Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 25 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Dokumentacja spisowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Inwentaryzacja zapasów w drodze spisu z natury - rozpoczęcie, przebieg, udokumentowanie oraz zakończenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Rok obrotowy jako najdłuższy okres sprawozdawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Jak skorygować błędne zapisy na kontach księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Arkusz spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Korekty dokonywane w trakcie roku obrotowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Arkusz spisu z natury
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Sposoby poprawiania błędnych zapisów na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Na czym polega różnica pomiędzy zamknięciem ksiąg rachunkowych i zamknięciem miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Określenie terminu zamknięcia miesiąca w polityce rachunkowości jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 25 w pozostałych wersjach czasowych
Czy korektę przychodu można zaksięgować stornem czerwonym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Korekta błędnego zapisu na kontach kosztów według rodzajów stornem czarnym lub czerwonym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Moment ujęcia kosztów wynikających z faktur zakupu materiałów biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Arkusz spisowy jako dokument przedstawiający wyniki spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Pod jaką datą ująć fakturę kosztową w księgach rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Korygowanie błędnych zapisów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wpływ momentu ujawnienia błędnego zapisu na sposób jego korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Udokumentowanie korekty zapisu księgowego i wprowadzenie zapisu poprawnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Zasady korygowania błędnych zapisów księgowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Korekta w księgach dotycząca podwójnego ujęcia tej samej faktury
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zasady korygowania błędów stwierdzonych w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Zasady wypełniania, przekazywania i poprawiania błędów w arkuszach spisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Zasady poprawiania błędów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach korekty podwójnie zaksięgowanej faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Korekta w księgach rachunkowych błędnie zaksięgowanej wpłaty od kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Korekta błędu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Podstawowe zasady korygowania błędnych zapisów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Jak skorygować błędnie zaksięgowany zakup materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Korekta zapisów księgowych dokonywana zapisami dodatnimi lub ujemnymi
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Jak poprawić błędne zapisy dokonane na kontach kosztów w zespole 5?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ewidencja korekty błędu za pomocą storna
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Spisanie nadpłaty powstałej na rozrachunkach z dostawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Błędne ujęcie amortyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Korekta dotycząca podwójnego zaksięgowania tej samej faktury
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Jak korygować błędne zapisy w ewidencji księgowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Jak przeprowadzić korektę związaną z podwójnym zaksięgowaniem tej samej faktury?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Zasady korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Na czym polega zapis techniczny i kiedy się go stosuje?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Zasady poprawiania błędnych zapisów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Na czym polega korekta zapisów księgowych tylko zapisami dodatnimi lub tylko zapisami ujemnymi?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Dlaczego trzeba dokonywać zamknięcia miesiąca?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Koszty danego miesiąca ujęte w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Na czym polega storno czerwone, czarne, częściowe oraz zapis techniczny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60