Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 25 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Praca na zastępstwo podczas obecności zastępowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rodzaje i liczba umów zawieranych z cudzoziemcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Rozwiązanie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Umowa o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zawieranie umowy na okres próbny w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Kontynuowanie zatrudnienia pracownika po okresie próbnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Przedłużenie umowy na czas określony aneksem
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ponowienie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 25 w pozostałych wersjach czasowych
Umowa na okres próbny
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Druga umowa na okres próbny u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Wydłużenie umowy na okres próbny ze względu na rodzaj pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023 - Nowe regulacje prawa pracy w opiniach urzędów
Zawarcie umowy na okres próbny a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Zapis o zamiarze zatrudnienia na czas określony w umowie na okres próbny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Zapisy w umowie na okres próbny bez gwarancji dalszego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Czas trwania umowy o pracę zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Zawarcie umowy na czas określony po umowie na próbę
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Zmiany w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Nawiązanie kolejnej umowy o pracę po umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Zmiany w umowach o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze oraz inne zmiany w kodeksie pracy
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Warunki dotyczące czasu trwania umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Umowy na okres próbny na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Ułatwienia podatkowe dla niektórych przedsiębiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Obsługa w systemie teleinformatycznym umów o pracę i umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Zawarcie umowy na okres próbny i konsekwencje przekroczenia jej limitu czasowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Zatrudnienie na okres próbny po stażu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy zatrudnieniu na zastępstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Forma zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisko nauczyciela języka ukraińskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 1.10.2022
Ponowne zatrudnienie pracownika a umowa na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Ponowna umowa na okres próbny po długiej przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Charakter stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Nowy stosunek pracy z inicjatywy jego stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zatrudnienie tego samego pracownika po długim okresie przerwy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Rodzaje umów o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie na okres próbny po trzech latach od zakończenia stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w trybie dyscyplinarnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Ponowienie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ograniczenia związane z zawieraniem kolejnych umów o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Aneksowanie umowy zawartej na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Umowa na próbę poza limitem umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o charakterze terminowym byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Dopuszczalność zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem samorządowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Odszkodowanie albo odprawa w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Zawarcie umowy na okres próbny i ustalenie okresu jej wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Maksymalny czas trwania umowy terminowej cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Rodzaje umów o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Umowa na okres próbny
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Rodzaj umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Jak zatrudnić i zwolnić pracownika na zastępstwo?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Umowa o pracę po zakończeniu "sezonowego" stażu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Zatrudnienie terminowe na nowych warunkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zawarcie i wypowiedzenie umowy na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Rodzaje umowy o pracę
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Umowa na okres próbny
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Umowy na czas określony
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Umowa na zastępstwo po umowie na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Dalsze zatrudnianie pracownika po umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Limity umów terminowych i umowa na próbę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Dodatkowe wynagrodzenie dla etatowego aktora
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Zatrudnienie pracownika na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Ponowienie umowy na próbę po kilkuletniej przerwie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Limit zatrudnienia na umowach terminowych w jednostce samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Stosowanie limitów umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Ponowienie umowy na okres próbny tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Zatrudnienie terminowe na nowych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Umowa na zastępstwo nadal stosowana
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Zatrudnienie na próbę na nowych warunkach - kiedy i ile razy można ponowić umowę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Rodzaje umów o pracę
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Umowa na okres próbny
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Nadal można zatrudniać na zastępstwo nieobecnego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Wydanie zbiorczego świadectwa pracy przy umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Zatrudnienie na próbę można powtórzyć
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Umowy na czas określony w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Ponowne zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Umowa o pracę z członkiem zarządu na podstawie powołania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Umowa na zastępstwo bez osobnej regulacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zatrudniasz na podstawie umów terminowych - czas przygotować się na zmiany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Wypowiedzenie umowy zawartej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Druga umowa na okres próbny po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Umowa na zastępstwo nadal w Kodeksie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Dłuższy niż ustawowy okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Przesłanki ponownego zawarcia umowy na okres próbny po zmianie przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Umowy o pracę z członkami zarządu w świetle zmian Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Zatrudnienie terminowe po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Umowy na okres próbny według nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Umowa o pracę na zastępstwo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Dopuszczalność zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Przedłużenie terminu trwania umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Umowa na próbę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Kolejna umowa na okres próbny tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Umowa o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Końcowy termin umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Umowa na próbę powyżej limitu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Ogólne zasady zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Czy możliwa jest umowa na zastępstwo z własnym pracownikiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Powrót zastępowanego pracownika do pracy na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Ogólna charakterystyka terminowych umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Charakterystyka umów na czas określony oraz zmiana rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Umowa na zastępstwo pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Umowa o pracę dla osoby z zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Niższe wynagrodzenie w umowie zawieranej z pracownikiem po okresie próbnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Zawarcie umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Powierzenie innej pracy zatrudnionemu na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Umowa na okres próbny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Zastępstwo nieobecnego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Umowa na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Rodzaj kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Ustalenie końcowego terminu umowy na czas zastępstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Zawarcie drugiej umowy na próbę czasami dopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Dorozumiane zawarcie umowy po zakończeniu zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Czy warto zostać członkiem organu bądź prokurentem spółki z o.o.?
Zawieranie umów na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Umowa o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Umowa o pracę dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Warunki zawarcia umowy o pracę na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60