Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach ...

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 25.06.2019 r. do 4.08.2020 r.
Zleceniobiorcy a stan zatrudnienia przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Pracownicze Plany Kapitałowe w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Staż pracy dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Przygotowanie zawodowe a stan zatrudnienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Harmonogram wdrażania PPK przez podmioty zatrudniające po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
PPK
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Nagroda jubileuszowa a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Wpłata do PPK przy dwóch umowach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Uzyskanie od pracowników informacji w zakresie PPK
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
PPK w przypadku zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
COVID-19 Wpłaty do PPK w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Wypłaty z PPK a zwolnienie od PIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Wpłaty na PPK za osoby na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ustalenie stanu zatrudnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Wiek osoby zatrudnionej warunkujący uczestnictwo w PPK
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Wymagany okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Zarządzanie danymi osób zatrudnionych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
PPK w firmie krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Osoby wliczone do stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po zakończeniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Kolejna grupa przedsiębiorców zobowiązana do wdrożenia PPK
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Pracownik na urlopie bezpłatnym a stan zatrudnienia na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Wybór instytucji zarządzającej PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Kolejny etap wdrażania PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Od 1 stycznia 2020 r. kolejne podmioty zostały objęte stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Jak przygotować firmę na PPK?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
PPK w przypadku pracownicy na macierzyńskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Przystąpienie do PPK osoby wykonującej umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Ewidencja w księgach wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Brak wpłat na PPK za stażystę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Pracownicy objęci PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019 - Dokonywanie wpłat do PPK
Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Podmiot zatrudniający bez siedziby na terytorium RP a PPK
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Premia kwartalna a wpłata na PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Osoby, w imieniu których podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wpłaty do PPK za pracownicę na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ponowne ustalenie stanu zatrudnienia na potrzeby wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK przez podmiot zagraniczny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Członek rady nadzorczej a stan zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Obciążenia pracownika będącego uczestnikiem PPK oraz podmiotu zatrudniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Regulacje ustawy o PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Tłumaczenie dokumentów przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Moment przystąpienia do PPK przez pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Możliwość obniżenia wpłaty do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Wpłata do PPK w przypadku dwóch umów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Zmiana statusu uczestnika PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Postępowanie w przypadku błędnie naliczonych i odprowadzonych wpłat do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Dodatkowa wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Czy student podlega zapisowi do PPK?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Należności do PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023 - Odprowadzanie wpłat do PPK w praktyce. Wpłaty obniżone, dodatkowe i w sytuacjach szczególnych
Umowa zlecenia a PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Zawarcie umowy na okres próbny a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
UMOWĘ ZLECENIA WYKONUJE UCZESTNIK PPK
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Uczestnictwo w PPK osoby wykonującej umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Kwota uprawniająca uczestnika PPK do obniżenia wysokości jego wpłaty w II półroczu 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Moment powstania przychodu z wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej w ramach autozapisu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Wdrożenie PPK przez spółkę komandytową
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Rozliczenie nienależnej wpłaty do PPK zwróconej przez instytucję finansową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Podstawowe zasady wdrażania i funkcjonowania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnionego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Pracownica na macierzyńskim a wpłaty do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Ustalanie okresu zatrudnienia na potrzeby przystąpienia do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Dodatkowa wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Śmierć pracownika a PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Funkcjonowanie PPK w firmie
Termin złożenia rezygnacji z PPK w związku z autozapisem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Zbliża się termin podjęcia decyzji w sprawie PPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Zasady obniżania wpłat do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Autozapis w PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Autozapis w PPK
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
Zasiłek chorobowy a wpłaty na PPK
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Ponowne zatrudnienie a rezygnacja z PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Obowiązek utworzenia PPK w razie przyjęcia do pracy pierwszej osoby zatrudnionej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Obowiązki w PPK w związku z zatrudnieniem nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Podstawa naliczania wpłat odprowadzanych na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Rezygnacja uczestnika PPK z dokonywania wpłaty dodatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK uczestnika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Wpłata do PPK
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Wpłaty na PPK w przypadku pracownicy przebywającej na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Pracownicze plany kapitałowe w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022 - PPK w praktyce - deklaracje, wnioski, oświadczenia
Zasady obniżania wpłat na PPK w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022 - PPK w praktyce - deklaracje, wnioski, oświadczenia
Pierwszy pracownik w firmie a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zapisanie do PPK obywatela Ukrainy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 - Nowe regulacje w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy
Krąg osób zatrudnionych uprawnionych do przystąpienia do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
PPK w przypadku obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Ustalanie okresu zatrudnienia na potrzeby przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Kontrola inspekcji pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
PIP będzie kontrolowała wdrożenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wpłata do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Zmiana rodzaju umowy zawartej z pracownikiem a PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Czy cudzoziemiec zatrudniony w Polsce może przystąpić do PPK?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Utworzenie PPK w nowo powstałym podmiocie zatrudniającym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia celem obniżenia wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Zmiana statusu uczestnika PPK a wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Rozliczenie wpłaty do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Wpłaty do PPK - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Śmierć pracownika a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zasady naliczania wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Odprowadzenie wpłat do PPK w przypadku nowo zatrudnionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Finansowanie przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Wpłaty do PPK od wypłaconego uczestnikowi dofinansowania, tzw. wczasów pod gruszą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Odprowadzanie wpłat do PPK w przypadku studenta
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Potrącenie wpłat do PPK od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Wypłata zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Wypłata środków z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Skierowanie więźnia do pracy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Wypłacanie premii kwartalnej a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Ustalenie podmiotu zatrudniającego zobowiązanego do utworzenia PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
PPK przy delegowaniu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Czas zawrzeć umowę o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Rozliczenie pierwszych wypłat wynagrodzeń po przystąpieniu pracowników do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Dokonywanie wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Zapisowi do PPK podlegają osoby pełnoletnie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Przekazywanie danych uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
PFR wyjaśnia Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Cudzoziemca należy zapisać do PPK
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Dalsze uczestnictwo w PPK zleceniobiorcy po zmianie tytułu ubezpieczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Moment zatrudnienia pracownika a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Wpłaty do PPK po zaprzestaniu odprowadzania składek do PPE
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
PPK u najmniejszych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania przepisów ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Sumowanie okresów zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Wysokość wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia wpłaty do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Dwie wypłaty dla pracownika a wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Rezygnacja pracownika będącego uczestnikiem PPK z dokonywania wpłat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Uczestnictwo obcokrajowca w PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wpłata na rachunek PPK za wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Zasady gromadzenia środków w PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Pierwsza wpłata do PPK zleceniobiorcy będącego uczestnikiem PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Zaliczenie wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę do kosztów podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Ustalanie stażu pracy na potrzeby odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Zasady dokonywania wpłat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wpłaty do PPK w przypadku nowo zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Brak porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansującej PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Procedura wdrażania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020 - PPK w praktyce
Wpłaty do PPK od wynagrodzeń wypłacanych w trakcie pandemii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020 - PPK w praktyce
Różnicowanie wysokości wpłat dodatkowych do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020 - PPK w praktyce
Małoletni a PPK
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Ustalenie liczby osób zatrudnionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Dokonywanie wpłat do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60