Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 35d obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Prezentacja rezerwy na naprawy gwarancyjne w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Rezerwy tworzone na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zasady tworzenia i rozwiązania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Lista kontrolna (checklista) pomocna przy klasyfikacji rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przykłady zdarzeń gospodarczych, na które tworzy się rezerwy na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozwiązanie rezerwy utworzonej w latach ubiegłych na koszty toczącego się postępowania sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Zasady tworzenia rezerw w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Wykorzystanie rezerwy w związku z powstaniem zobowiązania, na które została utworzona
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Zasadność tworzenia rezerw na zakup sprzętu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Stosowanie zasady ostrożności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Sposób rozliczenia rabatów udzielonych najemcy w okresie obejmującym kilka lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Czy rozwiązana rezerwa stanowi przychód podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Zwrot dofinansowania otrzymanego z WUP na ochronę miejsc pracy - ujęcie w księgach oraz wykazanie w sprawozdaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Rezerwa na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 35d w pozostałych wersjach czasowych
Metody księgowego rozliczenia podziału przez wydzielenie lub wyodrębnienie z perspektywy spółki przejmującej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rezerwa na sporne zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Utworzenie rezerwy na restrukturyzację
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Rezerwy klasyczne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Rezerwy tworzone na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Przykłady rozwiązania rezerw w zależności od celu ich utworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Tworzenie rezerw na skutki postępowania sądowego - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Spisanie zbędnej rezerwy utworzonej w poprzednich latach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Prezentacja w bilansie rezerwy na wynagrodzenie zmienne członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usług
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Sposób ewidencji rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Ewidencja księgowa rezerwy utworzonej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady tworzenia rezerw na koszty i zobowiązania
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Prezentacje rezerw w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na koszty rekultywacji w jednostce prowadzącej eksploatację złoża kopaliny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Ogólne zasady tworzenia i wyceny rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Skutki wyroku sądowego ujęte w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw na koszty i zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie rezerw na koszty i zobowiązania w informacji dodatkowej w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Utworzenie rezerwy na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Czy należy tworzyć rezerwę na koszty badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Rezerwy i odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Kiedy tworzyć rezerwę na skutki postępowania sądowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Koszty napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Aport w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych w księgach jednostki
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ewidencja księgowa rezerwy utworzonej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Sposób ewidencji rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych poręczenia z tytułu kredytu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Czy można utworzyć rezerwę na koszty finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Nieuznane przez jednostkę roszczenie z tytułu kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Czy spółka z o.o. w likwidacji powinna tworzyć rezerwę na odpisy podstawowe na ZFŚS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Klasyfikacja rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Utworzenie rezerwy z tytułu udzielonego poręczenia
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Niezapłacone zobowiązanie inwestycyjne zasądzone wyrokiem sądowym - czy utworzyć rezerwę?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Czy w związku z planowaną likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Wykorzystanie rezerwy utworzonej na koszty postępowania sądowego
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zasady tworzenia i rozliczania rezerw na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Ujęcie wydatków poniesionych na naprawę samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena rezerwy na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Tworzenie rezerw na zobowiązania sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Wątpliwości związane z rozwiązaniem rezerwy na koszty procesowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zobowiązanie sporne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Czy tworzy się rezerwy na zobowiązania wynikające z zaksięgowanych faktur?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Gwarancje - kiedy rezerwy, a kiedy bierne rozliczenia międzyokresowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Czy utworzona rezerwa może być kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zmiana stanu rezerw
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Wstęp
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
REZERWY I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
Ewidencja księgowa niewykorzystanych rezerw
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Skutki bilansowe udzielenia poręczenia wekslowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Utworzenie rezerwy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Koszty napraw gwarancyjnych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe zobowiązania w księgach zakładów budżetowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Zmiana stanu rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Skutki zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie odszkodowania otrzymanego w związku ze zdarzeniem losowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zasady stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Rezerwy na zobowiązania a rezerwy na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ewidencja księgowa udzielenia poręczenia kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Utworzenie rezerwy na opłaty sądowe w księgach likwidowanej spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Nieruchomość obciążona hipoteką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Skutki udzielonego poręczenia kredytu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Odsetki od zobowiązań, na które utworzono rezerwę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Bilansowe skutki ustanowienia hipoteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Skutki bilansowe udzielenia poręczenia kredytowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej wypłacone na przełomie roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Wycena aktywów w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Ewidencja kary umownej zakwestionowanej przez jednostkę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Szacowanie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rezerwa w związku z pozwem złożonym przez pracownika przeciwko pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ujęcie rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa na koszty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa na kary umowne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Tworzenie rezerw z tytułu napraw gwarancyjnych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Zobowiązanie podatkowe za lata ubiegłe, wynikłe wskutek postępowania podatkowego a tworzenie rezerwy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Likwidacja szkody i przyznane odszkodowanie na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw w księgach zakładów budżetowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Błędnie naliczone cło - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Utworzenie rezerwy na kwotę kary, którą jednostka będzie zobowiązana zapłacić w następnym roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz utworzenie rezerwy na przyszłe straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Rozliczanie szkód w składnikach majątku na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60