Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 10 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Włączenie KSR nr 15 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Obowiązek objęcia nowej spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Uproszczenia polegające na stosowaniu przepisów podatkowych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Na jaki dzień należy sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Dlaczego warto dobrze opracować instrukcję inwentaryzacyjną?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Zasady wyceny przychodów ze sprzedaży wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Najem i dzierżawa w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Szkoda całkowita przedmiotu leasingu operacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Polityka rachunkowości to ważny dokument
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Wycena dla celów bilansowych faktury korygującej z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Jak ująć podatek od nieruchomości w księgach dewelopera?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wymiana uszkodzonej części w środku trwałym - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Stan początkowy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Leasing zwrotny - ujęcie w księgach rachunkowych korzystającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Kiedy następuje zmiana zasad (polityki) rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Ujęcie eksportu towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Koszty działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Koszty prac rozwojowych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rok obrotowy jako najdłuższy okres sprawozdawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zaniechanie zamieszczania ręcznej dekretacji na wyciągach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Stosowanie standardów i stanowisk KSR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Sezonowe używanie środka trwałego a amortyzacja bilansowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Szkoda całkowita przedmiotu leasingu operacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Sprzedaż zbędnych materiałów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT a obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Działalność rolnicza i pozarolnicza a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jakie są zasady przechowywania zbiorów księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią według KSR nr 1
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Rozliczenie opłat w leasingu uznawanym za operacyjny dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Przejęcie przez biuro rachunkowe ksiąg klienta w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Czy wyceniać zaliczki w walucie obcej na dzień bilansowy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wydatki na samochody osobowe wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Przejęcie w trakcie roku ksiąg rachunkowych od innego biura
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Jak rozliczyć kradzież przedmiotu leasingu i otrzymane odszkodowanie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Dokumenty związane z rozliczeniem kosztów podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Ewidencja środków trwałych w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Zakup środka trwałego wymagającego przystosowania do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rachunkowość kas zapomogowo-pożyczkowych w świetle nowej ustawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych otrzymanych w postaci papierowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2021 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty reprezentacji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Księgowania dotyczące leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Organizacja ewidencji pomocniczej środków trwałych w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wybór roku obrotowego jednostki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Umowa leasingu wyrażona w walucie obcej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Co oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Ujęcie w księgach zaokrągleń w podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Amortyzacja bilansowa przy sezonowym używaniu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów bez ujęcia ich w magazynie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Przechowywanie faktur w formie skanów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Udokumentowanie wydania towaru z magazynu w związku z jego sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Termin przechowywania sprawozdań finansowych za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Weszły w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Prowizja za pozyskiwanie klientów - w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Zasady (polityka) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zmiana planu kont nowych klientów biura
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Rozliczenie leasingu operacyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Uproszczenia w zakresie kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Regulacje dotyczące wyboru metody amortyzacji określone w ustawie o rachunkowości oraz KSR nr 11
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja sezonowa środka trwałego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Aktualizacja zakładowego planu kont w związku z wprowadzeniem PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Na czym polega zasada ciągłości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Skanowanie faktur a odliczenie VAT i ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego wcześniej z niej wycofanego i jego ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Specyfika działalności deweloperskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Amortyzacja sezonowa środka trwałego według przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Zmiana planu kont od nowego roku obrotowego w związku ze zmianą biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wybór wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Ustalanie podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 10 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Zakup przedłużonej gwarancji od producenta i jej odsprzedaż finalnemu nabywcy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Etapy transakcji leasingu zwrotnego według KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Ankieta KSR dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024
Amortyzacja prototypu powstałego po zakończeniu prac rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024
Różnice w momencie rozliczaniu rabatów dla celów podatkowych i bilansowych a odroczony podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Definicja prac rozwojowych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rozszerzenie zakresu działalności nie jest zmianą polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Etapy związane ze zmianą systemu FK i migracją danych księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Towary handlowe nabyte w ramach rabatu za 1 zł
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Przejście w 2024 r. z księgi podatkowej na pełną księgowość
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Obrót świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w OZE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Bilansowe zasady wyceny rat leasingowych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu według KSR nr 15
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Dokumenty związane z inwentaryzacją
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zakres automatyzacji procedur dostępnych na poziomie posiadanego oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Jak zaksięgować odszkodowanie otrzymane od firmy leasingowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Leasing zwrotny w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Ewidencja księgowa opłat leasingowych w leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Przejęcie w trakcie roku ksiąg rachunkowych od innego biura
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Czy trzeba ręcznie nanosić dekret na papierowy dowód księgowy?
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Kłopotliwe zapisy w polityce rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Moment zmniejszenia przychodów ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów według KSR nr 15
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Prace rozwojowe i badawcze w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
RABATY CENOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH SPRZEDAWCY
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Ekwiwalenty dla pracowników dotyczące odzieży i obuwia wykorzystywanych w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023 - Ewidencja pozapłacowych świadczeń dla pracowników
Wycena dla celów bilansowych faktury korygującej z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Czy umieszczanie odręcznych dekretów na dowodach księgowych jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela i dłużnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023 - Problemy dotyczące VAT w księgach rachunkowych
Kryteria odróżniające nakłady ponoszone na ulepszenie od nakładów na bieżące użytkowanie środka trwałego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym umowy koncesji według KSR nr 10
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Regulacje prawne w zakresie zmiany kwalifikacji nieruchomości w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Elementy jakie powinna zawierać polityka rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące stosowania KSR i MSR w sprawach nieuregulowanych w ustawie
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rabaty cenowe w księgach rachunkowych sprzedawcy według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Funkcjonowanie konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przychód ze sprzedaży usługi powiązanej ze sprzedażą dobra
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Metody amortyzacji w czasie opodatkowania ryczałtem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2023 - Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Bilansowe rozliczenie opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Trwałe odłączenie części peryferyjnej środka trwałego według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w związku z wyborem uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Pojęcie rezerw oraz warunki ich utworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego a obowiązek przejścia na księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Czy można stosować wzorcowy plan kont z publikacji fachowej?
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Forma archiwizacji sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Udokumentowanie przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Czy można wprowadzać wszystkie zapisy księgowe na podstawie PK?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Wprowadzenie do ksiąg samochodu wykupionego z leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Ewidencja przebiegu pojazdu podpisana elektronicznie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Czy stosowanie MSR jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Ewidencja wpłaty zaliczki wraz z otrzymaniem faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Możliwość stosowania przez jednostki Krajowych Standardów Rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Wymóg kompletności i zdatności do używania środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Pełna księgowość a obowiązek prowadzenia ewidencji magazynowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Rozrachunki z kontrahentami według wytycznych KSR
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Koszty magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Stosowanie ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ogólne zasady rozliczania leasingu zwrotnego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Kto jest odpowiedzialny za opracowanie polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wymogi kwalifikacyjne dla środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Koszty prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Forma i termin przechowywania sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zakładowy plan kont a uproszczenia dotyczące zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Rozliczenie podatku VAT za dany miesiąc
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi w VAT u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Możliwości wyboru wzoru sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Kary umowne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Rozwiązanie umowy leasingu finansowego w związku z kasacją przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Bilansowe rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym na przykładach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Księgi rachunkowe jednostki prowadzącej działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Kto ustala politykę rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Przyjęcie planu kont z publikacji fachowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup maseczek ochronnych dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Ujęcie w księgach zdarzeń po dacie bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Wybór wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Zmiana sposobu nadawania numerów inwentarzowych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Podstawa prawna wyboru rozwiązania w zakresie ewidencji zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Rezerwa na nagrody jubileuszowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ewidencja korekty VAT naliczonego związanej z ulgą na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Wydatki na PPK w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie kosztów wynikających z faktury zakupu w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Obowiązek przejścia na księgi rachunkowe przy prowadzeniu działalności rolniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Przyjęcie nabytych towarów do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Operacje księgowe dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Ewidencja w księgach kosztów remontu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ewidencja operacji dotyczących rozchodu środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Zakup artykułów spożywczych dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe zaliczki wpłaconej na poczet przyszłego nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
W jaki sposób zamieścić dekret na dowodzie księgowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Opłata za rejestrację pojazdu wziętego w leasing operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze i jej wpływ na zmianę stanu produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Nakłady na prace badawcze i rozwojowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Dokumentowanie i ewidencja przyjęcia zakupionych towarów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rachunkowość w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zapłata przez właściciela za firmowe zakupy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja nakładów na remont środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wpłaty do PPK w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Ewidencja kosztów a wariant rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Przykład uchwały w sprawie polityki rachunkowości wraz z załącznikiem
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości do specyfiki funduszy europejskich
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych zaokrągleń w VAT naliczonym i należnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ochrona danych i ich zbiorów w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Plan kont państwowej osoby prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Nienotyfikowane przez bank odsetki od kredytu na dzień bilansowy
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej według KSR nr 2 "Podatek dochodowy"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ewidencja księgowa kosztów remontu obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Skutki kradzieży przedmiotu leasingu operacyjnego w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie opłaty za prowadzenie rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Bilansowe rozliczanie opłaty z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Zakup i sprzedaż towaru bez jego ujęcia we własnym magazynie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zakup i sprzedaż towaru bez jego ujęcia we własnym magazynie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych oferty promocyjnej udzielonej przez leasingodawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ewidencja zaokrągleń w podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wybór wariantu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Zapłata przez właściciela gotówką za firmowe zakupy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ewidencja księgowa wpłaty i rozliczenia zaliczki na poczet nabycia towarów lub usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Ogólne zasady rozliczania leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Jakie warunki trzeba spełnić, aby odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ewidencja ujawnionych środków trwałych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Nabycie gruntu na cele budowlane w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady (polityka) rachunkowości w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Ewidencja księgowa wypłat z bankomatu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ujęcie w księgach otrzymanych zaliczek na podstawie raportu z kasy fiskalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Plan kont
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Leasing rozliczany w walucie obcej - ujęcie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Działalność deweloperska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Prowadzenie ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Środki trwałe według KSR nr 11
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Trwałe odłączenie części środka trwałego według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Ewidencja prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Ewidencja zakupu niskocennego skanera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Zasady kwalifikacji aparatury naukowo-badawczej w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Skutki zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny rozchodu walut
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ujęcie wynagrodzeń kontraktowych na kontach kosztów rodzajowych w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Wynagrodzenie za opracowanie logo wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Uregulowania prawne w kwestii ustalania przychodów i kosztów umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Pierwszy odpis amortyzacyjny dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Jak księgować zaokrąglenia VAT naliczonego i należnego do pełnych złotych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zakup niskocennej drukarki w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dodatkowej opłaty naliczonej przez leasingodawcę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Prace badawcze
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Wskazówki dotyczące ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawarte w KSR nr 6
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Opłata wstępna uiszczona przy zawieraniu umowy leasingu operacyjnego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Posezonowa obniżka cen w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Stosowanie KSR
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Koszty naprawy oraz przebudowy pojazdów w jednostce handlowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Przedmiot umowy leasingu w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Zaokrąglenie danych liczbowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Wymagania zawarte w KSR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Księga podatkowa a polityka rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Prowadzenie ksiąg przez biuro rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Wprowadzanie zmian do polityki rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Obowiązek ustalenia odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Kontrola rachunkowa faktur sprzedaży wystawianych w systemie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Odroczony podatek dochodowy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Zakup drobnych artykułów spożywczych w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Ogólne zasady rozliczania transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Uproszczenia dotyczące kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Ewidencja zakupu niskocennej drukarki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Możliwość stosowania stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Zasady stosowania KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Księgowanie końcówek VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Aport do spółki komandytowej w księgach spółki i wspólnika będącego spółką kapitałową
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Koszty prac badawczych i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ustalenie wartości środka trwałego podlegającej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Nota księgowa w formie elektronicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Wykup przedmiotu leasingu finansowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Zróżnicowane metody ewidencji dla różnych grup składników aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Czy rozliczać w czasie wstępną opłatę w leasingu operacyjnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rok obrotowy w spółkach osobowych - wyrok NSA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Środki trwałe według KSR nr 11 - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Jakie jednostki mogą stosować MSR?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Przekazanie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Zakup i bezpośrednia sprzedaż towaru z pominięciem magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Zakup gruntu przez dewelopera w ujęciu księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Rozliczenie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Faktura dokumentująca zakup usług reklamowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Rozliczanie różnic wynikających z zaokrągleń VAT do pełnych złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Zakup gruntu pod budowę obiektów na sprzedaż w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Koszty reklamy w porównawczym rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Koszty działalności deweloperskiej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ogólne zasady ewidencji księgowej kosztów reprezentacji i reklamy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wycena walut na rachunku walutowym a zapisy w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czy zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu statusu jednostki małej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Umowa najmu rozliczana w księgach jak leasing operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Umowa leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Rozliczanie w księgach rachunkowych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Ujęcie w bilansie środków pieniężnych w drodze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Inne korekty w przepływach z działalności operacyjnej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Ewidencja płatności za zakupione materiały firmową kartą
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Obowiązek ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wycena rozchodu towarów handlowych według cen przeciętnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Przyjęcie do magazynu oraz sprzedaż wyrobów gotowych ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Obowiązek prowadzenia ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Elementy składające się na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Dla jakich operacji gospodarczych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Uzyskanie poręczenia od podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Stanowisko w sprawie inwentaryzacji a obowiązek zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czy niskocenne składniki majątku powinny być objęte ewidencją pozabilansową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ewidencja i kwalifikacja wpłat na FP i FGŚP
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Księgowanie końcówek VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Według jakich wartości wyceniać wyroby gotowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Ewidencja ekwiwalentów wypłacanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Ręczna dekretacja dokumentów księgowych (pytanie z forum internetowego - forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Rozliczenia gotówkowe w firmie nieprowadzącej kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Ujęcie kosztów produkcji tylko na kontach zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Przekazanie waluty z kasy na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Kto powinien sporządzić i zatwierdzić politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Czy biuro rachunkowe opracowuje i aktualizuje politykę rachunkowości dla klientów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wycena rozchodu według kursu historycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Ujęcie księgowe zaokrągleń w podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Pytania dotyczące struktury dla ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla firm
Pytania dotyczące struktury dla faktur
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla firm
Rachunkowość jednostki prowadzącej działalność lombardową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ujęcie księgowe ulgi na złe długi u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Sposób dokumentowania przychodu i rozchodu towarów handlowych w przypadku dokonania przedpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Czy zmiana wariantu rachunku zysków i strat jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ujęcie księgowe rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Koszty przerobu obcego towarów - różne rozwiązania ewidencyjne
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Ewidencja księgowa nagród jubileuszowych i rezerw tworzonych na takie nagrody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Uproszczenia w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Jak ująć w księgach opłaconą z góry fakturę za abonament roczny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Ujęcie kosztów reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Ujęcie zaległego dodatku stażowego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Rozchód towarów według cen przeciętnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Rozliczenia wspólnych przedsięwzięć w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ujęcie zaokrągleń w podatku VAT w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Kiedy nieruchomości zaliczamy do inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zdarzenia po dacie bilansu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Z jakich uproszczeń można korzystać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Wycena materiałów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Kwalifikacja umów leasingu według przepisów podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Jak ująć w księgach nakłady poniesione na prace badawcze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Rozliczenie zysku ze sprzedaży przy umowie finansowego leasingu zwrotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Prezentacja kosztów działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Jednostki zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Obciążenie pracownika z tytułu wyrządzenia szkody na cudzym majątku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Ewidencja księgowa dotycząca płatności kartą
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Dzierżawa środka trwałego zakończona jego zakupem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Rozchód towarów według cen przeciętnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest samochód osobowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Odpisywanie w koszty materiałów po ich zakupie oraz pełna ewidencja magazynowa towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa kosztów naprawy samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Obowiązkowe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Skład komisji inwentaryzacyjnej w spółce kapitałowej, która nie zatrudnia pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Koszty prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Kiedy należy utworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Umorzenie należności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Rozliczanie kosztów zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Ewidencja zakupu niskocennej drukarki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Ewidencja księgowa wydatków na zestaw do podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Zmiana zasad rachunkowości warunkiem sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Czy stowarzyszenie może być jednostką mikro?
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Kto podpisuje politykę rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Ewidencja kosztów poręczenia udzielonego przez obcy podmiot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Faktury elektroniczne i w formie papierowej oraz ich przechowywanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Ewidencja i kwalifikacja wpłat na FP i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Tworzenie i rozliczanie rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja pobrania gotówki z bankomatu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Ujęcie kosztów produkcji na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów transportu towaru
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Zbiorcze odpisy amortyzacyjne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Moment rozpoczęcia dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Ewidencja księgowa ulgi za zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Na jakim koncie księgować zakup środka trwałego niewymagającego montażu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Zasady ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odpisy amortyzacyjne według metody liniowej i degresywnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Rozliczenie zakupu towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Plan kont w klubie sportowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Zakup drobnego wyposażenia do biura
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Metody wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Jak ustalić politykę rachunkowości firmy osoby fizycznej i kto powinien ją opracować?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Ujęcie przychodów według standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Biegły rewident nie może nakazać jednostce stosowania MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Obowiązkowe elementy polityki rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Polityka rachunkowości w firmie osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Prowadzenie księgi podatkowej a polityka rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Gdy politykę rachunkowości sporządza biuro rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uchwała wprowadzająca politykę rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Aktualizacja polityki rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Uproszczenia w zakresie amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Rozrachunki ze wspólnikami w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy dla celów bilansowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Istota leasingu zwrotnego według KSR nr 5
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ewidencja w sytuacji, gdy jednostka opłaty leasingowe odnosi w koszty metodą liniową według zasad określonych w KSR nr 5
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Składnik majątku przynoszący korzyści z jego dzierżawy, spełniający warunki dla leasingu finansowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Zakup części do środków trwałych i wyposażenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Ewidencja licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Nieistotne koszty ulepszenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Jednostki zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podział opłaty na część kapitałową i odsetkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Definicja Krajowych Standardów Rachunkowości oraz reguły ich stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Zasady stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Znowelizowany KSR nr 7
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Sporządzenie rachunku zysków i strat przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Istota leasingu zwrotnego według KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Prace rozwojowe w ewidencji księgowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Stowarzyszenie jako jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Zmiana zasad rachunkowości w jednostkach mikro w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. w nowej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Kryteria zakwalifikowania nieruchomości do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Plan kont w jednostce prowadzącej działalność statutową i gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Kto zatwierdza politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Klasyfikacja zakupionej kasy rejestrującej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieumieszczanie ręcznego dekretu na dowodzie źródłowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Czy trzeba tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Zasady aktualizacji środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Metody ewidencji wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
WZÓR INSTRUKCJI INWENTARYZACYJNEJ
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Jak prowadzić rachunkowość PKZP?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Potwierdzenie sald a program komputerowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Ewidencja składek ZUS właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Ewidencja zaliczek uproszczonych na podatek dochodowy od osób prawnych w ciągu roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Odpracowanie zadłużenia z tytułu czynszu w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Programy lojalnościowe w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Dokumentacja księgowa zadania publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Odprawa emerytalna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Koszty przerobu obcego towarów w hurcie - różne rozwiązania ewidencyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez oddział samobilansujący
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Elektroniczne dokumenty magazynowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szacowanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Częstotliwość sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Podział opłaty na część kapitałową i odsetkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
MSR jako podstawa sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup lokalu mieszkalnego z zamiarem sprzedaży z zyskiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS a obowiązek prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Czy zestaw telefoniczny do samochodu jest ulepszeniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Zakup laptopa na raty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Rozliczenie skutków kradzieży przedmiotu umowy leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Rodzaje uproszczeń i ustalenie progu istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Stosowanie planu kont głównego udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Autorskie prawa majątkowe w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Okres przechowywania ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Zakup środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" - opublikowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Pobranie środków pieniężnych z bankomatu do kasy jednostki
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ujęcie polis ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Ujęcie składników majątku trwałego w spółce cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zmiana planu kont od nowego roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Prowadzenie ksiąg w języku polskim a program F-K
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Termin ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Nie wszystkie podmioty mogą wybrać stosowanie MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Sposób wyceny rozchodu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Wymogi ewidencyjne operacji wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ustalanie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Wycena i ewidencja zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Koszty zakupu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Dostawy w drodze i dostawy niefakturowane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Odpisy amortyzacyjne ujmowane w księgach rachunkowych raz na rok lub kwartał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Rozliczenie czynszu inicjalnego w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zasady kontroli dowodów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Księgi rachunkowe jednostki handlowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Ewidencja opłaty śmieciowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Jak zaksięgować czek?
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wycena i ewidencja towarów na dzień ich nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ewidencja opakowań kaucjonowanych
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Warranty w księgach rachunkowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Ulepszenie własnych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Koszty dotyczące przyszłych okresów w ewidencji księgowej
Ogólne zasady ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Linia produkcyjna nabyta w celu przynoszenia korzyści z jej dzierżawy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Ewidencja podatku pobranego u źródła
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości do specyfiki funduszy europejskich
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Plan kont w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Ewidencja zakupu kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gotówkowe w spółce nieprowadzącej kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Termin podjęcia decyzji o stosowaniu MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Jak wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Ewidencja kosztów i przychodów usług ubocznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Ujęcie kotła parowego otrzymanego nieodpłatnie niezwiązanego z prowadzoną działalnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Ewidencja analityczna środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60