Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 11 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Kto odpowiada za inwentaryzację?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jakie obowiązki wiążą się z przekazaniem prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Jakie są warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 11 w pozostałych wersjach czasowych
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Aktualizacja danych w zakresie miejsca prowadzenia ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Organizacja i funkcjonowanie fundacji rodzinnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Odpowiedzialność biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Dokumenty związane z inwentaryzacją
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Odpowiedzialność za spis z natury środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Czy w spółce z o.o. trzeba zatrudnić głównego księgowego?
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg w przypadku ich przekazania do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego za inwentaryzację
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Kto jest odpowiedzialny za opracowanie polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpowiedzialność kierownika za inwentaryzację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Zatrudnienie głównego księgowego w spółce prawa handlowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostce spoza UE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Inwentaryzacja zapasów przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Czy możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach działalności nierejestrowanej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady (polityka) rachunkowości w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Działalność nierejestrowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Zmiana miejsca prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Odpowiedzialność księgowego za sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Zgłoszenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych przy zmianie biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Przechowywanie a archiwizacja ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Przyjęcie odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Kto powinien sporządzić i zatwierdzić politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Brak głównej księgowej w firmie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez niezatrudnionego członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Przyjęcie przez księgowego odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Nowelizacja ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Tworzenie centrów usług wspólnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zmiany związane z tworzeniem centrów usług wspólnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Ujawnienie budynków podczas inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Skład komisji inwentaryzacyjnej w spółce kapitałowej, która nie zatrudnia pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zmiany ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Kto podpisuje politykę rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z tworzeniem centrów usług wspólnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kto może prowadzić księgi rachunkowe jednostki poza jej siedzibą?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zatrudnienie głównego księgowego w prywatnej szkole wyższej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Zawiadomienie o przekazaniu ksiąg biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60