Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 34 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Ewidencja księgowa towaru wydanego na potrzeby firmowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Różne ceny przyjęte do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zakup samochodu do jazd próbnych w księgach rachunkowych dealera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Wycena towarów nabytych z importu a cło opłacane przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Przecena towarów wycenianych w cenie zakupu a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zasady wyceny wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wycena bilansowa wyrobów, których koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Zasady wyceny produktów oraz produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Ujęcie w księgach zwrotu do dostawcy uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 3.10.2022
Inwestycje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Wycena towarów na moment ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zasady ogólne posezonowej obniżki cen towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Ewidencja odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zapasów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Czy zwrot zaliczki skutkuje powstaniem różnic kursowych w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Zakupy gotówkowe oraz zapłata zobowiązań z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zapłata zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Środki pieniężne na rachunku walutowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Jak rozliczyć w księgach VAT należny od towarów przekazanych w formie darowizny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zmiany stałych cen ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Księgowanie przerobu obcego towarów i materiałów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Czy można podnieść ceny ewidencyjne wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów i ujęcie jego skutków w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Opłata CO 2 jako koszty zakupu importowanych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Koszty zakupu materiałów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Wątpliwości związane z ewidencją świadczeń przyznanych w ramach bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Różnice w wartości towarów pochodzących z importu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Ustalenie kosztów wytworzenia produktów na przykładach liczbowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów w trakcie roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zmiana sposobu wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Ewidencja wpłaty należności do kasy walutowej, a następnie z kasy na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Odsetki od lokaty walutowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Przesunięcie waluty między rachunkami walutowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ustalenie właściwego kursu waluty do wyceny rozchodu środków z konta walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zasady wyceny zapasów materiałów według ceny nabycia i ceny zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Usługi rozliczone jako kontrakty długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Braki w dostawie towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Przecena i likwidacja starych zapasów towarowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Możliwość wyceny towarów według cen zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
VAT od importu towarów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Uszkodzone materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania rzeczywistych cen nabycia lub zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania stałych cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rozliczenie kosztów dotyczących sprzedaży wielokrotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Wycena materiałów na dzień ich nabycia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Bieżąca wycena towarów w cenach nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Niedobór wyrobów w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty za zamówiony towar
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Koszt wytworzenia publikacji w postaci e-booka przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Cło z tytułu importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wytworzenie oprogramowania komputerowego na sprzedaż
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Koszt wytworzenia publikacji w postaci e-booka przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Obniżka cen towarów ewidencjonowanych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Import towarów w ewidencji księgowej
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2021 - Transakcje zagraniczne - VAT, podatek dochodowy i ujęcie bilansowe
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczanie odchyleń od stałych cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Rozchód wewnętrzny - dowód RW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Wycena towarów na dzień ich nabycia, rozchodu oraz na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Import towarów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Import towarów - ewidencja księgowa w przypadku zapłaty cła przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Wycena w księgach towarów na dzień ich nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Jak dokonać zmiany wyceny towarów w księgach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena w bilansie wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przekazanie waluty obcej na inny firmowy rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 34 w pozostałych wersjach czasowych
Zwrot reklamowanych towarów w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Przesunięcie środków pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w innych walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Kurs waluty stosowany do rozliczeń dotyczących lokaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Ujęcie w księgach opłaty za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Podniesienie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Rozliczenie w księgach zaliczek pobranych przez pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Różnice kursowe przy zwrocie zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zwrot towarów w księgach nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Wycena towarów na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Obniżka cen towarów i utworzenie odpisu aktualizującego na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Wycena operacji walutowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Sprzedaż waluty w kantorze a ustalenie różnic kursowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Polityka rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Ujęcie skutków trwałej utraty wartości aktywów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Faktura pro forma - w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Transakcja wymiany waluty obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Towary handlowe nabyte w ramach rabatu za 1 zł
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów wykorzystywanych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Niepełnowartościowe i przeterminowane towary a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Aktualizacja wartości produktów a prezentacja w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Utrata wartości towarów a bilans
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Ewidencja, prezentacja oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Koszty wytworzenia produkcji roślinnej - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Zmiana metody FIFO na kurs średnioważony
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Przekazanie środków między rachunkami walutowymi w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Ewidencja księgowa importu towarów
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2023 - Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym
Wycena zwróconych do magazynu towarów wycenianych w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zakupionych pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ustalenie ceny nabycia zakupionych towarów w przypadku świadczenia usług na rzecz dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Posezonowa obniżka cen towarów a zapisy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Ujęcie w księgach zwrotu nadpłaconej należności w euro
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Uproszczenie polegające na wycenie towarów w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Zapisy księgowe dotyczące lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Bilansowe zasady przeliczenia na walutę polską kosztów wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Zwrot towarów w księgach kupującego
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Szczególne uproszczenia dotyczące wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wydatki na zakup odzieży roboczej przeznaczonej dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Towary ewidencjonowane w cenie nabycia z użyciem konta 64-0
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Przerób obcy towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Kredyt w walucie obcej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Koszty transportu - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ustalenie odchyleń dotyczących rozchodu produktów
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Ujęcie w księgach VAT należnego od darowizny
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Nieodpłatne przekazanie składnika majątku innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Uwzględnienie kosztów obsługi celnej przy wycenie surowca pochodzącego z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Rozliczenie niedoborów zawinionych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Darowizna towarów od wspólników dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów i towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ewidencja nabycia towarów wycenianych w cenach zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Wycena do bilansu zapasów materiałów i towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Produkty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Wycena towarów według ceny zakupu lub ceny nabycia przy uwzględnieniu kosztów zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Spadek wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Szkody jakościowe powstałe w materiałach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Zwrot zaliczki w euro a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Jak zmienić metodę wyceny rozchodu zapasów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Obniżka cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Uszkodzenie towarów ujmowanych w cenach nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Produkty w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Udokumentowanie przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Rozchód wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Podwyższenie ceny ewidencyjnej produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2020
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Aktualizacja wartości, sprzedaż oraz likwidacja towarów ewidencjonowanych według cen zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Skutki ewidencyjne obniżki cen towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Zmiana sposobu wyceny towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Ewidencja przesunięcia euro między różnymi rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Kursy przyjmowane do wyceny wyciągu bankowego w euro
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wytwarzanie filmów jako działalność produkcyjna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Wyksięgowanie towarów, które uległy uszkodzeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie i wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Koszty rodzajowe w firmie usługowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Ujęcie księgowe operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Sprzedaż egzemplarzy oprogramowania przed ukończeniem procesu jego tworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Podwyższenie w księgach ceny ewidencyjnej produktów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Zwrot zaliczki w walucie obcej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Przekazanie towarów z własnego sklepu na potrzeby remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Wydanie materiałów z magazynu do produkcji w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Utworzenie odpisu na towary zniszczone podczas burzy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Cło od importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Wycena towarów otrzymanych w ramach zwrotów posprzedażowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Ustalenie cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Szczególne uproszczenia dotyczące wyceny produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Towary poddane przerobowi obcemu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Księgowanie wpłaty waluty z kasy na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Ewidencja przemieszczenia waluty pomiędzy rożnymi rachunkami walutowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Wycena i prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej w walucie obcej na zakup środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zasady obowiązujące jednostki przy bieżącej wycenie zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Jak księgować zwrot towaru do sprzedawcy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Odpis aktualizujący wartość towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Wycena do bilansu produktów gotowych i produkcji niezakończonej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Posezonowa obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość materiałów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Przyjęcie do magazynu materiałów w większej ilości niż wynika to z faktury zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Ujęcie księgowe i rozliczenie VAT w przypadku importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Wycena zapasów produktów i półproduktów w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cel i zakres KSR nr 13
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wycena rozchodu środków w walucie obcej z tytułu zwrotu zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Różnice kursowe powstałe na koncie rozrachunkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
FIFO, LIFO i kurs przeciętny na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Działalność usługowa rozliczana tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Ujęcie i wycena w bilansie wartości towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Ewidencja w księgach zwrotu do sprzedawcy zakupionych towarów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Wycena rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Przecena towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Szkody jakościowe powstałe w materiałach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Ewidencja operacji przesunięcia euro między rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Tworzenie odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Zasady ogólne wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena do bilansu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Przerób materiałów używanych do produkcji, realizowany przez firmę zewnętrzną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nabycie środka trwałego, którego uruchomienie wymaga poniesienia dodatkowych nakładów
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozliczanie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Przecena towarów w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ewidencja zwrotu sprzedawcy niepełnowartościowego towaru
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja szkody w towarach zniszczonych podczas burzy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Obniżka cen towarów wynikająca z ich sezonowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ewidencja zamiany euro na dolary pomiędzy rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ewidencja księgowa wpłaty na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ujęcie w księgach materiałów w cenie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Obniżka cen towarów ewidencjonowanych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Kursy walut stosowane w ciągu roku obrotowego do wyceny transakcji w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych przeceny wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Odpis aktualizujący w związku z trwałą utratą wartości materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Wycena produktów w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Skutki przeceny wyrobów gotowych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane wyroby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Różnice kursowe, gdy fakturę wystawiono w innej walucie niż dokonano zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Księgowanie kosztów obsługi rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja księgowa przekazania waluty z kasy na rachunek bankowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Posezonowa wyprzedaż towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena rozchodu i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ewidencja sprzedaży towarów objętych odpisem aktualizującym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Uproszczenia w wycenie bilansowej produkcji w toku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Zasady wyceny towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Produkcja w toku na dzień bilansowy - wycena i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Odpis aktualizujący wartość nieprzydatnych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Ujęcie w księgach faktury w walucie obcej od dostawcy krajowego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Wycena wpływu i rozchodu walut na rachunku walutowym oraz ustalenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Ujęcie w bilansie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie niedoboru towarów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Spis z natury i zapasy o obniżonej przydatności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Koszty zakupu towarów w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Obniżka cen towarów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przyjęcie wyrobów do magazynu według stałych cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Jak ująć w księgach koszty materiałów zużytych do wytworzenia próbnych wyrobów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Towary ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Produkcja w toku
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Rezerwy i odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Ujęcie księgowe odpisu aktualizującego wartość nieprzydatnych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Trwała utrata wartości materiałów w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Wycena i ujęcie zwierząt zaliczanych do biologicznych aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie księgowe cła z tytułu importu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Wycena waluty przekazywanej z kasy walutowej do banku
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Wycena rozchodu materiałów z magazynu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Księgowanie należności wynikających z tymczasowego cła antydumpingowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ewidencja kosztów zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Rozchód towarów według metody FIFO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Sprzedaż oraz likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym ich wartość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zapasy w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Metody wyceny produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Ujęcie księgowe kosztów transportu przy wycenie zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Wyroby gotowe ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Wycena rozchodu zapasów w ujęciu księgowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Zapasy na dzień bilansowy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Przeliczanie na złote operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Zapłata zobowiązania walutą zakupioną w banku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Ewidencja przekazania waluty obcej z banku do kasy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wycena wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Bilansowe metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Nabycie aplikacji mobilnej w celu jej sprzedaży klientom indywidualnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Roszczenie wobec pracownika odpowiedzialnego materialnie z tytułu niedoboru zawinionego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Koszty związane z wytworzeniem oprogramowania przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Dokumentowanie przyjęcia wyrobów z produkcji do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Koszty transportu zakupionych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych na potrzeby produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Obrót kryptowalutami - PIT, VAT i PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Wycena rozchodu i stanu końcowego zapasów
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Zmiana metody wyceny towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Posezonowa obniżka cen w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wycena wyrobów według cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Ewidencja w księgach cła z tytułu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Odpisywanie materiałów w koszty z chwilą ich zakupu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Odpisy aktualizujące wartość uszkodzonych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Przychody ze sprzedaży oprogramowania komputerowego wytworzonego we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Aktualizacja wartości zapasów towarów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Ewidencja sprzedaży wytworzonych programów komputerowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Rozliczanie kosztów produkcji w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Odpis aktualizujący
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Wycena i ewidencja zapasów w cenach zakupu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Korekta wartości nabytych towarów z tytułu otrzymanych rabatów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zasady wyceny nabywanych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Ustalenie wartości materiałów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Posezonowa obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Czy ustalając zmianę stanu produktów uwzględnia się odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych?
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kurs waluty zastosowany do wyceny zwrotu zawyżonej opłaty za przelew zagraniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Niedobór zawiniony towarów ujętych w cenach sprzedaży brutto
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Rozchód środków z rachunku walutowego na cele prywatne właściciela firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Wycena bilansowa zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Skutki przeceny towarów poniżej ceny ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty produkcji rozliczanej tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Jak ewidencjonować koszt transportu zakupionych materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Wycena towarów na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Zmniejszenie wartości handlowej towarów z tytułu upływu sezonu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozchód środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego a różnice kursowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Rozliczenie rozchodu zapasów wycenianych według stałych cen ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Ewidencja trwałej utraty wartości materiałów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Bilansowe zasady wyceny materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Składniki kosztu wytworzenia produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Koszty produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe i wycena produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ujmowanie w księgach półproduktów wykorzystywanych do produkcji wyrobów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ewidencja uregulowania zobowiązania walutą zakupioną w banku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Stopniowa sprzedaż produktów wielokrotnego użytku
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Koszty sprzedaży towarów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż towarów ujmowanych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Ewidencja księgowa lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Jak wyceniać rozchód towarów według metody FIFO?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Wycena wpływu i rozchodu waluty oraz ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Przelew środków z konta walutowego na cele prywatne a konsekwencje w PIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Zapłata zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Reklamacje towarów w księgach nabywcy i sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Ewidencja towarów w cenach nabycia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Działalność usługowa rozliczana tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Jak zaksięgować otrzymanie zapłaty należności do kasy walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Akredytywa w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ewidencja nabycia środka trwałego od kontrahenta z UE
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Zakup waluty w banku i zapłata nią zobowiązania w tym samym dniu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny faktury potwierdzającej transakcję WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Materiały i towary na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Koszty wytworzenia oraz sprzedaż programów komputerowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Ewidencja przeceny wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rozliczenie kosztów produkcji i sprzedaż wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Cło i akcyza stanowiące element ceny zakupu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Koszty zakupu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Koszt wytworzenia wydobywanego piasku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wyprzedaż towarów po cenach niższych od cen zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za zakup środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Kurs stosowany przy przekazaniu waluty z banku do kasy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wycena rozchodu towarów handlowych według cen przeciętnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ewidencja księgowa przeceny towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ustalenie zmiany stanu produktów a odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wartość materiałów
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Bieżąca wycena materiałów (towarów)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Rozchód zapasu w przypadku stosowania ewidencji według cen zakupu (nabycia)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Materiały przekazane do przerobu obcego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Towary ujmowane w cenach ewidencyjnych a ich wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wytworzenie oprogramowania komputerowego na sprzedaż
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Wycena bilansowa produkcji w toku
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Zasady wyceny bilansowej wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wycena i ewidencja bilansowa półproduktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Przekazywanie półproduktów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rozliczenie kosztów zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Posezonowa wyprzedaż towarów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Trwała utrata wartości materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Dokonanie odpisów aktualizujących wartość produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieprowadzącej magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Operacje na rachunku walutowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Produkcja w toku w małej firmie budowlanej, stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Posezonowa obniżka cen towarów ustalanych według cen sprzedaży brutto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Według jakich wartości wyceniać wyroby gotowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Wyroby wyceniane według cen ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie odchyleń przypadających na sprzedane wyroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Ewidencja zakupu pojazdu demonstracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wycena wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją według stałych cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Reklamacje towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Ewidencja wydania półproduktów do dalszej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Przekazanie waluty z kasy na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Rozliczanie i ewidencja kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Wycena rozchodu według kursu faktycznie zastosowanego lub kursu średniego NBP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wycena rozchodu według kursu historycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Ujęcie księgowe posezonowej przeceny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Po jakim kursie przeliczyć operacje na wyciągu bankowym w euro?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Ewidencja rozliczenia zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Wycena towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Przelew między kontami walutowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Po jakim kursie wycenić odsetki od lokaty walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Metody wyceny rozchodu zapasów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Przekazanie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Zasady wyceny towarów w punktach sprzedaży detalicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ewidencja produktów w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Sposoby wyceny i ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Rozchód towarów według cen przeciętnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Produkcja w toku
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Ewidencja różnic kursowych od wpłaconej zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Ujęcie w księgach posezonowej obniżki cen
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie zakupu, czyli uproszczona ewidencja magazynowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Ewidencja i wycena bilansowa produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Rozliczenie niedoboru zawinionego towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Wycena materiałów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Wycena produkcji niezakończonej w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Ewidencja przyjęcia półproduktów do magazynu oraz ich przekazania do dalszej produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Różnice kursowe od wpłaconej zaliczki na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ewidencja księgowa przeceny towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Zasady kalkulacji i ujęcie w księgach kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zakup samochodu w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Ewidencja księgowa przekazania półproduktów do produkcji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ewidencja zwrotu i wydania do utylizacji własnych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zasady ustalania ceny nabycia i cena zakupu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Obniżenie cen towarów poniżej ceny ich zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Zapasy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności celne z tytułu importu towaru niezgodnego z zamówieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Wycena waluty pobranej z rachunku walutowego do kasy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Świadectwa pochodzenia energii - ewidencja księgowa ich sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Rozchód towarów według cen przeciętnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Rozliczenie niedoboru w wyniku postępowania wyjaśniającego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Postępowanie z uszkodzonym składnikiem majątku ujawnionym podczas spisu z natury
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Zaliczka w walucie obcej wpłacona kontrahentowi na poczet WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Jak dokonać odpisu aktualizującego od wartości produktów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Wycena towarów oraz rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Aktualizacja wartości zapasów towarów w detalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozchód środków z kasy walutowej tytułem zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja przesunięcia waluty pomiędzy rachunkami walutowymi w euro
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w sposób uproszczony
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Rozchód środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Rozliczanie kosztów zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ewidencja różnic kursowych od wpłaconej zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Ewidencja księgowa przelewu na nowy rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych wpłaty zaliczki na zakup środka trwałego wraz z montażem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wycena niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja skutków przeceny towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych lokaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Ewidencja księgowa przeceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów transportu towaru
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Przyjęcie materiałów do magazynu i ustalenie ich cen jednostkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wpłata kaucji w walucie obcej za najem lokalu i jej zwrot po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ewidencja zamiany dolarów na euro pomiędzy rachunkami walutowymi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Jak zaksięgować fakturę na zakup materiałów i ich transport?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Jak zaksięgować fakturę na zakup materiałów i ich transport?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Wycena produktów według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Działalność produkcyjna w niewielkim zakresie a możliwość odstąpienia od wyceny na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Przekazanie wyrobów z magazynu ponownie do produkcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Jak rozliczyć odchylenia przypadające na sprzedane wyroby gotowe?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Metody wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Ewidencja wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Ewidencja wyrobów gotowych po planowanym koszcie wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Przekazanie półproduktów do dalszej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Ustalenie cen ewidencyjnych oraz metody prowadzenia ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Wycena rozchodu towarów z magazynu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ujęcie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia efektywności energetycznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Ewidencja i wycena lokat terminowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Jak zaksięgować wyciąg bankowy w euro?
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Towary ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Przekazanie waluty z rachunku walutowego na złotówkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Przekazanie waluty z kasy walutowej na rachunek bieżący w PLN
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Zasady wyceny towarów w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sprzedaż wytworzonych programów komputerowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Produkcja w toku – zasady inwentaryzacji, wycena bilansowa i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Przychody ze sprzedaży produktów wielokrotnego użytku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Czy można stosować odmienne metody wyceny rozchodu do różnych kategorii zapasów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zapasy towarów ujmowane w księgach rachunkowych w cenach ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Przekazanie wyrobów z magazynu ponownie do produkcji i ustalenie zmiany stanu produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Koszty produkcji filmów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Postępowanie z uszkodzonym towarem na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień zakupu, ich sprzedaż i utylizacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Wycena zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Czy zmiana cen ewidencyjnych jest zmianą polityki rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Metody ewidencji wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Ewidencja wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Produkty gotowe w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego stwierdzonego inwentaryzacją
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Przekazanie półproduktów do dalszej fazy produkcji
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Czy zmiana stałych cen ewidencyjnych będzie traktowana jako zmiana zasad rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wycena i rozliczenie faktury zaliczkowej i końcowej dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Odpisy aktualizujące w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ustawowe zasady wyceny operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Wycena wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych i rozliczenie odchyleń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Kalkulacja kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Ogólne zasady ustalania stałych cen ewidencyjnych na poziomie cen sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Rozliczenie kosztów transportu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Obniżenie ceny towarów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Rodzaje uproszczeń i ustalenie progu istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Wycena materiałów według cen zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Uproszczenie w zakresie ewidencji i wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zwrot nadpłaty na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja materiałów zużytych podczas wykonywania usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Gdy koszty przerobu obcego materiałów są nieistotne
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Wycena zapasów wyrobów gotowych, które nie znalazły nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Błąd wykryty podczas wyceny zapasów materiałów na potrzeby bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Definicja ceny nabycia i jej zastosowanie w rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Zasady ustalania cen ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Towary wyceniane w ciągu roku w cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena materiałów i towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie różnic po inwentaryzacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Odpis aktualizujący wartość produktów
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Prezentacja w bilansie towarów, które utraciły wartość handlową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Materiały objęte ewidencją podczas składowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Rozliczenie i ewidencja opakowań zwrotnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Jak wyceniać materiały na dzień bilansowy?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Niedobór wyrobu gotowego w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Utworzenie i odwrócenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Koszt zakupu paliwa w działalności produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Prawa autorskie nabyte w celu wytworzenia gier komputerowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Przekazanie półproduktów do dalszej produkcji
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Czy zmiana wysokości stałych cen ewidencyjnych jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Kurs do wyceny zaliczki w walucie obcej na nabycie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Utrata wartości przez materiały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Wycena materiałów i towarów na dzień ich nabycia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Wycena rozchodu zapasu w przypadku stosowania ewidencji według cen zakupu (nabycia)
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Materiały w przerobie obcym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Rozliczenie odchyleń przypadających na sprzedane towary
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Niedobór wyrobu w jednostce stosującej porównawczy rachunek zysków i strat
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Sposób wyceny rozchodu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Transakcje dokonywane w kantorze internetowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Stanowisko w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Kiedy można stosować kurs historyczny?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Wycena i ewidencja zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Ewidencja towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Wycena i ewidencja towarów na dzień ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Koszty działalności usługowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Transakcje dokonywane w kantorze internetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Elementy uwzględniane w procedurze kalkulacji kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Zmiana cen ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Ewidencja pomocnicza do konta księgi głównej "Towary"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Różnice powstające podczas przyjęcia towarów do magazynu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Ogólne zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Wycena materiałów i towarów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Wycena zapasów w cenach ewidencyjnych i rozliczanie odchyleń od tych cen
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Wycena produkcji w toku w wysokości materiałów bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Uproszczone metody ustalania wartości rozchodu zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji i wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Jak rozliczyć odchylenia przypadające na sprzedane wyroby gotowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Produkty gotowe wytworzone przez jednostkę
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Zasady wyceny na dzień nabycia lub powstania - cena nabycia, koszt wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Zasady wyceny rozchodu materiałów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Sprzedaż towarów podlegających ewidencji magazynowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wycena produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wyroby wyceniane według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wydanie półproduktów z magazynu do produkcji
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Nowa cena ewidencyjna wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zakup i sprzedaż świadectw pochodzenia energii
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Kurs negocjowany i zapłata zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Wycena materiałów na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Kursy walut stosowane przy otrzymaniu kredytu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60