Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 13 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
W jakim terminie sporządza się zestawienie obrotów i sald?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jakie są zasady przechowywania zbiorów księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
JPK księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Zakres umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Co oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Jak często należy drukować zestawienia obrotów i sald?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Organizacja ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 13 w pozostałych wersjach czasowych
Czy zestawienia obrotów i sald można wygenerować w postaci pliku PDF?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Zasady ewidencji pozabilansowej zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Etapy związane ze zmianą systemu FK i migracją danych księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Ewidencja pozabilansowa
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ochrona danych oraz przechowywanie dokumentów i dowodów księgowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Przekazywanie dokumentów po rozwiązaniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Wydruki dziennika oraz zestawień obrotów i sald
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Zachowanie kolejności zapisów w dzienniku przy zmianie programu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur niedotyczących danej jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Wymogi dotyczące wprowadzenia nowego systemu FK w ciągu roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Ochrona danych i ich zbiorów w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Prowadzenie ewidencji księgowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Elementy zestawienia obrotów i sald oraz częstotliwość jego sporządzania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Prowadzenie ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Jak długo przechowuje się zestawienia obrotów i sald?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Elementy zestawienia obrotów i sald
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Jak liczyć limity dotyczące dokumentacji cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Obowiązek prowadzenia ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Czynności związane z zamknięciem roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Elementy składające się na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Terminy przechowywania dyskietek i płyt CD
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Jak często należy drukować dziennik będący elementem ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Czy zapisy na kontach pozabilansowych powinny być umieszczane w dzienniku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Potwierdzenie sald a program komputerowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Forma przechowywania ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo i częstotliwość wydruków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Czy dziennik można przechowywać elektronicznie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Okres przechowywania ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Wydruki z ksiąg rachunkowych sporządzane na koniec każdego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Wymogi ewidencyjne operacji wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Czy konieczny jest wydruk dziennika na koniec roku?
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60