Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 12.07.2017 r. do 7.04.2019 r.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Koniec umowy zlecenia a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zasiłek za czas choroby trwającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Okres zasiłkowy przy krótkiej przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Prawo do zasiłku po urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wyższa podstawa zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Korzystanie przez zleceniobiorcę z urlopu bezpłatnego u pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Niezdolność do pracy w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Świadczenia chorobowe dla pracowników powyżej 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
E-ZLA podstawą wszczęcia postępowania o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Chorobówka po wypracowaniu w danym miesiącu wszystkich godzin pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Przerwa w niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Gdy pracownik choruje na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Przerwa w niezdolności do pracy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Termin wypłaty świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Okres zasiłkowy i korzystanie z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Rezygnacja z ulgi na start a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Nakładające się daty na zaświadczeniach ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Świadczenie chorobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ustalanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ulga na start oraz prowadzenie działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
"Chorobówka" należna także za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Opieka nad członkiem rodziny a niezdolność do pracy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Uprawnienia do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Zasiłek (nie)należny za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Kiedy pracownik nabywa prawo do chorobówki bez okresu wyczekiwania?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Ograniczona wysokość zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Prawo do zasiłku chorobowego mimo krótkiego okresu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Zwolnienie lekarskie po utracie statusu osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Świadczenie chorobowe po wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Choroba w czasie urlopu bezpłatnego a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Początek przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Świadczenia chorobowe dla emeryta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Problemy z prawidłowym ustalaniem okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Obliczanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Choroba osoby uprawnionej do zasiłku opiekuńczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018 - Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny
Choroba opiekuna dziecka nie zawsze uprawnia do zasiłku opiekuńczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018 - Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny
Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą po innej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Wysokość świadczenia chorobowego za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Termin wypłaty świadczeń chorobowych przez płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Sumowanie okresów choroby do okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Zwolnienia lekarskie dla pracownika prowadzącego działalność
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Niezdolność do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Choroba pracownika na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Zdublowane dni w zaświadczeniu ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Jednodniowa przerwa w niezdolności do pracy a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Gdy pracownik trafi na leczenie odwykowe
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Kody literowe na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Brak prawa do zasiłku, mimo potwierdzonej niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Kod literowy "A" na zaświadczeniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Uprawnienia pracowników do zasiłków na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Prawo do zasiłku w przypadku wznowienia działalności
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Długi urlop bezpłatny a zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Nowe ograniczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wypłatą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Prawo do świadczeń w okresie ubezpieczenia i po jego ustaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
Ograniczone prawo do świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
Okres należnego zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
E-ZLA od pierwszego dnia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Wpływ przerw w niezdolności do pracy na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Obliczanie okresu wyczekiwania przy umowach zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Zasiłek chorobowy bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Ustalanie okresu zasiłkowego i limitu płatności wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Gdy objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpiło w trakcie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023
Jeśli e-ZLA nie potwierdza stanu ciąży
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023
Gdy pracownik korzysta z sanatorium w ramach NFZ
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Po ustaniu umowy o pracę ZUS wypłaca tylko niektóre świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Następujące po sobie umowy zlecenia i o pracę a zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Okoliczności bez wpływu na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 7.09.2023
Zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Krótki okres pracy a zasiłek chorobowy po jej ustaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Chorobowe nie dla emeryta wojskowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023 - Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Świadczenie chorobowe także dla zdrowego ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS i nabycie prawa do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Podstawa wymiaru zasiłku po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Kiedy ubezpieczony nie może skorzystać z zasiłku chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Przerwa w niezdolności a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Zasiłek wypadkowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Poszczególne absencje chorobowe zliczane do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Nabycie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023 - Świadczenia z ZUS należne przed ukończeniem wieku emerytalnego
Przerwa między świadczeniami chorobowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023 - Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
Obliczanie liczby dni niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Wniosek o dalsze świadczenie rehabilitacyjne mimo posiadania e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Zasiłek dla pracownika przy zaległościach pracodawcy wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 9.03.2023
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Dokumentowanie niezdolności do pracy przez dawcę tkanek
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Okres wyczekiwania liczony od pierwszego dnia ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Świadczenie dla ubezpieczonej obywatelki Ukrainy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Samo zdrowotne nie daje uprawnień do zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy
Chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Ustanie ubezpieczenia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Nowy rok nie uprawnia do nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie dla emeryta wojskowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Okres zasiłkowy a nowy rok kalendarzowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Nakładające się dni na e-ZLA z kodem B i bez kodu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
E-ZLA przed podjęciem zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Zaświadczenie o stanie ciąży
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Okres zasiłkowy przy zmianie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Ustalenie dla pracownicy wymiaru okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Urlop wychowawczy a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku choroby spowodowanej gruźlicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Świadczenie chorobowe a koniec zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Otwieranie nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Wynagrodzenie chorobowe po doniesieniu świadectw pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Zasiłek chorobowy przy zleceniu jako drugim tytule do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
Prawo do świadczenia chorobowego w razie zatrudnienia po stażu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zwykła choroba po wypadku przy pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Powrót z urlopu rodzicielskiego a kolejna niezdolność do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022 - Orzekanie o niezdolności do pracy ubezpieczonego dla celów świadczeniowych
Choroba w trakcie i po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Podstawowe warunki uzyskania prawa do świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Okoliczności wpływające na uprawnienia do świadczeń chorobowych
Choroba przed podjęciem nowego zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Okoliczności wpływające na uprawnienia do świadczeń chorobowych
Prawo do chorobówki po likwidacji działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Okoliczności wpływające na uprawnienia do świadczeń chorobowych
Świadczenie dla pracownika po odbytym stażu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Okoliczności wpływające na uprawnienia do świadczeń chorobowych
Okres wyczekiwania na chorobówkę dla zatrudnionego obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Choroba po trzech dniach pracy a prawo do chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika będącego dawcą narządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 14 - odmowa podjęcia innej pracy w razie odsunięcia od pracy z powodu choroby zakaźnej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2022 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy zasiłkowej - część I
Objęcie kwarantanną pracownicy pobierającej zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących ustalania okresu zasiłkowego po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Prawo do zasiłku w okresie izolacji domowej tylko dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022 - Praktyczne wypełnianie dokumentów przekazywanych do ZUS dla celów świadczeniowych
Opieka czy wynagrodzenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Okres zasiłkowy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Kwarantanna i opieka jednocześnie
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Przerwa w niezdolności do pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Okres zasiłkowy wyczerpie się szybciej nawet w przypadku poważnie chorych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022 - Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu choroby a zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Najważniejsze zmiany w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Wniosek płatnika o ustalenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Zmiana sposobu ustalania okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Gdy okres zasiłkowy nie jest wystarczający
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Choroba nowotworowa a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zasiłek chorobowy przy pracy zdalnej w czasie kwarantanny
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2021 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2021 r.
Prawo do zasiłku dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021
Zliczanie okresów różnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Choroba obywatela Ukrainy po dwóch dniach pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Inna choroba po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Zasiłek chorobowy przy pracy zdalnej w czasie kwarantanny - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Zasiłek przy przerwie między różnymi umowami
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana nadużyciem alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
E-ZLA pod koniec urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych bez poprawek Senatu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Wpływ niezdolności spowodowanej gruźlicą na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Najpierw izolacja, potem choroba a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Niezdolność do pracy i okoliczności z nią zrównane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021 - Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Choroba pod koniec 30-dniowego zatrudnienia a wypełnienie druku Z-3
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Zliczanie dni choroby do okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Świadczenie chorobowe nie dla każdego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Gdy pracownik zachoruje po świadczeniu rehabilitacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Okres zasiłkowy przy niezdolności do pracy w związku z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 - Gdy ubezpieczony nie odzyskuje zdolności do pracy
Zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Negatywny test na COVID-19 kończy okres kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Przedsiębiorca na kwarantannie z prawem do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Gdy kwarantanna, e-ZLA i praca pokrywają się
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021 - Ustalanie wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Prawo do chorobowego w wysokości 100% dla niezdolnych do pracy w związku z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021 - Ustalanie wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Potwierdzenie stanu ciąży dla celów wyrównania świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021 - Ustalanie wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po udowodnieniu okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Proponowane zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Świadczenie pracy w czasie obowiązkowej kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Izolacja w czasie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Rodzaj świadczenia chorobowego w razie otwarcia nowego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Wypadek przedsiębiorcy w trakcie ulgi na start
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021 - Wpływ ulg w składkach na świadczenia z ZUS
Dla celów naliczania świadczeń nie każda niezapłacona składka ma takie samo znaczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021 - Wpływ ulg w składkach na świadczenia z ZUS
Chorobowe za okres kwarantanny odbywanej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wysokość zasiłku chorobowego za okres odbytej izolacji domowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Gdy przerwa w niezdolności do pracy wynosi 60 dni
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Zliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Ulga na start a prawo do świadczenia po wypadku przy prowadzeniu własnej działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021 - Świadczenia z ZUS dla ubezpieczonego przedsiębiorcy
Wniosek o zasiłek z tytułu choroby sprzed kilku miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021 - Świadczenia z ZUS dla ubezpieczonego przedsiębiorcy
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego a zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Chorobowe po zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Długość okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Choroba w okresie ciąży a wyrównanie zasiłku za poprzedni okres
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Kwarantanna i e-ZLA w jednym okresie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Gdy pracownik pracował w czasie kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Limit 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Gdy ZUS wypłaca chorobowe za okres kwarantanny/izolacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Skutki COVID-19 jako przyczyna wypowiedzenia leżąca po stronie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Chorobowe pracownika, który wcześniej był zatrudniony w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Niezdolność do pracy wymaga udokumentowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020 - Zagadnienia związane z orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego
Pracownik objęty kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Zasiłek opiekuńczy za okres kwarantanny lub izolacji dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Świadczenia chorobowe dla pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Prawo do świadczenia w czasie i po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Przerwa w niezdolności do pracy powstałej po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Niezdolność do pracy osoby bezrobotnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Prawo do zasiłku po krótkim okresie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Świadczenia związane z kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Zmiana zasad dokumentowania okresów kwarantanny i izolacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu okresu zasiłkowego?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Zasiłek z tytułu kwarantanny a 10-letni okres ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Obowiązkowa kwarantanna uprawnia do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Prawo do świadczeń chorobowych za czas izolacji i kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wydana po czasie decyzja o konieczności odbycia kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Dodatek solidarnościowy a prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi będącemu dawcą szpiku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Świadczenie chorobowe dla absolwenta szkoły wyższej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Zwolnienie lekarskie dla osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Wyjazd na urlop w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Wypadek przy pracy przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Zasiłek za okres kwarantanny od niedzieli
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Ustalanie okresu zasiłkowego nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Wypłata zasiłków w związku z COVID-19 a stosowanie kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Obliczanie 182-dniowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zaliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Księgowe ujęcie wynagrodzeń chorobowych za czas przebywania na kwarantannie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Uprawnienia do świadczeń za okres poddania się kwarantannie lub izolacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Kiedy można "otworzyć" nowy okres zasiłkowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Choroba pracownika w okresie udzielonego mu urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Świadczenia chorobowe z powodu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Pracownik nie zawsze ma prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Choroba po świadczeniu rehabilitacyjnym a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Dłuższy okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Limit okresu zasiłkowego nie jest rozliczany w roku kalendarzowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Obliczanie 182 dni pobierania świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Objęcie ubezpieczeniem chorobowym tuż przed planowanym zabiegiem
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Dane na e-ZLA osoby niebędącej już pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Świadczenie za czas choroby trwającej nieprzerwanie po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Kiedy zleceniobiorca ma prawo do chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Przedłużenie umowy terminowej w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Choroba po zasiłku macierzyńskim należnym po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Zasiłek chorobowy na umowie zlecenia bez gwarantowanej podstawy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Pobyt na rehabilitacji ZUS a wypłata chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 14 - odmowa podjęcia innej pracy w razie odsunięcia od pracy z powodu choroby zakaźnej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dłuższy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Chorobówka dla pracowników do i powyżej 50. roku życia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Choroba w czasie urlopu bezpłatnego a prawo do zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Niezdolność do pracy osoby bezrobotnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Niezdolność do pracy nie zawsze skutkuje wypłatą chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ustalenie okresu ochronnego dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Jak długo pracownik może pobierać świadczenie z tytułu choroby?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Praca na dwóch etatach a zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Zachorowanie po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Gdy przedsiębiorca zachoruje w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Gdy zachoruje osoba uprawniona do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Obniżka chorobowego w oparciu o zwykłe zaświadczenie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Choroba niani a uprawnienia do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zasady obniżania świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Świadczenia chorobowe dla pracującego emeryta lub rencisty
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Sanatorium pod koniec okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Ustalanie okresu należnego świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych
Zróżnicowanie wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zasiłek opiekuńczy, gdy dziecko zachoruje przed podjęciem pracy przez rodzica
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Emeryci i renciści na etacie z prawem do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Kiedy niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia do świadczeń chorobowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Jak długo można korzystać z zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Kiedy następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Składki opłacone po terminie a choroba przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Zasiłek chorobowy z tytułu umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Niezdolność do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Praca w trakcie chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Istota kodu literowego A na zaświadczeniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Zasiłek chorobowy na odzyskanie zdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Niezdolność do pracy po upływie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 14 - odmowa podjęcia innej pracy w razie odsunięcia od pracy z powodu choroby zakaźnej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Obliczanie zasiłku chorobowego w razie zmiany tytułu do ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy nie uprawnia do świadczeń z tego tytułu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Preferencje finansowe dla nowych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Ustalanie prawa do zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Krótki okres ubezpieczenia a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Prawo do zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Praca w trakcie pobierania świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
"Chorobówka" wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Chorobowe dla pracujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
30-dniowa umowa o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Emeryt prowadzący działalność a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Świadczenia krótkoterminowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Świadczenia z ZUS dla przedsiębiorców
Zasiłek chorobowy należny wyłącznie przez odpowiedni okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Gdy pracownik zachoruje w pierwszym dniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Chorobowe za dzień wolny
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Gdy pracownik staje się niezdolny do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Czy choroba uzasadnia pomniejszenie składki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Wynagrodzenie chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Świadczenie chorobowe dla przedsiębiorcy z prawem do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Gdy niezdolność do pracy wychodzi poza okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Niezdolność do pracy podstawą przyznania świadczeń chorobowych ubezpieczonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Jak prawidłowo ustalić długość okresu zasiłkowego?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zasiłek chorobowy dla pracownika z 10-letnim stażem pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Zasiłek za czas choroby przypadającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Różnice między zwykłym a wypadkowym chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Wynagrodzenie chorobowe po przepracowaniu wszystkich dni roboczych w miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Jak prawidłowo obliczyć okres zasiłkowy?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Ustalanie prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Okres zasiłkowy pracownika, który miał dwa wypadki przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Wysokość chorobowego w przypadku zabiegu pobrania komórek
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Wniosek o zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Konsekwencje opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Niezdolność do pracy po wykorzystanym okresie zasiłkowym
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Niezdolność do pracy w trakcie nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Choroba pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Zasiłek chorobowy dla pracownika wykonującego zlecenie po rozwiązaniu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Chorobowe dla przedsiębiorcy wcześniej wyłączonego z ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014 - Świadczenia z FUS dla dłużników składek i innych zobowiązań
Wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Choroba w trakcie okresu wyczekiwania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014 - Kiedy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń chorobowych?
Niedziela wliczona do okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Skutki podjęcia pracy w trakcie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
"Chorobówki" dla służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Pomniejszanie składki społecznej w razie choroby przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Zasiłki należne bez okresu wyczekiwania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Świadczenia chorobowe należne od pierwszego dnia ubezpieczenia
Prawo do zasiłków dla pracownicy zatrudnionej u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Chorobowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Wynagrodzenie chorobowe wliczane do okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zasiłek chorobowy dla pracownika wykonującego zlecenie po rozwiązaniu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
"Chorobówka" dla przedsiębiorcy na rencie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
"Chorobówka" po zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Uczeń zawodu z prawem do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 14 - odmowa podjęcia innej pracy w razie odsunięcia od pracy z powodu choroby zakaźnej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Ustalanie okresu zasiłkowego po zakwestionowaniu zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Prawo do zasiłku chorobowego w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ograniczony okres korzystania z zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Utrata "chorobówki" lub zmniejszenie jej wysokości
Okres zasiłkowy liczony od ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Comiesięczne umowy zlecenia a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Prawo do zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Okresy wypłaty i wysokość zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Zasiłek chorobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Tryb postępowania w razie niezdolności do pracy powstałej po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Przerwa między zwolnieniami lekarskimi
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Choroba w pierwszym dniu roboczym nowego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Zliczanie dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Niezdolność do pracy powstała przed podjęciem pracy nie uprawnia do wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Wypracowanie obowiązującego wymiaru czasu pracy a zasiłek chorobowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60