Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 19 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Korekta BO po przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022 - Zmiany kapitałowe w księgach rachunkowych
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Korekta BO po przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2021 rok
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 19 w pozostałych wersjach czasowych
Sporządzenie inwentarza oraz ustalenie wielkości kapitału jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Różnice pomiędzy wyceną bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Przejście w 2024 r. z księgi podatkowej na pełną księgowość
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Etapy przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Korekta kapitału właściciela po przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023 - Zapisy księgowe dotyczące kapitału własnego
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zamknięcie PKPiR i otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Wydruki dziennika oraz zestawień obrotów i sald
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne a ewidencja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów (tzw. inwentarza)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Czy zmiana wspólnika w spółce jawnej zobowiązuje do przejścia na księgi rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach spółki cywilnej wkładów wniesionych przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Przykładowy wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Prowadzenie ewidencji środków trwałych w gospodarstwie rolnym rozliczającym VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Założenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Wybrane problemy dotyczące wyceny i ujęcia aktywów i pasywów w bilansie otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie inwentarza i ustalenie wysokości kapitału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Obowiązkowe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Kapitał w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Korekta kapitału właściciela
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez oddział samobilansujący
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Obowiązki związane z założeniem ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Jak ująć w inwentarzu koszty ubezpieczenia majątku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Towary oraz środki na rachunku walutowym w bilansie otwarcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Ujęcie składników majątku trwałego w spółce cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Obowiązkowe przejście na księgi rachunkowe z początkiem 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Czy zysk z księgi podatkowej wykazać w bilansie otwarcia?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Ujęcie w księgach środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Wyodrębnienie zagranicznego oddziału
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Kapitał własny w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60