Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 411 obowiązującym od 19.07.2022 r. do 30.07.2023 r.
Umowa na czas określony a wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Szczególna ochrona zatrudnienia w razie wykreślenia firmy z rejestru
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Wykreślenie firmy z rejestru nie uchyla ochrony
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
KONSULTACJE ZWIĄZKOWE
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ochrona przedemerytalna pracownika i przesłanki jej uchylenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Likwidacja działalności
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Wypowiedzenie zmieniające w czasie ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Likwidacja działalności i zwolnienie pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Zwolnienie pracowników przy likwidacji jednoosobowej działalności
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 411 w pozostałych wersjach czasowych
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu zakończenia działalności z pracownicą w ciąży na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (206) z dnia 1.07.2024
Ochrona zatrudnienia pracownicy będącej w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (606) z dnia 10.06.2024
Umowa na okres próbny a ochrona przedemerytalna starszego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Możliwość objęcia zwolnieniami grupowymi osób przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wyłączenia ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Odrzucenie warunków płacowych przedstawionych w aneksie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Warunki zatrudniania pracowników tymczasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Ochrona zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Wynagrodzenia członków zarządu po ogłoszeniu upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Warunki ochrony w czasie korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Większy zakres ochrony w mniejszych firmach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zmiana warunków płacowych pracowników szczególnie chronionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Konsekwencje zmiany ajenta sklepu dla osób zatrudnionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Wpływ wykreślenia z CEIDG na istnienie stosunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Ochrona przedemerytalna w czasie zatrudnienia na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Zmiana zakładowych warunków płacowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Likwidacja stanowiska pracy jako podstawa wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Metody prowadzące do likwidacji pracodawcy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów z zakresu ochrony stosunku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Konsekwencje zarządzenia likwidacji/przejęcia pracodawcy dla stosunków pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Dopuszczalność zwolnień grupowych w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Zmiana systemu wynagradzania dla objętych ochroną przed wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Metody prowadzące do likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów ochronnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Konsekwencje likwidacji pracodawcy dla stosunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Uchylenie szczególnej ochrony zatrudnienia przed zmianami płacowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Czy wypadek przy pracy ma wpływ na zakres ochrony stosunku pracy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Obniżka wynagrodzenia w trakcie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Wiek emerytalny i ochrona przedemerytalna
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2020
Wypowiedzenie umowy o pracę podczas korzystania z opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
TARCZA Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Likwidacja spółki z pracownikami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Uprawnienia odwoławcze pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Zmiana warunków płacowych w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Zmiana wymiaru etatu w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski po ogłoszeniu upadłości
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Rozwiązanie umowy z pracownikiem w czasie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Długość okresu ochronnego pracowników w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Pracownicy z małych firm z większą ochroną
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy w razie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do służby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Rozwiązanie umowy w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Restrukturyzacja a pracownicy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 - Postępowanie restrukturyzacyjne sposobem na trudną sytuację finansową spółki
Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Uproszczona likwidacja spółki jawnej a prawa pracowników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Ochrona zatrudnienia w czasie absencji innych niż choroba
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Obniżka pensji dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Ochrona przedemerytalna a zmiana etatu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
KONSULTACJE ZWIĄZKOWE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Likwidacja firmy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Zwolnienie pracownika chronionego w związku z likwidacją działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Podwyżka wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Likwidacja spółki cywilnej zatrudniającej pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Brak obowiązku ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Umowa o pracę w czasie likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Ochrona stosunku pracy pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Ochrona przedemerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Zwolnienie chorego pracownika w trakcie umowy terminowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Dodatek wyrównawczy dla pracownika objętego ochroną po zmianie warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Rozwiązanie umowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Warunki wypowiedzenia umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Pracownicy nie zostaną pozbawieni ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Kiedy można zwolnić chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Upadłość spółki a umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Umowę bez klauzuli też można wypowiedzieć
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Jakie prawa ma pracownik w razie likwidacji pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Ograniczenie ochrony przedemerytalnej w dużym zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Tylko całkowita likwidacja firmy dopuszcza zwolnienie ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę podczas urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Rozwiązanie umowy w razie likwidacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Jak zmienić etat przy umowie na czas określony?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Przejęcie zakładu pracy nie oznacza jego likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Termin rozwiązania umowy w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Zwolnienie pracownika w okresie szczególnej ochrony
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Wypowiedzenie umowy z powodu braku kwalifikacji do pracy w służbie bhp
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika objętego ochroną przedemerytalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Urlop wychowawczy przed i po zmianach przepisów
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Unikanie wypowiedzenia nie zawsze skuteczne
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60