Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 50 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Uproszczone elementy sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Stosowanie tylko wybranych uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Elementy, jakie powinna zawierać informacja dodatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Postać i forma sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
CIT estoński przy stosowaniu uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Informacje prezentowane przez finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Wybrane aspekty księgowe dotyczące estońskiego CIT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Wypełnienie pozostałych elementów sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Wsparcie dla przewoźników związane z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Elementy, jakie powinna zawierać informacja dodatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Korekta danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Zamknięcie ksiąg przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Umorzenie subwencji z PFR w księgach
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Ujęcie w księgach i bilansie środków otrzymanych w formie subwencji finansowej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
"Podatkowe" zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Przykłady operacji gospodarczych wpływających na przepływy pieniężne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Dane wykazywane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Informacje uzupełniające do bilansu jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Dane w informacji dodatkowej organizacji pozarządowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Informacja dodatkowa a pandemia COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Informacje wykazywane w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Udziały w innych podmiotach w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Ujęcie w bilansie zaliczki na nieruchomość inwestycyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Wypełnienie pozostałych elementów sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Wykazanie udziałów w bilansie jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 50 w pozostałych wersjach czasowych
Rozszerzenie zakresu działalności nie jest zmianą polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Wartość informacyjna sprawozdania finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024
Wyodrębnienia w kapitałach podatnika na estońskim CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro według załącznika nr 4
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej według załącznika nr 6
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Czy jednostka mikro ma możliwość rozszerzenia zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe jednostki na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Wypełnienie pozostałych elementów sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Możliwość rozszerzenia zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Elementy, jakie powinna zawierać informacja dodatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Postać i forma sprawozdania finansowego sporządzonego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Sprzedaż usług o charakterze niemedycznym w rachunku zysków i strat SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
PREZENTACJA ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Prezentacja niewniesionych dopłat w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Problemy księgowe firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Wypełnienie pozostałych elementów sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Prezentacja subwencji w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Ujawnienia subwencji w informacjach dodatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników - prezentacja i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Prezentacja otrzymanej subwencji finansowej w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
FORMA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ JAKO CZĘŚCI E-SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Podstawowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie w bilansie jednostki mikro udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Informacja o strukturze przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ewidencja w księgach wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wynagrodzenie pracownika powołanego do zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w sporządzaniu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Sporządzanie uproszczonego bilansu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Środki publiczne na pokrycie kosztów kształcenia w SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Uproszczony rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Jak wycenić zaliczkę na zakup nieruchomości inwestycyjnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Elementy sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Jak dostosować dane za poprzedni rok do nowego wzoru tego sprawozdania?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
UWAGI OGÓLNE
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Czy stowarzyszenie może być jednostką mikro?
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zakres uproszczeń stosowany przez jednostki mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Elementy sprawozdania finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Jakie uproszczenia można zamieścić w polityce rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Termin przekazania dokumentów do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Sprawozdanie spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej a KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 2)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Szczegółowość sprawozdań finansowych jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Sporządzenie rachunku zysków i strat przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. w formie uproszczonej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Czy można sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. nie będąc jednostką mikro?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Stowarzyszenie jako jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Plan kont w jednostce prowadzącej działalność statutową i gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Przypadki, w których możliwa jest zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Koszty amortyzacji i przychody z dotacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Wykazywanie danych dotyczących jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Złożenie do rejestru sprawozdania spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. a obowiązek badania rocznego sprawozdania za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r.?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Prezentacja lokat środków pieniężnych w bilansie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Wynik finansowy stowarzyszenia prowadzącego działalność statutową i gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zysków i strat SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Straty do pokrycia z zysków lat następnych - wykazanie w księgach rachunkowych i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Kiedy może nastąpić zmiana zasad rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Podstawowe informacje dotyczące terminów i zasad sporządzania bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60