Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 35 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Zmiana rozporządzenia o instrumentach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zwrot spółce z o.o. udziałów spółki komandytowej po jej rozwiązaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Czy zwrot zaliczki skutkuje powstaniem różnic kursowych w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zapłata zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Środki pieniężne na rachunku walutowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Nabycie obligacji i wprowadzenie ich do ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zakup akcji i ich wycena w ewidencji księgowej i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ustalenie właściwego kursu waluty do wyceny rozchodu środków z konta walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty za zamówiony towar
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ustalenie momentu zawarcia kontraktu dla potrzeb ujęcia początkowego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Wycena początkowa aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Wycena początkowa aktywów finansowych według rozporządzenia
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według rozporządzenia
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Jakie elementy zalicza się do ceny nabycia akcji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ewidencja księgowa objęcia udziałów/wniesienia aportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Aport niezabudowanej nieruchomości do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Jak zaprezentować w bilansie odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wycena udziałów na moment ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 35 w pozostałych wersjach czasowych
Przesunięcie środków pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w innych walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Kurs waluty stosowany do rozliczeń dotyczących lokaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Ujęcie w księgach opłaty za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Księgowe ujęcie skutków podziału spółki przez wyodrębnienie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Ulga na złe długi w spółce będącej w trakcie likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Różnice kursowe przy zwrocie zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Aktualizacja wyceny obligacji na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ustalanie per salda różnic kursowych celem prezentacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wykazywanie dochodów uzyskanych w zagranicznej spółce w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Ujęcie w księgach zwrotu nadpłaconej należności w euro
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Sprzedaż udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wycena bilansowa długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Skutki przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Koszty doradcze i proceduralne poniesione w związku z utworzeniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Czy dochody w zagranicznej spółce wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Wybrane koszty finansowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Zapisy księgowe dotyczące lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Ewidencja księgowa aportu zcp - u wnoszącego aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Bilansowe zasady przeliczenia na walutę polską kosztów wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Trwała utrata wartości akcji w wyniku upadłości emitenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Wycena udziałów w innych jednostkach na moment ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa udziałów w innych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Udział członkowski i wpisowe związane z zawarciem umowy ubezpieczenia w TUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Zwrot zaliczki w euro a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Cena nabycia udziałów innej jednostki i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Objęcie udziału w kapitale spółki osobowej w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Ujęcie i wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Ujęcie księgowe operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Zwrot zaliczki w walucie obcej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Przeszacowanie wartości inwestycji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Nabycie akcji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Ewidencja pożyczki związanej z zakupem udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Różnice kursowe od spłaconego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Metody wyceny inwestycji w jednostki podporządkowane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Wycena zapłaty odsetek od zobowiązania w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Wycena i prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej w walucie obcej na zakup środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Nabycie udziałów spółki z o.o. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Środki trwałe jako wkład spółki z o.o. do innej spółki kapitałowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Nabycie udziałów przez spółkę komandytową od spółki jawnej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Pominięcie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności w latach poprzednich
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wycena rozchodu środków w walucie obcej z tytułu zwrotu zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
FIFO, LIFO i kurs przeciętny na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ustalenie wartości początkowej aktywów finansowych w przypadku transakcji zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Wycena rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ustalenie momentu zawarcia kontraktu dla potrzeb ujęcia początkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zakres i forma prezentacji danych o zmianach stanów kapitałów (funduszy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ujęcie w księgach zakupionych udziałów sfinansowanych pożyczką
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Różnice kursowe powstałe od wkładu na kapitał, wniesionego w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Ewidencja zamiany euro na dolary pomiędzy rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Kursy walut stosowane w ciągu roku obrotowego do wyceny transakcji w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Długoterminowe udziały objęte odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę kapitałową do spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja zapłaty zobowiązania z odsetkami z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Różnice kursowe, gdy fakturę wystawiono w innej walucie niż dokonano zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Księgowanie kosztów obsługi rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ujęcie w księgach sprzedaży akcji
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach faktury w walucie obcej od dostawcy krajowego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Wycena wpływu i rozchodu walut na rachunku walutowym oraz ustalenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Ogólne zasady wyceny składników aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Podwyższenie na koniec roku wartości akcji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Składowe i wycena kapitału własnego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ewidencja sprzedaży akcji długoterminowych objętych odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ewidencja nabycia udziałów sfinansowanych z zaciągniętej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Zaliczka w walucie obcej wypłacona pracownikowi na poczet wyjazdu służbowego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Przeliczanie na złote operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Bilansowe metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Nabycie udziałów od spółki w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Nabycie udziałów przez spółkę komandytową od spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Przykładowe rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczania lokat dwuwalutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Utrata wartości aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena akcji na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Kurs waluty zastosowany do wyceny zwrotu zawyżonej opłaty za przelew zagraniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rozchód środków z rachunku walutowego na cele prywatne właściciela firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wycena bilansowa zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ewidencja księgowa objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Aport do spółki komandytowej w księgach spółki i wspólnika będącego spółką kapitałową
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport know-how
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Wymiana udziałów w spółce z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Tworzenie i wykorzystanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Akcje obce sprzedane za pośrednictwem biura maklerskiego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Nabycie udziałów spółki z o.o. - wycena i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Ewidencja księgowa lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Wycena wpływu i rozchodu waluty oraz ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zapłata zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Akredytywa w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ewidencja nabycia środka trwałego od kontrahenta z UE
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Kwalifikacja i wycena nabytych przez spółkę udziałów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Ewidencja księgowa objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny faktury potwierdzającej transakcję WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za zakup środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego i wnoszącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Jak księgować operacje na rachunku maklerskim?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Księgowanie wymiany udziałów w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Operacje na rachunku walutowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wymiana udziałów pomiędzy wspólnikami spółek z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Nabycie udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Wycena rozchodu według kursu historycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ewidencja księgowa operacji gotówkowych w jednostce stosującej konto "Kasa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja udzielonego poręczenia z tytułu kredytu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ustalenie ceny nabycia udziałów objętych w zamian za aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ewidencja księgowa wniesienia aportu i objęcia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Aport/objęcie udziałów w spółce z o.o. w ewidencji księgowej wnoszącego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wycena akcji na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zakup obrazu wraz z prawami autorskimi na cele reklamy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Zakup nieruchomości inwestycyjnej od komornika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Prezentacja długoterminowych aktywów finansowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Aport wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Zaliczka w walucie obcej wpłacona kontrahentowi na poczet WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozchód środków z kasy walutowej tytułem zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja zakupu obligacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Konsekwencje bilansowe nieutworzenia odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
PODSTAWA PRAWNA
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Rozchód środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych wpłaty zaliczki na zakup środka trwałego wraz z montażem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja operacji na rachunku maklerskim
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Wpłata kaucji w walucie obcej za najem lokalu i jej zwrot po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wycena zaliczki wypłaconej z rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Ewidencja zamiany dolarów na euro pomiędzy rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Ewidencja objęcia udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Ewidencja zamiany udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Aport wytworzonego znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Skutki bilansowe i podatkowe przekazania składników majątku w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia udziałów objętych w zamian za aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Rozliczanie różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Wycena na dzień bilansowy udziałów w innej spółce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zakup i wycena obligacji na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Wycena na dzień bilansowy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wycena zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej z firmowego rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zakup nieruchomości inwestycyjnej wycenianej w wartości godziwej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Kwalifikacja i wycena nabytych przez spółkę udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Zwrot kontrahentowi zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Wycena i rozliczenie faktury zaliczkowej i końcowej dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wkład niepieniężny do spółki z o.o. - możliwość szacowania uzyskanego przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa u otrzymującego i wnoszącego aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Akcje w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Ustawowe zasady wyceny operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Skutki podatkowe i bilansowe wniesienia środków trwałych aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Wycena środków na własnym rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja zakupu udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Nabycie udziałów innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ujęcie zakupu akcji na dzień nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Wypłata zaliczki na podróż służbową z kasy walutowej i jej rozliczenie
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Zwrot nadpłaty na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja zakupu i wycena akcji uznanych za inwestycje długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych wycenianych w cenach rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż udziałów w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Wycena i ewidencja udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Różnice kursowe przy wycenie bilansowej pożyczek
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Objęcie udziałów w spółkach powstałych w wyniku podziału spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Inwestycje długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kategorie cen stosowanych do wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Nabycie udziałów spółki z o.o. za gotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wycena i ewidencja zaliczki wpłaconej kontrahentowi z konta walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena bilansowa akcji w walucie obcej w księgach akcjonariusza według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Aport środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Zakup udziałów po niższej cenie niż wartość nominalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Kurs negocjowany i zapłata zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Akcje otrzymane nieodpłatnie w wyniku połączenia spółek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Kursy walut stosowane przy otrzymaniu kredytu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60