Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 51 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ewidencja kosztów związanych z zagranicznym zakładem jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Ostrożna wycena, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - w sprawozdaniach z dniem bilansowym przypadającym po 24 lutego 2022 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Oddział samobilansujący
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Rachunkowość spółki z o.o. prowadzącej niepubliczne przedszkole i szkołę podstawową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Łączne sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Jakie są warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 51 w pozostałych wersjach czasowych
Czy sprawozdanie finansowe oddziału może być sporządzone w innej formie niż elektroniczna?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1203) z dnia 1.06.2024
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej dotyczy również zagranicznego oddziału?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone w wersji elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Przekazanie składników majątku do zagranicznego oddziału spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Koszty zagranicznego przedstawicielstwa oraz zakładu samobilansującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Jakie jednostki sporządzają łączne sprawozdanie finansowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Transfer środków pieniężnych z likwidowanego oddziału do jednostki macierzystej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie straty bilansowej w jednostce statutowej zyskiem wypracowanym przez jej oddział
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Pokrycie straty z funduszu wydzielonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Organizacyjne wydzielenie zespołu szkolno-przedszkolnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Oddział spółki jawnej a jego rachunkowość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Prezentacja w łącznym sprawozdaniu finansowym różnic kursowych z przeliczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Ewidencja kosztów przedstawicielstwa na Ukrainie w księgach rachunkowych spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Rozrachunki pomiędzy stowarzyszeniem a zakładem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez oddział spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Likwidacja oddziału samobilansującego a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez oddział samobilansujący
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych oddziału spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Rozrachunki jednostki z jej oddziałem zagranicznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Różnice z przeliczenia waluty krajowej na euro w zagranicznym oddziale samobilansującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Czy oddział spółki jawnej ma obowiązek prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Wyodrębnienie zagranicznego oddziału
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60