Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 37 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty i przychody podatkowe nieujęte w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Dofinansowania w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Jak wykazać w bilansie kwotę nadpłaconego podatku dochodowego?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT a obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Wybrane aspekty księgowe dotyczące estońskiego CIT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Przesłanki wystąpienia utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Podatek odroczony a estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Skutki korekty w podatku dochodowym oraz podatek odroczony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku zmiany stawki CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Stawka podatkowa stosowana do wyliczeń kwoty odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jakiej wysokości wykazuje się w rachunku zysków i strat podatek dochodowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Odroczony podatek dochodowy z tytułu przejściowej różnicy w wysokości amortyzacji bilansowej i podatkowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Wpływ sposobu rozliczania kosztów remontu na wynik finansowy i wynik podatkowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Ewidencja księgowa w spółce komandytowej będącej podatnikiem CIT
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w przypadku stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Dodatnie i ujemne różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Moment ujęcia korekty dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Ewidencja księgowa w spółce komandytowej będącej podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Podatek dochodowy bieżący i odroczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Ustalanie podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 37 w pozostałych wersjach czasowych
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych podatnika estońskiego CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Problemy z ewidencją i wyceną inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Różnice w momencie rozliczaniu rabatów dla celów podatkowych i bilansowych a odroczony podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na część straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Podatek odroczony od leasingowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Podatek odroczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Strata podatkowa za 2023 r. a podatek odroczony w tym roku
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe jednostki na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Rozliczenie zwrotu towarów na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Prezentacja kosztów NKUP
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Podatek odroczony w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przysługujące w oparciu o parametry z roku ubiegłego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Jednostki zobowiązane do ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ewidencja w księgach odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Odroczony podatek dochodowy w jednostce ponoszącej stratę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Wynik finansowy brutto i netto oraz różniący je podatek
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Faktura korygująca dokumentująca rabat na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Koszty NKUP w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Różnice pomiędzy momentem rozliczenia rabatu dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Czy podatnicy na estońskim CIT wykazują w bilansie podatek odroczony?
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Ujęcie w bilansie wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Jak rozwiązać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Jak rozwiązać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Odstąpienie od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ustawowy wymóg oddzielnej prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Ujęcie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Zmiana stanu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Odroczony podatek dochodowy - kiedy nie ma obowiązku jego ustalenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Odroczony podatek dochodowy z tytułu przejściowej różnicy w wysokości amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Ujęcie w księgach skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Przewidywana wypłata zysku a rezerwa na podatek dochodowy przy estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Udzielenie rabatu dotyczącego sprzedaży z roku poprzedniego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Różnica pomiędzy bilansowym i podatkowym ujęciem korekty przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Jak wykazać kwotę podatku dochodowego w rachunku zysków i strat?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Ustalanie wyniku w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Kiedy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Prezentacja w bilansie wybranych należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Koszt z tytułu sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zakres i forma prezentacji danych o zmianach stanów kapitałów (funduszy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Operacje księgowe dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Przekazanie zysku za 2018 r. na podwyższenie kapitału rezerwowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Przykład uchwały w sprawie polityki rachunkowości wraz z załącznikiem
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zmiana stanu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ewidencja skutków odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Odroczony podatek dochodowy na koniec roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Moment korygowania przychodu bilansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Kiedy należy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Jakie warunki trzeba spełnić, aby odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Poziom istotności dla celów bilansowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Warunkowa decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Projekt zmian w zakresie kolejnych ułatwień
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Ustalenie podatku odroczonego, gdy przychód podatkowy wyprzedza przychód bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Obowiązek ustalenia odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Odroczony podatek dochodowy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wartości bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Tworzenie i wykorzystanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Akcje obce sprzedane za pośrednictwem biura maklerskiego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Odpisy na ZFŚS a odroczony podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Korekty przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Co należy rozumieć pod pojęciem wynik finansowy brutto i netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Odroczony podatek dochodowy za 2016 r. a wysokość stawki podatku w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Kiedy do przyjęcia uproszczeń niezbędna jest decyzja organu zatwierdzającego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Rozliczenie podatku na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Obowiązek ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rachunek zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie kosztów 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Rozliczanie poniesionej straty bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Odpisy aktualizujące a ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Kiedy spółka z o.o. może zostać uznana za jednostkę małą, a kiedy za jednostkę mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Rodzaj uproszczenia i kryteria umożliwiające jego zastosowanie
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w związku z zastosowaniem uproszczeń
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czy korzystając z uproszczeń zawsze należy uwzględniać zasadę istotności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Sposób ustalenia wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Nieruchomości zaliczone do inwestycji w ujęciu podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Badanie bilansu a odroczony podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Zmiana stanu rezerw
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Korekta kosztów 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Skorzystanie z uproszczenia w zakresie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek stosujących załącznik nr 1 do ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Czy należności i zobowiązania w bilansie można ująć "per saldo"?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego przy wykorzystaniu podejścia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Odroczony podatek
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Inne uproszczenia dla małych jednostek
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Wprowadzenie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Jednostki zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ewidencja aktywów oraz rezerw z tytułu podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Skutki odstąpienia od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Zmiany dotyczące leasingu i podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Rozszerzenie katalogu jednostek, które mogą stosować uproszczenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Inne uproszczenia dla małych jednostek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia w wyniku zmiany prawa bilansowego
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Ujęcie w ewidencji księgowej strat podatkowych podlegających odliczeniu od dochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Odpisy na ZFŚS a odroczony podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Prezentacja w bilansie niewypłaconych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Zmiana stanu rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Odsetki od zobowiązań powstałych w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Jednostki zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów lub pasywów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podatek odroczony w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odroczony podatek dochodowy przy umowie leasingu
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Rozliczenie nabycia akcji dla celów podatku dochodowego oraz ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wycena na dzień bilansowy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Jak zaksięgować na koniec roku podatek odroczony?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla celów podatkowych a przepisy bilansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenie straty za ubiegłe lata w spółce komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Podstawowe zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Jak zaksięgować odroczony podatek dochodowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Skutki bilansowe przekwalifikowania budynku do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Odroczony podatek dochodowy przy umowie leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Nieruchomości zaliczone do inwestycji w ujęciu podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Prezentacja w rachunku zysków i strat zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz ustalenie podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Odroczony podatek dochodowy utworzony w związku z aktualizacją wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Jednorazowa amortyzacja - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014 - Wszystko o jednorazowej amortyzacji w 2014 roku - wybrane zagadnienia z „Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych"
Obowiązek ustalania przez spółkę komandytowo-akcyjną odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Podatek dochodowy a sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Kiedy tworzy się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Jakie jednostki i kiedy tworzą kapitał z aktualizacji wyceny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie straty podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalanie odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Kwota podatku dochodowego, którą wykazuje się w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Zaliczanie do kosztów wynagrodzeń za grudzień wypłaconych w styczniu
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ustalenie wyniku bilansowego na sprzedaży jednostek uczestnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania jednorazowej amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ustalanie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Różnice przejściowe między wartością bilansową i wartością podatkową aktywów i pasywów
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Ujęcie księgowe
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Amortyzacja bilansowa i podatkowa a ewidencja księgowa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Podatek odroczony a strata podatkowa do odliczenia
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Pokrycie straty za 2012 r. w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Kwota podatku dochodowego, którą wykazuje się w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Wycena na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Obciążenia z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60