Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 46 w pozostałych wersjach czasowych
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształconej, która przeszła na estoński CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Bilansowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących, ich ujmowania w księgach oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Obowiązki sprawozdawcze związane z przygotowaniem podziału spółki
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jakie są konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Czy jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Gdzie w bilansie wykazać saldo konta 28 "Odpisy aktualizujące należności"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Pierwszy rok działalności a status jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Odpis aktualizujący należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Czy jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wycena należności spornej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis aktualizujący wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym w przypadku przejścia na estoński CIT w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Śródroczne sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Odpisy aktualizujące wartość należności i ich rozwiązywanie
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Zakończenie likwidacji spółki z o.o. w ujęciu księgowym i prawnym
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki powstałej w wyniku przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Ustawowy wymóg oddzielnej prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Obowiązek sporządzenia dwóch sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakres danych w sprawozdaniu sporządzonym w związku z przejściem na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakres danych w sprawozdaniu sporządzonym na ostatni dzień roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Roczne sprawozdanie po przejściu na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. w przypadku przejścia w trakcie roku na estoński CIT
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Jednostki zaliczane do jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zakres uproszczeń dotyczących sprawozdawczości jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Aby sporządzić uproszczone sprawozdanie, potrzebna uchwała
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Odroczony podatek dochodowy - kiedy nie ma obowiązku jego ustalenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Dane porównawcze w przypadku zmiany zakresu sprawozdania w stosunku do roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ujęcie w księgach skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za pierwszy rok obrotowy po przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a uproszczenia dla jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Uszczegółowienie danych porównawczych za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Uszczegółowienie danych porównawczych za ubiegły rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Uchwała organu zatwierdzającego o przyjęciu statusu jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Wycena bilansowa wyrobów, których koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym w związku z przekształceniem
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki powstałej z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia przez przedsiębiorcę prowadzącego PKPiR
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów i w jakim terminie?
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Kiedy można nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zachowanie statusu jednostki mikro pomimo przekroczenia parametrów umożliwiających stosowanie uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Odpis aktualizujący należność i jego skutki w sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Kaucje pobrane od najemców lokali i zdeponowane na lokacie bankowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie poszczególnych elementów sprawozdania jednostki mikro według różnych załączników do ustawy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń przez jednostkę małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Rozliczenie i prezentacja funduszu celowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Zasady wyceny bilansowej towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostkę w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Odpis aktualizujący wartość należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Jak zaprezentować w bilansie odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zasady wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Lista uproszczeń w zakresie sprawozdawczości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Uproszczenia w mniejszych jednostkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Roczne sprawozdanie finansowe w okresie likwidacji - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Obniżka cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Skutki ewidencyjne obniżki cen towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Uproszczenia w mniejszych jednostkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Możliwości wyboru wzoru sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej posiadającej status jednostki mikro
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Wybory dotyczące sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Obowiązek sporządzenia noty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Warunki dla jednostki mikro i małej wynikające z ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Uproszczone sprawozdanie za 2019 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Prezentacja danych dotyczących powiązań kapitałowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Wycena do bilansu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą oraz termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Obniżka cen towarów wynikająca z ich sezonowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Podwyższenie na koniec roku wartości akcji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Fundusz nagród w związkach spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Ujęcie w bilansie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Spis z natury i zapasy o obniżonej przydatności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie księgowe zawarcia kontraktu forward na zakup waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Uproszczona informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Rachunek zysków i strat w fundacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Trzeba złożyć sprawozdania i oświadczenia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Posezonowa obniżka cen w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Definicja jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania za 2017 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Definicja jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wstępne o rodzajach ewidencji i sprawozdawczości finansowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Sporządzanie uproszczonego bilansu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Utrata wartości należności oraz zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja należności dochodzonych na drodze sądowej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Sprawozdawczość organizacji pozarządowych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Skutki przeceny towarów poniżej ceny ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Prowadzenie przez stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Rachunkowość w stowarzyszeniach i fundacjach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Bilans jako załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Stowarzyszenia i fundacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Posezonowa obniżka cen w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wpływ odpisów aktualizujących na bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki małej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Czy należności i zobowiązania w bilansie można ująć "per saldo"?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Czy odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zakup samochodu w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Sposoby ujęcia kontraktu forward na dzień zawarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Postępowanie z uszkodzonym składnikiem majątku ujawnionym podczas spisu z natury
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ewidencja odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość należności w bilansie i rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Definicja jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących i ich wpływ na wartość bilansową należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą a jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Sprawozdanie finansowe po przejściu na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Postępowanie z uszkodzonym towarem na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Produkty gotowe w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Podstawowe zasady ewidencji księgowej odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Odpisy aktualizujące wartość należności w bilansie i rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej przekształconej ze spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Utworzenie i odwrócenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
W jakim celu dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Konto służące do ewidencji odpisów umorzeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja księgowa roszczeń spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Trwała utrata wartości udziałów posiadanych w innej spółce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Odpis aktualizujący wartość towarów - różnice w prawie bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Należność, której otrzymanie nie jest pewne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Podstawowe informacje dotyczące terminów i zasad sporządzania bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Przykład bilansu sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60