Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 29 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Zakres wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ogólne zasady wykonywania pracy tymczasowej i sezonowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Umowy sezonowe bez przekształcenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Termin końcowy i wymiar umowy na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dopiero po zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Zawieranie umowy o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Przeprowadzenie szkolenia wstępnego i stanowiskowego nowo zatrudnionego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Treść umowy o pracę/aktu mianowania nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Prowadzenie listy obecności a ewidencja czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Sposób sformułowania informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Umowa o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Praca za granicą a podróż służbowa
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2019 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Nawiązanie stosunku prawnego z członkiem zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Informacja o warunkach zatrudnienia dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Kiedy trzeba aktualizować informację dodatkową?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Wypłata wynagrodzenia w stawce minimalnej za grudzień ubiegłego roku i urlop cząstkowy na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Pracownicze zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Termin wypłaty a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Norma czasu pracy obowiązująca nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Normy czasu pracy dla zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Przekształcenie umowy o pracę a aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Zawarcie umowy o pracę na sezon grzewczy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Wysokość dodatków za pracę w nocy obowiązująca w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Umowy na czas określony, do których nie stosuje się limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu niedostarczenia zwolnienia lekarskiego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Kontynuowanie zatrudnienia z pracownikiem po ukończeniu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Informacja dodatkowa bez względu na stan zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Nieterminowe powiadomienie o nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Wprowadzenie i warunki stosowania zadaniowego systemu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Uznanie umowy o pracę za pozorną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Norma dobowa i tygodniowa czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Harmonogram pracy niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Ustalenie wynagrodzenia i norm czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Rozliczenia związane z wakacyjną pracą młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wynagrodzenie pracownika świadczącego pracę wyłącznie w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Aktualizacja przepisów wynagrodzeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Upływ terminu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za pracę
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 29 w pozostałych wersjach czasowych
Umowy wyłączone spod limitu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dopuszczalność podpisania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy oznaczonej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Termin nawiązania stosunku pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Szkolenia wstępne
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Proces rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Zawarcie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Obowiązki pracodawcy pod koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Druga umowa na okres próbny u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Procedura zmiany rodzaju umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Dokumentacja związana ze zmianą rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Zagraniczny wyjazd służbowy z dodatkową informacją
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Minimalny zakres informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Umowy na okres próbny po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Porozumienie zmieniające warunki płacowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Zasady określenia w umowie o pracę kilku miejsc wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Rezygnacja z regulaminów zakładowych po spadku stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Świadczenia zwolnione od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Organizacja wykonywania pracy zdalnej w sposób hybrydowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Dane gromadzone od pracownika
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Określenie miejsca wykonywania pracy w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Wydłużenie umowy na okres próbny ze względu na rodzaj pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Wykazywanie dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Zasady aktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Wykazywanie różnych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023 - Nowe regulacje prawa pracy w opiniach urzędów
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Praca tradycyjna zamiast telepracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Aktualizacja umów o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Powołanie na kolejną kadencję a przedłużenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Termin i postać informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Przekazanie niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Dodatkowe świadczenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Informacja o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Termin wypłaty dla kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Nowe rozwiązania z zakresu prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Zmiana zapisu w umowie o pracę w związku z podwyższeniem minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Składki od odprawy emerytalnej oraz ponowne zatrudnienie emeryta
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Forma przekazania dokumentu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Moment złożenia oświadczenia woli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Informacja o zasadach wykonywania pracy w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Zasady wypełniania informacji o warunkach zatrudnienia - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Podstawowe zasady rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy na próbę
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Zmiany w wykroczeniach przeciwko prawom pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Nowe obowiązki pracodawcy delegującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Zakres zmian regulaminu pracy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 1.06.2023
Regulamin szkoleń pracowniczych zapewnianych przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 1.06.2023
Zmiany w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Przerwy w pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Wniosek o podanie przyczyny rozwiązującej umowę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze oraz inne zmiany w kodeksie pracy
Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub warunków pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze oraz inne zmiany w kodeksie pracy
Więcej informacji dla pracownika delegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze oraz inne zmiany w kodeksie pracy
Dodatkowe informacje dla pracownika delegowanego w ramach UE
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze oraz inne zmiany w kodeksie pracy
Warunki płacowe, wymiar czasu pracy, dzień rozpoczęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Nowe dokumenty przechowywane w dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Czas pracy w instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Tożsamość stron stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Rodzaj wykonywanej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Miejsce lub miejsca wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Warunki dotyczące czasu trwania umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Okres trwania umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Pozostałe postanowienia określone w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Zmiana zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie przejściowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Nowe obowiązki przy delegowaniu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Zmiana warunków zatrudnienia aneksem
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Definicja pracy zdalnej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Umowa o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady wprowadzania systemu przerywanego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Godziny nocne w zakładzie pracy oraz dodatek za pracę w nocy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich i innych uprawnień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Wynagrodzenia pracowników-kierowców wypłacane w dwóch terminach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Regulamin pracy skraca informację o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Treść umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Zasady kwalifikacji podróży pracowników między oddziałami pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Wynagrodzenia pracownicze z tytułu umów o pracę
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
PESEL pracownika w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Sposób zapisania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Informacja o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Zakres informacji o warunkach zatrudnienia u małego pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Obwieszczenie w firmach poniżej 50 pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Termin aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zmniejszenie stanu zatrudnienia a utrata mocy regulaminów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Szczegółowość określenia rodzaju i miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Skutki zamieszczenia w umowie o pracę innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2022 - Zatrudnienie w firmie pracownika na stanowisku kierowcy
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Nabycie przez niepełnosprawnego prawa do urlopu dodatkowego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Ustalanie pory nocnej w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Skrócenie umowy na czas określony tylko za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Informacja o warunkach zatrudnienia a regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Zmiana warunków pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Wynagrodzenie i jego składniki w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Miejsce wykonywania pracy przez pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Kontynuacja umowy z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Przesłanki uchylenia limitów zatrudniania na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Uchylenie limitów "33 i 3" bez adnotacji w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 - Zasady zatrudniania pracowników na czas określony
Tryb uchylenia przepisów zakładowych i wynikających z nich warunków płacowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Dokumentowanie nawiązania zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Podstawa wynagrodzenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Układ zbiorowy pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Waluta i natura wynagrodzenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Elementy umowy o pracę zawartej ze znacznym wyprzedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Warunki zatrudnienia sezonowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Skutki podpisania umowy o pracę po dniu przystąpienia do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Dokonanie zmian w umowie o pracę w drodze aneksu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Przedłużenie umowy o pracę i sporządzenie informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Granice dyspozycyjności pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Zwolnienie za pracowników 50+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022 - Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
Skutki określenia wynagrodzenia w walucie obcej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zakres obowiązków pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zatrudnienie na czas trwania kadencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Tworzenie i uchylanie przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Wysokość wynagrodzenie za urlop pracownika delegowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Termin sporządzenia oraz treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wyjście z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Podwyższone koszty pracownicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i innych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Praca ponadnormatywna pracowników należących do kadry zarządzającej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Zapis o systemie czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Zawarcie z pracownikiem umowy na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022 - Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika niepełnoetatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022 - Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze
Czy pracodawca ma obowiązek sporządzić kartę opisu stanowiska pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Podstawowe wymogi formalne związane z zatrudnieniem pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Przekazanie informacji o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Podstawowe dokumenty ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Zawarcie umowy o pracę i obligatoryjne elementy tej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Termin zawarcia umowy o pracę w dniu, w którym przypada święto
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Wybrane obowiązki informacyjne pracodawcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Określenie pory nocnej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Zmiana organizacji pracy w DPS w związku z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Konsekwencje zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Treść umowy o pracę zawartej z pracownikiem na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Miejsce pracy i jej rodzaj w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Należności ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Pracownicy 50+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Zasady korzystania ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Zakładowe zasady organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Termin zawarcia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Zwolnienie z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Uchylenie limitów "33 i 3" a brak zapisu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 - Zasady zatrudniania młodocianych
Rodzaje systemów wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Informacja dodatkowa dla różnych grup zatrudnionych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Zawarcie umowy o pracę - wymogi formalne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
WAŻNE ELEMENTY TREŚCI UMOWY O PRACĘ
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Miejsce pracy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Godziwe wynagrodzenie
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021 - Warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Umowa o przygotowanie zawodowe
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Obowiązki informacyjne
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Okoliczności zatrudniania osób pełnoletnich na warunkach dla młodocianych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Obniżanie dodatku funkcyjnego za okres choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Zakładowe przepisy o czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zakres informacji dodatkowej przy zatrudnieniu kilku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Brak potwierdzenia umowy o pracę na piśmie
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Zmiana terminu wypłat wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Zapisy o telepracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021 - Świadczenie pracy na odległość
Czas pracy głównego księgowego w ramach norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Praca za granicą a podróż służbowa
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2021 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą
Zmiana daty końcowej obowiązywania umowy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Informacja dodatkowa dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Jak w umowie o pracę określić miejsce jej wykonywania?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Odmowa zawarcia umowy przyrzeczonej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Fakultatywny regulamin pracy a informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Data nawiązania kolejnego stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Informacja dodatkowa dla zatrudnionego na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia z bieżącymi danymi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Zaostrzenie sankcji za "ukrywanie" dłużnika alimentacyjnego oraz jego zarobków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS, gdy umowę o pracę zawarto w niedzielę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Uchylenie limitów zatrudnienia terminowego w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Zmiana miejsca wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Informacja o osobie zastępowanej i powodzie jej nieobecności w treści umowy o pracę na zastępstwo
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Informacja o warunkach zatrudnienia do kolejnej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Zasady sporządzania aneksu do umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Regulamin pracy a zakres informacji
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Określenie składników wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Uregulowanie zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia w odniesieniu do przepisów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Wyłączenie z limitów 3/33 umowy zawartej na prace sezonowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zmiana stawek wynagrodzenia za pracę - czy aneksować umowy o pracę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Umowa o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Wynagrodzenie za okres wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia koronawirusem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Język, w jakim należy zawrzeć umowę o pracę z cudzoziemcem
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ustalanie limitów zatrudniania na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Godziny nadliczbowe telepracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Dodatkowe dane w informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Przyznanie dodatku określonego w regulaminie wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zakres danych podawanych w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Zasady limitowania umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Inny niż roboczy dzień zawarcia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Sankcje, w tym za "ukrywanie" zatrudniania dłużnika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Zatrudnienie pracownicze nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Rozwiązanie i zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Lista obecności niezależna od ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Rozliczanie prywatnych wyjść z pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
"Zbiorcza" informacja dodatkowa nie zastąpi aktualizacji
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Czy włączenie dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego wymaga wypowiedzenia umów o pracę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Dopuszczalność wprowadzenia w zakładzie pracy premii frekwencyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Wykonywanie pracy w porze nocnej i w niedzielę w świetle zapisów regulaminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Nie wszystkie warunki pracy można zmienić wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Kontynuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Termin nawiązania stosunku pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Szkolenia wstępne
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Data zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS przy zawarciu umowy o pracę w niedzielę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Zwolnienie w celach prywatnych za odpracowaniem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Zawarcie umowy o pracę na czas wykonania projektu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Układ zbiorowy pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Przekształcenia umowy terminowej nie trzeba potwierdzać aneksem
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wymogi formalne związane z nawiązaniem stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Forma i sposób ustalenia warunków zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Tryb i warunki rezygnacji z regulaminów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zmiana rodzaju pracy w drodze polecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Zmiana warunków pracy bez wypowiedzenia
Zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Informacja o warunkach kolejnego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Zasady prawidłowej wypłaty pracowniczych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Informacja dodatkowa po zmniejszeniu wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Rozkład czasu pracy przy zatrudnieniu na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Podwyżka płac a obowiązek aneksowania umów o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Zmiany w warunkach zatrudnienia a informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Doręczenie pracownikowi umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wyłączenie niektórych umów zawartych na czas określony z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Zasady obowiązujące przy zawieraniu porozumienia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Wymiar urlopu wypoczynkowego, w tym uzupełniającego po zmianie wielkości etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Terminowa umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Najpóźniejszy termin zawarcia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Zasady wypłat wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Czynności formalnoprawne zmiany terminu wypłat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Modyfikacja treści umów o pracę w związku ze zmianą terminu wypłat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Wskazanie w treści umowy dnia wolnego od pracy jako terminu jej rozpoczęcia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Kontynuowanie zatrudnienia po ukończeniu przez ucznia kształcenia zawodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Ustalanie wysokości ryczałtu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Nawiązanie stosunku pracy w dzień ustawowo wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zmiana etatu a informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Umowa o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Aktualizacja płacy minimalnej w dokumentach zatrudnionego cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Podwyższenie wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Regulamin pracy skraca informację dodatkową
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Jednostronna zmiana miejsca pracy określonego w umowie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Przyjmowanie prowizji do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zmiana wymiaru etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Informacja o wypowiedzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Termin rozpoczęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Podróż służbowa pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Organizacja czasu pracy u małego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Obowiązki szkoleniowo-informacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Gdy pracownik trafi na leczenie odwykowe
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Przedłożenie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia oraz jej treść
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Informacja dodatkowa przy obniżeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
"Nietypowa" informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Miejsce wykonywania pracy przedstawiciela handlowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Grafik pracownika poza umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Ewidencja czasu pracy radcy prawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zapis w umowie w sprawie niestosowania limitów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Tryb zmiany okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Uchylenie regulaminu pracy bez wpływu na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Obowiązki formalne po uchyleniu regulaminu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Przesłanki uchylenia limitów zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Informacja dodatkowa bez powielania regulaminów
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Konsekwencje uchylenia regulaminów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Postanowienia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zapis o płacy minimalnej w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Wyznaczenie pierwszego dnia pracy na 1 stycznia danego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wynagrodzenie minimalne w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Zakaz konkurencji i monitoring w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Szkolenie bhp kierowcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016 - Kierowca w firmie
Określenie w umowie o pracę wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Umowa o pracę nie tylko na piśmie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Zapis w umowie o pracę gwarantujący minimalną płacę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Sposób przekazywania pracodawcy oświadczeń przez pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Dorozumiana zmiana warunków zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Ewidencja czasu pracy w placówce oświatowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Skutki przekształcenia umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Potwierdzenie warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Zatrudnianie cudzoziemca na uproszczonych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Terminy dla pracodawcy określone przedziałem czasowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Aneks w sprawie wypowiedzenia do umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Od 1 września 2016 r. szybsze potwierdzenie warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Dodatkowe postanowienia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Po 21 sierpnia 2016 r. niektóre informacje dodatkowe do zmiany
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Przechowywanie umowy o pracę w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Przesłanki wyłączenia umowy na czas określony z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Elementy charakterystyczne umowy o pracę zawartej z kierowcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Różne godziny pory nocnej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Wyłączenie z limitów 3/33 umów na wykonywanie prac sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Sporządzanie i aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Aktualizacja informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Obowiązek zawarcia umowy o pracę
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Umowa o pracę na czas określony
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Szczegółowa treść umowy o pracę
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Wymiar czasu pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Zapoznanie z aktami prawa wewnątrzzakładowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Regulacje prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Aktualizacja informacji dodatkowej w zakresie okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Czas pracy i urlop pracownika zatrudnionego jako farmaceuta
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Zmiana rodzaju umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Zatrudnienie na zastępstwo w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Określenie wymiaru czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Pracownik na sezon i do prac dorywczych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Oskładkowanie należności z tytułu wysłania pracownika do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Umowy na czas określony w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Informacja dodatkowa z przepisami do zmiany
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Podróż służbowa pracownika
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2016 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2015 r.
Umowa o pracę z członkiem zarządu na podstawie powołania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Informacja dodatkowa dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Tryb dokonywania zmian warunków umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Postępowanie pracodawcy w razie omyłkowego określenia rodzaju umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Długość dniówki bez wpływu na normy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Zamieszczenie w treści umowy o pracę postanowienia o organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Kwalifikacja podróży pracownika z miejsca zatrudnienia do siedziby pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Układ zbiorowy pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Powierzenie pracownikowi określonej funkcji aneksem do umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Zmiana regulaminu w zakresie podległości pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Wypowiedzenie umów terminowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Zatrudniasz na podstawie umów terminowych - czas przygotować się na zmiany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - projekt zmian do Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
O zmianie długości wypowiedzenia trzeba poinformować
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Wprowadzanie systemu równoważnego w małym zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Informacja dodatkowa dla zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Zmiana warunków pracy i płacy w czasie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Brak obowiązku zmiany regulaminu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Wypowiedzenie umowy zawartej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Informacja o porze nocnej dla pracującego w dzień
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Informacja dla pracownika o normach czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Obiektywne przyczyny niestosowania limitów umów terminowych - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Zmiana wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Stosowanie systemu równoważnego w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Dłuższy niż ustawowy okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zatrudnienie terminowe członków zarządu spółki po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Postępowanie pracodawcy zmieniającego termin wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Umowy o pracę z członkami zarządu w świetle zmian Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Sporządzanie dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Niezbędne formalności przy zatrudnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Informacja o normach czasu pracy i urlopie dla niepełnoetatowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Tryb i termin podwyższenia limitu godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Warunki pracy i płacy podlegające zmianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Informacja o normach czasu pracy i urlopie dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Zatrudnianie młodocianego po zakończeniu nauki zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Sprostowanie omyłki w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Aneks do umowy o pracę zmieniający wysokość wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Treść regulaminu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Zmiana informacji dodatkowej w związku z niepełnosprawnością
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Sposoby organizowania ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Zmiana nazwy pracodawcy albo stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wpływ określenia miejsca świadczenia pracy na kwalifikację wyjazdów pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Informacja o warunkach zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Wynagrodzenie w indywidualnym rozkładzie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Prowadzenie w firmie listy obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów pracowników wysłanych do pracy w Niemczech
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Zakładowe zasady wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Zmiana składnika wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Zawarcie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Dopuszczalność zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę, brutto czy netto?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Przedłużenie terminu trwania umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Określenie wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Etap naboru do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015 - Obowiązki kadrowo-ubezpieczeniowe w związku z zatrudnieniem pracownika
Pisemne potwierdzenie nie zastąpi umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015 - Obowiązki kadrowo-ubezpieczeniowe w związku z zatrudnieniem pracownika
Informacja dodatkowa w dwóch wersjach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015 - Obowiązki kadrowo-ubezpieczeniowe w związku z zatrudnieniem pracownika
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zmiana rodzaju umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Wymiar etatu nie jest elastyczny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Zatrudnianie pracowników w ramach telepracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Zmiana warunków pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Dlaczego ZUS nakazuje oskładkowanie świadczeń delegacyjnych dla pracowników budowlanych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Umowa o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Lista obecności
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Podpisanie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Rozpoczęcie pracy w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Tryb postępowania w razie zmiany rodzaju umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe jednorazowej premii okolicznościowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zapis w umowie dotyczący wysokości wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Urlop wypoczynkowy w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Data zawarcia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Zmiana minimalnej płacy w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Badania profilaktyczne po przerwie w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Umowa o pracę z kierowcą samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Uregulowanie warunków pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Czy porozumieniem stron można zwiększyć wymiar czasu pracy na okres zastępstwa?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Zatrudnienie polskiego pracownika do prac w Norwegii
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Czym jest aneks do umowy o pracę i w jakich sytuacjach może zostać podpisany?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Określenie miejsca pracy w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Obowiązki pracodawcy związane z czasowym zatrudnieniem pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Informacja dodatkowa nie może być ogólna
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Termin wypłaty wynagrodzenia w małym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Aktualizacja informacji dodatkowej w zakresie zmiany norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Aktualizacja informacji dodatkowej dla niektórych pracowników medycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Nieobecności wymagające jedynie poinformowania pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku podwyżki w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Normy czasu pracy pracownika niepełnoetatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Tryb zmiany informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Określenie wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Termin nawiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Wypłata odprawy pieniężnej w razie odmowy przyjęcia zmienionych warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Umowy o pracę bez jednolitego wzoru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Odrębne obowiązki przy zatrudnianiu kierowców oraz prowadzących pojazdy służbowe
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Lista obecności
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Niewypracowanie obowiązującego wymiaru z powodu indywidualnej organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Termin aktualizacji informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Okres wypowiedzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Zmiana godzin pory nocnej w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Jak ustalać okres nocnej pracy w zakładzie?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Zawarcie umowy o pracę kończy poszukiwania pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014 - Formy skutecznego pozyskania pracownika do firmy
Okresy rozliczeniowe muszą być skonkretyzowane
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Miejsce pracy a diety dla kierowcy w transporcie międzynarodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Podróż służbowa a miejsce pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Umowa o pracę dla osoby z zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Praca za granicą a podróż służbowa
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2014 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2013 r.
Zmiana etatu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Z umową o pracę nie można zwlekać
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Zawarcie umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Dopuszczalność zawarcia drugiej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Rozliczanie nadgodzin i podróży służbowej kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Co nie podlega wypowiedzeniu zmieniającemu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Kiedy aktualizować informację dodatkową?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Obowiązek pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Czy możliwe jest zawarcie umowy przed rozpoczęciem pracy i w dzień wolny?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Ustna umowa o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Miejsce wykonywania pracy w umowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Brak klauzuli o wypowiedzeniu w informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Dwa wymiary etatu w jednej umowie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Zmiana wymiaru czasu pracy a aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Kwoty wolne od potrąceń
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Informacja o warunkach zatrudnienia dla młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Termin zawarcia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zmiana zakresu obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Dorozumiane zawarcie umowy po zakończeniu zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Przedwstępna umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Długość okresu wypowiedzenia w informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Więcej danych w informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013 - Poradnik małego pracodawcy
Klauzula o 2-tygodniowym wypowiedzeniu w umowie na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Umowa o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
W zakresie prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Kwoty wolne od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Zapis o minimalnym wynagrodzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Rozwiązanie umowy o pracę a stosowanie kar porządkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wykonywanie pracy w spółce powiązanej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Informacja dodatkowa po podpisaniu nowej umowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Płatny urlop w wymiarze wyższym niż kodeksowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
W umowie tylko miejsce faktycznego wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Podpisanie umowy w czasie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Możliwość zatrudnienia pracownika na umowę godzinową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Pierwszy urlop w karierze zawodowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Informowanie o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Informowanie o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Liczba przepracowanych godzin nocnych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Rozkład czasu pracy nie w treści umowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Wskazanie w umowie więcej niż jednego miejsca wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Regulamin wynagradzania i zakres obowiązków dla jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Umowa "z obietnicą" przyszłego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika objętego równoważnym czasem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Zmiana warunków pracy wymaga informacji
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Za niesubordynację nie zawsze grozi dyscyplinarka
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia - stanowiska GIP i MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zatrudnienie na dwóch stanowiskach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Różne formy zawarcia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Indywidualny charakter informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (983) z dnia 10.06.2013 - Wszystko o opłacaniu składek na FP i FGŚP
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Czy świadczenia przyznane pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Zawieranie umów o telepracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Regulamin pracy u "małego" pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zmiana regulaminu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Oddelegowanie a podróż służbowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (973) z dnia 6.05.2013 - Delegowanie pracowników do pracy za granicę
Informacja dodatkowa przy umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Indywidualny charakter informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Jak zmienić etat przy umowie na czas określony?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wykazanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Dodatki do wynagrodzenia przy pracy zmianowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Informacja dodatkowa dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Praca w sobotę w zamian za wolny poniedziałek
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Kiedy nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Praca za granicą a podróż służbowa
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2013 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2012 r.
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów pracowników wysłanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Jak zmienić wynagrodzenie za pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Czasowe granice obowiązku odpracowania przeszkolenia przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Zmiana miejsca pracy na podstawie porozumienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Dane dotyczące urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Obowiązki wynikające z ogólnych przepisów prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Zmiana firmy może wpłynąć na umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60