Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 7 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Moment ujęcia rocznej korekty VAT naliczonego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Z czym wiąże się zasada ostrożności?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Założenie kontynuacji działalności
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Koszty i przychody związane z uszkodzeniem środka trwałego na skutek zdarzenia losowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wycena bilansowa wyrobów, których koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Rozliczenie przychodu z tytułu dotacji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów i w jakim terminie?
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Dofinansowania w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Dokonywanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Niekorzystna dla jednostki decyzja o zwrocie dotacji i jej skutki w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Skutki zdarzeń losowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Rozliczanie kosztów przygotowania nowej produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Zasady tworzenia rezerw w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Dofinansowanie do kosztów szkolenia otrzymane w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Stosowanie zasady ostrożności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Uszkodzone materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Odszkodowanie przyznane jednostce z tytułu kradzieży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Odpis aktualizujący wartość środka trwałego czasowo niewykorzystywanego przy produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Podanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji o zmianie nazwy firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Zasady wyceny bilansowej towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
W jaki sposób ująć w księgach umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Wybrane operacje gospodarcze w księgach organizacji pozarządowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Koszty usług pokryte refundacją w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Opłaty za ochronę patentową wynalazku, dotyczące kilku lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jednostki, które mogą zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Faktura za szkolenie pracownika, otrzymana przed wpływem dofinansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 7 w pozostałych wersjach czasowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (205) z dnia 20.06.2024
Rozwiązanie w 2024 r. odpisu aktualizującego wartość należności utworzonego na dzień bilansowy 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Szacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Ocena czy nastąpiła trwała utrata wartości handlowej lub użytkowej towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Skutki sprzedaży środka trwałego w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Gdzie w bilansie wykazać saldo konta 28 "Odpisy aktualizujące należności"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Prezentacja udzielonej pożyczki w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Księgowanie korekty składek ZUS za lata ubiegłe
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Zmiana nazwy spółki w 2024 r. a sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Uproszczenia w sprawozdawczości decydujące o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Skutki przedawnienia zobowiązania w ustawie o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Skutki rezygnacji z VAT w 2024 r. w VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Koszty na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Okres ekonomicznej użyteczności a amortyzacja budynków
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Wykazanie w RZiS dotacji na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Przychody z usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 4.01.2024
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Odszkodowanie przyznane w 2024 r. za szkodę powstałą w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Przyporządkowanie kosztów i przychodów do roku, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Stosowanie zasady ostrożności w rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odszkodowanie przyznane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Zasada ostrożnej wyceny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Ujęcie w księgach dofinansowania na szkolenia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Ustalenie ceny nabycia zakupionych towarów w przypadku świadczenia usług na rzecz dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Wybrane pozostałe koszty operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 7.09.2023
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Oszacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Ujęcie składki zdrowotnej w księgach rachunkowych podatnika opłacającego podatek liniowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Konta przeznaczone do ewidencji przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ustawowy wymóg oddzielnej prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Stosowanie zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zwolnienie z przestrzegania zasady ostrożności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Jaką nazwę jednostki wpisać do sprawozdania finansowego, gdy nastąpiła jej zmiana?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Pozycje, których wartość należy oszacować i metody ich ustalania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zmiana wysokości odliczonego VAT w ramach rocznej korekty VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Moment ujęcia w księgach rachunkowych zwrotu podatku od wartości dodanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Jak rozumieć ostrożną wycenę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Korekta VAT w pliku JPK_VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
O czym mówi zasada ostrożności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Świadczenie otrzymane od ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenie wydatków poniesionych na uzyskanie certyfikatu produkowanych wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Aktualizacja wartości, sprzedaż oraz likwidacja towarów ewidencjonowanych według cen zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Skutki bilansowe przedłużenia gwarancji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ujęcie faktury sprzedaży w PKPiR i księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Zdarzenia losowe i bilansowa kwalifikacja ich skutków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Księgowania dotyczące zdarzeń losowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zagrożeń związanych z COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Odpisy aktualizujące - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Epidemia koronawirusa jako zdarzenie po dacie bilansu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość materiałów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odpisy aktualizujące wartość należności, z których zapłatą dłużnik zalega
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Ujęcie księgowe pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Pozostałe koszty operacyjne a rozliczenia międzyokresowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Zmiana sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z brakiem dokonania odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Refundacja kosztów remontu poniesionych w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Odszkodowania przyznane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary należne od wykonawcy robót budowlanych zaliczane do przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Zdarzenia losowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów materiałów i produktów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Spółka z o.o. a uproszczenia w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Spis z natury i zapasy o obniżonej przydatności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Rezerwy i odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Odpis aktualizujący należność w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Trwała utrata wartości materiałów w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Ewidencja księgowa opłaty certyfikacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Wyksięgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od udzielonej pożyczki, które nie zostaną spłacone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ewidencja w księgach skutków zdarzeń losowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Odszkodowanie otrzymane za szkodę w budynku biurowym pomniejszone o franszyzę redukcyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Brak odpisu aktualizującego wartość należności a zmiana sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja podatku od nieruchomości dotyczącego gruntu zaliczonego do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Przykładowe koszty, w odniesieniu do których dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu udzielonej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ewidencja odszkodowania przyznanego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Odszkodowanie za szkodę powstałą w grudniu 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Ustalenie wartości materiałów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Utrata wartości należności oraz zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Koszty poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości dopuszczającego wyroby do sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu wypadku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Skutki kolizji samochodowej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Odszkodowanie za szkodę powstałą w grudniu 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wybór metody ewidencji zapasów (materiałów i towarów)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Ewidencja odszkodowań uzyskanych w ramach działalności
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Wycena należności w walucie obcej na dzień bilansowy oraz bilansowa zasada ostrożności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Wycena towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Wycena aktywów i pasywów w jednostkach mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Z jakich uproszczeń można korzystać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Czy należności i zobowiązania w bilansie można ująć "per saldo"?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zakup samochodu w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Uproszczenia w sporządzaniu bilansu przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Opłata z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej w księgach rachunkowych producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostki pożytku publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Postępowanie z uszkodzonym składnikiem majątku ujawnionym podczas spisu z natury
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Wstęp
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
Aktualizacja wartości zapasów towarów w detalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Ewidencja księgowa niewykorzystanych rezerw
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Uproszczenia przy wycenie aktywów i pasywów jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Kto podpisuje politykę rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Odpisy aktualizujące zapasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Z jakich uproszczeń w rachunkowości mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Ewidencja odszkodowań z tytułu strat w składnikach majątku
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Pozycje rachunku zysków i strat wykazywane per saldem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą a jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Koszty rozliczane w czasie a zakończenie danego rodzaju działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Koszty i przychody związane ze szkodą komunikacyjną pojazdu firmowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie odpisów aktualizujących należności z lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Rozliczenie odszkodowania otrzymanego w związku ze zdarzeniem losowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Konsekwencje bilansowe postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ostrożna wycena aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Pozostałe zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Wyksięgowanie należności nieściągalnej z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Odpisy aktualizujące należności z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Należne odszkodowanie za szkody w składnikach majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Ustalenie wyniku zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Uproszczenia dla jednostek mikro wprowadzone w drugiej połowie 2014 r. oraz przewidywane zmiany na 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Ewidencja kar umownych i odpisów aktualizujących z tego tytułu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Jednostki mikro mogą korzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego już za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Postępowanie z uszkodzonym towarem na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Podstawa prawna funkcjonowania stowarzyszeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Ewidencja księgowa wykorzystania rezerwy utworzonej w roku ubiegłym na dodatkowe wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Warunkowa należność z tytułu pozyskania nowego najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zasady aktualizacji środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących należności sporne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Tworzenie odpisu aktualizującego należność, gdy dłużnik jest w upadłości
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Utrata wartości należności według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Premia otrzymana w ramach umowy franczyzowej a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Na wynik którego roku obrotowego wpłynie roczna korekta VAT?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Likwidacja oraz nabycie środka trwałego sfinansowane odszkodowaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Błąd wykryty podczas wyceny zapasów materiałów na potrzeby bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Aktualizacja należności od dłużnika w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Spór o znaczenie pojęcia "dzień poniesienia kosztu"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Nie jest możliwe rozliczanie w czasie niezamortyzowanych kosztów inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Prezentacja w bilansie towarów, które utraciły wartość handlową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Obowiązek aktualizacji wartości należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Jak ująć w rachunku zysków i strat wynik ze zbycia udziałów?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Wykazanie dopłat bezpośrednich w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Utworzenie i odwrócenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
W jakim celu dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Ewidencja kary umownej zakwestionowanej przez jednostkę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Czy trzeba tworzyć rezerwy i odpisy aktualizujące?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zakup dzieł sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Nakłady poniesione na wdrożenie sytemu jakości ISO
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa na kary umowne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Zobowiązanie podatkowe za lata ubiegłe, wynikłe wskutek postępowania podatkowego a tworzenie rezerwy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Czy konieczna jest kompensata nadwyżki i niedoboru towaru?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Odwrócenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyny jego utworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym skorygowanego VAT z tytułu ulgi na złe długi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Koszty naprawy sprzętu otrzymanego do używania od gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Przekazanie środka trwałego w rozliczeniu inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Likwidacja szkody i przyznane odszkodowanie na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Odpisanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w spółce w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Odpis aktualizujący wartość towarów - różnice w prawie bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Koszty i przychody z tytułu szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Czy można kompensować przychody i koszty działalności operacyjnej?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Utworzenie rezerwy na kwotę kary, którą jednostka będzie zobowiązana zapłacić w następnym roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Opłata wstępna umowy leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Reklamacja usługi w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Wartość początkowa środka trwałego a należne spółce kary i odszkodowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Nakłady związane z wdrożeniem sytemu jakości ISO
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Ewidencja należnego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Rozliczanie szkód w składnikach majątku na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Na wynik którego roku obrotowego wpłynie roczna korekta VAT dokonana za 2012 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60