Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 18 obowiązującym od 5.06.2019 r. do 29.07.2020 r.
Ograniczenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zestaw pytań i odpowiedzi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Odprawa emerytalna w małym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wydłużenie lub skrócenie okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Dokonanie zmian w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Zatrudnienie pracownicze nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Regulamin wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Wypłata wyrównania do wynagrodzenia minimalnego pracownika uzyskującego prowizję
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 18 w pozostałych wersjach czasowych
Dochodzenie wyższego wynagrodzenia na drodze sądowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Obowiązek udostępnienia pracownikom tekstu zmienionego art. 18 3e K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Wynagrodzenie unijne nauczyciela w podstawie innych świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Osoba uprawniona do wypowiedzenia umowy o pracę w spółce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Ogólna charakterystyka systemu zadaniowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Skutki zamieszczenia w umowie o pracę innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Uzależnienie wynagrodzenia od wyników ekonomicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Podwyższenie odpisu na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Podstawa wynagrodzenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Konsekwencje naruszenia zasady niedyskryminacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Dyskryminacja płacowa pracowników
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Udzielanie zaliczkowo urlopu wypoczynkowego pracownikowi w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Wynagrodzenie pracownika objętego skróconymi normami czasu pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Ustalanie prawa i wymiaru urlopu w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dopuszczalność zmiany systemu wynagradzania cudzoziemców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Udzielanie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Rozliczanie pracy podczas dyżuru domowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego i jego wykazanie w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zasada uprzywilejowania pracownika w nowej ofercie warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Konsekwencje naruszenia granic wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Dopłata bez względu na status urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Dopłata urlopowa także za urlop zaległy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ryczałt za jazdy lokalne powyżej limitu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Odprawa dla pracownika w związku z likwidacją firmy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Fakultatywność kodeksowego okresu wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Odprawy wypłacane z woli pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarkom, położnym i higienistkom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Nawiązanie stosunku prawnego z członkiem zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Konsekwencje naruszenia zasady niedyskryminacji wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Przyznanie przez pracodawcę wybranym pracownikom dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Zabezpieczenie szkody wekslem in blanco
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Ujednolicenie stawki dodatków za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Dodatek do wynagrodzenia za powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zastrzeżenie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Aktualizacja płacy minimalnej w dokumentach zatrudnionego cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odpracowanie szkody jest niedopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Dyskryminacja płacowa pracowników
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ewidencja czasu pracy radcy prawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Okres wypowiedzenia dłuższy niż ustawowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Wprowadzenie nowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Postanowienia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Przedłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Zapis w umowie o pracę gwarantujący minimalną płacę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Zwrot zawyżonego ekwiwalentu przez byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Szczegółowa treść umowy o pracę
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Tryb dokonywania zmian warunków umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Termin wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Przesłanki ponownego zawarcia umowy na okres próbny po zmianie przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki roszczeniowe
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Kryterium dyskryminacyjne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Dopuszczalność wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Warunki pracy i płacy podlegające zmianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Skorzystanie z opieki na dziecko do 14 lat
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Stosowanie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Reprezentacja spółki handlowej w czynnościach z zakresu prawa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Tryb postępowania w razie zmiany rodzaju umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Dłuższe wypowiedzenie na mocy umowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Zmiana rodzaju umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Zmiany w wymiarze czasu pracy niektórych pracowników podmiotu leczniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Obliczanie zakładowej odprawy emerytalno-rentowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Skutki wypowiedzenia układu zbiorowego pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Charakterystyka umów na czas określony oraz zmiana rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Wypłata diet z tytułu podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Przekształcenie rodzaju łączącej strony umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Odpowiedzialność materialna bez weksla
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Okres wypowiedzenia dłuższy niż kodeksowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zmiana okresów wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Rozwiązanie umowy z pracownikiem zatrudnionym bezterminowo
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Stosowanie weksla w stosunkach pracy niedopuszczalne - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Zatrudnienie członka organu spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Zwiększona odpowiedzialność za mienie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Umowa o pracę nie może wyłączać prawa do zapłaty za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Zwrot kosztów kształcenia w razie rozwiązania umowy w okresie "odpracowania"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Zmiana miejsca pracy na podstawie porozumienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60