Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 5.06.2019 r. do 29.07.2020 r.
Uregulowanie wykonywania pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Skrócenie tygodnia pracy na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Treść i zakres regulaminu Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Skutki naruszenia przepisów ochronnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Inne obowiązki związane z pracą wykonywaną zdalnie
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Kryteria oceny utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Ujawnienie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Aktualność i faktyczne istnienie przyczyny
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Nadużycie prawa przez pracownika
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Warunki pracy w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Konfliktowy charakter pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Praca w nadgodzinach
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Korzystanie z urlopu "na żądanie"
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Planowanie urlopów wypoczynkowych w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Instytucja przedawnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Odmowa wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Wynagrodzenie uzupełniające pracownika uczelni wyższej w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Urlop na żądanie w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Żądanie udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Konsekwencje naruszenia granic wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Problematyka tworzenia planu urlopowego oraz dopuszczalności zmian
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Plan pracy dla zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Niepełna ochrona przedemerytalna członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Okoliczności, w których pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Dopuszczalność skrócenia wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Zakładowe zasady odpracowywania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Uwzględnienie wniosku pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Okresy pracy zaliczane do stażu w służbie bhp
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Przedawnienie prawa do odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Aktualność i faktyczne istnienie przyczyny
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Nadużycie prawa przez pracownika
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Termin dokonania rozliczenia podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017 - Pracownik w podróży służbowej
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Chronieni członkowie związków zawodowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Nadużycie ochrony
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Praca na urlopie rodzicielskim według określonego grafiku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Urlop "na żądanie"
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Rozkład czasu pracy w razie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim - opinia MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Zasady zlecania pracownikom dyżurów pełnionych w domu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Treść regulaminu i administrowanie Funduszem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Upływ terminu jednego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Przekroczenie terminu na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Urlop "na żądanie" pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Treść i zakres regulaminu Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Nadużycie ochrony
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Uprawnienia rodzicielskie nie służą do ochrony stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Krótsze wypowiedzenia dla umów czasowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Długoletnie umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Urlop na żądanie pracownika
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Dyscyplinarne skutki niewykonywania poleceń służbowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Zawarcie umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Zawarcie długoterminowej umowy na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Udzielenie odpowiedzi na pismo pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Termin wykorzystania urlopu na żądanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Porozumienie pracodawców w sprawie wypożyczenia pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Dopuszczalność odmowy udzielenia urlopu na żądanie
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Zasady ogólne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Urlop na żądanie pracownika
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Sposoby kompensowania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Kolejność wykorzystania urlopów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60