Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 18.07.2016 r.
Wycena i ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Ujęcie księgowe posezonowej przeceny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Ujęcie w księgach VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wydatki związane z uruchomieniem maszyny wziętej do używania w ramach umowy najmu
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Obligacje w księgach rachunkowych emitenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ewidencja księgowa zamiany nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Różnice kursowe w wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Wartość początkowa środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Wycena otrzymanych darowizn rzeczowych w jednostce mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ustalanie i rozliczanie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Sprzedaż towarów z ekspozycji po obniżonej cenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Koszty używania samochodów osobowych przez osoby zarządzające
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Definicja ceny zakupu i ceny nabycia
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Wycena towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w księgach jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ewidencja księgowa darowizny od kontrahenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Przystosowanie samochodu do używania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Błędne ujęcie w kosztach środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Rozrachunki z tytułu VAT w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ujęcie w księgach opłat dotyczących znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ewidencja księgowa zakupionego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Wynajęcie nieruchomości kolejnemu najemcy za zgodą właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Skutki rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Koszty opracowania wniosku o dotację a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja kary umownej naliczonej dostawcy dotowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Koszty poniesione po przyjęciu budynku firmowego do użytkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Ewidencja remontu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Ujęcie rabatu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie wartości bilansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy powstałej przy nabyciu przedsiębiorstwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Wydatki związane z uzyskaniem koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Zasady wyceny towarów w punktach sprzedaży detalicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Zakup środków trwałych w ramach projektów badawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Remont a ulepszenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Wycena kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Ewidencja wypłaty odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Ewidencja rozrachunków ze wspólnikami spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ustalenie ceny nabycia udziałów objętych w zamian za aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Montaż maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zakupy produktów od rolników ryczałtowych - rozliczenie podatków, obowiązki u nabywcy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Sposoby wyceny i ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Zakup towarów udokumentowany fakturą VAT RR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Uruchomienie kredytu inwestycyjnego w drodze zapłaty zobowiązania wobec sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Jak ująć koszty zużycia energii w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję deweloperską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zasady kwalifikacji i ewidencji tzw. "białych certyfikatów" w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zasady wyceny i ewidencji różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Ujęcie w księgach posezonowej obniżki cen
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
PCC od nabycia gruntu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Moment wyksięgowania udziałów likwidowanej spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Jak ustalić kwotę rezerwy na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Wycena i ewidencja księgowa składników majątku otrzymanych przez spółkę jawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie zakupu, czyli uproszczona ewidencja magazynowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Otrzymanie materiału
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Czy kapitał własny w bilansie może być ujemny?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Ewidencja i wycena bilansowa produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Korekta błędnie zakwalifikowanej nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Sposoby wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zbycie nieruchomości w ramach zamiany w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Rozliczenie zawinionego niedoboru środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Zakup środka trwałego nierozliczony na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Korekta wyniku finansowego o wartość amortyzacji
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Wycena składników otrzymanych w drodze darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy nabycia lokalu od dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Wycena materiałów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ujęcie w bilansie długoterminowej pożyczki walutowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Wydatki związane z używaniem samochodu należącego do podmiotu gospodarczego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Skutki w podatku dochodowym rezygnacji z prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu osobowego dla celów VAT
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wielkości jakie należy uwzględnić ustalając wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Skutki poniesienia straty przez spółkę osobową w księgach wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Korekta kosztów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Wartość początkowa środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zakup nieruchomości inwestycyjnej od komornika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Wartość początkowa nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Wydatki na transport do klienta a koszty podatkowe wytworzonych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Księgowanie VAT niepodlegającego odliczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wykazanie w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Jak zaewidencjonować opłaty celne?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Ewidencja księgowa otrzymanej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Koszty i przychody w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Ewidencja księgowa przeceny towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Koszty uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Nabycie dzierżawionej wcześniej nieruchomości, w której poniesiono nakłady na ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Wycena składników inwentarza i sporządzenie bilansu otwarcia na przykładzie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zakup samochodu w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Zakup środków trwałych w unijnych projektach
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
PCC zwiększający cenę nabycia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ujęcie w księgach darowizny środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ewidencja księgowa VAT od zakupionego paliwa
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Prezentacja kosztów działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Jak księgować koszty ubezpieczenia budowanego środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Zasady ustalania ceny nabycia i cena zakupu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Wycena towarów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Obniżenie cen towarów poniżej ceny ich zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Uproszczenia w ewidencji kosztów i wycenie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Zmiana stanowiska w sprawie księgowego ujęcia praw do emisji CO2
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Spisanie groszowych sald rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Działalność finansowa
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Koszty wykonania serii próbnych przed zakupem maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Korekta błędnie przyjętej wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Należności celne z tytułu importu towaru niezgodnego z zamówieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Moment ujęcia kosztów związanych z uzyskaniem promesy kredytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Świadectwa pochodzenia energii - ewidencja księgowa ich sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Wycena środków trwałych w inwentarzu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Należności krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Przychody i koszty finansowe, czyli jak ustalić wynik na działalności finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Produkcja testowa związana z zakupem nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Utrata wartości środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Wycena kredytu obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Prezentacja długoterminowych aktywów finansowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Bilansowe ujęcie pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowca (osobę fizyczną)
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczenie kosztów pracy pracownika w jednostce stosującej funkcjonalny rachunek kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wydatki na przystosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytych w celach handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Ujęcie i rozliczenie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Ewidencja VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Zakup towarów udokumentowany fakturą VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Ustalenie kosztu wytworzenia produktów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Ewidencja księgowa towaru ujawnionego podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Postępowanie z uszkodzonym składnikiem majątku ujawnionym podczas spisu z natury
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Nakłady poniesione na wykonanie parkingu przy budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Koszty notarialne związane z zakupem gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kiedy tworzyć odpis aktualizujący wartość należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Ewidencja odpisu aktualizującego u dłużnika w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Ewidencja utraty wartości przez towary handlowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Odpis aktualizujący wartość udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Koszty poniesione na wytworzenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Zakup środka trwałego i regionalna pomoc inwestycyjna
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Wycena towarów oraz rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Aktualizacja wartości zapasów towarów w detalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Czasowe wstrzymanie prowadzonej budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozchód środków z kasy walutowej tytułem zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Opłaty za wypisy i wyrysy związane z budową nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja zakupu środka trwałego a naliczona dostawcy kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Jak zaksięgować faktury za paliwo i raty leasingowe?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Ewidencja księgowa różnic kursowych od nabytego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Wytworzenie wyrobów z surowców zlecającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Amortyzacja dodatniej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Zasady ewidencji kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Dodatkowa opłata za przedłużenie prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ogólne zasady ewidencji rabatów cenowych w księgach nabywcy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy można przeszacować wartość księgową środków trwałych do ich wartości rynkowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Wycena i ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Konsekwencje bilansowe nieutworzenia odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Ewidencja ujawnionych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Brak obowiązku ustalania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Koszt obsługi procedur importowych przez agencję celną a cena nabycia importowanych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Ewidencja umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Ujawnienie towaru i jego sprzedaż
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Rabat na nabycie towarów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Zapłata przez udziałowca z własnych środków faktury wystawionej na spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Rozliczanie kosztów zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Zakres informacji zamieszczanych w bilansie
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma zapłaty za odroczenie płatności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu od paliwa do samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Dotacja na zakup środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Zakup nagród w ewidencji księgowej agencji reklamowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości sfinansowanej kredytem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
VAT od zakupów finansowanych ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Czy paragony fiskalne za przejazd autostradą krajową są dowodami księgowymi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wycena niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Ewidencja skutków przeceny towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Ewidencja księgowa przeceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Ujęcie kosztów produkcji na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanej licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów transportu towaru
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ewidencja faktury korygującej dotyczącej udzielonego rabatu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wartość początkowa nieruchomości przekwalifikowanej z inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Na jakim koncie księgować zakup środka trwałego niewymagającego montażu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Kiedy dany składnik majątku można uznać za odrębny środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach koszt wyceny obiektów, dla których określono jedną cenę zakupu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ujęcie licencji na system operacyjny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Garaże wybudowane na dzierżawionym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Przyjęcie materiałów do magazynu i ustalenie ich cen jednostkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększający cenę nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za wpis do rejestru zastawów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Metody szacowania cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Rozliczanie braków produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Czy można podwyższyć w księgach wartość środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Jak zaksięgować fakturę na zakup materiałów i ich transport?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Wycena importu towarów dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
VAT naliczony od zakupu paliwa do samochodów osobowych po 1 lipca 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Jak zaksięgować fakturę na zakup materiałów i ich transport?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Przecena towarów ewidencjonowanych według cen sprzedaży netto - skutki w księgach rachunkowych i podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczanie prowizji i odsetek od kredytów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Ewidencja pożyczki w księgach pożyczkobiorcy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Ewidencja księgowa darowizny w księgach obdarowanego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Odsetki od pożyczki naliczone na dzień oddania środka trwałego do używania
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Nieumorzona wartość wyburzonego starego budynku i koszt wyburzenia oraz odzyski polikwidacyjne
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Odpisy aktualizujące zapasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Opłata za przekwalifikowanie gruntu rolnego na budowlany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Ewidencja polisy na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Ewidencja zakupu nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Należność skierowana na drogę sądową w księgach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń zaliczanych do kosztu wytworzenia produktu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Czy koszty finansowania zewnętrznego można zaliczyć do kosztu wytworzenia produktów?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Samochód wykupiony z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Wydatki związane z używaniem samochodu należącego do podmiotu gospodarczego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Skutki w podatku dochodowym rezygnacji z prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu osobowego dla celów VAT
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Ewidencja zamiany udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Aport wytworzonego znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Skutki bilansowe i podatkowe przekazania składników majątku w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ustalenie wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na licytacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ewidencja księgowa faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Koszty używania samochodów firmowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Spłata pożyczki powiększonej na dzień bilansowy o należne odsetki
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Spłata pożyczki powiększonej na dzień bilansowy o należne odsetki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Bilansowe zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wydatki ponoszone na zasadzenie zieleni wokół budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wycena leków otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia udziałów objętych w zamian za aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Koszty prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Metody wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Wycena wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Wycena produktów według cen sprzedaży netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Ewidencja księgowa importu usług na przykładach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Ustalenie podstawy amortyzacji samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Rozbiórka starego uszkodzonego budynku, odzyski materiałów oraz budowa nowego obiektu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Koszty amortyzacji i zakupu paliwa z tytułu użytkowania samochodu osobowego stanowiącego środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie cen ewidencyjnych oraz metody prowadzenia ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu i rozliczenie VAT niepodlegającego odliczeniu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ewidencja nakładów poniesionych na ulepszenie przedmiotu zwykłej umowy najmu lub dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Opłata za skrócenie umowy w związku z wykupem przedmiotu leasingu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Rozliczanie różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Pozycje rachunku zysków i strat wykazywane per saldem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Podatek od nieruchomości w okresie budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Aktywowanie różnic kursowych w cenie nabycia towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Opłata za znak towarowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zasądzone odsetki od sumy weksla stanowiącego zabezpieczenie udzielonej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zwrot wpłaconego wadium wraz z odsetkami - ewidencja i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie odpisów aktualizujących należności z lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Wycena na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Towary ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Konsekwencje bilansowe postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Odsetki od zobowiązań powstałych w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Rozliczenie opłat wynikających z umowy leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Jak księgować różnice kursowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Ewidencja odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Ewidencja produktów sprzedawanych wraz z montażem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Ewidencja księgowa kosztów związanych z utrzymaniem budynku po jego wybudowaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Ujęcie wynagrodzeń pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Ujemny kapitał własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ubezpieczenie laptopa i ustalenie wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zasady wyceny towarów w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Wycena na dzień bilansowy udziałów w innej spółce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ewidencja w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej udziałowca - bilansowe i podatkowe zasady ujęcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Zakup i wycena obligacji na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Materiały i wyroby gotowe odpisywane bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Ustalenie kosztu wytworzenia produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Wycena i amortyzacja nieruchomości zaliczanych do inwestycji w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Skutki otrzymania kredytu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wartość początkowa środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Ewidencja księgowa nakładów na budowę hali produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Księgowanie VAT naliczonego przy działalności zwolnionej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Czy do kosztu wytworzenia nowego budynku zaliczać nieumorzoną wartość wyburzonego starego budynku i koszt wyburzenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wycena na dzień bilansowy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Rozliczenie wydatków na reklamę umieszczoną na budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Kiedy grunt można przekwalifikować do inwestycji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Zasady rozliczania kosztów ubezpieczenia budowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Rozliczenie nadwyżek i niedoborów w skupie złomu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Odpisy aktualizujące należności z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Korekta wyniku finansowego o wartość amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ewidencja strat produkcyjnych spowodowanych ujawnieniem braków nienaprawialnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Koszty zakupu zbędnych materiałów produkcyjnych i ich utylizacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Odpis aktualizujący w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Wycena bilansowa środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Rozliczenie skutków pożaru budowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Rozliczanie kosztów pośrednich oraz kosztów zarządu w jednostce produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Zapasy towarów ujmowane w księgach rachunkowych w cenach ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Ewidencja wniesienia prywatnego samochodu właściciela do firmy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Wycena bilansowa pożyczki udzielonej wspólnikom w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Ewidencja kar umownych i odpisów aktualizujących z tego tytułu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa przekazania środka trwałego między firmami współmałżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy a zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Rozrachunki wyrażone w walucie obcej a wycena bilansowa
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Kredyt długoterminowy w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Czy możliwa jest wycena budynku w wartości rynkowej na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Nadwyżka towaru wykryta podczas spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Rozliczenie kosztów umowy zlecenia poniesionych w celu wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Zakup nieruchomości inwestycyjnej wycenianej w wartości godziwej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Wycena bilansowa zobowiązań krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Kredyty i pożyczki w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Ewidencja księgowa kosztów budowy domów na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Prezentacja kredytu w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Jak w rachunku zysków i strat ująć koszty usług wykonanych przez podwykonawców?
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Wydatki związane z zakupem i używaniem samochodu osobowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Postępowanie z uszkodzonym towarem na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Ewidencja księgowa przekazania kontrahentom upominków z logo firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Kryteria zakwalifikowania nieruchomości do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Kara administracyjna nałożona na jednostkę w związku z prowadzoną budową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień zakupu, ich sprzedaż i utylizacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Rabaty cenowe w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Wycena zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Remont czy ulepszenie w wynajmowanym lokalu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Ustalanie wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kredytu długoterminowego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ujęcie rezerw w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zasady aktualizacji środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Tworzenie odpisu aktualizującego należność, gdy dłużnik jest w upadłości
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym kredytu długoterminowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Zakup środka trwałego w ramach pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Metody ewidencji wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Ewidencja wyrobów gotowych wycenianych według rzeczywistego kosztu wytworzenia
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Produkty gotowe w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Wyrób gotowy wytworzony z zakupionych odpadów poprodukcyjnych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Wycena bilansowa udzielonych pożyczek oraz zobowiązań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Skonto w księgach rachunkowych nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Grunt służący wydobyciu kopalin metodą odkrywkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Przejęcie nieruchomości w zamian za dług pieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wydatki poniesione w celu uzyskania koncesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Przeszacowanie nieruchomości (budynku) w spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń zaliczanych do kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Akcje w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Jednostki mikro mogą sporządzić sprawozdanie za 2014 r. w formie uproszczonej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Szkolenie pracowników a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Ogólne zasady ewidencji i wyceny środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Otrzymanie środka trwałego w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Ewidencja importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Zysk przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Remont środka trwałego przed wprowadzeniem do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Wydatki na nabycie oprogramowania o niskiej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Utrata wartości należności według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Czy kapitał własny może być wielkością ujemną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Zakup udziałów w zamian za wkład w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Przekształcenie spółki jawnej - wymogi K.s.h.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ujęcie kosztów podwykonawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ewidencja zakupu środka trwałego od kontrahenta zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Ewidencja sprzedaży środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Korekta VAT naliczonego a podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Korekta wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ustalenie wartości środków trwałych sfinansowanych z kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Odsetki od wpłaconej kwoty na poczet należytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ewidencja księgowa VAT naliczonego od importu usług przy działalności zwolnionej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Wynagrodzenia i składki ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Zasady wyceny kredytu jako zobowiązania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Konsekwencje zaciągnięcia pożyczki w księgach pożyczkobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Moment przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji w związku ze zmianą jej przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Skutki bilansowe przekwalifikowania budynku do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Wycena wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych i rozliczenie odchyleń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Wycena i ewidencja zakupu towarów z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Zakup i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Korekta kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Na jakim koncie księgować nieodliczony VAT?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Linia produkcyjna jako samodzielny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Ewidencja aportu w spółce deweloperskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Koszty przemieszczenia środka trwałego w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Koszty pośrednie produkcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Kalkulacja kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Charakterystyka i zakres kosztów pośrednich okresu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Stosowanie kalkulacji podziałowej do ustalenia kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zaciągnięcie pożyczki w celu pozyskania środków na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Ewidencja w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Sprzedaż złomu a magazyn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Koszty transportu samochodu a jego wartość początkowa
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Ogólne zasady ustalania stałych cen ewidencyjnych na poziomie cen sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Składniki majątkowe wchodzące w skład zaplecza budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Wycena udziałów w obcych jednostkach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja kosztów fiskalizacji kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z korektą VAT naliczonego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Ewidencja księgowa opłaty za przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Znak towarowy oraz opłaty związane z prawem ochronnym na ten znak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ewidencja kosztów transportu wyrobów do nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Przedłużenie gwarancji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ujęcie gruntu w księgach rachunkowych dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne do nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ewidencja nakładów na adaptację lokalu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Opłata za skrócenie umowy w związku z wykupem przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup programu komputerowego wraz z usługą serwisową i szkoleniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja budynku i gruntu w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Pożyczka udzielona spółce przez jednego z jej udziałowców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Zakup nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu wykazany na fakturze VAT RR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Rozliczanie produkcji własnej w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Co z VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Obniżenie ceny towarów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Wycena kredytu na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Rodzaje uproszczeń i ustalenie progu istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Wycena materiałów według cen zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Uproszczenie w zakresie ewidencji i wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Elementy zwiększające cenę nabycia w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Rozliczenie wynagrodzeń związanych z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Ewidencja księgowa otwarcia akredytywy utworzonej na rzecz kontrahenta zagranicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zakup środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Ewidencja księgowa VAT naliczonego, niepodlegającego odliczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Utworzenie i rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Wydatki poniesione na naprawę środka trwałego po przyjęciu go do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
W jakiej kwocie wprowadzić wartości niematerialne i prawne do ewidencji księgowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Jak wycenić wartości niematerialne i prawne na koniec roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Sprzedaż nieodpłatnie otrzymanych towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja materiałów zużytych podczas wykonywania usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Niezapłacone odsetki z tytułu pożyczki na budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ujęcie i wycena gruntu w księgach dewelopera – KSR nr 8
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wartość nominalna aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Kwota wymaganej (wymagająca) zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z korektą VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Skutki otrzymania kredytu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Prezentacja udzielonych pożyczek w bilansie sporządzanym na koniec roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Prowizja bankowa od kredytu na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Koszty obowiązkowego szkolenia BHP pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wycena zapasów wyrobów gotowych, które nie znalazły nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Błąd wykryty podczas wyceny zapasów materiałów na potrzeby bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Konsekwencje wykazania na fakturze kwoty VAT, zamiast adnotacji "odwrotne obciążenie"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nagroda przeznaczona na cele działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Aktualizacja należności od dłużnika w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ewidencja skutków upadłości układowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Sprzedaż akcji objętych odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Ewidencja faktur korygujących dotyczących rabatów i zwrotów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Definicja ceny nabycia i jej zastosowanie w rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ustalenie ceny nabycia przy zakupie rzeczowych aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej przedawnionych należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ujemna wartość firmy w świetle przepisów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Ewidencja w księgach rachunkowych likwidacji zbędnych zapasów wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Towary wyceniane w ciągu roku w cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Rozliczenie zakupu środka trwałego za granicą i ustalenie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Koszty związane pośrednio i bezpośrednio z budową hali produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zasady rozliczania różnic kursowych powstałych przy zakupie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż udziałów w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Ewidencja księgowa niepodlegającego odliczeniu VAT od nabycia paliwa do samochodu osobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Środki trwałe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Nota odsetkowa od pożyczki otrzymana po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Wycena materiałów i towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty poniesione w związku z planowaną budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Środek trwały składający się z kilku elementów zależnych od siebie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ustalenie i rozliczenie bilansowych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Wycena i ewidencja udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ustalanie wyniku ze sprzedaży w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Odpis aktualizujący wartość udziałów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Ustalenie wartości początkowej kilku obiektów, dla których określono jedną cenę zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Umorzenie zobowiązania w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego - ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Rozliczenie różnic po inwentaryzacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Towary oraz środki na rachunku walutowym w bilansie otwarcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Prezentacja w bilansie towarów, które utraciły wartość handlową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Materiały objęte ewidencją podczas składowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Likwidacja towarów w jednostce zajmującej się handlem odpadami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku wyników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Wpływ naliczonych różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Różnice kursowe naliczane na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Rozliczenie i ewidencja opakowań zwrotnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Rozliczanie wydatków współfinansowanych z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Jak wyceniać materiały na dzień bilansowy?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Czy odsetki za zwłokę powiększają wartość zobowiązań na dzień bilansowy?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Akcje notowane na giełdzie - wycena bilansowa
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zobowiązania z tytułu pożyczek - ujęcie w bilansie
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Czy można rozliczyć saldo konta 30 oznaczające dostawę niefakturowaną za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku sprzedaży zwolnionej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Charakterystyka prac poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Koszt zakupu paliwa w działalności produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Objęcie udziałów w spółkach powstałych w wyniku podziału spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Wartość początkowa środka trwałego (drogi)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Wycena bilansowa oraz potwierdzenie sald rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Otrzymanie not odsetkowych dotyczących niezapłaconych zobowiązań z poprzedniego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Kredyt zaciągnięty na finansowanie VAT związanego z realizacją inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Opłata recyklingowa a wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Bonus dotyczący surowców nabytych w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Koszty wspólne, do poniesienia których deweloper zobowiązał się w umowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
W jakim celu dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Utrata wartości przez materiały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Aktualizacja wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Kiedy dokonywać odpisów aktualizujących należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Prezentacja w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Inwestycje długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Wstrzymanie realizacji inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena materiałów i towarów na dzień ich nabycia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Materiały w przerobie obcym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Rabat dotyczący zakupionego towaru wyszczególniony na fakturze
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Środki trwałe i inne aktywa otrzymane nieodpłatnie jako nagrody w ramach akcji promocyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Koszty demontażu starego środka trwałego i montaż nowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Czy wartość ustalona przez rzeczoznawcę wpływa na wycenę bilansową środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Kilometrówka a wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Należności od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Naliczenie odsetek po potwierdzeniu salda należności
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Naliczenie odsetek po potwierdzeniu salda należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
PCC od nabycia udziałów według ich wartości rynkowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kategorie cen stosowanych do wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena środków trwałych w budowie
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Nieruchomości zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Porównanie metod wyceny inwestycji w nieruchomości
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty a odpisy aktualizujące
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena zobowiązań z tytułu kredytów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Na czym polega metoda wyceny według skorygowanej ceny nabycia i kiedy można ją stosować?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Zawiniony niedobór środka trwałego w całości umorzonego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Środek trwały ujawniony w toku inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Ewidencja kosztów udokumentowanych rachunkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie drobnych sald rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Materiały odzyskane ze środka trwałego w budowie - ujęcie w ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Sposób wyceny rozchodu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość środków trwałych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Różnice kursowe od zobowiązań uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena i ewidencja odsetek od kredytu walutowego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Rezerwa w związku z pozwem złożonym przez pracownika przeciwko pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Wycena rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Stanowisko w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Zasady ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Koszty działalności dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Ewidencja faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Skutki zdarzenia po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Wycena i ewidencja zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Koszty zakupu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Ewidencja towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Ewidencja importu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Wycena materiałów według cen nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Charakterystyka i zakres kosztów pośrednich okresu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Wyposażenie otrzymane od jednostki nadrzędnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Opłaty za gwarancję bankową - koszty finansowe, czy usługi obce?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
PCC a wartość początkowa gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Różnice kursowe od niezapłaconych zobowiązań a wartość początkowa środka trwałego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Rabat do ceny zakupu uzyskany po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Otrzymany w formie darowizny sprzęt komputerowy o niskiej wartości jednostkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Wycena i ewidencja towarów na dzień ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Koszty rozruchu próbnego nowej linii technologicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Rozliczanie kosztów własnego transportu w przypadku wyceny towarów w cenach nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Koszty działalności usługowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wycena i ewidencja odsetek od kredytu walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Czy można zwiększyć wartość początkową nieruchomości w oparciu o wycenę rzeczoznawcy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
VAT niepodlegający odliczeniu od płatności leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wycena składników aktywów otrzymanych w drodze darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Opłaty związane z zakupem prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ewidencja księgowa faktury za hotel ze śniadaniem w podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Postępowanie naprawcze a odpis aktualizujący należności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Współfinansowanie budowy obiektu pod wynajem przez przyszłych najemców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ewidencja odpłatnego nabycia przez spółkę z o.o. jej udziałów własnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Jak w księgach spółki akcyjnej ująć nabycie akcji własnych?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Umorzenie akcji własnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Ewidencja kosztów związanych z zakupem działki i budową domów jednorodzinnych na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Darowizna środków trwałych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Elementy uwzględniane w procedurze kalkulacji kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Nabycie programu kadrowo-płacowego wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Czy neon świetlny to środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja w bilansie ulepszenia w środku trwałym niezakończonego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Trwała utrata wartości udziałów posiadanych w innej spółce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Zakup mieszkania na licytacji z zamiarem sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ewidencja księgowa operacji związanych z otrzymaniem pożyczki i jej spłatą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Zmiana cen ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Ewidencja odsetek za opóźnienie w zapłacie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Łączna cena a ustalenie wartości początkowych nabytych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej zakupu usługi wykonania projektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Odpis aktualizujący wartość towarów - różnice w prawie bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Koszty zmiany miejsca użytkowania środka trwałego a jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Jak podzielić kredyt w bilansie na długoterminowy i krótkoterminowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Roszczenie o wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nieruchomości gruntowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Początkowa wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wartość początkowa środka trwałego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład rzeczowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Sprzedaż udziałów objętych w księgach odpisem aktualizującym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ujęcie księgowe i prezentacja w bilansie długoterminowej pożyczki udzielonej wspólników
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena bilansowa akcji w walucie obcej w księgach akcjonariusza według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Należności z tytułu leasingu finansowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Aport środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Nagroda rzeczowa otrzymana przez przedsiębiorcę od kontrahenta i przeznaczona na cele firmowe - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Rozliczanie kosztów pośrednich produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zakup samochodu osobowego na potrzeby firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Różnice powstające podczas przyjęcia towarów do magazynu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zasady wyceny zobowiązań w walucie obcej na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Rozrachunki z tytułu udzielonych i zaciągniętych pożyczek
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Otrzymanie bonusu w postaci środków pieniężnych z banku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Zakup towarów z rabatem wyszczególnionym na fakturze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego po 1 kwietnia 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Remont oraz inne wydatki poniesione przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego po otrzymaniu rabatu na jego zakup
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Odpis należności uznanej za nieściągalną w toku egzekucji komorniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji a wyodrębnienie kont analitycznych dla celów podatkowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Wynagrodzenia osób związanych z realizowanym przez jednostkę projektem
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Kwalifikacja kosztów public relation realizowanego projektu budowlanego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Ujęcie w księgach unieważnienia akcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Kara umowna w związku z zawartą umową o budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Podatkowe i bilansowe rozliczenie sprzedaży gruntu stanowiącego inwestycje w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Ewidencja importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Gdy na fakturze zakupu materiałów widnieje rabat
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Produkcja filmów reklamowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Kwalifikowalność kosztu transportu i instalacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (971) z dnia 29.04.2013 - Wydatki kwalifikowalne w unijnych projektach
Opłaty za prawo do znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Wycena inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gospodarcze związane z zakupem i fiskalizacją kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Środki trwałe w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Przekazanie materiałów do produkcji i ewidencja kosztów działalności operacyjnej w firmie produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Wydatki zaliczane do kosztów zarządu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Przychody i koszty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Rozliczanie prowizji i odsetek od kredytów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Wycena materiałów i towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Wycena produkcji w toku w wysokości materiałów bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Koszty prowizji i opłat bankowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Odsetki od należności z tytułu niezapłaconych składek ZUS i podatku dochodowego na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Ogrodzenie wokół budynku - zwiększenie wartości budynku czy nowy obiekt inwentarzowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup kompletu wypoczynkowego do holu - koszty reprezentacji czy zakup środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Prowizja od "kredytu balonowego" zaciągniętego na zakup samochodu osobowego, płatna przy ostatniej racie
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Ewidencja odpłatnego nabycia przez spółkę z o.o. jej udziałów własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego dotacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup licencji stanowiącej element wykonanej usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zasady wyceny na dzień nabycia lub powstania - cena nabycia, koszt wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Sprzedaż towarów podlegających ewidencji magazynowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wycena produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Trwała utrata wartości zapasów i zasady ustalania odpisów aktualizujących
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28 w pozostałych wersjach czasowych
Księgowania dotyczące ujawnienia darowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Ostrożna wycena w odniesieniu do aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena należności spornej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis aktualizujący wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Groszowe zobowiązania i należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Niepełnowartościowe i przeterminowane towary a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa wnip
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Prezentacja w bilansie udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zakup wadliwego projektu budowy środka trwałego a ustalenie wartości początkowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Różnice w wartości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Obrót świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w OZE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Ewidencja, prezentacja oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Koszty wytworzenia produkcji roślinnej - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zwróconych do magazynu towarów wycenianych w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zakupionych pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Wycena środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji oraz rozliczenie nadwyżki w księgach
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zakup usługi gastronomicznej podczas spotkania biznesowego z kontrahentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Faktura dokumentująca opłatę przekształceniową gruntu - rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali i ich wynajmem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023 - Najem nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozrachunki ze wspólnikami spółki jawnej osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zmiana wysokości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach sprzedaży premiowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023