Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 49 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady i kontrola składania dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 6.06.2024
Przekazanie sprawozdania wraz z innymi dokumentami do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Uchwały związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego podlegające złożeniu do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Najważniejsze sprawy rozpatrywane podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 - Wspólnik w spółce z o.o. - prawa i obowiązki
O czym musi zadecydować ZZW?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024
Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i opinia po badaniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Kiedy spółka z o.o. spełniająca warunki dla jednostek małych może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jakie są konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Czy jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 7.03.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Pierwszy rok działalności a status jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do KRS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Sprawozdanie z działalności według ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Forma i cel sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Czy jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki przejmowanej w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Sprawozdanie z dobrowolnego badania bilansu a obowiązki wobec KRS
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wypłata dywidendy a zgłoszenie do KRS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Czy sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przekształceniem podlega zatwierdzeniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Sprawozdanie z badania w przypadku dobrowolnego audytu a obowiązki wobec KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
W jakiej formie przesłać do KRS uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Dywidenda rzeczowa a PCC i przekazanie dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz inne obowiązki z tym związane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Ostateczny termin na zwyczajne zgromadzenie wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Dokumenty składane do KRS oraz sposób ich przekazania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
W jakiej formie można złożyć w KRS uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Z jakich przepisów prawa wynika obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z działalności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jakie warunki musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Jednostki zaliczane do jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zakres uproszczeń dotyczących sprawozdawczości jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Minimalny zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Termin sporządzenia oraz forma sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Przykład sprawozdania z działalności spółki z o.o. sporządzonego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nabycie udziałów w zagranicznej spółce z o.o. i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Odroczony podatek dochodowy - kiedy nie ma obowiązku jego ustalenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Sprawozdanie z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do KRS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Uchwała organu zatwierdzającego o przyjęciu statusu jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Forma dokumentów składanych w KRS z rocznym sprawozdaniem
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 3.10.2022
CIT estoński przy stosowaniu uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego przekazuje się do KRS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przekazanie dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności w związku z przekształceniem
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przekazanie do KRS sprawozdania z badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Wysyłka sprawozdania za 2021 r. do KRS krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Do końca września czas na zwyczajne zgromadzenie w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przesunięcie terminów sprawozdawczych jednostek z innym rokiem obrotowym niż kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Rekomendacje dotyczące sprawozdawczości w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Do kiedy przekazać sprawozdanie finansowe do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Kiedy można nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Jakie dokumenty należy złożyć do KRS i w jakim terminie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Przekazanie sprawozdania do KRS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Przekazanie sprawozdania do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Pozostałe podmioty prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Odwołanie stanu pandemii a przesunięte terminy sprawozdawcze za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie poszczególnych elementów sprawozdania jednostki mikro według różnych załączników do ustawy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń przez jednostkę małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Możliwość odstąpienia od obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do KRS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Zasady sporządzania sprawozdania z działalności według KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Termin, forma i zasady podpisywania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Wskazówki zawarte w KSR nr 9, pomocne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Czy sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podpisanie sprawozdania z działalności przed sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą oraz złożenie w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych jednostek w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekazanie do KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Czy mała spółka z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania składa się do KRS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2020 r. a przekazanie sprawozdania do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania składać do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Czy biuro przekazuje sprawozdania swoich klientów do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i KAS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Czy do KRS składa się sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Sprawozdanie z działalności spółki jawnej osób fizycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do KRS oraz termin ich przekazania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do KRS
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego należy złożyć do KRS?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy prokurent może złożyć w KRS skany uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Jakie warunki musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
BILANS 2020 - przesunięcie terminów sprawozdawczych a przekazanie sprawozdań za 2020 r. do KRS i Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Jednostki zobligowane do przygotowania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Termin sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki oraz jego forma
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Informacje wykazywane w sprawozdaniu z działalności według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień przez jednostkę małą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Lista uproszczeń w zakresie sprawozdawczości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do KRS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Uproszczenia w mniejszych jednostkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Sankcje wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązki wobec KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Które spółki jawne mają obowiązek sporządzać sprawozdanie z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uproszczenia w mniejszych jednostkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Przekazanie dokumentów finansowych spółek do KRS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego należy złożyć do KRS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Jakie dokumenty i w jakiej formie należy złożyć do KRS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Wybory dotyczące sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Czy prokurent może złożyć w KRS skany uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Przygotowywanie sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ogólne informacje o sprawozdaniu z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po terminie a obowiązek jego złożenia w KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Obowiązek przekazania do KRS uchwały w sprawie podziału zysku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS w przypadku, gdy takiego przekazania dokonano już wcześniej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Osoby uprawnione do przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przekazanie sprawozdania do szefa KAS, urzędu skarbowego i KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Podpis profesjonalnego pełnomocnika przy zgłoszeniu dokumentów finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
E-sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów finansowych do KRS
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Postać elektroniczna sprawozdania z działalności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Składanie dokumentów finansowych do KRS - odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wymogi dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Złożenie sprawozdań finansowych i innych dokumentów do KRS
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Elektroniczne sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Składanie sprawozdań finansowych do KRS i do organów skarbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Złożenie do KRS sprawozdań finansowych i innych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Okres przechowywania sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Podmioty, które muszą składać sprawozdania finansowe do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Nowe zasady sporządzania dokumentów finansowych od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Elektroniczne zgłaszanie sprawozdań finansowych do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Zgłaszanie wniosków do KRS
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Nadchodzące i planowane zmiany przepisów ważne dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Czy stowarzyszenie powinno sporządzić sprawozdanie z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Złożenie dokumentów finansowych do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów za 2017 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rezygnacja ze sporządzenia sprawozdania z działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Gdy sprawozdanie z działalności nie trafia do KRS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Elementy sprawozdania finansowego składane do KRS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Kiedy spółki komandytowe sporządzają sprawozdanie z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Składanie do KRS sprawozdań finansowych jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS przez stowarzyszenie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego jednostki mikro za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Dobrowolne badanie sprawozdania a złożenie opinii w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Obowiązki sprawozdawcze spółek jawnych i partnerskich wobec KRS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Uproszczone formy sprawozdań finansowych jednostek mikro i małych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Termin złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Elementy sprawozdania finansowego jednostki niezobowiązanej do badania tego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Objęcie szerszej liczby jednostek obowiązkiem sporządzania sprawozdania z działalności
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄCE SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Definicja jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Składanie sprawozdania do KRS jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Definicja małej jednostki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Kiedy należy sporządzić sprawozdanie z działalności w spółce z o.o. w likwidacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Składanie do KRS sprawozdania finansowego za 2014 r. jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS przez stowarzyszenie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Złożenie sprawozdania do KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Sprawozdanie spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej a KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Podpisanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Zatwierdzenie sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Termin zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz ich publikacji
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Brak zatwierdzonego sprawozdania - kłopot zarządu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Forma i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ostateczny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych a publikacja sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Cel i zakres KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zawartość sprawozdania z działalności – wybrane zagadnienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 - "Sprawozdanie z działalności"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Opublikowano KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Złożenie do rejestru sprawozdania spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Wytyczne KSR dotyczące sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 "Sprawozdanie z działalności"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kierunki prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Publikacja sprawozdania SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Podpis pod sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Badanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60