Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 2 obowiązującym od 4.03.2011 r. do 31.12.2014 r.
ZUS od świadczeń z ZFRON-u
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Zwolnienie ze składek świadczeń z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Premie, nagrody i odprawy - kiedy ze składkami na FEP, a kiedy bez?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
ZUS od pożegnalnych świadczeń dla pracownika emeryta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Oskładkowanie premii wypłaconej za czas absencji chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Kiedy nagroda jubileuszowa nie jest oskładkowana?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
ZUS od ekwiwalentu za używanie w pracy własnego telefonu
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Wydawanie pracownikom odzieży roboczej raz na kilka lat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Oskładkowanie świątecznych prezentów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Nie wszystkie świadczenia sfinansowane z Funduszu są wolne od podatku
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
ZUS od nagrody jubileuszowej dla pracownika emeryta
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Składka zdrowotna od niskiej pensji i kilometrówki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Oskładkowanie wypłat z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Bony towarowe czy karty przedpłacone?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014 - Świadczenia dla pracowników
Świadczenia świąteczne przekazywane pracownikom i ich rodzinie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014 - Świadczenia dla pracowników
Bilansowe i podatkowe rozliczenie częściowo odpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych w czasie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
ZUS od świadczeń z ZFŚS dla pracowników przejętej firmy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Polecenie wyjazdu służbowego udokumentowane na piśmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Kiedy wartość premii nie podlega oskładkowaniu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Składki ZUS od premii za okresy choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Oskładkowanie premii za wyniki produkcyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Składki ZUS od nagród związanych z jubileuszem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Czy naliczyć składki ZUS od odprawy emerytalnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Nagroda rzeczowa przyznana razem z odprawą emerytalną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Odprawy dla zwalnianych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Odszkodowanie w zamian za odprawę a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Premie, nagrody i odprawy zwolnione ze składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Składki ZUS od świadczeń wynikających z bhp
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Składki od odszkodowania za dyskryminację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu stosunku pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodów przez świadczeniobiorcę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Pracowniczy ryczałt samochodowy - podatek i składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014 - Rozliczanie składek w raportach ZUS
Nie każdy przychód w limicie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Skutki podatkowe opłacenia pracownikowi kursu językowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Czy okulary przyznane w wyniku dodatkowego badania są zwolnione z opodatkowania i oskładkowania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS od wypłat z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS za pracownika na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Zwrócone pracownikowi koszty zakupu okularów trzeba niekiedy oskładkować
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Finansowanie pracownikom szczepień przeciwko grypie - składki ZUS i podatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
ZUS od dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników pracujących za granicą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Wypłaty z ZFŚS trzeba niekiedy oskładkować
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Bezpłatne lub częściowo odpłatne przejazdy pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Pakiety świadczeń medycznych współfinansowane przez pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Czy naliczyć składki ZUS od nagrody jubileuszowej?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Składki ZUS i podatek od wartości pieniężnej kart na basen i siłownię
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Bony żywieniowe w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Rozliczanie w ZUS świadczeń z tytułu podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Czy wartość szczepionki od pracodawcy podlega oskładkowaniu?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Czy oskładkować odprawę emerytalną?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania udziału dziecka pracownika w "zielonej szkole"
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Dodatek świąteczny wypłacany w ramach ZFŚS
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Zapomoga losowa wypłacona pracownikowi w związku z jego trudną sytuacją materialną
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Ryczałt za jazdy lokalne opodatkowany, lecz nieoskładkowany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Odprawa emerytalna wypłacana pracownikowi przechodzącemu na emeryturę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Oskładkowanie zwróconych pracownikowi kosztów zakupu okularów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Kiedy naliczyć składki ZUS od wypłaconej zapomogi?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Składki ZUS od składnika wynagrodzenia wypłacanego za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Jakie ubezpieczenia i składki za zatrudnionego młodocianego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014 - Pracownik młodociany w firmie
Składki ZUS pracownika w zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Prywatne użytkowanie służbowego sprzętu a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń przysługujących na podstawie przepisów bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Zapomoga losowa wypłacona pracownikowi ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Nagroda rzeczowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Zwolnienie ze składek ZUS wydatków na dokształcanie pracowników
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Zmiana zasad przyznawania "jubileuszówek" a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
ZUS od odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Kiedy od wypłaconej zapomogi losowej trzeba naliczyć składki ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
Kiedy podlegają składkom ZUS świadczenia przyznane z ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
Wyższe odprawy dla zwalnianych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
ZUS zleceniobiorcy wykonującego podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Składki od wypłat przekazanych zwalnianemu pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Zapomoga dla pracownika na wyprawkę szkolną dla jego dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Dofinansowanie kolonii i wczasów z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Karnety na basen i siłownię dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Odprawa emerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
Nagroda za długi staż pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
Upominek na pożegnanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
ZUS od zapomogi na wyprawkę szkolną
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Składki ZUS od wypłaconej nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Zapomoga losowa w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Zapomoga losowa dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Zakup zimnych napojów dla pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Dofinansowanie do biletów na dojazd pracowników do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Ewidencja kosztów szczepień ochronnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Kiedy od kart na posiłki trzeba naliczyć składki ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Diety wyższe niż wynikające z rozporządzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Koszty noclegu obejmujące koszt wyżywienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Przejazd prywatnym samochodem pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Koszty rozmów telefonicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Składki od wypłat dokonanych ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Kiedy świadczenie urlopowe nie podlega składkom ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Odprawa emerytalna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Składkowe ujęcie zakwaterowania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Bony żywieniowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Dodatek za rozłąkę w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Jak zaksięgować dofinansowanie do kolonii dziecka?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Kiedy oskładkować wypłacane pracownikom ekwiwalenty?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Oskładkowanie wypłat za lojalność
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów do pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Sfinansowanie menedżerowi kursu językowego a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Kiedy i jak oskładkować nocleg pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ewidencja składek na ubezpieczenia grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Bilety dla pracowników pracujących w innej miejscowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Czy świadczenie urlopowe podlega oskładkowaniu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Dofinansowanie do półkolonii dziecka a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Zwrot części kosztów nabycia okularów korekcyjnych a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Świadczenia niepieniężne ze składką do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Dojazd do pracy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
PIT i ZUS od świadczeń dla przechodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Podatek i składki od pracowniczej refundacji za okulary
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Kiedy od zapomogi losowej trzeba naliczyć składki ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Podatkowo-składkowe rozliczenie pomocy z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Uczestnictwo w wycieczce sfinansowanej ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS - decyzja oddziału ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Czy oskładkować wartość upominku stanowiącego część nagrody jubileuszowej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Oskładkowanie i opodatkowanie letniego wypoczynku pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Przydział odzieży służbowej i ekwiwalent za jej pranie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Składki od dopłaty do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Naliczanie składek ubezpieczeniowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania udziału dziecka pracownika w "zielonej szkole"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Dodatek stażowy w okresie choroby a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Rozliczanie składek ZUS za oddelegowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Jak ustalić podstawę wymiaru z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014 - Składki ZUS osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi
ZUS od wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Podatek i składki od świadczeń w naturze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wyższe odprawy dla zwalnianych pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Ryczałt pieniężny za jazdy lokalne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Ewidencja świadczeń sfinansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Bon towarowy jest przychodem w wartości, na jaką opiewa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Nocleg ze śniadaniem w ramach krajowej podróży służbowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Rodzaje wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową pokrywanych przez pracodawcę
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Opodatkowanie i oskładkowanie ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Dofinansowanie do obiadów dla pracowników a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Bony i paczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Koszty zakwaterowania pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Zwrot kosztów dojazdu do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Koszty przeniesienia służbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Wypłata zapomogi pieniężnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Ryczałt za pranie odzieży roboczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Wydatki na zakup okularów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Miejsce pracy a diety dla kierowcy w transporcie międzynarodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wyliczenie składek od świadczeń pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014 - Obowiązki płatników składek ZUS
Kiedy trzeba oskładkować świadczenia przyznane z ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Polecenie wyjazdu służbowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Oskładkowanie pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Czy oskładkować pierwszą wypłatę nagrody jubileuszowej?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Karty multisport dla pracowników a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Świąteczne premie dla emerytów
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Składki opłacone od zawyżonej podstawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014 - Jak prawidłowo skorygować rozliczenia z ZUS?
Składki ZUS od zakwaterowania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Oskładkowanie świadczeń niepieniężnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Dodatkowa odprawa dla zwalnianych pracowników
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wypłata świadczeń w tej samej wysokości podlega składkom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Zasady rozliczeń z ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
ZUS od zwrotu kosztów podróży służbowej prywatnym autem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Składki ZUS od abonamentu medycznego zakupionego dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Bez ZUS tylko bony na gotowe posiłki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Składki ZUS od świadczeń dla przyszłych emerytów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Oskładkowanie świadczeń rekompensujących niższe odprawy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Odprawa pieniężna wypłacona pracownikowi w dwóch częściach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Wycieczka z ZFŚS a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
ZUS od prywatnych przejazdów firmowym autem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Świadczenie urlopowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014 - Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w 2014 roku
Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014 - Rozliczanie składek ZUS w 2014 roku
Wypłaty z ZFRON po utracie statusu ZPChr trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Jak wyliczyć kwotę dodatku do pensji podlegającą składkom ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Czy ekwiwalent pieniężny za rozmowy telefoniczne jest wyłączony ze składek ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Dofinansowanie z ZFŚS zimowego obozu sportowego dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
ZUS od nagrody pieniężnej związanej z jubileuszem firmy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ewidencja odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Składki ZUS od świadczeń świątecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Bilety dla pracowników oddelegowanych do pracy w innej miejscowości
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Prezent w kopercie lub przelewem na konto
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Świadczenia z okazji mikołajek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
ZUS od składników pensji płaconych obok "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Dodatek do pensji za miesięczną frekwencję
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Jak ustalać wysokość diety? - w pytaniach Czytelników
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diety - podatek dochodowy i składki ZUS
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Składki ZUS ustalone od przychodu pracownika zwolnionego od podatku dochodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Wyłączenie z oskładkowania dodatku za rozłąkę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zasady naliczania podatku i składek ZUS od świątecznych świadczeń dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Oskładkowanie świadczeń dla pracowników przyznanych niezgodnie z przepisami ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Czy oskładkować dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Przychód z tytułu pakietów medycznych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków obrotowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków funduszu socjalno-bytowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Opodatkowanie i oskładkowanie pakietów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS w księgach jednostek oświatowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Koszty odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Podstawa wymiaru składek dla osób na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013 - Limity podstaw wymiaru składek ZUS
Składki ZUS a odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pensji
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Rozstrzygnięcie podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Koszty szczepień ochronnych pracowników przeciw grypie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wypłata zapomogi losowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w jazdach lokalnych za niepełny miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Podatek od odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Ubiór służbowy (umundurowanie)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Posiłki dla pracowników
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Świadczenie urlopowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Zapomogi losowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Czy wykazać w PIT-11 składki ZUS pobrane od przychodów zwolnionych od podatku?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Składki od wartości świadczeń przekazanych pracownikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Wysokość diety w przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Składki od wypłacanego pracownikom świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013 - Poradnik małego pracodawcy
Ewidencja kosztów szczepień ochronnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Zwrot pracownikowi faktycznych kosztów wyżywienia ponoszonych w podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Składki za pracowników oddelegowanych do pracy w UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Wypłata z zakazu konkurencji dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Składki z tytułu wypłaty zleceniobiorcy dodatkowego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Woda i napoje zapewnione przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Oskładkowanie wypłaty z umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Wypłata pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Zapewnienie posiłków pracownikom
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a podatek dochodowy i składki ZUS
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Dofinansowanie pracodawcy do wypoczynku pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zapewnienie świadczeń dzieciom pracowników
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Przekazanie bonów towarowych pracownikom z okazji świąt
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia przyznawane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Gdy pracodawca zwraca koszty przejazdu na szkolenie prywatnym samochodem pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Dodatkowa odprawa dla zwalnianych pracowników
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Wypłata nagrody jubileuszowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Pakiety medyczne udostępniane pracownikom
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zakup karnetów sportowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Kupony lunchowe finansowane przez pracodawcę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zwrot kosztów używania do celów służbowych w jazdach lokalnych prywatnych samochodów pracowników
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Wypłacanie pracownikom diet z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Składka na grupowe ubezpieczenie pracownicze współfinansowana przez pracodawcę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Karty przedpłaconej nie należy utożsamiać z bonem
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia wypłacone pracownikom na mocy porozumienia stron w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych zwalnianemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dodatek stażowy i szczepienia przeciw grypie a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Kiedy blankiety na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Ryczałt pieniężny i kilometrówka w rozliczeniu składkowo-podatkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Zwolnienie ze składek kilometrówki albo ryczałtu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Wyłączenie z oskładkowania należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Składki ZUS od bezpłatnego korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013 r.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wypłata ekwiwalentu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Zapewnienie posiłków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych dofinansowania do zakupu książek dla dziecka pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Oskładkowanie przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Bilety na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Jak rozliczyć zapomogi dla pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Ekwiwalent za używanie własnego obuwia roboczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zwrot kosztów zakupu obuwia roboczego na podstawie faktur wystawionych na pracodawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Czy i jak oskładkować wypłaty w czasie choroby pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników wykonujących pracę za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Potrącenie egzekwowanych należności alimentacyjnych z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pracownika ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Bez składek ZUS karty tylko na posiłki
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Sfinansowanie przez pracodawcę czesnego studiującemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Zapewnienie pracownikom wody i napojów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Nocleg ze śniadaniem w ramach krajowej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Czy wypłacany pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zapomoga dla pracownika na wyprawkę szkolną jego dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Oskładkowanie premii wypłacanej za okres choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Oskładkowanie świadczeń przyznanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Zaliczka od nagrody jubileuszowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Problemy płatników podatku dochodowego
Lokum dla pracownika na służbowych wyjazdach
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Składki z tytułu indywidualnej pomocy przyznanej pracownikom niepełnosprawnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Odprawa pieniężna wypłacona pracownikowi w częściach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Nagroda uznaniowa wypłacona pracownikowi w czasie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Dodatek z tytułu znajomości języka obcego a niezdolność do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Oskładkowanie wartości pakietów medycznych udostępnionych pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Świadczenia wakacyjne dla pracownika i członków jego rodziny finansowane ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Dopłata przez pracodawcę do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Nagroda rzeczowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Skutki działalności socjalnej przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Zwolnienie ze składek kilometrówki albo ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Składki ZUS od ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wartość ubioru reprezentacyjnego jest przychodem u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Czy składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń sfinansowanych z ZFRON są kosztem uzyskania przychodów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Składki od pomocy finansowej przekazanej niepełnosprawnemu pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Sfinansowanie szkolenia zleceniobiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ewidencja księgowa potrąceń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie prywatnym samochodem pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Kupony lunchowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Nagrody jubileuszowe i świadczenia pieniężne rekompensujące ich likwidację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Sfinansowanie biletu na dojazdy do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Składki od świadczeń dla odchodzących z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Wydatki pracodawcy na prywatne telefony pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Świadczenia wynikające z przepisów bhp
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Świadczenie urlopowe bez składek ZUS tylko w określonych granicach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Składki ZUS od premii za okresy choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Zapomogi udzielone z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie pakietów medycznych dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży krajowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Zgłoszenie do ubezpieczeń i składki za młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Zatrudnianie pracowników młodocianych
Zakup zimnych napojów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diety a opodatkowanie i oskładkowanie - wyjaśnienie ZUS i Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Składki ZUS od bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Koszty wyżywienia w czasie delegacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Diety i ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zakup ubrania reprezentacyjnego a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Opodatkowanie i oskładkowanie napojów wydawanych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Czy kwota kilometrówki wypłacona pracownikom dodatkowo, oprócz ryczałtu, stanowi podstawę wymiaru składek ZUS - decyzja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Składki i podatek od zwrotu poniesionych kosztów prania odzieży roboczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Składki od dopłat do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Składki ZUS od "jubileuszówki"
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Składki ZUS od poczęstunku z okazji jubileuszu spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Czy wyjazd do SPA może być sfinansowany ze środków ZFŚS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Czy zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Wypłacenie pracownikowi zapomogi na zakup aparatu słuchowego dla członka rodziny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Paczki dla dzieci pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Wycieczka dla pracowników dofinansowana z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy - bez składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Ekwiwalent za pranie odzieży a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KIEROWCÓW
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Interpretacje z ZUS pomocne w sprawach wątpliwych
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Zakup paczek na Dzień Dziecka sfinansowany z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Przekazanie pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Dofinansowanie "wczasów pod gruszą" a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Świadczenia z okazji Dnia Dziecka w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Jak skorygować zawyżoną podstawę wymiaru składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży krajowej powyżej 30 zł
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Składki ZUS od świadczeń dla dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Czy świadczenia przyznane pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Oskładkowanie przychodu menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
ZUS od świadczeń dla odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Rozliczenia z ZUS w razie urlopu wypoczynkowego pracownika oddelegowanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (973) z dnia 6.05.2013 - Delegowanie pracowników do pracy za granicę
Nie będzie zmian w rozporządzeniu składkowym
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Składki ZUS od dodatkowej odprawy dla zwalnianych pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Dofinansowanie do wczasów a podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Rekompensata wypłacona pracownikom bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Składki ZUS od kart żywieniowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Bonus lojalnościowy nie zawsze bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Ryczałt za pranie odzieży roboczej a podstawa chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę i odprawa pieniężna a przychód u byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Zapomoga świąteczna dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Dodatek dla pracowników za pracę przez cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Podatkowo-składkowe rozliczenie zakwaterowania pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Świąteczne świadczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Oskładkowanie pakietów medycznych dla pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Oskładkowanie ryczałtu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Oskładkowanie premii za wyniki produkcyjne
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Ekwiwalent za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów pracowników wysłanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Odzież i obuwie robocze przekazywane pracownikom
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Paczki dla dzieci pracowników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Wyroby gotowe przekazane na rzecz pracowników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie szczepień ochronnych dla pracowników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Dopłaty sfinansowane ze środków ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Zgłoszenie menedżera do ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Bezpłatny dowóz pracowników do pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Zimowe atrakcje dla pracowników i ich rodzin a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Składki ZUS od ekwiwalentów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników z dofinansowaniem pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Zwrot kosztów przejazdu pracownika na szkolenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej oraz odprawy
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Opodatkowanie ekwiwalentu za posiłki profilaktyczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 2 w pozostałych wersjach czasowych
Zmniejszona dieta za podróż służbową a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Oskładkowanie paczek oraz premii świątecznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Premia inflacyjna wypłacona pracownikom delegowanym do pracy w Niemczech a składki ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Wyłączenie z oskładkowania zakupu dla pracowników kart kultura i sport
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
ZUS od zwrotu kosztów biletów na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Warunki zwalniające określone przychody ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Opodatkowanie i oskładkowanie paczek sfinansowanych z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Najem służbowych aut po niższej cenie a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Kiedy nagroda specjalna dla nauczyciela bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Bonus wchodzący w skład działalności pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Dodatek stażowy w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Zasady naliczania składek ZUS od benefitów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Umorzenie pracownikowi pożyczki i zwrotu kosztów szkolenia a przychód podatkowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Rekompensata za zwolnienie z pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Rozliczenie w ZUS pracownika pobierającego świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Dopłata do prywatnej opieki medycznej bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Umorzony pracownikowi zwrot dofinansowania podlega składkom ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Składki ZUS od kwoty wakacyjnego bonusu wypłaconego pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2023 - Wybrane interpretacje ZUS
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
PPK w przypadku finansowania posiłków pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Wypłata dofinansowania wypoczynku pracownika a naliczanie wpłaty na rachunek PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Kiedy odprawa emerytalna bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Szczepienia przeciw grypie sfinansowane przez pracodawcę a PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Wątpliwości składkowe po wypłacie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Rozliczenie dokonanych wypłat w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Wartość częściowo umorzonej pracownikowi pożyczki podlega składkom ZUS - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Grupowe ubezpieczenie i abonament medyczny bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Składki ZUS od wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Składki ZUS od kilometrówki wypłacanej zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Przychody wliczane do rocznego progu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023 - Limity obowiązujące w składkach ZUS
Informacje dla płatników składających raport ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Diety wypłacone pracownikom - składki ZUS
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Składki ZUS
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Zwrot wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej - PIT i ZUS
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Wsparcie pracodawcy dla chorującego pracownika w określonym przypadku bez ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Ewidencja wybranych obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Wypłata nagrody jubileuszowej a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
ZUS od świadczenia uznaniowego dla pracowników odchodzących na emeryturę - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Posiłki na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Zapewnienie pracownikom wody i napojów profilaktycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Podwyższenie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a podstawy wymiaru składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Zmiany w rozporządzeniu składkowym obowiązujące od 1 września 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Wyższa wartość posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Kiedy karty na posiłki dla pracowników bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Dopłaty do dojazdów do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Nowości w delegowaniu kierowców
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
ZUS od wypłaconego pracownikom świadczenia za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Podwyższenie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Nieodpłatne świadczenie przekazane pracownikom ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Wypłata jubileuszówki a naliczenie składki na FEP
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Refundacja wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych w sytuacji pogorszenia wzroku - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Podstawa wymiaru składek w razie oddelegowania za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023 - Obowiązki w ZUS po zatrudnieniu pracownika
Składki ZUS od kwoty wypłaconego pracownikom ekwiwalentu za pranie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Składki od odprawy emerytalnej oraz ponowne zatrudnienie emeryta
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Wątpliwości płatników rozliczających składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Składki ZUS od kwoty odprawy za naruszenie gwarancji zatrudnienia - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Rozliczenie podróży służbowej pracownika, który przedstawił fakturę za posiłek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczenia urlopowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Posiłki dla pracowników z większą kwotą zwolnienia składkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Otrzymanie świadczenia urlopowego - PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Odprawa emerytalna a zwolnienie ze składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Wyższa kwota zwolnienia ze składek dofinansowania posiłków
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Pomoc finansowa pracodawcy na zabieg pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Składki ZUS z tytułu dofinansowania z ZFŚS do letniego wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
ZUS od odprawy z tytułu rozwiązania kontraktu menedżerskiego
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Ekwiwalenty dla pracowników dotyczące odzieży i obuwia wykorzystywanych w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023 - Ewidencja pozapłacowych świadczeń dla pracowników
Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023 - Ewidencja pozapłacowych świadczeń dla pracowników
Kiedy odprawa emerytalna bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania w zależności od źródła finansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ujęcie w księdze wydatków na napoje chłodzące dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Składki ZUS od nagrody za staż dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Ubezpieczenia grupowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
ZUS od wsparcia przekazanego pracownikom dla ich dzieci do zorganizowanego przez szkołę wyjazdu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Składki ZUS od wsparcia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Składki ZUS od kwoty dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Wypłata nagród z tytułu jubileuszu firmy podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Rozliczanie składek ZUS za pracowników oddelegowanych za granicę
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Składki ZUS od kwoty świadczenia pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika - kierowcy w przewozach międzynarodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Składki ZUS od paczek dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Kolejna umowa o pracę wymaga zgłoszenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Składki ZUS od upominków na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Składki ZUS od wynagrodzenia emeryta lub rencisty z etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Koszt dokształcania pracowników bez obciążeń składkowych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Pomoc socjalna dla pracowników na majówkę ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a PIT pracowników i składki ZUS
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2023 - Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Oskładkowanie paczek dla dzieci pracowników otrzymanych z okazji Dnia Dziecka
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2023 - Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2023 - Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Przychody oraz koszty podatkowe związane z podnajmem lokali mieszkalnych pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Zwrot kosztów używania prywatnego auta w służbowych jazdach lokalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Jubileuszówka w formie rzeczowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Karta lunchowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Odprawa emerytalna w wyższej wysokości niż kodeksowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Zapomogi pieniężne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dofinansowanie z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Limitowane karty paliwowe trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
ZUS od wypłaconych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Zakwaterowanie w hotelu pracowniczym bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Odprawa emerytalna a raporty ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023 - Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Rozliczenie wypłaconego pracownikowi świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023 - Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń na Dzień Dziecka
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Obliczenie zaliczki na podatek i składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Wsparcie na Święta Wielkanocne od pracodawcy bez ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Oskładkowanie odprawy w razie powołania do służby terytorialnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Zwolnienie ze składek świątecznego świadczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Oskładkowanie odszkodowania dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Składki ZUS od zakwaterowania pracowników w hotelu
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
PIT pracownika z tytułu zwrotu wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej i składki ZUS
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2023 - Używanie firmowych samochodów w 2023 r.
Składki od świadczenia przekazanego na Dzień Kobiet
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Świadczenie zwane urlopowym ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Składki ZUS od wypłaconych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Ekwiwalent za pranie odzieży nie zawsze bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Transport własnych towarów do kraju UE a pakiet mobilności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Składki ZUS od jubileuszówki dla pracownika odchodzącego z pracy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Opodatkowanie i oskładkowanie ryczałtu i kilometrówki w jazdach lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Oskładkowanie umów zleceń
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
ZUS od wsparcia pracodawcy do zimowiska dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika do 26. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
PIT pracownika z tytułu zwrotu wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Składki ZUS od wypłaconego pracownikom świadczenia pieniężnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Pracownicy oddelegowani za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023 - O czym pamiętać rozliczając składki ZUS w 2023 roku?
Wsparcie od pracodawcy na operację pracownika bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Przewozy międzynarodowe na zleceniu a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Zasady obniżania wpłat do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Zwolnienie ze składek ZUS kosztu dokształcania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Wypłacona pracownikom premia na święta ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Określone przychody zwolnione ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Zawarcie kontraktu menedżerskiego a ubezpieczenia i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Oskładkowanie odszkodowania wypłaconego na mocy ugody sądowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Rozliczenie składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Oskładkowanie umów zleceń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
ZUS od świątecznego wsparcia dla pracowników uzależnionego od kryterium stażowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
Jak naliczać składki ZUS oddelegowanym za granicę?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Odszkodowanie na mocy ugody mediacyjnej trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Oskładkowanie kart przedpłaconych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Paczki dla byłych pracowników-emerytów a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Raporty ZUS za chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Składki ZUS od kilometrówki zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Wykazanie w drukach ZUS wypłaconego pracownikowi świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
ZUS od wsparcia finansowego udzielonego chorującej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Mikołajkowe świadczenia dla dzieci pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zasady dokonywania potrącenia komorniczego z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Składki ZUS od odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Przychody wliczane do rocznego limitu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
PIT i składki ZUS pracowników z tytułu świadczeń otrzymanych za częściową odpłatnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Zgłoszenie w ZUS zawarcia kolejnej umowy o pracę z pracownikiem - odpowiedź ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Wysokość odprawy emerytalnej a zwolnienie jej ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KIEROWCÓW
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2022 - Zatrudnienie w firmie pracownika na stanowisku kierowcy
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do dojazdów do pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Podstawa wymiaru składek kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Jubileuszówka w formie rzeczowej również bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Składki ZUS od premii urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
Zwrot kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych w jazdach lokalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Świadczenia z tytułu podróży służbowej odbywanej przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Odprawa emerytalna wypłacona w związku z przejściem na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Karty na posiłki dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Nagroda jubileuszowa wypłacona przed upływem kolejnych 5 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Dofinansowanie przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Dodatek stażowy wypłacany za czas choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Dobrowolne szczepienie przeciw grypie - skutki w PIT i ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Odszkodowanie dla byłego pracownika a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Składka na grupowe ubezpieczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Świadczenia świąteczne przekazane pracownikom a składki ZUS
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2022 - Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Zakup posiłków pracownikom w celu zwiększenia ich wydajności
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2022 - Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Upominki na Dzień Dziecka wręczane dzieciom pracowników a składki ZUS
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2022 - Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Informacje dla osób składających raport ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Premie oraz nagrody w druku ZUS ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Podatek i składki od karty lunchowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Rozliczenie w ZUS RCA odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Podróż służbowa pracownika w aspekcie podatku dochodowego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2022
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie zapewnione pracownikom a PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Przewóz bilateralny a ustalenie podstawy PIT i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022 - Delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym
Kierowca - zleceniobiorca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022 - Delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym
Zatrudnienie na dwóch stanowiskach a diety w kosztach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022 - Delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym
Wykazanie w ZUS RPA dodatku stażowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022 - Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
Wypłata nagrody jubileuszowej przed upływem kolejnych 5 lat
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zwrot kosztów używania prywatnego auta przy wykonywaniu zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Podstawa naliczania wpłat odprowadzanych na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Nie tylko 5-letni odstęp czasowy zwalnia jubileuszówki z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
ZUS od przekazanej pracownikowi zapomogi
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Przychody wliczane do rocznego progu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022 - O jakich limitach należy pamiętać opłacając składki ZUS?
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022 - O jakich limitach należy pamiętać opłacając składki ZUS?
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Składki ZUS kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Oskładkowanie świadczeń urlopowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Oskładkowanie i opodatkowanie należności z tytułu podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Świadczenia z tytułu podróży służbowej a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Zwracane pracownikowi koszty używania prywatnego auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Comiesięczne wypłaty z ZFŚS podlegają składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Zakres ulgi dla seniora u podatnika otrzymującego ryczałt za jazdy lokalne
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2022 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a PIT pracowników i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Zwrot kosztów prania i suszenia odzieży ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Oskładkowanie wyższej diety za podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Od 28 lipca 2022 r. wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Składki na FP i FS od nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Składki ZUS od udostępnienia pracownikom noclegów w hotelu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Oskładkowanie dofinansowania do wczasów pracowników i członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Zwrot opłaty za przejazd autostradą a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Wykazanie w ZUS RPA dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Świadczenia urlopowe a wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
PIT pracownika i składki ZUS z tytułu otrzymanego świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Składki społeczne i zdrowotna za pracownika emeryta/rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022 - Składki ZUS z tytułu zatrudnienia emerytów i rencistów
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Kiedy otrzymane zapomogi są zwolnione ze składek?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2022
Świadczenie dla pracownika sfinansowane z podwyższonego odpisu na ZFŚS a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Składki ZUS od dofinansowania wyjazdu dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Kierowca zleceniobiorca a pakiet mobilności
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zatrudnienie na dwóch stanowiskach a diety w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Oskładkowanie i opodatkowanie pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Świadczenia finansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dopłata pracodawcy do pakietu świadczeń medycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zapomoga dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dodatek stażowy wypłacany w czasie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Odszkodowanie dla zwalnianego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Posiłki finansowane przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Nagrody za staż pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Służbowe jazdy prywatnym autem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Benefity w okresie urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Ekwiwalent za wykorzystywany sprzęt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Kiedy określone wypłaty są zwolnione ze składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Diety wypłacone pracownikom a składki ZUS
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Rozliczenie noclegu pracownika - PIT i składki ZUS
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Rozliczenie składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Oskładkowanie paczek dla dzieci pracowników otrzymanych z okazji Dnia Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
ZUS od nagrody z tytułu jubileuszu firmy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
ZUS od wartości dowozu do pracy pracowników tymczasowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Przychód u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Podatkowo-składkowe rozliczenie pracowniczej podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Dodatkowe odszkodowanie dla odchodzącego pracownika bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Rozliczenie noclegu pracownika - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Jednorazowe świadczenie pieniężne ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Zapomoga dla chorującego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Świadczenie na Święta Wielkanocne przekazane pracownikom a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
ZUS od wypłaconych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Świadczenie świąteczne przekazane pracownikom bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
ZUS od premii świątecznej dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Dofinansowanie przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Czy świadczenie urlopowe niewynikające z ustawy o ZFŚS podlega oskładkowaniu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Świadczenia na rzecz pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Poniesienie kosztu wraz z rozwiązaniem rezerwy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy, któremu nie wypłacono wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022 - Problemy płatników składek w wyjaśnieniach ZUS
Odprawa dla zwalnianej pracownicy bez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022 - Problemy płatników składek w wyjaśnieniach ZUS
Wykazanie określonych wypłat w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Zastosowanie przepisów o delegowaniu do przewozów bilateralnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Finansowanie pracownikom posiłków a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2022 - Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2022 - Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Zwolnienie z oskładkowania nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Podwyższono wartość posiłków zwolnionych ze składek ZUS i inne zmiany w rozporządzeniu składkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Wyższa wartość posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń składkowo-podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
ZUS od kwoty składki pracodawcy na pakiet świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Ulga dla seniora a ryczałt za jazdy lokalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym - zmiany od 2 lutego 2022 r. - informacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
ZUS od posiłków dla pracowników finansowanych przez zakład pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika - emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Nagroda dla pracowników z tytułu jubileuszu firmy ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Wyższa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Co trzeba wiedzieć rozliczając składki ZUS w 2022 roku?
Przekazane pracownikowi wsparcie bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
ZUS od kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Składki od dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Graniczna podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę w 2022 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Przychód pracownika z tytułu otrzymanej paczki świątecznej oraz składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
ZUS od wypłaconej pracownikowi odprawy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Zakup ze środków ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Finansowanie ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rozliczenie kosztów obiadu podczas krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zasady przyznawania zapomóg ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Odszkodowanie dla pracownika ze składkami ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki w formie rzeczowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Konieczność naliczenia składek ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Przekazanie strojów z logo firmy a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
ZUS od kwoty dwumiesięcznej odprawy dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Kwota zapomogi dla pracownika w określonej sytuacji bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Warunki zwolnienia premii z oskładkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Warunki zwolnienia nagrody jubileuszowej ze składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Rekompensata za likwidację jubileuszówek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Odprawa wypłacona zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Składki ZUS od wartości laptopa przekazanego w ramach rekompensaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Dopłata do operacji pracownika w podatku dochodowym i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
ZUS od dodatkowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Składki ZUS od nagród i premii pracowników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Podróż służbowa menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Okoliczności przyznania zapomogi mają wpływ na składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Koszt dokształcania pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Ryczałt na dojazdy do pracy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika otrzymującego posiłki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
ZUS od kwoty odszkodowania dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
Zwolnienie ze składek pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród przyznanych przez zakład pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Posiłki wydawane pracownikom - podatek dochodowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Składki ZUS zatrudnionego młodocianego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Zapomoga dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Dodatek stażowy w ZUS RPA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021 - Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
Sprawy wątpliwe w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Diety za podróż służbową wypłacone w wyższej wysokości niż wynikająca z rozporządzenia o podróży służbowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Wypłata zapomogi w przypadku długotrwałej choroby
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Umorzenie części udzielonej pożyczki z uwagi na trudną sytuację materialną pracownika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Zakup usługi po cenie niższej niż rynkowa a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Składki ZUS od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
ZUS od kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Składki od premii i nagrody uznaniowej wypłaconej w okresie pobierania świadczeń chorobowych - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Korekta składek niesłusznie pobranych od zapomogi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Zachorowanie dziecka pracownika - co z trwającym urlopem oraz wypłaconym świadczeniem urlopowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Wypłacona pracownikowi odprawa w drukach ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021 - Rozliczanie składek ZUS przez płatników
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
PIT pracownika i składki ZUS od okularów korekcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Kiedy dopłata pracodawcy do polisy bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Wypłata odprawy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Wpłaty do PPK - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
ZUS od rekompensaty przekazanej pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
ZUS od premii i nagrody uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zasady naliczania wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Naliczanie wpłat do PPK od dofinansowania do wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
ZUS od odprawy dla odchodzącego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Czy oskładkować dopłatę do wypoczynku menedżera sfinansowaną z ZFŚS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Dofinansowanie z różnych źródeł posiłków dla pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Wpłaty do PPK od wypłaconego uczestnikowi dofinansowania, tzw. wczasów pod gruszą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
ZUS od rekompensaty za podróż międzynarodową
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Zakup napojów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Podatkowo-składkowe rozliczenie dowozu zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Świadczenie urlopowe jako źródło przychodu ze stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Oskładkowanie świadczeń pracownika delegowanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
ZUS od wsparcia pracodawcy do półkolonii dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Które przychody wlicza się do kwoty rocznego limitu składek?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 - Limity w składkach ubezpieczeniowych do ZUS
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
ZUS od dojazdów do pracy prywatnym autem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Otrzymanie dofinansowania z ZFŚS a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Ustalenie składek ZUS za zleceniobiorców pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Opodatkowanie i oskładkowanie miesięcznego ryczałtu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Składki od upominków na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
ZUS od kwoty rekompensaty za likwidację jubileuszówek
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zapomoga dla pracownika po COVID-19 a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
ZUS od wypłaty z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021