Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 38 obowiązującym od 5.06.2019 r. do 29.07.2020 r.
Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Konsultowanie ze związkami zawodowymi wypowiedzeń umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Ochrona związkowa pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Konsultacja wypowiedzenia umowy ze związkami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 38 w pozostałych wersjach czasowych
Wyłączenia ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
ZBIOROWE PRAWO PRACY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Nowa przyczyna wypowiedzenia wymaga konsultacji
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Wypowiedzenie umowy pracownikowi tymczasowemu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Wspólne warunki utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
KONSULTACJE ZWIĄZKOWE
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zwolnienie w trybie indywidualnym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wypowiedzenie umowy przez pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Warunki formalne rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Przetwarzanie danych związanych z przynależnością do związków zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Procedury zmiany systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ NIEOBJĘTEGO USTAWĄ O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Zawiadomienie strony pracowniczej o redukcji zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wypowiedzenie zmieniające
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Konsultacja wypowiedzenia z organizacją związkową
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Obrona indywidualna pracownika ze strony związków zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
KONSULTACJE ZWIĄZKOWE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Rozwiązanie umowy o pracę odwołanego prezesa zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ochrona zatrudnienia podczas i po urlopie wychowawczym
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki formalne wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Konsultacja rozwiązania umowy ze związkiem zawodowym
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Konsultacja wypowiedzenia zmieniającego ze związkiem zawodowym
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Zmiana warunków pracy i płacy w czasie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Przeniesienie chronionego pracownika samorządowego na inne stanowisko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Brak obowiązku ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Obowiązywanie układu zbiorowego i pakietu socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Zwolnienie pracownika bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Obowiązki pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia grupowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ochrona przy zwolnieniach indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Tryb zmiany wysokości dodatku funkcyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Konsultacja rozwiązania umowy ze związkiem zawodowym
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Konsultacja wypowiedzenia zmieniającego ze związkiem zawodowym
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego nałożono karę porządkową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Rozwiązywanie umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Ustalenie organizacji związkowej reprezentującej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Z wokandy Sądu Najwyższego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Jakie obowiązki wobec pracowników po likwidacji spółki jawnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rozwiązywanie umów z młodocianymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Zatrudnianie pracowników młodocianych
Czynności jakie należy podjąć rozwiązując umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Konsultacja związkowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Forma wyrażenia zgody na zwolnienie działacza związkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Jak rozmawiać z przedstawicielami pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Członek zarządu na etacie pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60