Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 24 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Utworzenie funduszu na cele inwestycyjne z zysku za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Wybrane zagadnienia dotyczące inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Księgowanie raportu kasowego raz w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Protokół weryfikacji salda konta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Czy jednostka prowadząca kasę powinna sporządzać raport kasowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Wstępna analiza klienta biura rachunkowego przed zawarciem umowy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Rok obrotowy jako najdłuższy okres sprawozdawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
W jakim terminie sporządza się zestawienie obrotów i sald?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Usługi obce opłacone przez kasjera - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Ujęcie w księgach zakupu i sprzedaży doładowań telefonicznych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Elektroniczne jednostki doładowania - ewidencja księgowa i skutki w VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Rezygnacja z konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
JPK księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Inwentaryzację za 2021 r. trzeba rozliczyć do 26 marca 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Zakres umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Różnice inwentaryzacyjne w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ostateczny termin zinwentaryzowania należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Ostateczny termin zinwentaryzowania należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych bilansu otwarcia pod datą pierwszego dnia nowego roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Protokół weryfikacji salda konta
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Potwierdzenie salda należności
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021
Korekta rozliczenia transakcji bezgotówkowej
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Operacje gotówkowe rozliczane z pominięciem konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Czy operacje gotówkowe można rozliczać z pominięciem konta "Kasa"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jak często należy drukować zestawienia obrotów i sald?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Określenie terminu zamknięcia miesiąca w polityce rachunkowości jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Obrót gotówkowy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Zasady dokumentowania obrotu gotówkowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Raport kasowy jako dowód zbiorczy wtórny
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zerowe raporty kasowe - czy należy je sporządzać?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Zapłata firmowego zobowiązania przez pracownika i zwrot z kasy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Historia operacji bankowych jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Przykład sporządzenia bilansu według załącznika nr 5
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Korekta rozliczenia transakcji bezgotówkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 24 w pozostałych wersjach czasowych
Czy zestawienia obrotów i sald można wygenerować w postaci pliku PDF?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w kole gospodyń wiejskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych u podatnika na estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Ewidencja spornej faktury w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze potwierdzenia sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Prace inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Terminy i metody inwentaryzacji należności i zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Ewidencja operacji gotówkowych przy niestosowaniu konta "Kasa" w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Termin przechowywania danych księgowych w buforze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Rezygnacja z prowadzenia konta 10 "Kasa"
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ostatni dzwonek na rozliczenie inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Zamknięcie miesiąca a bufor księgowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Wydruki dziennika oraz zestawień obrotów i sald
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Możliwość rezygnacji z kasy w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Księgowanie przelewu oraz zwrotu środków niezgodnego z dyspozycją jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Nieprowadzenie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Pomoc de minimis na zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Dowody wewnętrzne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Brak konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Konto "Kasa" w księgach firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Termin rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Prace kończące rok obrotowy 2019
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wyniki inwentaryzacji należy rozliczyć do 25 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Czynności związane z zamknięciem ksiąg i cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Rozliczenie stwierdzonych podczas inwentaryzacji nadwyżek towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Korekta w księgach dotycząca podwójnego ujęcia tej samej faktury
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Termin rozliczenia wyników inwentaryzacji dotyczącej 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia nadwyżki towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Brak konta 10 "Kasa" a inwentaryzacja
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Rozliczenie w księgach nadwyżki towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej gruntu nieodpłatnie otrzymanego w latach poprzednich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Sposoby inwentaryzacji należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Termin rozliczenia wyników inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Ustalenie okresów rozliczeniowych, za które należy sporządzać raporty kasowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Ujęcie w księgach korekty podwójnie zaksięgowanej faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Przygotowanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2018
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Plan kont państwowej osoby prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Elementy zestawienia obrotów i sald oraz częstotliwość jego sporządzania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Bilans jednostki małej sporządzony według załącznika nr 5 w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wyniki inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Zasady sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Zasady dokumentowania obrotu gotówkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Raport kasowy jako dowód zbiorczy wtórny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nieprowadzenie konta "Kasa" w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Ewidencja zobowiązań umożliwiająca sporządzanie przez SP ZOZ sprawozdań Rb-Z
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Dowody wewnętrzne w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Niestosowanie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Sposób ujmowania operacji gospodarczych na rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dowody dokumentujące operacje gotówkowe w kasie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Rozliczenie i udokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Działalność kantorowa w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Terminy ewidencji faktur kosztowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Kasa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Brak kasy w firmie osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Uzgodnienie analityki z syntetyką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Potwierdzenia sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Rozliczenia gotówkowe w firmie nieprowadzącej kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Korekta dotycząca podwójnego zaksięgowania tej samej faktury
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Określenie zasad obrotu gotówkowego - instrukcja kasowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ujęcie operacji gotówkowych w raporcie kasowym oraz częstotliwość jego sporządzania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja sprzedaży detalicznej towarów na podstawie raportów fiskalnych dobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować błędne zapisy w ewidencji księgowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Jak przeprowadzić korektę związaną z podwójnym zaksięgowaniem tej samej faktury?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Brak kasy a dowody KP i KW
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Sporządzanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenie polegające na niestosowaniu konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Inwentaryzacja towarów oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Prowadzenie kasy - obowiązek czy prawo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych utargów regulowanych gotówką oraz kartą płatniczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Dokumentowanie operacji kasowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Czy prowadzenie kasy przez spółkę z o.o. jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Obrót gotówkowy w firmie - dokumentacja i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Z jaką częstotliwością należy sporządzać raporty kasowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Korekty kosztów uzyskania przychodów u podatników opłacających zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Częstotliwość sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Funkcjonowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS a obowiązek prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Stosowanie planu kont głównego udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Obowiązek prowadzenia kasy w spółce
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Do końca marca 2014 r. trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Czy można księgować raporty miesięczne z kasy fiskalnej?
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Wydruki z ksiąg rachunkowych sporządzane na koniec każdego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Dlaczego trzeba dokonywać zamknięcia miesiąca?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Opłaty bankowe na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Moment wprowadzenia do ksiąg wpłat i wypłat gotówki ujętych w raporcie kasowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w kasie w obrocie detalicznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Przychody ze sprzedaży w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Produkcja filmów reklamowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gotówkowe w spółce nieprowadzącej kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Zestawienie obrotów i sald jako podstawa sporządzenia bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60