Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 29 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Problemy księgowe przy przekształceniach
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zasada kontynuacji działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Badanie sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Sprawozdanie kończące likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarcie likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego spółki powstałej z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Rozliczenie składników kapitału własnego spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Poszczególne etapy przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Zmiany w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzonym audycie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Skutki braku kontynuacji działalności odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia procesu likwidacji spółdzielni pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Podział majątku spółki w sytuacji ujemnego kapitału własnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Wycena składników majątku w przypadku likwidacji spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty związane z likwidacją spółki, na które uprzednio utworzono rezerwę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Koszty i straty, na które tworzy się rezerwę w związku z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ujawnianie informacji o kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Nowy KSR nr 14 o kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Założenie kontynuacji działalności jednostki według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Analiza zdolności do kontynuowania działalności przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 29 w pozostałych wersjach czasowych
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształconej, która przeszła na estoński CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Zmiana sprawozdania przy braku kontynuowania działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Wartość informacyjna sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 2.04.2024
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Wypełnienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Rezerwa na koszty likwidacji spółki w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Wpływ restrukturyzacji na założenie kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Obowiązek poddania ocenie zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Obowiązki przekształconej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwentaryzacja i wycena na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Wykorzystanie rezerwy na koszty obsługi prawnej dotyczącej likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Zamknięcie ksiąg w związku z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Założenie braku kontynuowania działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Obowiązki spółki w zawieszeniu, w likwidacji, w restrukturyzacji albo w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Jak ujmować w księgach wynagrodzenia pracowników w spółce będącej w likwidacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Roczne sprawozdanie finansowe w okresie likwidacji - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Odpisy aktualizujące i rezerwy w przypadku likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozpoczęcie likwidacji oraz podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zagrożeń związanych z COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w związku z epidemią COVID-19
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
TARCZA Sprawozdanie finansowe i księgi w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Likwidacja spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Czynności zmierzające do zamknięcia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena nieruchomości przy braku kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Obowiązki przedsiębiorcy, którego działalność nie będzie kontynuowana
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zakres i forma prezentacji danych o zmianach stanów kapitałów (funduszy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zagrożenie kontynuacji działalności a szczególne zasady wyceny aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Obsługa prawna dotycząca likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Utworzenie rezerwy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Na jakie koszty należy utworzyć rezerwę w związku z likwidacją spółki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Wycena majątku
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Ogólne zasady wyceny składników aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Rezerwa na koszty likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ewidencja rezerwy na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Złożenie wniosku o upadłość a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Kapitał podstawowy a bilans otwarcia likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Koszty wynagrodzeń likwidatora spółki z o.o., na które utworzono rezerwę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Wycena majątku spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Sposób na likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Rezerwa tworzona w przypadku braku kontynuacji działalności i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Czy w związku z planowaną likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Tworzenie i wykorzystanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Początek likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Uchylenie likwidacji spółki z o.o. i konsekwencje z tym związane w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Wycena aktywów przy braku kontynuacji działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Ewidencja zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Nowelizacja związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Jak wycenić aktywa, gdy zagrożona jest kontynuacja działalności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej uznanej za jednostkę mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zmiana ustawy o rachunkowości związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych związane z prawem restrukturyzacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inne czynności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Sprawozdanie finansowe a zagrożenie kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Utworzenie rezerwy na opłaty sądowe w księgach likwidowanej spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Konsekwencje bilansowe podjęcia decyzji o uchyleniu likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zmiana profilu działalności a badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Czy występuje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Ujawnienie informacji o zakończeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Wycena środków trwałych w przeddzień ogłoszenia upadłości
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Ewidencja skutków upadłości układowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Bilans otwarcia likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Jakie jednostki i kiedy tworzą kapitał z aktualizacji wyceny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Szczególne zasady wyceny związane z zaprzestaniem działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych osoby fizycznej w związku z likwidacją działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Wycena aktywów w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Czy wartość ustalona przez rzeczoznawcę wpływa na wycenę bilansową środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wyłączenie z masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłemu od dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Obowiązek wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ewidencja różnic powstałych w wyniku wyceny po cenach sprzedaży netto
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rezerwa na koszty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Odpisanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w spółce w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Naliczanie amortyzacji po dokonaniu odpisu aktualizującego na koniec 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ujemny kapitał z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Kiedy należy wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Rezerwa na koszty likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz utworzenie rezerwy na przyszłe straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Bilans spółki w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Skutki wyceny bilansowej aktywów w księgach jednostki w upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Złożenie wniosku o upadłość układową a zagrożenie kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60