Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28a obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Pożyczka udzielona innej jednostce - ujęcie w księgach i wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Zasady wyceny udzielonych pożyczek według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena instrumentów finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Sposób wyceny zobowiązań do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Wycena udziałów na moment ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28a w pozostałych wersjach czasowych
Problemy z ewidencją i wyceną inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Metody księgowego rozliczenia podziału przez wydzielenie lub wyodrębnienie z perspektywy spółki przejmującej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Prezentacja udzielonej pożyczki w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przysługujące w oparciu o parametry z roku ubiegłego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Wycena pożyczki na budowę środka trwałego na dzień bilansowy oraz jej prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wycena kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Trwała utrata wartości akcji w wyniku upadłości emitenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zasady wyceny udzielonych pożyczek długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena i ewidencja obligacji własnych w zależności od ceny ich emisji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja syntetyczna i analityczna zobowiązań z tytułu kredytów oraz zasady ich wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Wycena kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Nabycie udziałów od spółki w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Księgi rachunkowe organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Wycena akcji na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Kiedy spółka z o.o. może zostać uznana za jednostkę małą, a kiedy za jednostkę mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Wycena otrzymanych darowizn rzeczowych w jednostce mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Wycena kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Możliwość niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Wycena aktywów i pasywów w jednostkach mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Wycena akcji na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Uproszczenia w sporządzaniu bilansu przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Jak doprowadzić dane do porównywalności?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Uproszczenia przy wycenie aktywów i pasywów jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zakres informacji zamieszczanych w bilansie
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Kiedy spółka z o.o. może być jednostką mikro?
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Z jakich uproszczeń w rachunkowości mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Kiedy spółka z o.o. może być jednostką mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Rozliczanie różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą a jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Jak doprowadzić dane do porównywalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Konsekwencje bilansowe postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Jednostki mikro mogą korzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego już za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Definicja jednostek mikro i zakres uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60