Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 4 obowiązującym od 1.10.2018 r. do 24.11.2018 r.
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4 w pozostałych wersjach czasowych
Składki ze zlecenia przy opóźnionej wypłacie pensji z etatu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Osoba na zleceniu w liczbie ubezpieczonych na ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023
Dwie umowy zlecenia o tym samym zakresie prac
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Okresy przechowywania zbiorów księgowych wynikające z wybranych aktów prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Absencja chorobowa pracownika po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Rozliczenie pracowniczych składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Oskładkowanie kart przedpłaconych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Jednorazowe wsparcie pieniężne dla płatników znad Odry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Składka zdrowotna od dniówek obrachunkowych wypłacanych przez spółdzielnię jej członkom - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Pomoc dla płatników składek znad Odry
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Liczba ubezpieczonych dla celów uzyskania zwolnienia ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Druki oraz składki ZUS po zawarciu dodatkowej umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021 - Rozliczanie składek i wykazywanie przerw w ich opłacaniu w drukach ZUS
Pracownika na bezpłatnym nie wlicza się do liczby ubezpieczonych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021 - Rozliczanie składek i wykazywanie przerw w ich opłacaniu w drukach ZUS
Kontynuacja firmy zmarłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Kiedy nie należy powiadamiać ZUS o umowie o dzieło zawartej z osobą fizyczną?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Czy pobieranie przez pracownika stypendium finansowanego przez podmiot kierujący na staż stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych?
Dodatek nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 z dnia 1.10.2021 - Wybrane interpretacje ZUS i NFZ z zakresu obowiązku podlegania ubezpieczeniom
Urlop bezpłatny a liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Późniejszy termin wypłaty wynagrodzenia z etatu nie wpływa na zakres ubezpieczeń ze zlecenia
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Jakie dokumenty oraz składki po zawarciu dodatkowej umowy o pracę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Zleceniobiorca w liczbie ubezpieczonych na ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Rekompensata kosztów pracy zdalnej wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Czy oskładkować dopłatę do wypoczynku menedżera sfinansowaną z ZFŚS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Składki ZUS od nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania służbowego auta do celów prywatnych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczanie składek ZUS po zmianie terminu wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Zapłata przez pracodawcę za personalizację karty kierowcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Spółka cywilna jako pracodawca i płatnik składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021 - Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
Składka zdrowotna osoby uzyskującej przychód z dwóch źródeł - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Późniejszy termin wypłaty pensji z etatu nie wpływa na zakres ubezpieczeń ze zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
INFORMACJE OGÓLNE
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Ustalenie dochodu pracowniczego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wysokość wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia wpłaty do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Powiadomienie ZUS o zawartych umowach o dzieło na formularzu RUD
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawartych umowach o dzieło
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS w trakcie wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Ujęcie w firmowych kosztach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zbliża się termin przekazania ubezpieczonym informacji rocznej za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Składki ZUS i zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Osoby uwzględniane w liczbie ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
ZUS od stypendiów wypłacanych uczestnikom kursów językowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Obowiązek i okresy przechowywania dokumentów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Liczba ubezpieczonych do wykazania w ZUS DRA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Wyjaśnienia ZUS, interpretacje i wyroki w sprawie ubezpieczeń społecznych
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Sanatorium prewencyjne z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Okresy przechowywania dokumentów wynikające z przepisów podatkowych i prawa pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Brak wypłaty pensji z etatu a składki ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dokumentacja pracownicza dla celów świadczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 - Dokumentacja dla celów świadczeń z ZUS i jej przechowywanie po zmianie przepisów
Nowe zasady przechowywania dokumentacji emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 - Dokumentacja dla celów świadczeń z ZUS i jej przechowywanie po zmianie przepisów
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Raporty ZUS za osobę pobierającą zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zasady ustalania okresów archiwizacji
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Archiwizowanie dokumentacji emerytalno-rentowej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Przechowywanie akt do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Czy spółce cywilnej przysługuje status pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Moment ujęcia w kosztach składek ZUS przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Okresy przechowywania dokumentacji kadrowej i ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Od nowego roku skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Liczba ubezpieczonych w drukach rozliczeniowych ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby opiekującej się małym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Okres przechowywania dokumentów zasiłkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Składki od stypendiów wypłacanych studentom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Spółka z o.o. nie opłaca składek ZUS za jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę a ubezpieczenia z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacona w miesiącu, za który jest należna
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zasady wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem j.s.t. lub S.P.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy-emeryta wykonującego kilka umów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Oskładkowanie umów menedżerskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA (pytania z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Zmiany w zakresie przechowywania akt do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Informacja roczna o naliczonych składkach za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Zgłoszenie w ZUS pracownika, który przejął funkcję płatnika składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Podatek i składki pracownika użytkującego służbowe auto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Były pracownik a liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Składki ujęte w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Spółka z o.o. z jednym wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Górna granica wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Rozliczenie dofinansowania do wycieczki członka rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w ZUS DRA?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Rozszerzenie definicji płatnika składek (wejście w życie od 13 czerwca 2017 r.)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Polisa w zagranicznej podróży a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Przesunięcie płatnikowi terminu zapłaty składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
ZUS przedsiębiorcy przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Do końca lutego 2017 r. należy przekazać ubezpieczonym roczną informację o składkach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Roczna informacja o naliczonych składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Składki ZUS od wartości polisy w zagranicznej podróży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Świadczenia wypłacone byłemu pracownikowi po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Co należy wiedzieć o rachunku bankowym wspólników?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016 - Czy warto prowadzić działalność w formie spółki cywilnej?
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Regulowanie podatków i składek ZUS z konta spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Służbowy samochód w prywatnym użytkowaniu pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Rozliczanie przejazdów do pracy służbowym samochodem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Zapłata składek ZUS z konta bankowego spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Informacja roczna o składkach dla ubezpieczonych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Stypendyści programu Erasmus+ nie podlegają ubezpieczeniom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Obciążenia podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Czy od zapomogi ze środków obrotowych naliczać składki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Składki w ZUS i KRUS za rolnika wykonującego umowę zlecenia - stanowisko KRUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
ZUS zleceniobiorcy wynagradzanego stawką dzienną
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Zlecenie jako tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Deputaty wydawane co kwartał a podstawa wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Brak wypłaty pensji z etatu a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Opodatkowanie odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Świadczenie rehabilitacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Działalność gospodarcza i etat - obowiązki związane z opłacaniem składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zasady ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne i innych potrąceń z wynagrodzeń pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Rozliczenie składek ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Przedsiębiorca na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Zapłata składek ZUS przy braku środków na koncie firmowym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
ZUS od świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Ubezpieczenia i składki za aktywnego emeryta i rencistę
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Rozliczenie składkowo-podatkowe trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60