Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 1.01.2022 r. do 17.08.2022 r.
Zasiłek opiekuńczy po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Zasiłek w wysokości 100% po udokumentowaniu stanu ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022 - Orzekanie o niezdolności do pracy ubezpieczonego dla celów świadczeniowych
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022 - Orzekanie o niezdolności do pracy ubezpieczonego dla celów świadczeniowych
Artykuł 57 - kody literowe umieszczane w zaświadczeniu lekarskim
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część II
Ograniczenia w prawie do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Okoliczności wpływające na uprawnienia do świadczeń chorobowych
Ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Jeszcze warto pytać ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Emeryt na zleceniu a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Prawo do zasiłku przy gruźlicy ujawnionej po 182. dniu choroby
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących ustalania okresu zasiłkowego po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Okres zasiłkowy pracownicy niezdolnej do pracy w czasie ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Okres zasiłkowy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Przerwa w niezdolności do pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Okres zasiłkowy wyczerpie się szybciej nawet w przypadku poważnie chorych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022 - Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
Weszły w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Najważniejsze zmiany w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Wniosek płatnika o ustalenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Zmiana sposobu ustalania okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Uprawnienia pracowników do zasiłków na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Prawo do świadczeń w okresie ubezpieczenia i po jego ustaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
Ograniczone prawo do świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia w razie kontynuowania pracy w innej firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
Ustalanie okresu zasiłkowego i limitu płatności wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Okres wypłaty zasiłku chorobowego dla zatrudnionego emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Po ustaniu umowy o pracę ZUS wypłaca tylko niektóre świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Okoliczności bez wpływu na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 7.09.2023
Zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Uprawnienia do zasiłku ustala ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Okres należnego zasiłku po rozwiązaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Dłuższy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Jak liczyć okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży?
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Ustanie zatrudnienia w trakcie ciąży a prawo do świadczeń przed i po porodzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Chorobowe po ustaniu jednej z umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Kiedy ubezpieczony nie może skorzystać z zasiłku chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Chorobowe po 12-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
ZUS może unieważnić zaświadczenie lekarskie ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Stan ciąży nie zawsze "otwiera" nowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Gdy zwolnienie lekarskie obejmuje dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Poszczególne absencje chorobowe zliczane do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Nabycie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023 - Świadczenia z ZUS należne przed ukończeniem wieku emerytalnego
Wniosek o dalsze świadczenie rehabilitacyjne mimo posiadania e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Gdy okres zasiłkowy został wyczerpany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 - Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku
Uzyskanie zaświadczenia o świadczeniach po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Ciąża ubezpieczonej nie zwalnia z okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Zasiłek dla emeryta na umowie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Ustanie ubezpieczenia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Nowy rok nie uprawnia do nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Chorobówka dla ciężarnej zleceniobiorczyni
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Nie tylko e-ZLA uprawnia do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Okres zasiłkowy przy zmianie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Okres zasiłkowy niezwiązany z rokiem kalendarzowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022 - Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku
Świadczenia chorobowe dla pracownicy w ciąży zatrudnionej na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Limit wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2022
Zasiłki z tytułu zatrudnienia u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Nadal obowiązuje 182- i 270-dniowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Wypełnianie zaświadczenia Z-3 dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Problemy z ustaleniem okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Tylko udokumentowany stan ciąży uprawnia do 100% świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Choroba nowotworowa a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Jakie świadczenie przysługuje nowo zatrudnionemu pracownikowi?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Inna choroba po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Kolejne zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Chorobowe wypadkowe
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Wpływ niezdolności spowodowanej gruźlicą na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Świadczenie chorobowe nie dla każdego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Okres zasiłkowy przy niezdolności do pracy w związku z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Kiedy można uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Okres zasiłkowy po wypadku w drodze do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Podjęcie wypłaty świadczenia chorobowego w kolejnym okresie zasiłkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Jaka wysokość chorobówki dla pracownika, będącego dawcą narządu dla swojego dziecka?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021 - Ustalanie wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Rozwiązanie umowy o pracę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Długość okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Początek roku nie otwiera nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Zawieszenie działalności a zasiłek chorobowy i macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Chorobowe pracownika, który wcześniej był zatrudniony w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Prawo do świadczenia w czasie i po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Przerwa w niezdolności do pracy powstałej po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Okres należnego świadczenia po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Okres zasiłkowy w przypadku zasiłku po wypadku w drodze do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Świadczenia dla pracownika, który uległ wypadkowi
Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
270-dniowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Okres zasiłkowy po wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Zasiłek chorobowy w razie "pokrywania się" dni orzeczonej niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Ustalanie okresu zasiłkowego nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Artykuł 8 - okresy, za które przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2020 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Zliczanie okresów choroby do okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zaliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Gdy zaświadczenie lekarskie zawiera kod literowy "C"
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Ustalanie okresów ochronnych dla chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Kiedy można "otworzyć" nowy okres zasiłkowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Wypadek w drodze do pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Rodzaj świadczenia chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Pracownik nie zawsze ma prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Choroba po świadczeniu rehabilitacyjnym a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Dłuższy okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Limit okresu zasiłkowego nie jest rozliczany w roku kalendarzowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Dłuższy okres zasiłkowy bez wniosku
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Obliczanie 182 dni pobierania świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Artykuł 57 - kody literowe umieszczane w zaświadczeniu lekarskim
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Świadczenie za czas choroby trwającej nieprzerwanie po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Gdy niezdolność do pracy wykracza poza okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zliczanie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Wypłata 100-procentowego zasiłku dla ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Okresy niezdolności do pracy a okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Postępowanie o zasiłek wszczyna e-ZLA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Dłuższy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wypłata zasiłku macierzyńskiego, gdy poród nastąpi w czasie zwolnienia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Okres zasiłkowy po przerwie w niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Stan ciąży nie przyspiesza prawa do zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Wykazanie okresu zasiłkowego we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Niezdolność do pracy nie zawsze skutkuje wypłatą chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Wypłata zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Okres zasiłkowy przy krótkiej przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Wynagrodzenie chorobowe ustalane na zasadach jak zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Chorobowy okres zasiłkowy na przełomie roku kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
E-ZLA podstawą wszczęcia postępowania o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Gdy pracownik choruje na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Przełom roku kalendarzowego bez wpływu na ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Podjęcie wypłaty zasiłku chorobowego w nowym okresie zasiłkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Najważniejsze informacje o e-zwolnieniach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Przerwa w niezdolności do pracy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Przy chorobie spowodowanej wypadkiem przy pracy obowiązuje dłuższy okres ochronny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Okres zasiłkowy i korzystanie z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Choroba po ustaniu poprzedniego zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Nakładające się daty na zaświadczeniach ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ustalanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Okres zasiłkowy po przerwie między zwolnieniami
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Opieka nad członkiem rodziny a niezdolność do pracy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Chorobowego nie można wykorzystywać w dowolny sposób
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Poród po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 - Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego
Chorobówka dla zatrudnionego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Wyczekiwanie na zasiłek na umowie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Początek przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Choroba ciężarnej zatrudnionej na umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Obliczanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Choroba osoby uprawnionej do zasiłku opiekuńczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018 - Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny
Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą po innej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Niezdolność do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Choroba pracownika na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Gdy pracownik (za)choruje na przełomie 2017 i 2018 roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Okres zasiłkowy ciężarnej ubezpieczonej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Jednodniowa przerwa w niezdolności do pracy a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Ustalenie nowego okresu zasiłkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ciąża po zakończeniu umowy o pracę a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Liczenie okresu zasiłkowego, gdy zwolnienie lekarskie zawiera kod literowy "C"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Kody literowe na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Brak prawa do zasiłku, mimo potwierdzonej niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Gdy kończy się 270-dniowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Okres zasiłkowy we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Ustalanie okresu zasiłkowego dla ciężarnej ubezpieczonej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ciąża w trakcie niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Przerwa w niezdolności do pracy pod koniec okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Gdy zachoruje osoba uprawniona do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Zasiłek chorobowy przed i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Sanatorium pod koniec okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Gdy przerwa między okresami niezdolności do pracy przekracza 60 dni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Okres zasiłkowy przy nieprzerwanej niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ustalanie okresu należnego świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych
Chorobowe dla pracownika wykonującego dodatkowo zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Kiedy otwieramy nowy okres zasiłkowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Jak długo można korzystać z zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Ubieganie się o świadczenia chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Kiedy następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Nowy okres zasiłkowy wyłącznie po odzyskaniu zdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zasiłek chorobowy dla pracownika mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Pracownik młodociany z prawem do chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Ubezpieczona w ciąży dłużej na chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Artykuł 57 - kody literowe umieszczane w zaświadczeniu lekarskim
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Czy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy po ustaniu umowy zawartej na zastępstwo?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Istota kodu literowego A na zaświadczeniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Chorobowe pracownika uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Niezdolność do pracy po upływie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Kto płaci świadczenie po przerwie w niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Okres pobierania zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Ustalenie okresu zasiłkowego po przerwie spowodowanej opieką
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Gdy ciężarna wyczerpała 270-dniowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłków z FUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Chorobówka po okresie wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Szczegóły z zakresie wystawiania e-zwolnień
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Gdy zostanie wyczerpany okres należnego zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Kiedy pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Okres zasiłkowy przy częstych absencjach chorobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Zasiłek chorobowy po przyznaniu renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Zasiłek chorobowy należny wyłącznie przez odpowiedni okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Przesłanki przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Poród po upływie 270-dniowego okresu zasiłkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Niezdolność do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Gdy pracownik staje się niezdolny do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Otwarcie nowego okresu zasiłkowego tylko po odzyskaniu zdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Choroba pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Gdy poród nastąpi w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Jak długo można korzystać ze świadczeń wypadkowych?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Jak prawidłowo ustalić długość okresu zasiłkowego?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Poród po zakończeniu umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Jak prawidłowo obliczyć okres zasiłkowy?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Okres płatności i procentowa wysokość zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Ustalenie okresu płatności zasiłku chorobowego po przerwie w jego pobieraniu spowodowanej opieką nad dzieckiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Gdy pracownik choruje na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Zwolnienie lekarskie po wyczerpaniu całkowitego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Kolejna choroba pracownika w danym roku kalendarzowym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Okres zasiłkowy pracownika, który miał dwa wypadki przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Gruźlica a prawo do dłuższego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Czy podstawa zasiłku macierzyńskiego podlega waloryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Jakie świadczenie chorobowe wypłacić?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Niezdolność do pracy po wykorzystanym okresie zasiłkowym
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Ustalanie okresu zasiłkowego w razie utraty prawa do zasiłku chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Przerwa w niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Jak zwaloryzować podstawę zasiłku podniesioną do kwoty minimalnej?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Jak długo po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Okres zasiłkowy w razie niezdolności do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Po zasiłku chorobowym - świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ograniczony okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014 - Kiedy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń chorobowych?
Wypłata zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne i jak ustala się jego wysokość?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Niedziela wliczona do okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Ustalanie prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu chorobowego
Ustalenie okresu zasiłkowego w razie przerwy w niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Umowa o pracę na zastępstwo a prawo do zasiłku macierzyńskiego po jej rozwiązaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
"Chorobówka" po zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Artykuł 57 - kody literowe umieszczane w zaświadczeniu lekarskim
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Zwolnienie lekarskie powyżej 182 dni
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Wliczanie poprzednich niezdolności do okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Zasiłek chorobowy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Ustalanie okresu zasiłkowego po zakwestionowaniu zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ograniczony okres korzystania z zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Utrata "chorobówki" lub zmniejszenie jej wysokości
Ubezpieczenie po utracie pracy a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po przerwie spowodowanej opieką
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Ta sama choroba a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Świadczenia chorobowe dla pracownika z ustalonym prawem do emerytury lub renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zasiłek chorobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Korzystanie z "chorobówki" wpływa na wysokość emerytury
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Świadczenie chorobowe i rehabilitacyjne dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
"Chorobówka" dla ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Niezdolność do pracy z powodu choroby bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Dłuższy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2013 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Poważna choroba nie uprawnia do dłuższego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Wynagrodzenie chorobowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Widoczna ciąża nie zawsze uprawnia do wypłaty wyższego zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60