Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 5.06.2019 r. do 29.07.2020 r.
Wydanie świadectwa pracy osobie powołanej na stanowisko PINB
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Zawieszenie działalności socjalnej w firmie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Harmonogram wdrażania PPK przez podmioty zatrudniające po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
TARCZA Zawieszenie działalności socjalnej w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Wysokość i obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
"Zawieszenie" zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Spółka cywilna jako strona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Szkoła niepubliczna jako pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Podmiot zatrudniający bez siedziby na terytorium RP a PPK
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Obowiązki związane z prowadzeniem PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zatrudnienie tych samych pracowników w spółkach powiązanych kapitałowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach na PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023 - Wypełnianie przez pracodawców dokumentów do PFRON
Zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023
Skutki przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej w sferze zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Wdrożenie PPK przez spółkę komandytową
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Podstawowe zasady wdrażania i funkcjonowania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Wpływ regulacji wynikających ze specustawy na przepisy kodeksowe
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
30 września br. mija termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Zbliża się termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Pracownicze plany kapitałowe w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022 - PPK w praktyce - deklaracje, wnioski, oświadczenia
Pojęcie pracodawcy w kwestii wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Kontrola inspekcji pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i świadczeń pochodnych w 2022 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Prawa i obowiązki pracodawcy na początku 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Wpływ podwyżki płacy minimalnej na wysokość świadczeń w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Czy w 2022 r. wzrośnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Utworzenie PPK w nowo powstałym podmiocie zatrudniającym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Sukcesja w stosunkach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wzrost świadczeń w 2022 r. po podwyżce płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Do 30 września br. należy odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - zasady ogólne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wypłata świadczenia urlopowego przy braku prawa do 14 dni urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Likwidacja stanowiska pracy jako podstawa wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Ustalenie podmiotu zatrudniającego zobowiązanego do utworzenia PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Ograniczenie wysokości odpraw w okresie pandemii, wynikające ze stosowania regulacji specustawy z uwzględnieniem wyjaśnień resortu pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Pojęcie likwidacji pracodawcy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Spółka cywilna jako pracodawca i płatnik składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021 - Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
Czy nagroda jubileuszowa objęta jest ograniczeniami wynikającymi ze specustawy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Pojęcie "likwidacji pracodawcy"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Bonus wypłacany pracownikom likwidowanego działu
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Okoliczności przejęcia pracowników innego podmiotu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Osoby zatrudnione na umowę zlecenia a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań w okresie pandemii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Dokumentowanie niewłaściwego zachowania pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Świadczenia wypłacane rodzinie zmarłego pracownika w świetle specustawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r. na tym samym poziomie co w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Przestój ekonomiczny na podstawie specustawy w sprawie COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020 - Wprowadzanie przestoju i innych przerw w wykonywaniu pracy
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Skutki bilansowe korekty odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Skutki bilansowe korekty odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Do 30 września br. termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Niewłaściwa reprezentacja wypowiadającego umowę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Rezygnacja lub zawieszenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Termin obejmowania pracodawcy ustawą o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przejęcie pracowników w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Etapy wdrażania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019 - Pracownicze Plany Kapitałowe
Koszty pracodawcy związane z wdrożeniem PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Pracodawcy muszą przygotować się na Pracownicze Plany Kapitałowe
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Czy spółce cywilnej przysługuje status pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zatrudnianie pracowników w powiązanych spółkach kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Potrącenie składki związkowej z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Warunki jakie musi spełnić umowa o zakazie konkurencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Przestój w okresie letniego spowolnienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora biblioteki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Czy oddział wnosi wpłaty na PFRON?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Czy oddział zagranicznej firmy wnosi wpłaty na PFRON?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Umowa o pracę z dyrektorem domu pomocy społecznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Przyjęcie bezrobotnego na staż
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Podmiot uprawniony do wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Oddział firmy jako samodzielny pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Pracownik tymczasowy a wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Stan zatrudnienia dla celów ustalenia obowiązkowych wpłat do PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Kto ma zatrudniać pracowników: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Zatrudnienie pracownika w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Spółka cywilna w roli pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej
Kto jest pracodawcą: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Szkolenia bhp dla pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014 - Wszystko o szkoleniach bhp
Praktyka absolwencka
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Spółka zagraniczna musi odprowadzać zaliczki na podatek od wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce pracowników - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Dokumenty do ZUS za osobę zatrudnioną do opieki nad babcią
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Przejęcie pracowników spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Wykonywanie pracy w spółce powiązanej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Tylko całkowita likwidacja firmy dopuszcza zwolnienie ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Czy i kiedy wspólnik może zostać pracownikiem spółki cywilnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zatrudnienie wspólnika w spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Szkolenia bhp pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Państwowa Inspekcja Pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60