Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 32 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Odpisy amortyzacyjne i rozliczanie dotacji po przyjęciu środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Mały podatnik a jednorazowa amortyzacja bilansowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Rozliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023 - Kasy rejestrujące w 2023 roku
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Czy można amortyzować ulepszenie w obcym środku trwałym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ustalenie wartości przejętych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Amortyzacja dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty amortyzacji środków trwałych użytkowanych przez zakład budżetowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Uproszczenia polegające na stosowaniu przepisów podatkowych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Skutki przejścia na opodatkowanie estońskim CIT w spółce stosującej uproszczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zakup samochodu do jazd próbnych w księgach rachunkowych dealera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Problematyczne koszty rodzajowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Kwalifikacja i ewidencja nakładów na ulepszenia w obcych środkach trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Aporty w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Najem i dzierżawa w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Niezamortyzowana część ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Amortyzacja środków trwałych w estońskim CIT
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2022 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika majątku używanego dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych okresowo niewykorzystywanych w jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Rozliczenie sprzedaży uszkodzonego pojazdu w przypadku szkody całkowitej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej w 1995 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022 - Zmiany kapitałowe w księgach rachunkowych
Ujęcie nabytej licencji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Bilansowe rozliczenie wykupu samochodu z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Regulacje w zakresie niskocennych środków trwałych zawarte w KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Księgowanie usług telekomunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Przekazanie środka trwałego w celu uregulowania zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zestaw do podpisu kwalifikowanego jako niskocenny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Likwidacja środka trwałego, który nie został całkowicie zamortyzowany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zakup drzwi do budynku podlegającego przebudowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Amortyzacja nieruchomości na zasadach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Nakłady poniesione na parking w księgach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Sezonowe używanie środka trwałego a amortyzacja bilansowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Przeznaczenie środka trwałego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Czy odpisów amortyzacyjnych można dokonywać sezonowo?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Praktyczne zastosowanie KSR nr 11 - ustalenie okresu i stawki amortyzacji oraz ich zmiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Skutki księgowe modyfikacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Wydatki na klimatyzację w księgach
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Weryfikacja stawek amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odpisy amortyzacyjne w przypadku opodatkowania estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych, wpływające na wysokość kapitału własnego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Amortyzacja środków trwałych podlegających sezonowemu wykorzystaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Wykorzystanie dotychczasowego środka trwałego w celu wybudowania innego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Problemy księgowe dotyczące amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych osoby fizycznej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 7 z dnia 1.04.2022
Utrata wartości środka trwałego czasowo wycofanego z używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zaprzestanie prowadzenia danego rodzaju działalności i wykorzystywania środka trwałego a odpisy amortyzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Odrębna amortyzacja bilansowa i podatkowa po przejściu na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie progu istotności i możliwość zmiany jego wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wycofanie samochodu osobowego z działalności a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Jednorazowa amortyzacja dla celów podatkowych i bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Rozchód środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego oraz opłat w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Ujęcie aportu w księgach rachunkowych otrzymującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Smartfon zakupiony na raty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Czasowe wyłączenie środka trwałego z używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Amortyzacja bilansowa przy sezonowym używaniu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jak amortyzować ulepszony środek trwały?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Dowód przekazania do działalności prywatnego komputera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Zakończona amortyzacja nadal użytkowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przeznaczenie do sprzedaży częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Ustalenie amortyzacji bilansowej i podatkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Ewidencja księgowa wydatków na zakup telefonu komórkowego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Likwidacja środka trwałego - dowód LT i protokół fizycznej likwidacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Ustalanie okresu i stawki amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Obowiązek weryfikacji stawek i okresu amortyzacji
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja sezonowa środka trwałego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ustalanie stawek amortyzacji budynków niemieszkalnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja bilansowa i podatkowa samochodu osobowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Korekta zmniejszająca wartość początkową środka trwałego w wyniku otrzymania faktury korygującej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Wydatki na przystosowanie wynajmowanego lokalu do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Stosowanie zasad podatkowych do amortyzacji bilansowej nie zawsze możliwe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zakup mebli wolnostojących do budynku nieprzyjętego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Sprzedaż środka trwałego a ostatni odpis amortyzacyjny w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego wcześniej z niej wycofanego i jego ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wybudowanie budynku na gruncie będącym własnością innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wycena środków trwałych do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Amortyzacja sezonowa środka trwałego według przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Wycena bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 32 w pozostałych wersjach czasowych
Jeden sposób amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Wprowadzenie składników majątku przedsiębiorstwa w spadku do ksiąg rachunkowych spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Dochód z ukrytych zysków w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Ujawnienie w księgach prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Rozrachunki z właścicielem w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024
Zasady amortyzacji bilansowej i możliwe uproszczenia w tym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Ujęcie w księgach zakupu wyposażenia do wynajmowanego lokalu
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024
Amortyzacja i fundusz zasobowy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Amortyzacja środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Bilansowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Polityka rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Uproszczenia w sprawozdawczości decydujące o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Wycena bilansowa licencji zakwalifikowanej do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Bilansowa wycena objętych aportem środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wydłużenie okresu amortyzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wyposażenie nowego budynku produkcyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Środki trwałe o niskiej wartości ujmowane zbiorczo w ewidencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Nieruchomość mieszkalna z najemcami nabyta w celu sprzedaży w krótkim okresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Okres ekonomicznej użyteczności a amortyzacja budynków
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Amortyzacja dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilansowa amortyzacja samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Weryfikacja stawki amortyzacji w związku z ulepszeniem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Stoisko targowe zakwalifikowane do środków trwałych i objęte odpisami amortyzacyjnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Darowizna działki (pasa drogowego) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Korekta wartości początkowej, amortyzacji oraz kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Konsekwencje lub ich brak w przypadku utraty prawa do stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych bilansowo i podatkowo
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Ulepszenie parkingu w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Estoński CIT - koszty dotyczące samochodu w leasingu, używanego do celów mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Likwidacja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Smartfon w księgach rachunkowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Elementy konstrukcji i oświetlenie zakupione w celu wykorzystywania na targach branżowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Do jakiej grupy aktywów trwałych sklasyfikować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób wyksięgować z ewidencji środków trwałych budynek przeznaczony do rozbiórki?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach amortyzację fabrycznie nowej maszyny zaliczonej do grupy 5 KŚT?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy wybudowaną na cudzym gruncie farmę fotowoltaiczną można zakwalifikować do środków trwałych?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób na dzień bilansowy ustalić wartość maszyny produkcyjnej?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy meble wolnostojące stanowią pojedynczy czy zbiorczy obiekt inwentarzowy?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jakich księgowań należy dokonać w związku z trwałą utratą wartości środka trwałego w budowie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Bilansowe zasady rozliczania wydatków na nabycie lub wytworzenie niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Jak amortyzować ulepszenie w wynajmowanym lokalu mieszkalnym?
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Ujęcie darowizny przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Montaż klimatyzacji w budynku firmowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Wyksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023 - Zapisy księgowe dotyczące kapitału własnego
Koszty podatkowe z tytułu odpisów amortyzacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Amortyzacja bilansowa środków trwałych używanych sezonowo
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Rozbudowa neonu świetlnego umieszczonego na firmowym budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Uszkodzenie w wyniku pożaru środka trwałego objętego ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Wykup przedmiotu umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zbiór licencji na program komputerowy jako jeden obiekt inwentarzowy
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Remont środka trwałego i jego amortyzacja
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Przeznaczenie do rozbiórki budynku zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ulga na zakup kasy on-line w jednostce świadczącej usługi mycia samochodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Sezonowe używanie środka trwałego a amortyzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Jednorazowa amortyzacja bilansowa u małego podatnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Amortyzacja przedmiotu leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Montaż oświetlenia na parkingu a amortyzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Ostatni odpis amortyzacyjny od sprzedanego samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Zakup koni do szkółki jeździeckiej a ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi prac
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Stawki amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Ulepszenie obcego środka trwałego jako odrębny obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Wybudowanie farmy fotowoltaicznej na cudzym gruncie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Jakie stawki amortyzacji środków trwałych stosować w estońskim CIT?
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Metody amortyzacji w czasie opodatkowania ryczałtem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Problemy księgowe firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Wycena bilansowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Remont a amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Koszt uzyskania przychodów z likwidacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Bilansowa amortyzacja budynku mieszkalnego wyłączonego od 1 stycznia 2023 r. z amortyzacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Amortyzacja bilansowa budynków niemieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Reklasyfikacja środków trwałych oraz zmiana sposobu ustalania stawek amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Amortyzacja dla celów bilansowych w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Skutek przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Zakup licencji na program komputerowy używany w firmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ulepszenie parkingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Wycofanie auta z działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Moment przyjęcia do używania środka trwałego budowanego etapami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Remont środka trwałego przeprowadzony przed oddaniem do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Zasady ujmowania odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wydatki dotyczące telefonów komórkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Amortyzacja zakupionych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Nieużywane czasowo środki trwałe w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ustalenie amortyzacji bilansowej i podatkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Jak amortyzować wartości niematerialne i prawne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Ujawnienie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego i jego wartość końcowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Ujęcie w księgach niskocennych składników majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Jednorazowy odpis amortyzacyjny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wycena na dzień bilansowy nieużywanej maszyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Księgowania związane z przeznaczeniem towaru na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Ewidencja księgowa wydatków na zakup telefonu komórkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Warunki dokonania zmiany polityki rachunkowości od początku roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Zakup składnika majątku z zastrzeżeniem prawa własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem, gdy stwierdzono brak jego przydatności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Zakończenie amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Ujęcie w księgach prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Środki trwałe i wyposażenie wniesione do spółki aportem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych maszyn
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ograniczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Niskocenne środki trwałe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne a ewidencja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Ułatwienia przy ewidencji niskocennych składników majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Korekta amortyzacji dokonanej po sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zasady amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Amortyzacja i ewidencja księgowa niskocennych składników majątku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Skutki przekwalifikowana nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
COVID-19 Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych maszyn w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Dokumenty będące podstawą wprowadzenia samochodu do własnej firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Skutki zmian wartości szacunkowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Jednorazowa amortyzacja niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Korekta amortyzacji dokonanej po sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zakres i forma prezentacji danych o zmianach stanów kapitałów (funduszy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Nieużywane środki trwałe a bilansowe odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Stosowanie uproszczeń w amortyzacji przez małe spółki kapitałowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Amortyzacja dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ujęcie w księgach ulgi na zakup kasy rejestrującej zaliczonej do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Ustalanie okresu i stawki amortyzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Obowiązek weryfikacji stawek i okresu amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Dotacja otrzymana na budowę środka trwałego i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Co trzeba zrobić w pierwszym miesiącu nowego roku podatkowego?
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Zmiany dobrowolne wynikające z decyzji podatnika
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Operacje księgowe dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Ujęcie w księgach ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Sprzedaż środka trwałego amortyzowanego obniżoną stawką amortyzacyjną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ewidencja wydatków na firmowe samochody
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Grupowanie jednorodnych przedmiotów w jeden obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Czy oprogramowanie może stanowić element zbiorczego obiektu inwentarzowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Aktualizacja wartości środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Czy mała spółka z o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Nieużywane środki trwałe
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu środka trwałego przed rozpoczęciem jego amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Inwentarz żywy jako środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ujawnienie wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Podwyższenie wartości granicznej środków trwałych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Wycena środków trwałych na koniec roku i ich ujęcie w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntów pozostałych po likwidacji kopalni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wycofanie środka trwałego z majątku firmy i przekazanie go do majątku prywatnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Prezentacja w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Prezentacja środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Zwrot finansującemu niezamortyzowanego przedmiotu leasingu finansowego po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego wniesionego do spółki aportem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Prowadzenie ewidencji środków trwałych w gospodarstwie rolnym rozliczającym VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Spółka z o.o. a uproszczenia w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Co trzeba zrobić w pierwszym miesiącu nowego roku podatkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Zmiany dobrowolne wynikające z decyzji podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Ustalenie stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej dla hali zaliczonej do rodzaju 291 KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Ujmowanie w bilansie środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Różnica z aktualizacji wyceny środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Odpisy amortyzacyjne w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Zakup telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Okres amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wybór właściwej metody amortyzacji bilansowej środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja księgowa ujawnionych licencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Ujęcie samochodu firmowego w ewidencji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ujęcie księgowe wykupu samochodu z leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Kwalifikacja praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zbycie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Remont środka trwałego i jego amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ewidencja wyposażenia na pełnej księgowości nie jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ulepszenie w obcym środku trwałym w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ewidencja faktury za zakup telefonu płatnej w ratach
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ustalenie granicy wartości niskocennego środka trwałego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Jaką stawką należy amortyzować ulepszenie środka trwałego w leasingu operacyjnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Środki trwałe używane sezonowo w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Bilansowe i podatkowe odpisy amortyzacyjne dokonywane od licencji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Ujęcie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja wykupu na własność gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja zakupu niskocennego skanera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zasady kwalifikacji aparatury naukowo-badawczej w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Otrzymanie budynku w nieodpłatne użytkowanie od podmiotu tworzącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja zbiorów bibliotecznych w bibliotece publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Ujęcie raty leasingowej w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Aport w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Zapisy księgowe dotyczące aportu środka trwałego do spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ewidencja ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Uproszczenie w zakresie kwalifikacji umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wynagrodzenie za opracowanie logo wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Okresowa weryfikacja stawki amortyzacyjnej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Amortyzacja środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Zakup niskocennej drukarki w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Opłaty leasingowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Ogólne zasady ewidencji leasingu finansowego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Co można zmienić w amortyzacji z początkiem roku podatkowego?
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ujęcie nakładów na zakup pojemników na odpady komunalne w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Przedmiot umowy leasingu w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Skutki korekty podatkowej i bilansowej amortyzacji za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Ulepszenie obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ujęcie księgowe nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Nakłady poniesione na ulepszenie przedmiotu umowy dzierżawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Co można zmienić w amortyzacji od początku 2018 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie aportu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Podatkowe zasady amortyzacji dopuszczalne również dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Nakłady poniesione na instalację przeciwburzową w związku z budową hali magazynowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja wartości środka trwałego na dzień bilansowy i skutki jego sprzedaży
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Prezentacja środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Ewidencja zakupu niskocennej drukarki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Przyporządkowanie środka trwałego do niewłaściwej grupy KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ewidencja amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Bilansowe odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Ewidencja księgowa objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa nakładów na obcy środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Zwiększenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a jego wartość początkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ustalenie wartości środka trwałego podlegającej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Uproszczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Jak ująć w księgach ulepszenie w obcym środku trwałym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Zmiany w ewidencji analitycznej do konta 01 z powodu nowej KŚT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki i jego amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Tworzenie i wykorzystanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Nakłady poniesione na wybudowanie parkingu przynależnego do jednego budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przychód ze sprzedaży wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Zaliczenie zakupionego składnika majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Niezamortyzowana wartość ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Korekta zawyżonej amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych do spółki aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Trwała utrata wartości składników majątku w myśl ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Rodzaje i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Stosowanie amortyzacji bilansowej dla celów podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Skutki opóźnienia przy wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Środek trwały nierozliczony na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Umowa leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Metody amortyzacji samochodów
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Amortyzacja bilansowa a podatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Licencja na program komputerowy o niskiej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Wpływ modernizacji budynku na jego amortyzację
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Uproszczona amortyzacja w przepisach ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Uproszczona ewidencja kosztów oraz zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Amortyzacja maszyny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ulepszony środek trwały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Określenie metody amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Trwała utrata wartości środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego i wnoszącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zmiana stawek amortyzacji bilansowej środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Na podstawie jakiego dokumentu księgować odpisy amortyzacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Ujęcie w księgach ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Ewidencja księgowa
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Amortyzacja gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Ujęcie w księgach wydatków na licencję na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Grupa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Sporadycznie używany program FK
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Stosowanie amortyzacji bilansowej dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Uproszczona amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Odstępne przy umowie leasingu uznanego za leasing finansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zakończenie amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Zakwalifikowanie przedmiotu leasingu do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zakup kilku niskocennych środków trwałych udokumentowany jedną fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Kryteria uznania leasingu za finansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach operacji związanych z leasingiem finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Ewidencja wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Niskocenne składniki majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Jak ująć w księgach aport maszyny?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Ostatni odpis amortyzacyjny w miesiącu sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Błędne ujęcie w kosztach środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie towaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Weryfikacja stawki amortyzacyjnej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Likwidacja środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji składników niskocennych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Przyjęcie do używania i rozpoczęcie amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalanie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Weryfikacja przyjętych okresów i stawek amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Uproszczenia w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Wydatki związane z uzyskaniem koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Okres amortyzacji środka trwałego w jednostce założonej na czas określony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Zakup środków trwałych w ramach projektów badawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Rozliczenie kosztów zakupu pojemników w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Wpływ zawieszenia działalności na podatki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Zakup nieruchomości na potrzeby działalności rolniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Ewidencja i amortyzacja środków trwałych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Ujęcie w księgach zakupu licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Aktywa jednostki przekazane kontrahentowi w celu wykonania zamówienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Jak ująć w księgach ulepszenie w obcym środku trwałym?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Wydatki na zakup wyposażenia do budowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zakup środka trwałego nierozliczony na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Metody amortyzacji samochodów
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Czy można obniżyć stawki amortyzacji bilansowej bez zmiany stawek amortyzacji podatkowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Ujęcie poniesionych nakładów jako ulepszeń w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Amortyzacja środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500 zł
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Grupowe odpisy amortyzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Przekazanie przedmiotu leasingu finansowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Likwidacja środka trwałego a ostatni odpis amortyzacyjny
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Jakie zmiany można, a jakie trzeba, wprowadzić w amortyzacji od 2016 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Roczna opłata za uaktualnienie oprogramowania finansowo-księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Amortyzacja bilansowa a podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Jak ująć w księgach częściową likwidację środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ewidencja księgowa kosztów remontu i ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Leasing finansowy bilansowo i operacyjny podatkowo a koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Jak i kiedy zinwentaryzować wartości niematerialne i prawne?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Wartość początkowa środka trwałego nabytego z zastrzeżeniem prawa własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Utrata wartości środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Odpis amortyzacyjny dokonywany od grupy wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Nakłady poniesione na wykonanie parkingu przy budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Odpłatne nabycie prawa służebności gruntowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Odrębne regulacje w zakresie jednorazowej amortyzacji podatkowej i bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja księgowa sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ewidencja ujawnionych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Uproszczenia w zakresie ewidencji i amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Ewidencja księgowa wydatków na zestaw do podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Kiedy można dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od sprzedanego samochodu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Dotacja na zakup niskocennych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie przedmiotu leasingu w związku z zakończeniem umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanej licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Zbiorcze odpisy amortyzacyjne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Moment rozpoczęcia dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Ewidencja księgowa ulgi za zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Modernizacja obcego środka trwałego o niewielkiej wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Amortyzacja środka trwałego kwalifikowanego dotychczas jako wyrób gotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czy amortyzować budynek nieużywany od kilku lat, który przeznaczono do sprzedaży?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Odpisy amortyzacyjne według metody liniowej i degresywnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Leasing bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Środki trwałe przejęte przez spółkę z o.o. w wyniku przekształcenia spółdzielni
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Stawki obniżone zgodnie z decyzją podatnika
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Metody amortyzacji samochodów
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Ustalenie wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Czy można ponownie wprowadzić do ewidencji samochód całkowicie zamortyzowany?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup kasy fiskalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ewidencja nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Koszty używania samochodów firmowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Ewidencja wydatków na zakup psa i jego utrzymanie
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Środki trwałe okresowo nieużywane w związku z likwidacją jednego z punktów serwisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zakup drobnego wyposażenia do biura
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Sprzedaż niskocennych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Gdzie odnieść nie w pełni zamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Aktualizacja polityki rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ujęcie w księgach środka trwałego wniesionego aportem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Rozpoczęcie amortyzacji leasingowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji niskocennych składników majątku
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Przyjęcie środka trwałego do używania i rozpoczęcie amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalanie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Weryfikacja przyjętych okresów i stawek amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Uproszczenia w zakresie amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Nakłady poniesione na ulepszenie własnych i obcych środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Indywidualna stawka amortyzacyjna przy nabyciu używanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Ewidencja nakładów poniesionych na ulepszenie przedmiotu zwykłej umowy najmu lub dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ustalenie odroczonego podatku w związku z likwidacją środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Zakończenie amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Amortyzacja używanego sporadycznie programu finansowo-księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Amortyzacja bilansowa – ustalanie okresu i stawki amortyzacyjnej oraz ich weryfikacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zmiana od 2015 r. częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Korekta amortyzacji po sporządzeniu/zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Wykup maszyny z leasingu finansowego z zamiarem jej sprzedaży w tym samym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych przejętych w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Ewidencja licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Uproszczony sposób dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ewidencja w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Skutki bilansowe dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla celów podatkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podatnik może obniżyć stawkę amortyzacyjną nawet do poziomu 0% - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Ewidencja wykupu przedmiotu umowy leasingu w celu jego sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w sytuacji częściowej likwidacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Amortyzacja budynku w trakcie jego modernizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zmiany w amortyzacji dokonywane przed pierwszym odpisem w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Korekta zaniżonych odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Ewidencja wniesienia prywatnego samochodu właściciela do firmy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla celów podatkowych a przepisy bilansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Termin zakończenia i rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa przekazania środka trwałego między firmami współmałżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Czy możliwa jest wycena budynku w wartości rynkowej na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Amortyzacja wynajmowanego budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Ewidencja środków trwałych (budynków, budowli) przekazanych w dzierżawę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ewidencja ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Zasady amortyzacji ulepszeń w obcych środkach trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Klasyfikacja zakupionej kasy rejestrującej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Ustalanie wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Zasady aktualizacji środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zasady ewidencji odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zasady klasyfikacji, ewidencji i amortyzacji otrzymanego aportem budynku przeznaczonego na wynajem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Pominięte odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Środek trwały ponownie wprowadzony do ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Księgowanie odpisów amortyzacyjnych raz w roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Rozliczenie amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Grunt służący wydobyciu kopalin metodą odkrywkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego otrzymanego aportem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Zakup licencji na użytkowanie programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Korekta zaniżonej amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Ogólne zasady ewidencji i wyceny środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Jak należy zaewidencjonować ujawniony środek trwały?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Termin rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Okres amortyzacji bilansowej inny niż podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Bilansowe rozliczenie przyznanej premii inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Zysk przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Zasady ewidencji najmu w księgach rachunkowych wynajmującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Drukarka jako odrębny środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Materiał demonstracyjny w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Co decyduje o zaliczeniu obiektu do odpowiedniego rodzaju środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Sezonowe wykorzystywanie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Ewidencja zakupu środka trwałego sfinansowanego z ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Zakup i amortyzacja środka trwałego nabytego przez związek spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Amortyzacja bilansowa środków trwałych otrzymanych aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ustalenie stawki amortyzacyjnej środka trwałego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Ewidencja środków trwałych w spółce z o.o. otrzymującej aport
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Wniesienie aportu przez wspólnika z kraju UE
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Środki trwałe niewykorzystywane w działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Jednorazowa amortyzacja w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Bilansowa amortyzacja gruntu służącego wydobyciu kopalin
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Amortyzacja przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Wykup przedmiotu umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Literatura fachowa jako składnik majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i termin rozpoczęcia amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Skutki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Okres amortyzacji samochodu używanego na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Termin rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Zakup środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Regały sklepowe - środek trwały czy bezpośredni koszt?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Utworzenie i rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014