Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 251 obowiązującym od 5.06.2019 r. do 29.07.2020 r.
Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Wyłączenie z limitów 3/33 umowy zawartej na prace sezonowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Przerwa w zatrudnieniu a limit czasowy umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Kontynuowanie prowadzenia akt osobowych po przedłużeniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Kontynuacja stosunków pracy oraz wykonywania umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Limit zatrudnienia terminowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Ustalenie okresu wypowiedzenia w zależności od zakładowego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Przedłużenie umowy do dnia porodu a limit zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Umowa o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Maksymalny czas trwania umowy terminowej cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Ustalanie limitu umów przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ustalanie limitów zatrudniania na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Warunki zatrudnienia pracownika na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Limity zatrudniania na podstawie umów na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Długotrwała umowa na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Konsekwencje przerw między umowami terminowymi
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Rodzaje umów o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Ustalenie limitów 3/33 umów na czas określony po ponownym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Umowa na okres próbny poza limitami
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminową
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zasady limitowania umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Kolejne zatrudnienie u jednego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieobecności zastępowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Limitowanie zatrudniania na czas określony
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Umowy wyłączone spod limitu
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Umowy sezonowe
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawarcie umowy o pracę na czas wykonania projektu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Stosowanie limitów 3/33 po przerwie w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego do realizacji projektu unijnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Przekształcenia umowy terminowej nie trzeba potwierdzać aneksem
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Obowiązki informacyjne wobec podmiotów zewnętrznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Ustalenie limitu 33 miesięcy pracy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Umowa na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Procedura i skutki odwołania członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 251 w pozostałych wersjach czasowych
Umowa na czas określony w przypadku ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Limitowanie zatrudniania na czas określony
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Umowy wyłączone spod limitu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawarcie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego, w tym w okresie ferii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Zakres stosowania Karty Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Gdy główna księgowa ma zostać członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Powołanie na kolejną kadencję a przedłużenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Wypowiedzenie umowy pracownikowi tymczasowemu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Pozostałe postanowienia określone w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Przekroczenie limitu umów na czas określony a ciąża pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Treść umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Wliczanie do limitu umów na czas określony okresu zatrudniania w ramach robót publicznych - stanowisko MRiPS
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Przejście na emeryturę i zawarcie nowej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Zawarcie umowy na okres próbny i konsekwencje przekroczenia jej limitu czasowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Uprawnienia pracownicze przy umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Skutki zamieszczenia w umowie o pracę innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianego poza limitami
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Jak odwołać członka zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Zasady sporządzania oraz rozwiązywania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Zatrudnienie równoległe w tej samej firmie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Zatrudnienie czasowe w ramach robót publicznych a limity "33 i 3"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022 - Wybrane stanowiska resortu pracy i PIP w 2022 roku
Ponowne zatrudnienie pracownika a umowa na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Kontynuacja umowy z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Limitowanie umów na czas określony na przestrzeni lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Przesłanki uchylenia limitów zatrudniania na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Ustalanie limitu czasowego przy przerwach między umowami o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Uchylenie limitów "33 i 3" bez adnotacji w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Umowa w celu przygotowania zawodowego nie wchodzi do limitów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Zatrudnienie terminowe cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Konsekwencje przerw między umowami i zawarcia aneksu do umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Krótkie umowy na czas określony objęte limitowaniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Limity pracownika niepedagogicznego szkoły
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Przejęcie zakładu pracy a bieg limitów "33 i 3"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Ponadmiesięczne przerwy mogą wpłynąć na limity
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Limit umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Zatrudnianie młodocianego po ukończeniu przygotowania zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Wykorzystanie limitu czasowego po umowie na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Kontynuacja zatrudnienia młodocianego, w tym po zakończeniu nauki zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Ponowne zatrudnienie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022
Brak zapisu w umowie o pracę a wyjątki od limitów "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Przedłużenie umowy o pracę i sporządzenie informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Limity "33 i 3" w razie przedłużenia umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Charakter stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Nowy stosunek pracy z inicjatywy jego stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Wyczerpanie ilościowego limitu umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zatrudnienie na czas trwania kadencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Roboty publiczne poza limitami umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Zatrudnienie tego samego pracownika po długim okresie przerwy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Zawarcie umowy na zastępstwo na okres krótszy niż nieobecność zastępowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Czwarta umowa na czas określony a limit 33/3
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Ponowne zatrudnienie po przerwie u wcześniejszego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Termin rozwiązania umowy o pracę przekształconej w kontrakt bezterminowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę a bieg limitów 33 i 3
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach urzędów
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Rodzaje umów o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie na czas nieokreślony a limity
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Zawarcie umowy o pracę i obligatoryjne elementy tej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Limit umów a ponowne zatrudnienie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej z naruszeniem limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Przejęcie zakładu pracy a bieg limitów zatrudnienia
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2021 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2021 r.
Urlop macierzyński a zakończenie terminowej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Zmiana rodzaju umowy o pracę łączącej strony o charakterze pozornym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Limit umów o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Aneks do umowy z uwzględnieniem limitów "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Możliwość zawarcia umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Zawarcie umowy na czas określony po zakończeniu umowy bezterminowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Udokumentowanie przekształcenia umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Umowa na próbę poza limitem umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Uchylenie limitów "33 i 3" a brak zapisu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Kontynuacja zatrudnienia młodocianego a limit "33 i 3"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 - Zasady zatrudniania młodocianych
ZAWIERANIE UMÓW NA CZAS OKREŚLONY
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zatrudnienie byłego pracownika młodocianego na czas określony a limity 33 i 3
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Umowa o przygotowanie zawodowe
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o charakterze terminowym byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Kolejne zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy po przerwie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Wykaz wykroczeń przeciwko prawom pracownika
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Brak zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora o wyłączeniu umowy na czas określony z limitów
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Dopuszczalność zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem samorządowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Zmiany zasad limitowania umów na czas określony na przestrzeni lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Limitowanie umów terminowych na przestrzeni lat
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Uprawnienia pracownika po przejęciu zakładu przez nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Przekształcenie z mocy prawa umowy na czas określony w kontrakt bezterminowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Przejęcie zakładu pracy a bieg limitów zatrudnienia - odpowiedź MRPiT na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Umowa terminowa po zatrudnieniu na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Data rozwiązania umowy zawartej na czas nieobecności innego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Błędna data w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Uchylenie limitów zatrudnienia terminowego w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Limit umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Możliwość przeliczenia emerytury przy kontynuowaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Informacja o osobie zastępowanej i powodzie jej nieobecności w treści umowy o pracę na zastępstwo
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania stosunku pracy przez zastępowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Data zakończenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Umowy sezonowe bez przekształcenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Termin końcowy i wymiar umowy na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Koniec umowy na zastępstwo a niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Praca na zastępstwo podczas obecności zastępowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Stosowanie limitów "33 i 3" przy ponownym zatrudnieniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Rodzaje i liczba umów zawieranych z cudzoziemcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY Z UPŁYWEM CZASU, NA KTÓRY ZOSTAŁ ZAWARTY
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Wpływ czasu trwania okresowych stosunków pracy oraz ilości podpisanych pomiędzy podmiotami umów na termin zakończenia współpracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Określenie terminu rozwiązania stosunku pracy w sposób opisowy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Umowa na zastępstwo pracownika czasowo przesuniętego do innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Przy przedłużeniu umowy aneksem trzeba uważać na limity
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Niepełna ochrona przedemerytalna członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Umowy terminowe bez względu na limity
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ustawa antykryzysowa a limity "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Informacja o przekształceniu rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Zawarcie umowy o pracę na sezon grzewczy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Przerwa w zatrudnieniu na czas określony bez wpływu na stosowanie reguły 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Umowy na czas określony, do których nie stosuje się limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Zatrudnianie pracowników w powiązanych spółkach kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Kontynuowanie zatrudnienia pracownika po okresie próbnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Limit 33 miesięcy przy przerwach między umowami o pracę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Upływ limitu czasowego zatrudniania na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Zawarcie umowy na czas określony bez limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Zbliża się koniec limitu umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Limit czasowy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Przekształcenie umowy na czas określony w związku z upływem limitu 33 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Zbliża się upływ limitu 33 miesięcy zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia pracownika-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Przedłużenie umowy na czas określony aneksem
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Praca sezonowa w kontekście limitu umów terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Upływ czasowego limitu umów o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Umowa przedłużona do dnia porodu bez limitowania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Zawarcie nowej umowy po zatrudnieniu terminowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Ustalanie limitów czasowych i okresu wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Jak zatrudnić i zwolnić pracownika na zastępstwo?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Wprowadzanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Stosowanie reguły 3/33 dla umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wyłączenie niektórych umów zawartych na czas określony z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Umowa na czas określony dłuższy niż 33 miesiące
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Stosowanie limitów 3/33 do umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Ustalanie limitów zatrudnienia terminowego na przestrzeni lat
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Terminowa umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Wyłączenie limitów zatrudnienia terminowego w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Umowa na czas określony niepoprzedzona umową na próbę
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Umowa na czas określony po bezterminowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Ustalanie limitów "33 i 3" przy dłuższym zwolnieniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Okres wypowiedzenia umowy z klauzulą o dwutygodniowym wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zatrudnienie na czas określony w spółce przejmującej byłego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Obliczanie terminów w prawie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Informacja o wypowiedzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Konsekwencje przedłużenia umowy o pracę w drodze aneksu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Zawarcie umowy o pracę na okres kilku lat
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Umowy sezonowe bez limitu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Pracownicy sezonowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017 - PIT i ZUS od wakacyjnej pracy młodzieży
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ustalanie limitu 33 i 3 a "umowy antykryzysowe"
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Przedłużenie umowy do dnia porodu a limity "33 i 3"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Zatrudnienie terminowe na nowych warunkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Przerwy między umowami terminowymi mogą wpłynąć na limity
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Prace sezonowe poza limitem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zatrudnienie na czas nieokreślony poza przepisami dotyczącymi limitowania umów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Ustalanie limitów w okresie przejściowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zwolnienie z limitów z informacją do inspekcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Podpisanie aneksu nie zwolni z limitów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Szczególna ochrona wyłącza limity
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Umowy nauczycieli bez limitowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Przedłużenie umowy na czas określony pracownicy w ciąży do dnia porodu a limity
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zapis w umowie w sprawie niestosowania limitów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zawarcie i wypowiedzenie umowy na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Umowy na czas określony
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Obowiązki informacyjne pracodawcy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Ustawowe wyłączenie umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ustalenie limitu ilościowego umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Umowa na zastępstwo po umowie na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Stosowanie tzw. reguły 3/33 w przypadku zatrudnienia byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Warunki zawierania umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na świadczenie emerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Przesłanki uchylenia limitów zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Uchylenie limitów "33 i 3" wobec umów sezonowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Forma zawarcia umowy o pracę na czas określony wyłączonej z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Skutki aneksu przedłużającego umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Umowy bezterminowe poza limitem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Dalsze zatrudnianie pracownika po umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Limity umów terminowych i umowa na próbę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Zawarcie umowy na czas określony wyłączonej spod stosowania reguły 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Rodzaj umowy łączącej strony
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Zatrudnienie pracownika na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Wypowiadanie umów na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Umowy na czas określony nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Ponowienie umowy na próbę po kilkuletniej przerwie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Przerwy między umowami terminowymi mogą wpłynąć na limity
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Umowa na czas nieokreślony w związku z przekroczeniem limitu ilościowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Przesłanki uchylenia limitów zatrudniania na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Zawarcie umowy o pracę po przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Umowa na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Zatrudnienie byłego pracownika w ramach umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Limit zatrudnienia na umowach terminowych w jednostce samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Umowy sezonowe nie podlegają limitom
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Zatrudnianie na zastępstwo po 22 lutego 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Limit "33 i 3" a umowy przypadające na ustawę antykryzysową
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Stosowanie limitów umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Przesłanki wyłączenia umowy na czas określony z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Aneksowanie umów przedłużanych do dnia porodu a limit "33 i 3"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Wyłączenie z limitów 3/33 umów na wykonywanie prac sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Umowa na czas wykonania określonej pracy a limit "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Pracownik tymczasowy do pracy sezonowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Zatrudnienie terminowe na nowych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Przekształcenie umowy na starych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Limit "33 i 3" w służbie cywilnej i samorządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Numeracja umowy trwającej 22 lutego 2016 r. dla potrzeb limitu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Nowe przepisy w okresie przejściowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Ustalanie limitów w okresie przejściowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Obliczanie limitu czasowego przy przerwach w zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Wyłączenie limitów wobec pracownika objętego ochroną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Umowa na zastępstwo nadal stosowana
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Uchylenie limitów "33 i 3" z uwagi na obiektywne powody po stronie pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Limitowanie i ustalanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Formy prawne zatrudnienia sezonowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Umowy terminowe zaliczane do limitu czasowego i ilościowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Nadal można zatrudniać na zastępstwo nieobecnego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Nauczycielskie umowy terminowe poza limitami
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Dla przekształcenia umowy wystarczy przekroczenie jednego limitu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Umowy na czas określony zawierane z osobami objętymi przepisami szczególnymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Umowy sezonowe poza limitowaniem
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Poinformowanie inspekcji pracy o niestosowaniu limitów i zmiana umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Uchylenie limitów zatrudniania terminowego z powodu obiektywnych powodów po stronie pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Podstawa prawna rozwiązania umowy na czas zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Zatrudnienie na zastępstwo w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Umowa o pracę z emerytem zakładowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Zatrudnienie na próbę można powtórzyć
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Kiedy terminowe umowy o pracę nie podlegają limitom?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Umowy na czas określony w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Przedłużenie umowy może skutkować jej przekształceniem
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Trzecia umowa z rzędu już nie ulega przekształceniu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Zawieranie umów na czas określony po zmianie przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Umowa o pracę z członkiem zarządu na podstawie powołania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Wyłączenie limitów umów na czas określony wobec pracownika objętego ochroną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Zatrudnianie pracownika na podstawie kilku umów terminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Ustalenie limitu czasowego zatrudnienia na czas określony - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Ustalanie limitów umów terminowych zawieranych po przerwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Umowa na zastępstwo bez osobnej regulacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Przekształcenie umowy na starych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Ustalanie limitu "33 i 3" i długości wypowiedzenia w razie przerw w zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Limity umów na czas określony w służbie cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Zatrudniasz na podstawie umów terminowych - czas przygotować się na zmiany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Obowiązki informacyjne wobec PIP
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Nowe limity zatrudnienia na czas określony
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Nowy wzór umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Uchybienia formalne nie uchylą wyjątków od limitów "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Skutki braku informacji o niestosowaniu limitów zatrudnienia terminowego - stanowisko resortu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Umowy na okres próbny poza limitem
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Skutki zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Zawieranie umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Limit umów na czas określony, w tym pod rządami ustawy antykryzysowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Obiektywne przyczyny niestosowania limitów umów terminowych - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Nowe regulacje w prawie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Przekształcenie umowy na starych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Przepisy przejściowe w sprawie zatrudnienia terminowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Limit 33 miesięcy bez wcześniejszych lat pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Umowy na czas określony w 2016 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zatrudnienie terminowe członków zarządu spółki po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zmiana czasu trwania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Stosowanie nowych regulacji w zakresie umów terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Okresowa niepełnosprawność a limit umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Umowy o pracę z członkami zarządu w świetle zmian Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Zatrudnienie terminowe po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Nowe zasady zatrudniania na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Umowy na czas określony pod rządami nowych przepisów kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Nie wszystko można zmienić aneksem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Wakacyjna praca młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Dopuszczalność zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Czas pracy przy wiosennych pracach sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Umowy terminowe przedzielone zleceniem
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Stosowanie limitu umów na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Wymiar etatu nie jest elastyczny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Zatrudnienie terminowe i planowane w tym zakresie zmiany przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Zawarcie kolejnej umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Korekta błędnej daty w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Przedłużenie umowy o pracę na czas określony w drodze aneksu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Wieloletnie umowy czasowe z dłuższym wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Zawarcie kolejnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Nowy termin zakończenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Limit umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ogólne zasady zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ogólna charakterystyka terminowych umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Przekształcenie umowy czasowej w bezterminową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Przerwa pomiędzy umowami na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Charakterystyka umów na czas określony oraz zmiana rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Miejsce pracy pracowników budowlanych a podróż służbowa
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Wypowiedzenie umowy pozostającej w ciągłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Rozwiązywanie umów o pracę tymczasową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Limit umów na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Umowy antykryzysowe z szansą na przekształcenie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Rodzaj kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Zawieranie umów na czas określony w celu wykonywania pracy sezonowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Zawarcie drugiej umowy na próbę czasami dopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zawarcie długoterminowej umowy na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Zmiana terminu zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Zawieranie umów na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Po drugiej umowie pracownik "na stałe"
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Limit umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Limit umów bez okresu próby
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Skutki zawarcia kolejnej umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Warunki zawarcia umowy o pracę na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Zawieranie umów na czas określony z nauczycielami
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Podstawa prawna wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Umowa na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Skutki aneksowania umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Umowa na czas próbny
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Sposób liczenia umów na czas określony zawartych od 1 stycznia 2012 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Limit umów na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Rozwiązanie umowy terminowej a ustawa antykryzysowa
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Skutki bezzasadnego zawarcia długoletniej umowy na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Limit umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Przedłużenie do dnia porodu umowy zawartej podczas urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60