Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 33 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Moment ujęcia kosztów prac rozwojowych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ustalenie wartości początkowych składników majątku nabytych w ramach przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Dofinansowanie otrzymane na rejestrację znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Wybrane rozliczenia międzyokresowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Nabycie przedsiębiorstwa w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Aporty w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Nakłady ponoszone na koszty prac rozwojowych - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2022 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Ujęcie nabytej licencji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Koszty prac rozwojowych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Koszty prac rozwojowych zakończonych powodzeniem i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Nietypowe wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Rozliczenie nakładów ponoszonych na koszty prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Prezentacja wnip w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ewidencja związana z zakończeniem prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wartość firmy w informacji dodatkowej jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Prezentacja wnip w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 33 w pozostałych wersjach czasowych
Amortyzacja prototypu powstałego po zakończeniu prac rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024
Bilansowe rozliczenie kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Koszty zakończonych prac rozwojowych zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
W ciężar jakich kosztów odnieść odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Kwota wartości firmy i jej odpisy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Prace rozwojowe w rachunku przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024
Wycena bilansowa licencji zakwalifikowanej do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Prezentacja wnip w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Składniki majątku nabyte w ramach przedsiębiorstwa a wartość początkowa - ujęcie podatkowe i bilansowe
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w ramach zcp - ustalenie wartości początkowej i amortyzacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Środki trwałe oraz wyposażenie zakupione w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Prace rozwojowe i badawcze w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zakwalifikowanie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Prezentacja salda konta rozliczeń międzyokresowych przychodów w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zbiór licencji na program komputerowy jako jeden obiekt inwentarzowy
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Zakup licencji na program komputerowy używany w firmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Jak amortyzować wartości niematerialne i prawne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Ujawnienie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Koszty prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Jednorazowy odpis amortyzacyjny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Definicja wartości firmy oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Rozliczanie w księgach rachunkowych kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej danych o pracach rozwojowych i wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Powstanie dodatniej wartości firmy oraz jej ujawnienie w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Zapisy w księgach rachunkowych dotyczące kosztów zakończonych prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Czy oprogramowanie może stanowić element zbiorczego obiektu inwentarzowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Nakłady na prace badawcze i rozwojowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wartość firmy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zakończone prace rozwojowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rodzaje przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych i zasady ich rozliczania w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Ujmowanie w księgach rachunkowych nakładów na prace rozwojowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ewidencja księgowa ujawnionych licencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wartość firmy oraz wyjaśnienie okresu jej odpisywania w informacji dodatkowej do bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Ewidencja księgowa nakładów na prace rozwojowe
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Bilansowe i podatkowe odpisy amortyzacyjne dokonywane od licencji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Księgowanie związane z powstaniem wartości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Sfinansowanie prac rozwojowych z funduszu badań własnych utworzonego z zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ewidencja prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Jakich wydatków nie uwzględnia się przy kalkulacji kosztów prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ewidencja ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Zakup zarejestrowanego wzoru użytkowego, prawa do wynalazku oraz prototypu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ujęcie w księgach kosztów prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Wartość firmy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Podział zysku spółki z o.o. a amortyzacja prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
OTRZYMANIE PRZEDSIĘBIORSTWA APORTEM - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Nakłady na prace rozwojowe i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Ustalanie i amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Podział zysku w spółce z o.o. uzależniony od amortyzacji prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Przychód ze sprzedaży wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Moment rozliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Rozliczenie kosztów zakończonych prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Licencja na program komputerowy o niskiej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Ewidencja gruntu otrzymanego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Ewidencja kosztów prac rozwojowych i badawczych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wpływ sposobu nabycia na ustalenie wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ujęcie w księgach wydatków na licencję na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Grupa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Sporadycznie używany program FK
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czy nabycie zorganizowanego przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2016 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Ewidencja księgowa wkładów wniesionych do spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ustalanie i rozliczanie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Ujęcie w księgach opłat dotyczących znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Warunki zakwalifikowania danego składnika majątku do wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Przyjęcie do używania i rozpoczęcie amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalanie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Weryfikacja przyjętych okresów i stawek amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Uproszczenia w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy powstałej przy nabyciu przedsiębiorstwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Rozliczanie nakładów na prace rozwojowe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Okres amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Ujęcie w księgach nakładów na prace rozwojowe
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Wielkości jakie należy uwzględnić ustalając wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Jak ująć w księgach nakłady poniesione na prace badawcze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek stosujących załącznik nr 1 do ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Rozliczanie nakładów na prace rozwojowe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zmiana amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Odpis amortyzacyjny dokonywany od grupy wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Koszty prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Amortyzacja dodatniej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Dodatkowa opłata za przedłużenie prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Jak zaksięgować nakłady na prace rozwojowe?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ustalenie i rozliczenie ujemnej wartości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja księgowa aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa u otrzymującego aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Amortyzacja używanego sporadycznie programu finansowo-księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Prace rozwojowe w ewidencji księgowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Podatkowe i księgowe sposoby rozliczania kosztów prac rozwojowych
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Zysk przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Wydatki na nabycie oprogramowania o niskiej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Dofinansowanie wydatków na udział w targach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Konsekwencje bilansowe otrzymania przez spółkę osobową przedsiębiorstwa aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Różnica między wartością przedsiębiorstwa a wartością godziwą aktywów netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie całkowicie umorzonych prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Znak towarowy oraz opłaty związane z prawem ochronnym na ten znak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Podatkowe i księgowe podejście do rozliczenia kosztów prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Opłaty związane z zakupem prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Zasady ewidencji księgowej wniesienia aportem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Sprzedaż wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Nabycie przedsiębiorstwa przez spółkę: (ujemna) wartość firmy czy agio - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Wycena na dzień bilansowy rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60