Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 7 obowiązującym od 1.07.2016 r. do 24.09.2017 r.
Jakie składki można opłacać w czasie zawieszenia firmy?
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Student wykonujący zlecenie może się ubezpieczyć dobrowolnie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Ubezpieczenia i składki wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Dobrowolne ubezpieczenia zleceniobiorcy-studenta
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 7 w pozostałych wersjach czasowych
O czym należy pamiętać, opłacając dobrowolnie składki ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Obowiązek przekazania druków dla większości płatników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023 - Obowiązki płatnika składek ZUS rozpoczynającego działalność gospodarczą
Podstawa prawna dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno- rentowych zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023 - O czym pamiętać rozliczając składki ZUS w 2023 roku?
Składki ZUS w 2023 r. po wzroście minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Umowy cywilnoprawne w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Termin przekazania druków rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022 - Przewodnik płatnika składek ZUS rozpoczynającego prowadzenie firmy
Obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2022 - Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Przedsiębiorca składa dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Obowiązek comiesięcznego składania druków rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Co trzeba wiedzieć rozliczając składki ZUS w 2022 roku?
Wpływ wzrostu minimalnej płacy w 2022 r. na składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Dobrowolne składki członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Obowiązek comiesięcznego składania rozliczeń do ZUS
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Zasady sporządzania od 2022 r. druków rozliczeniowych do ZUS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy - studenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Samodzielne opłacanie składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Praca wakacyjna uczących się osób a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Proponowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Prawo do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Student na zleceniu bez ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Brak opłaconej składki chorobowej za zleceniobiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Konsekwencje składkowe podwyżki minimalnej płacy w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Zgłoszenie studenta do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Wynagrodzenie wykonawcy umowy o dzieło a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Zleceniobiorca - student nie może przystąpić do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Składki zleceniobiorcy po przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Samodzielne opłacanie składek po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Brak prawa zleceniobiorcy-studenta do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Brak zatrudnienia a samodzielne opłacanie składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS dla studenta
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Opłacanie składek ZUS po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Dobrowolne składki emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonanie dzieła
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Zgłoszenie studentki do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Możliwość dalszego opłacania składek po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Korekta podstawy wymiaru składek przy dobrowolnych ubezpieczeniach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Dobrowolne składki emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 - Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS na zasadzie dobrowolności
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Dobrowolne ubezpieczenia
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Dobrowolne ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Dobrowolne ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Zasady odpowiednie dla świadczeń wypadkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Składki ZUS przy umowach o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Dla kogo dobrowolne ubezpieczenia w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Limit składek emerytalno-rentowych odnosi się też do zleceniobiorców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Ubezpieczenia w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Kto może opłacać dobrowolne składki do ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Zmiany dotyczące kodów i dokumentów ubezpieczeniowych ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie kodów i druków w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Dobrowolne ubezpieczenia społeczne w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ubezpieczenia za pracę wykonaną na podstawie umowy o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Dobrowolne ubezpieczenia w ZUS po rozwiązaniu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Każdy może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
ZUS od umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Dobrowolne ubezpieczenia w ZUS studenta wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Dobrowolne opłacanie składek w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Ubezpieczenia przy umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Każdy ma możliwość przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60