Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 5 obowiązującym od 1.01.2015 r. do 28.12.2015 r.
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Składki ZUS za członka rady nadzorczej spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Składki ZUS z tytułu podróży członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Bilet kolejowy dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015 - Ubezpieczenie i składki ZUS za zleceniobiorców
Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Składki od wypłaconego zleceniobiorcy odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Emeryt i rencista wykonujący umowy cywilnoprawne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Zwolnienie ze składek świadczeń z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Nowe kody w drukach ZUS
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 5 w pozostałych wersjach czasowych
Odszkodowanie za zakaz konkurencji bez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych przychodów pracowniczych
ZUS od nieodpłatnego świadczenia dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych przychodów pracowniczych
Zwrot kosztów używania prywatnego auta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024 - Składki ZUS za zleceniobiorców w 2024 r.
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Składki ZUS od kilometrówki wypłacanej zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Nieodpłatne świadczenie przekazane pracownikom ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Rozliczanie składek ZUS za pracowników oddelegowanych za granicę
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2023 - Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Oskładkowanie umów zleceń
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Oskładkowanie umów zleceń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń przekazywanych osobom wykonującym pracę w terenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT i ZUS
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2022 - Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Kiedy służbowy zagraniczny wyjazd zleceniobiorcy bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Od 28 lipca 2022 r. wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Odprawa wypłacona zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Podróż służbowa menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Przekazanie nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursie organizowanym przez zleceniodawcę
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Czy oskładkować dopłatę do wypoczynku menedżera sfinansowaną z ZFŚS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Podatkowo-składkowe rozliczenie dowozu zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Składki ZUS od służbowego zagranicznego wyjazdu zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
ZUS od wypłaty z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń zleceniobiorcy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Odprawa wypłacona po rozwiązaniu umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Podatek i składki ZUS od posiłków wydawanych pracownikom i zleceniobiorcom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Odprawa wypłacona po rozwiązaniu umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Odszkodowanie dla menedżera podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
ZUS od odprawy wypłaconej po rozwiązaniu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Naliczenie składek od wypłaconego odszkodowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Oskładkowanie odszkodowania dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Bezpłatne wyżywienie dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Dopłata pracodawcy do karnetu sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zwracane menedżerowi koszty przejazdów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Ryczałt za korzystanie z własnego oprogramowania przy wykonywaniu zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Nieodpłatne świadczenia dla członków rady nadzorczej i członków zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji dla członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Dopłaty do karnetu sportowego a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
ZUS od dopłaty do karnetu sportowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Dowóz zleceniobiorców a PIT i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Oskładkowanie świadczeń z tytułu podróży zleceniobiorcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
ZUS od zwrotu menedżerowi wydatków z tytułu szkolenia i studiów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Składki ZUS od odprawy dla prezesa
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Podatek od wygranych w konkursach organizowanych dla zleceniobiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zwrot zleceniobiorcy kosztów podróży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Oskładkowanie umów menedżerskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rozliczenie podatkowo-składkowe dofinansowania studiów menedżerowi
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Składki ZUS od zwrotu kosztów podróży wypłaconych menedżerowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie dodatku za rozłąkę wypłacanego zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Przychód u menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Wypłacenie należności z tytułu podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podatkowo-składkowe rozliczenie należności menedżera
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
ZUS od zlecenia wykonywanego w kraju i za granicą
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Służbowe używanie prywatnego auta bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Treść umowy i wymagane dokumenty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Składki od wartości umundurowania dla zleceniobiorców oraz ekwiwalenty za jego pranie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
ZUS od zwrotu kosztu szkolenia aplikanta adwokackiego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi a zwolnienie z PIT i ze składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Składki ZUS i podatek od wartości pieniężnej kart na basen i siłownię
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Rozliczanie w ZUS świadczeń z tytułu podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
ZUS zleceniobiorcy wykonującego podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Oskładkowanie wypłat za lojalność
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Oskładkowanie wypłaty z umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Czy zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Bonus lojalnościowy nie zawsze bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60