Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 27 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 18.07.2016 r.
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Braki towarów powstałe na skutek błędów przy ewidencji rozchodu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Rozliczenie inwentaryzacji za 2015 r. w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ustalenie na dzień bilansowy sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie nadwyżki towarów ujawnionej w toku spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Druk spisu z natury generowany przez system księgowy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Nadwyżki magazynowe jako przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Arkusz spisu z natury jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Inwentaryzacja towarów oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Na jaki dzień potwierdza się salda należności?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ewidencja niedoboru do czasu wyjaśnienia przyczyn jego powstania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Czy obowiązkiem jednostki jest kompensata niedoborów inwentaryzacyjnych z nadwyżkami?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Różnice inwentaryzacyjne powstałe w wyniku błędów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Nadwyżki i niedobory w jednostce posiadającej kilka magazynów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Inwentaryzacja rzeczowego majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Inwentaryzacja przeprowadzana na dowolny dzień roku w określonym przedziale czasowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Potwierdzenie salda
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Kiedy kompensata różnic inwentaryzacyjnych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wprowadzenie środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji do ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Nadwyżka towaru wykryta podczas spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Cel oraz metody inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego stwierdzonego inwentaryzacją
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Kompensata niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Straty w środkach obrotowych stwierdzone w wyniku inwentaryzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Różnice inwentaryzacyjne spowodowane nieudokumentowanym przesunięciem towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie różnicy inwentaryzacyjnej powstałej w wyniku błędów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Kompensata niedoborów inwentaryzacyjnych z nadwyżkami - obowiązek czy prawo jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Udokumentowanie i ewidencja nadwyżki inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Rozliczenie inwentaryzacji - termin ujęcia w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Niedobór wyrobu gotowego w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady księgowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rozliczenie wyników spisu z natury towarów w jednostce posiadającej kilka magazynów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Jakie są metody spisu z natury?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Zasady ewidencji różnic inwentaryzacyjnych oraz termin rozliczenia inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią przychody w firmie - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Jak przygotować się do inwentaryzacji rocznej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Jak wycenić nadwyżkę w kasie walutowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Spis z natury u podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 27 w pozostałych wersjach czasowych
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Rozliczenie inwentaryzacji za 2023 r. oraz sporządzenie zestawienia obrotów i sald
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Wprowadzenie nadwyżek ujawnionych podczas spisu z natury do ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Inwentaryzacja leków znajdujących się w apteczkach oddziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Ujawnienie licencji wskutek rocznej inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Księgowania dotyczące ujawnienia darowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Terminy inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wycena środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji oraz rozliczenie nadwyżki w księgach
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu salda
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Nadwyżka środka trwałego ujawniona w toku inwentaryzacji przeprowadzanej raz na cztery lata
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz inne obowiązki z tym związane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Wątpliwości związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Dokumentowanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zasady ogólne inwentaryzacji zobowiązań
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Podstawa prawna oraz terminy dotyczące rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Przeprowadzenie inwentaryzacji i termin ujawnienia jej wyników w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie materiałów odniesionych w koszty podczas zeszłorocznej inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Potwierdzenia sald należności, wysłane w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Rozliczenie niedoborów z nadwyżkami w drodze kompensaty
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Jak ująć w księgach ujawnione materiały, uprzednio odniesione w koszty?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Jak rozliczyć niedobór zawiniony, uznany za niedochodzony od pracownika?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Przeprowadzenie inwentaryzacji i termin jej rozliczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Różnice inwentaryzacyjne w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ujawnienie materiałów poprzednio odniesionych w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Cel inwentaryzacji (zapasów i rozrachunków) oraz rozliczenie jej wyników
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Arkusz spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Potwierdzenie salda
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Protokół weryfikacji sald
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
W jakim terminie i jak często należy przeprowadzać spis z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Roczna inwentaryzacja za 2021 r. - już można rozpocząć pierwsze prace
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Jak udokumentować stany zerowe towarów na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Uzgodnienie rozrachunków publicznoprawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz odstąpienie od jej przeprowadzenia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Wypełnianie arkusza spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Terminy i metody inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Arkusz spisowy jako dokument przedstawiający wyniki spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Rozliczenie nadwyżki materiałów ujawnionej podczas spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Termin rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Księgowania związane z rozliczeniem nadwyżki materiałów
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wyniki inwentaryzacji należy rozliczyć do 25 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Rozliczenie magazynu materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Rozliczenie stwierdzonych podczas inwentaryzacji nadwyżek towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Termin rozliczenia wyników inwentaryzacji dotyczącej 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia nadwyżki towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Inwentaryzacja stanów zerowych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Rozliczenie w księgach nadwyżki towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ujawnienie środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Dokumentowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Etapy rozliczania wyników spisu z natury zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ubytki naturalne powstałe podczas suszenia artykułów rolno-spożywczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Różnice inwentaryzacyjne ilościowe i jakościowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisowym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Termin rozliczenia wyników inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Informacja zamieszczana na potwierdzeniu salda, gdy jest ono niezgodne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2018
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Kompensata jako sposób rozliczenia wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Ujęcie księgowe niedoboru materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Inwentaryzacja i ujęcie w bilansie rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Niedobór materiałów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Kompensata różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Podatkowe uwzględnienie rozliczenia inwentaryzacji za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Rozliczenie nadwyżki materiałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Bilansowo-podatkowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Kiedy następuje rozliczenie inwentaryzacji dokonanej w ostatnim kwartale roku?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Termin i częstotliwość inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - aspekt bilansowy i podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Jak uzyskać potwierdzenie salda należności z tytułu dostaw?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Rozliczenie inwentaryzacji w księgach rachunkowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Potwierdzenia sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Ubytki zbóż w związku z wysuszaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Inwentaryzacja elektroniczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Weryfikacja sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60