrudnienie bezrobotnego a składki na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Na kogo przysługuje dofinansowanie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014 - Niepełnosprawny pracownik w firmie
W czerwcu dwa dni z zakazem handlu i ruchu pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Kogo uznać za pracownika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014 - Wypełnianie dokumentów do PFRON
Dofinansowanie z PFRON na osobę współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Umowa zlecenia a wynagrodzenie chorobowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zatrudnianie pracowników a zawieszenie działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Wprowadzenie regulaminu pracy dotyczy zatrudnionych na etat
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Badania wstępne oraz szkolenie bhp dla zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Czy przy umowie na zastępstwo przysługuje urlop szkoleniowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w budżetówce - na co zwrócić uwagę przy obliczaniu i ustalaniu uprawnień?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Dofinansowanie wynagrodzeń w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Na przełomie roku cztery święta objęte zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Podstawa zatrudnienia głównego księgowego w zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Odprawa pośmiertna po byłym pracowniku-renciście
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Kiedy prezesa wliczyć do stanu zatrudnienia?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Stażysta w firmie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Zasady wypłacania wsparcia w formie dofinansowania do wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013 - Pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Rządowe gwarancje de minimis
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Prawo do urlopu w pierwszej pracy po odbyciu stażu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Dofinansowanie z ZFŚS dla osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Umowa o dzieło zawarta z członkiem zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Czwartek 15 sierpnia wolny dla pracowników w handlu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (983) z dnia 10.06.2013 - Wszystko o opłacaniu składek na FP i FGŚP
Zatrudnienie zleceniobiorcy w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Definicja osoby pracującej dla celów statystycznych
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Cztery majowe święta objęte zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
W Święta Wielkanocne praca w handlu niedozwolona
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Ważne terminy do rozliczeń z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Zawieszenie działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (942) z dnia 17.01.2013 - Jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w 2013 roku?
Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym we wniosku Wn-D
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60