Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 4.09.2014 r.
Korekta wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Drukarka jako odrębny środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Wydatki na zakup mebli biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Odpracowanie zadłużenia z tytułu czynszu w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ewidencja księgowa operacji związanych z nieodpłatnym otrzymaniem i przekazaniem próbek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Materiał demonstracyjny w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kiedy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Grupa franczyzowa - czy istnieją powiązania w rozumieniu ustawy o rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Rozliczenie szkody komunikacyjnej oraz wydatków na wynajem pojazdu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wycofanie składnika majątku z firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Ewidencja umorzenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Moment przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji w związku ze zmianą jej przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Skutki bilansowe przekwalifikowania budynku do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Co decyduje o zaliczeniu obiektu do odpowiedniego rodzaju środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Środki trwałe administrowane przez zakład budżetowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Hodowla psów rasowych rozliczana w księgach analogicznie jak działalność produkcyjna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki obciążonej hipoteką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Przyjęty rok obrotowy w spółkach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Przekwalifikowanie składnika majątku do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Prowadzenie ksiąg przez spółkę cywilną osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środków trwałych a podwyższenie udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Linia produkcyjna jako samodzielny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Umorzenie części należności z tytułu zatrzymanej przez kontrahenta kaucji gwarancyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Ewidencja zakupu udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Zwrot kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Nieruchomość obciążona hipoteką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Księgi rachunkowe w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Rozliczanie strat w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Pojęcie kosztów – ujęcie ekonomiczne i bilansowe
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Weryfikacja wielkości i wartości gruntów w księgach SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Umorzenie zobowiązania podatkowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szacowanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Refakturowanie usług pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Ewidencja rozrachunków ze wspólnikiem z tytułu czynszu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zmiana roku obrotowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Darowizna akcji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Wydatki poniesione przed przekazaniem do używania przedmiotu leasingu operacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Nabycie udziałów innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Refakturowanie kosztów energii elektrycznej na najemcę lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Leasing samochodu wykorzystywanego w działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT - wybrane aspekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Zakup gruntu, na którym znajdują się złoża kopalin - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Czy pełnomocnicy mogą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja kosztów fiskalizacji kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Nabycie składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Umorzenie podatku od nieruchomości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Znak towarowy oraz opłaty związane z prawem ochronnym na ten znak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Faktura korygująca dotycząca zwrotu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Literatura fachowa jako składnik majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Definicja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i termin rozpoczęcia amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ukierunkowanie standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup lokalu mieszkalnego z zamiarem sprzedaży z zyskiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Uproszczona kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Koszty montażu przedmiotu leasingu operacyjnego jako inwestycja w obcym obiekcie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zmiana roku podatkowego i obrotowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Remont nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według wartości rynkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Wyrok skazujący za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Sprzedaż towarów spółce z o.o. przez jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne do nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ewidencja nakładów na adaptację lokalu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Złożenie sprawozdania za 2013 r. we właściwym rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2014 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Wprowadzenie gruntu niepodlegającego amortyzacji do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup praw do filmu reklamowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup programu komputerowego wraz z usługą serwisową i szkoleniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja budynku i gruntu w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Jak zaksięgować dopłaty do cen sprzedaży usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Organ zatwierdzający sprawozdanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pierwszy rok obrotowy może być krótszy niż 12 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
SN o sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Zakup nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Remont powypadkowy samochodu wykonany we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jakie operacje księguje się na koncie "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Darowizna składników o niskiej wartości przekazana na cele charytatywne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Rozliczanie produkcji własnej w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Co z VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Nabycie udziałów w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja dotacji do wydawanych książek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Ewidencja księgowa zakupu na raty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Amortyzacja podatkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w ramach zakupu przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Sprzedaż po 1 kwietnia 2014 r. samochodu osobowego nabytego przed zmianą przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Skutki udzielonego poręczenia kredytu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Likwidacja oraz nabycie środka trwałego sfinansowane odszkodowaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Ewidencja księgowa faktoringu niepełnego (z regresem)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wycena akcji na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zmiana klasyfikacji leasingu w związku z wystąpieniem obowiązku badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Należności dochodzone na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wydatki poniesione na naprawę środka trwałego po przyjęciu go do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Jakie składniki kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Autorskie prawa majątkowe w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
W której pozycji bilansu wykazać ulepszenie w obcym środku trwałym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Sprzedaż nieodpłatnie otrzymanych towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Kara umowna określona w euro
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Wydatki na utworzenie strony internetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ewidencja zakupu i wycena akcji uznanych za inwestycje długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Nabycie składnika majątku trwałego za symboliczną złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Drukarka 3D jako środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Nieruchomości przekazane instytucji kultury w nieodpłatne użytkowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Zakup nieruchomości w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Umorzenie zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Podpis na sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wycena zapasów wyrobów gotowych, które nie znalazły nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ewidencja zwrotu środków unijnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Zasady ewidencji autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w księgach rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Zwrot części składki ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nagroda przeznaczona na cele działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przekazanie otrzymanej nagrody na cele osobiste właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Moment ujęcia przychodów z otrzymanej dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Wykazywanie danych dotyczących jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Refakturowanie kosztów mediów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż samochodu a rozliczenie kosztów jego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Ewidencja ulgi na złe długi w podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Zaliczanie do kosztów jednostek poświadczonej redukcji emisji CO2 typu EUA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Jaki kurs zastosować do kary umownej wyrażonej w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucję kultury do urzędu marszałkowskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Bilansowe skutki ustanowienia hipoteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Nabycie środka trwałego wymagającego remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż środka trwałego w budowie w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Jak ująć w księgach rachunkowych odpisanie nieściągalnej należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Nie jest możliwe rozliczanie w czasie niezamortyzowanych kosztów inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zmiana członków zarządu a podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Informacja dodatkowa (część II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Ewidencja księgowa zakupu licencji i jej późniejsza likwidacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Ewidencja księgowa niskocennych składników rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Warunek użytkowania dłużej niż rok dla środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Ewidencja zakupu komputera
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Rozliczenie straty podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Tablica reklamowa w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zbycie udziałów w innej jednostce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Przyjęte na poczet zaległości wyposażenie z wynajmowanego lokalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Ustalanie wyniku ze sprzedaży w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Zawiadomienie o zmianie roku obrotowego można złożyć jeszcze do 30 stycznia 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Klasyfikacja nakładów na opracowanie znaku towarowego i uzyskanie prawa ochronnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Faktura za prowizję od sprzedaży przez internet
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Umorzenie zobowiązania w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Drukarka jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Refakturowanie kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Pierwszy rok obrotowy w przypadku rozpoczęcia działalności w pierwszej połowie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Ewidencja sprzedaży nieruchomości na raty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przekazanie dla szkoły towaru na nagrodę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Numerowanie zapisów w dzienniku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Koszty związane z założeniem fundacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Umorzenie zobowiązania i odsetek za zwłokę, których wcześniej nie ujęto w ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Likwidacja towarów w jednostce zajmującej się handlem odpadami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku wyników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Ewidencja środków trwałych w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Podatkowe i księgowe podejście do rozliczenia kosztów prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Księgowanie mandatu z PIP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Odszkodowanie za kolizję samochodową
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zaliczka na nabycie składników majątku, które będą stanowiły inwestycje w obcym środku trwałym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Obowiązek aktualizacji wartości należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać środki pieniężne otrzymane na działania związane z podstawową działalnością jednostki?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Strata na likwidacji nieumorzonego środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Wykazanie dopłat bezpośrednich w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania finansowego, gdy działalność rozpoczęto w drugiej połowie roku
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Informacje na temat jednostek powiązanych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Likwidacja zniszczonych zapasów materiałów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Składniki majątku sfinansowane dotacją w księgach fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Potrącenie z umowy zlecenia kwoty z tytułu szkody wyrządzonej przez zleceniobiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opłata skarbowa od pozwu przeciwko dłużnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru sprowadzonego na indywidualne zamówienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kiedy można nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Służebność przesyłu dotycząca podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Odpisanie w koszty wydatków dotyczących zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Wartość początkowa środka trwałego (drogi)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustalone w związku z otrzymaniem dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Jaką ewidencję analityczną należy prowadzić do kont sprzedaży?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Skutki likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej wypłacone na przełomie roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ewidencja nieruchomości w związku z przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Wydatki związane z jubileuszem działalności instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Kwalifikacja jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Pierwszy rok obrotowy w spółce komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Przychody z tytułu kar umownych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Nieruchomości inwestycyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Ewidencja kary umownej zakwestionowanej przez jednostkę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Spisanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Rozliczenie kosztów wstrzymanych i zaniechanych inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Towary i materiały jako aktywa jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Zniszczenie towaru podczas rozładunku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Środki trwałe i inne aktywa otrzymane nieodpłatnie jako nagrody w ramach akcji promocyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Likwidacja materiałów i koszt utylizacji odpadów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Faktura za wynajem programu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Nieruchomości zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby umowę uznać za leasing finansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Refakturowanie kosztów opłat za media
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Towary handlowe wykorzystywane krócej niż rok na potrzeby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Zakup licencji na programy komputerowe oraz koszty ich przedłużenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Ewidencja przedawnionego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Dlaczego trzeba dokonywać zamknięcia miesiąca?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową w 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Koszty związane ze sprzedażą środków trwałych oraz składników aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Klasyfikacja ulepszenia w obcym środku trwałym do odpowiedniej grupy KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zakupiona baza klientów jako składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Oprogramowanie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w księgach podmiotu leczniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Odszkodowanie powypadkowe razem z VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie drobnych sald rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ujęcie przychodów z tytułu świadczonych usług windykacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Limity zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych - wydatki, które mogą być kosztem podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Rozliczenie korekt dotyczących przeszacowania nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Materiały odzyskane ze środka trwałego w budowie - ujęcie w ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Ewidencja wynagrodzenia za służebność przesyłu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Pozwolenie na użytkowanie części budynku a jego amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych wartości darowizny artykułów spożywczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty demontażu i załadunku sprzedawanej maszyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Opłaty bankowe na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Zakup dzieł sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wydanie bonów lojalnościowych - podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego krócej niż rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ujęcie kosztów reklamy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Wycena inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zadatek wpłacony osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie materiałów przeznaczonych do budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nabycie przez zakład budżetowy składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zasady ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wypłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja sprzedaży komponentów nabytych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Partycypowanie najemcy w kosztach wymiany pieca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Dotacja od organu założycielskiego na rozbudowę zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Jak ująć w księgach telefon otrzymany w prezencie od operatora komórkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zakup nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Kiedy podmioty można uznać za powiązane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Nakłady tworzące inwestycję
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wydatek na zakup pojemników na odpady - możliwość rozliczenia w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Odpisy amortyzacyjne ujmowane w księgach rachunkowych raz na rok lub kwartał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Dopłaty do cen sprzedaży usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rozliczenie ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Ogólne zasady rozliczania zdarzeń losowych i otrzymanego w związku z tym odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony umową przewłaszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ustalenie wyniku na sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
PCC a wartość początkowa gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kara za niewydanie przedmiotu przewłaszczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach rachunkowych gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Koszty egzekwowania należności dochodzonej na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa przyjętych w depozyt muzealiów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Otrzymany w formie darowizny sprzęt komputerowy o niskiej wartości jednostkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Ewidencja noty księgowej uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Niezafakturowane usługi oraz faktury wystawione po terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Błędnie naliczone cło - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przeszacowywanie nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Wstępna opłata franczyzowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Koszty rozruchu próbnego nowej linii technologicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Dotacja celowa na inwestycje i ewidencja kosztów z tym związanych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Jak księgować przejęcie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Dofinansowanie na udział w targach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja do ceny sprzedaży w księgach rachunkowych spółki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja unijna na zakup usług i materiałów szkoleniowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ewidencja strat w majątku trwałym i obrotowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Zasady ewidencji i udokumentowanie likwidacji towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup matrycy będącej częścią składową obcego urządzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Kwalifikacja umowy do leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Udokumentowanie zakupu towarów od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Opłaty związane z zakupem prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Współfinansowanie budowy obiektu pod wynajem przez przyszłych najemców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Czym są warranty w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Przychody ze sprzedaży w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Darowizna środków trwałych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Nabycie programu kadrowo-płacowego wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Czy neon świetlny to środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Mandat karny za nieterminowe złożenie deklaracji i związane z tym koszty egzekucyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja w bilansie ulepszenia w środku trwałym niezakończonego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Zapłata kary za odstąpienie od umowy najmu a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Spisanie przedawnionej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Włamanie i kradzież gotówki z sejfu firmy
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Samochód ciężarowy nabyty na podstawie umowy leasingu bilansowo finansowego, a podatkowo operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Łączna cena a ustalenie wartości początkowych nabytych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup i sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 20.000 EUR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Jak podzielić kredyt w bilansie na długoterminowy i krótkoterminowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Opłaty za udzielenie koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Sprzedaż wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wynik na sprzedaży środka trwałego, który uległ wypadkowi
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Jakie aktywa zalicza się do nieruchomości inwestycyjnych?
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wydatki związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zmiany cen nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prezentacja nabycia udziałów innej jednostki w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład rzeczowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wpłacone kaucje wynikające z umów najmu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Linia produkcyjna nabyta w celu przynoszenia korzyści z jej dzierżawy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Kwalifikowanie wstępnej opłaty leasingowej do podatkowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe w przypadku połączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Likwidacja zapasów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Nagroda rzeczowa otrzymana przez przedsiębiorcę od kontrahenta i przeznaczona na cele firmowe - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Umorzenie dzierżawionych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Zakup samochodu osobowego na potrzeby firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Muzealia otrzymane w depozyt w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zaliczenie wpłaty od komornika na poczet długu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Remont oraz inne wydatki poniesione przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Jak ująć w księgach koszty mandatu zapłaconego za pracownika ze środków firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zakup udziałów po niższej cenie niż wartość nominalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Dotacja do cen sprzedaży produktów (świadczonych usług)
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dopłaty obszarowe otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Podstawowe zasady ewidencji refundacji środków trwałych i wyposażenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne otrzymane przez SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Refundacja kosztów remontu przeprowadzonego w bibliotece
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Otrzymanie bonusu w postaci środków pieniężnych z banku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Gdy właściciel wprowadza do firmy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Środek trwały przekazany na potrzeby osobiste właściciela
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Likwidacja składników majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Drukarka - środek trwały czy część peryferyjna?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Kara umowna w związku z zawartą umową o budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Podatkowe i bilansowe rozliczenie sprzedaży gruntu stanowiącego inwestycje w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Jak zaksięgować zysk w stowarzyszeniu?
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Amortyzacja programu antywirusowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wydatek na odnowienie podpisu elektronicznego - kiedy ująć w kosztach bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Środek trwały o niskiej wartości czy koszt bieżącego miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Wydatki na zakup mebli rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu pomieszczeń w jednostce oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości wycenianej według wartości rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Koszty i przychody z tytułu szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Opłaty za prawo do znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Ewidencja opłat w leasingu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Jak zaksięgować koszty upomnienia, którymi obciążony został dłużnik?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Opłata za wezwanie do zapłaty otrzymana od firmy leasingowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Ewidencja zakupu kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Kiedy spółki są zależne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Wycena inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Prezentacja likwidacji środka trwałego w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Przekazanie wyrobów gotowych w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gospodarcze związane z zakupem i fiskalizacją kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Stan środków obrotowych i odsetki bankowe w samorządowych zakładach budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Konta księgowe służące do ewidencji operacji gospodarczych związanych z refakturowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Należności z tytułu wpłaconych kaucji wynikających z umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Nakłady na opracowanie programu komputerowego, którego realizację wstrzymano
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Przychody i koszty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Kara naliczana firmie budowlanej za nieterminowe wykonanie robót
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Utworzenie rezerwy na kwotę kary, którą jednostka będzie zobowiązana zapłacić w następnym roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Likwidacja zapasów towarów nienadających się do użytku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Przekazanie towarów na potrzeby własnej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Ewidencja korekty podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Kradzież paliwa z baku samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ostatni odpis amortyzacyjny zlikwidowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ewidencja przychodów powstałych na przełomie roku w jednostce świadczącej usługi ciągłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Dochodzenie należności na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Wykonanie wystawki z kostki betonowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Rozliczenia spółki z o.o. z prezesem zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Koszty dokończenia zafakturowanej usługi projektowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a pierwsze sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Faktura dokumentująca wpływ zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup inwentarza żywego spełniającego warunki określone dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup kompletu wypoczynkowego do holu - koszty reprezentacji czy zakup środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Koszty związane z dochodzeniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Likwidacja zapasów materiałów zniszczonych na skutek zdarzeń nadzwyczajnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Wydatki na dodatkowe wyposażenie leasingowanego samochodu osobowego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Zakup samochodów celem ich odsprzedaży
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Darowizna towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Koszty zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Zaliczka na nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup licencji stanowiącej element wykonanej usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Czy wystąpi obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Definicja rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Metody rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Materiały odpisywane w koszty na dzień zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Stoisko targowe zakwalifikowane do środków trwałych i objęte odpisami amortyzacyjnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Kogo dotyczą uproszczone zasady podpisywania sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Podpisy członków zarządu przy zawieraniu umowy o badanie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Bilansowe rozliczenie wydatków na zakup oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Darowizna działki (pasa drogowego) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Należność nieściągalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Groszowe zobowiązania i należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Niepełnowartościowe i przeterminowane towary a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odszkodowanie przyznane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Ewidencja księgowa przekazanej darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Konsekwencje lub ich brak w przypadku utraty prawa do stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Naliczenie kontrahentowi kary umownej a VAT i księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Prezentacja wnip w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Bilansowe pojęcie zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wykazywanie dochodów uzyskanych w zagranicznej spółce w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zatrzymanie kaucji i zaliczenie jej na poczet odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Rezerwy klasyczne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Zatrzymanie otrzymanego zadatku a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Podmioty powiązane według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Trwałe zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Nabycie licencji na system FK - ustalenie wartości początkowej i ewidencja księgowa
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Sposób udokumentowania inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Skutki utraty prawa do uproszczeń w zakresie kwalifikowania umów leasingu według KSR nr 7
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Zakwalifikowanie umowy do leasingu operacyjnego według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Darowizna wniesiona przez fundatora do fundacji rodzinnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Sprzedaż mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej po zakończeniu umowy lokatorskiego prawa do lokalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Utrata prawa do uproszczenia przy kwalifikowaniu umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Obowiązkowe i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Zakup aktualizacji oprogramowania a ulepszenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Smartfon w księgach rachunkowych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 2.11.2023
Podstawowe definicje dotyczące leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Jak zaksięgować wydatki na ulepszenie licencji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Kto wybiera firmę audytorską i jaką rolę pełni biegły rewident podczas inwentaryzacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Estoński CIT - koszty dotyczące samochodu w leasingu, używanego do celów mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Zatrzymane wadium w księgach organizatora przetargu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez izbę gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Ewidencja księgowa kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Wycena zakupionych pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Indywidualne usługi projektowe dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zaliczenie przedawnionych zobowiązań z tytułu niewypłaconych dywidend do przychodów jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Smartfon w księgach rachunkowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Przeznaczenie budowanych mieszkań na wynajem a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Przekazanie samochodu na cele prywatne przedsiębiorcy a księgi
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Ewidencja księgowa umorzenia należności/zobowiązania
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2023 - Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Ewidencja księgowa przedawnionego zobowiązania
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2023 - Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a prawo do korekty VAT naliczonego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2023 - Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Elementy konstrukcji i oświetlenie zakupione w celu wykorzystywania na targach branżowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ogólne zasady ewidencji księgowej otrzymanych dotacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Dofinansowanie z urzędu pracy wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali i ich wynajmem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023 - Najem nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Niezamortyzowana wartość skradzionego samochodu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Wartość graniczna dla środków trwałych i jej zmiany
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Ewidencja księgowa nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Koszty zaniechanej inwestycji - rozliczenie dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Opłata legalizacyjna a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Ujęcie wynagrodzeń oraz otrzymanego dofinansowania z UP w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach sprzedaży premiowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zapisy księgowe dotyczące darowizny przedsiębiorstwa dziecku
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Skutki bilansowe wykupu samochodu z leasingu finansowego i jego późniejszej sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie próbek towarów innym podmiotom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Koszt reklamy podlegający częściowemu refakturowaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Powiązania w myśl prawa bilansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Moment przejścia na księgi rachunkowe przez osobę fizyczną prowadzącą dotychczas PKPiR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ujęcie w księgach dofinansowania na szkolenia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Ewidencja pozabilansowa
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Fundacja rodzinna i jej księgi
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
W jakiej wartości wprowadzić do ewidencji grunt zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Do jakiej grupy aktywów trwałych sklasyfikować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem ująć w księgach oddzielnie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak rozliczyć zakup nieruchomości przeznaczonej na potrzeby jednostki i na cele inwestycyjne?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób wyksięgować z ewidencji środków trwałych budynek przeznaczony do rozbiórki?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Lokal użytkowy i miejsce postojowe - jeden, czy dwa środki trwałe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak rozliczyć budowę kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach amortyzację fabrycznie nowej maszyny zaliczonej do grupy 5 KŚT?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy wybudowaną na cudzym gruncie farmę fotowoltaiczną można zakwalifikować do środków trwałych?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób na dzień bilansowy ustalić wartość maszyny produkcyjnej?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy elektroniczny system alarmowy może stanowić samodzielny środek trwały?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób zaksięgować sprzedaż samochodu i od którego miesiąca zaprzestać jego amortyzacji?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy remont aparatury pomiarowej dokonany przed przyjęciem do używania podwyższy jej wartość?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak zaewidencjonować wydatki na zakup stalowych rusztowań?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy meble wolnostojące stanowią pojedynczy czy zbiorczy obiekt inwentarzowy?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Na jakie konto odnieść skutki odtworzenia środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Wybrane problemy dotyczące momentu ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów i jego korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Używany samochód otrzymany w drodze darowizny i koszty jego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie, nieobjęte ewidencją bilansową i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Nieodpłatne przekazanie węgla przez gminę jednostkom systemu oświaty i pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ewidencja księgowa opłat leasingowych w leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Bilansowe zasady rozliczania wydatków na nabycie lub wytworzenie niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Limity pomocy de minimis dla podmiotów powiązanych
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Skutki w VAT i księgach zakupu osobowego samochodu elektrycznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Jak amortyzować ulepszenie w wynajmowanym lokalu mieszkalnym?
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Pod jaką datą wprowadzić środek trwały do ewidencji?
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Ujęcie darowizny przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Wybrane pozostałe koszty operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 7.09.2023
Naprawa zakupionego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Odtworzenie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Aktualizacja oprogramowania a ulepszenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2023
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Odstąpienie od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Kwalifikacja umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Materiały odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Termin badania sprawozdania w przypadku przekroczenia ustawowych wielkości w roku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Umorzenie raty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Obciążenie kontrahenta karą umowną - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Odpisanie przedawnionego w latach ubiegłych zobowiązania o istotnej wartości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Podatek VAT w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Odszkodowanie otrzymane po uszkodzeniu maszyny produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Zmiany podczas trwania umowy leasingu wpływające na ewidencję
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Przedawnienie i rozliczenie zobowiązań wobec pracowników
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Definicja aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wynagrodzenia a zasada memoriału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Zakup motocykla na wynajem a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Czy dochody w zagranicznej spółce wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Zapisy księgowe związane ze szkodą w środku trwałym w budowie
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Naprawa samochodu po kolizji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Bezpłatne udostępnienie terminala płatniczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Nieodpłatne otrzymanie bonu i jego wykorzystanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Zapisy księgowe związane z ulgą na złe długi u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZUS do wydatków na poprawę bhp
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Status jednostki mikro w przypadku niespełnienia warunków w dwóch kolejnych latach obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Fotowoltaika ze środków funduszu remontowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Wydatki na uzyskanie koncesji jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Moment przejścia na księgi rachunkowe przez osobę fizyczną prowadzącą dotychczas PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Rozbudowa neonu świetlnego umieszczonego na firmowym budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Moment ujęcia kosztów wynikających z faktur zakupu materiałów biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika w związku z uszkodzeniem towaru w transporcie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Prace rozwojowe i badawcze w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Koszty naprawy laptopa uszkodzonego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Zaniechanie inwestycji z przyczyn niezależnych od podatnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2023 - Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego sfinansowanego ze środków funduszu inwestycyjnego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2023 - Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Ujęcie środków trwałych w ewidencji szczegółowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Licencja jako wartość niematerialna i prawna lub jako część środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Umowa długoterminowego najmu samochodu osobowego w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące czynszu inicjalnego uiszczanego w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zaniechanie inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Informacja TPR-C - zasady podpisywania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych niezapłaconego zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Przyłączenie i odłączenie części środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Ewidencja nieodpłatnego przekazania wspólnikom spółki jawnej lokalu mieszkalnego i gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Koszty utylizacji
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Leasing finansowy samochodu osobowego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Czynności zachowawcze po śmierci przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023 - Fundacja rodzinna i zarząd sukcesyjny sposobem na zabezpieczenie firmy
Jak ująć w księgach nieodpłatne przekazanie towarów dla szkoły?
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Konta przeznaczone do ewidencji przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zniszczenie towarów na skutek gradobicia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Wykup przedmiotu umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakwalifikowanie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Koszty naprawy telefonu uszkodzonego przez pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ewidencja księgowa odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Oprogramowanie komputerowe nabyte na podstawie licencji - ustalenie wartości początkowej i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Ewidencja księgowa VAT należnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Zakup aktualizacji oprogramowania a ulepszenie
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Zbiór licencji na program komputerowy jako jeden obiekt inwentarzowy
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Wymogi skutecznej zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Wykup i sprzedaż poleasingowej osobówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023 - Problemy dotyczące VAT w księgach rachunkowych
Koszty remontu środka trwałego uszkodzonego podczas wichury
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Zakup używanego środka trwałego wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Zaliczenie do środków trwałych nakładów na ulepszenie wynajmowanego lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Zaliczka zatrzymana przez sprzedawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Montaż systemu kontroli dostępu do obiektu w jednostce oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym umowy koncesji według KSR nr 10
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Na jakie konto odnieść środki pieniężne otrzymane tytułem odszkodowania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Zmiana roku obrotowego z kalendarzowego na inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ewidencja księgowa odszkodowania wypłaconego w związku ze szkodą transportową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania karty podarunkowej i dokonania nią "zapłaty"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a ponowna korekta VAT w ramach ulgi na złe długi - u dłużnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
WSTĘP
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Kryteria zaliczenia nieruchomości do inwestycji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Rozliczenie zakupu nieruchomości przeznaczonej zarówno na potrzeby jednostki, jak i na cele inwestycyjne
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntu zakupionego wraz z budynkiem
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Rozliczenie kosztów podróży służbowej i pobranej na ich poczet zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wynik z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Regulacje prawne w zakresie zmiany kwalifikacji nieruchomości w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu dostaw towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaliczonym do inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Przychód dewelopera z tytułu wynajęcia placu podwykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Kiedy umowa dzierżawy gruntu jest leasingiem finansowym?
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Charakterystyczne zapisy w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Nowy wspólnik a zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Problematyczne środki trwałe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2023 - Świadczenia nieodpłatne - podatki, ZUS i ujęcie księgowe
Co należy rozumieć przez przyjęte zasady (politykę) rachunkowości?
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zwolnienie z przestrzegania zasady ostrożności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Istota i zakres rachunku kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zmniejszenia przychodów z tytułu dopłat do cen i dotacji przedmiotowych według KSR nr 15
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Forma zatwierdzenia sprawozdania oraz organ dokonujący zatwierdzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rodzaje wydatków, na które można utworzyć specjalny fundusz
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wydatki na zakup stalowych rusztowań stanowiących niskocenne składniki majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczenie zaliczek wpłaconych na budowę myjni samochodowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro w kolejnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Opłata motywacyjna w księgach rachunkowych otrzymującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakup usługi najmu lokalu mieszkalnego i jej odsprzedaż pracownikowi - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu otrzymana z NFOŚiGW
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Wyposażenie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Zapisy na kontach rozrachunków z kontrahentami
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Wycena towarów otrzymanych w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Wydanie towarów na ekspozycję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Przerób obcy towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Likwidacja przeterminowanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Skutki kradzieży towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Koszt wytworzenia lokalu użytkowego w wybudowanym budynku mieszkalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Księgowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Ujęcie w księgach VAT należnego od darowizny
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Budowa środka trwałego a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Koszty zaniechanych inwestycji
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2023 - Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
WSTĘP
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Charakterystyka zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Należności od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zobowiązanie od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Ujęcie wydatków na badanie trzeźwości w księgach pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Bilansowe regulacje w zakresie przejściowego oraz trwałego zaniechania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przeznaczenie do rozbiórki budynku zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przesunięcie środka trwałego z oddziału do siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ulga na zakup kasy on-line w jednostce świadczącej usługi mycia samochodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Nieodpłatne przekazanie składnika majątku innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w przypadku wieloosobowego zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Moment ujęcia kosztów ogólnozakładowych w kosztach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Jednostki zobowiązane do raportowania danych niefinansowych na poziomie jednostkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Czy komplementariusz może być jednostką powiązaną ze spółką komandytową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Odpisy amortyzacyjne od wyposażenia budynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Amortyzacja ujawnionego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Bony w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Zakup koni do szkółki jeździeckiej a ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Które sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega badaniu przez firmę audytorską?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zaniechanie inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Dyskontowanie umowy leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Likwidacja części środków trwałych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Przychód ze sprzedaży usługi powiązanej ze sprzedażą dobra
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Dotacja na remont siedziby jednostki, otrzymana w miesiącu poniesienia wydatków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Wydatki związane z pracą zdalną w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Ujęcie w księgach dofinansowania rejestracji znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Leasing samochodu osobowego w księgach (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Leasing samochodu osobowego w księgach (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Ewidencja księgowa składnika majątku otrzymanego w darowiźnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Należność dochodzona na drodze sądowej oraz związane z nią koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Zgłoszenia do CRBR w 2023 roku i zasady ich weryfikacji
Ujęcie w księgach skutków kradzieży towarów
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Konta służące do ewidencji pożyczki oraz zasady jej wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ulepszenie obcego środka trwałego jako odrębny obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Wybudowanie farmy fotowoltaicznej na cudzym gruncie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Ewidencja zakupu mieszkania z zamiarem jego sprzedaży albo wynajmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Korzystanie z informacji geologicznej - ewidencja opłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Podatkowe zasady rozliczania umowy leasingu przy estońskim CIT
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Jednostki zaliczane do jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zakres uproszczeń dotyczących sprawozdawczości jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Jak ująć w księgach spółki z o.o. przekazaną darowiznę pieniężną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nabycie udziałów w zagranicznej spółce z o.o. i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - u dłużnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Aby sporządzić uproszczone sprawozdanie, potrzebna uchwała
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Kara umowna w walucie
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Nieodpłatne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Odroczony podatek dochodowy - kiedy nie ma obowiązku jego ustalenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Otrzymanie przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego a przychód podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Darowizna towarów od wspólników dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Opłata rejestracyjna dotycząca używanego samochodu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Charakterystyka zapasów na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Bilansowe rozliczenie opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Dane porównawcze w przypadku zmiany zakresu sprawozdania w stosunku do roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ewidencja księgowa umorzenia części wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Wycena materiałów odzyskanych podczas wykonywania usługi i ich późniejsza sprzedaż nowemu klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Koszty podlegające odliczeniu
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2023 - Rozliczenie PIT za 2022 r.
Rozliczenie otrzymanych i niezwróconych zaliczek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Charakterystyka należności na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena udziałów w innych jednostkach na moment ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Korekta VAT w pliku JPK_VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Niedobór gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Otrzymanie dotacji przez spółkę cywilną a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w związku z wyborem uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Skutki przyjęcia uproszczenia polegającego na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Dochód z przekształcenia przy wejściu na estoński CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023