Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 42 w pozostałych wersjach czasowych
Ewidencja księgowa ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Prezentacja w rachunku zysków i strat estońskiego CIT od ukrytych zysków
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Kurs waluty stosowany do rozliczeń dotyczących lokaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Dochód z ukrytych zysków w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Planowane znaczące zmiany w ustawie o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Rozliczenie w księgach zaliczek pobranych przez pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Ujęcie w księgach spółki z o.o. należnego jej udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Różnice kursowe przy zwrocie zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Prezentacja różnic kursowych w ewidencji oraz rachunku zysków i strat z uwzględnieniem wycen bilansowych i storna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w promocyjnej cenie
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2024 - Akcje promocyjne w firmie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Powstanie należności z tytułu udzielenia oprocentowanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Koszty sprawy sądowej i wypłaconego odszkodowania - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Bilansowe ujęcie przychodów z zysków kapitałowych oraz przyporządkowanych im kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Przykłady ewidencji wybranych pozycji zysków kapitałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Faktoring pełny w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Księgowe ujęcie odsetek należnych od lokaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Prezentacja w bilansie kredytu w rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Ustalanie per salda różnic kursowych celem prezentacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Korekta przychodów ze sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Rabaty na przełomie roku w księgach i podatku
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Sprzedaż waluty w kantorze a ustalenie różnic kursowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Wykazanie w rachunku zysków i strat faktoringu właściwego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Powstanie różnic kursowych (bilansowych i wynikowych)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Koszty fundacji w likwidacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów po obniżonej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Skutki bilansowe odstąpienia od dochodzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku u źródła pobranego przez zagranicznego odbiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Przychody i koszty finansowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Zwrot w styczniu 2024 r. towaru sprzedanego w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Moment ujęcia rabatu według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Czy wartość zapasu towarów może obniżyć stratę bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Otrzymana pożyczka w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Prowizja pobrana przez bank za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wycena zobowiązania na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Estoński CIT - skutki przeznaczenia całego zysku na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Sprzedaż promocyjna za 1 zł w ujęciu podatkowym i księgowym
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wykazywanie dochodów uzyskanych w zagranicznej spółce w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Księgowania dotyczące sprzedaży wierzytelności własnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Ogólne zasady ewidencji księgowej otrzymanych dotacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Ewidencja księgowa ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Kredyt w rachunku bieżącym w księgach i bilansie jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Korygowanie przychodu ze sprzedaży towarów w związku z przyznanym rabatem cenowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Prezentacja w rachunku zysków i strat estońskiego CIT od ukrytych zysków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Ujęcie w księgach odsetek dotyczących niedopłaty składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Naliczenie odsetek od należności i ich umorzenie
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena kosztu w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Czy dochody w zagranicznej spółce wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Należna, lecz nieotrzymana dywidenda w księgach rachunkowych komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Wpływ zapłaty w złotówkach na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Kompensata w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Spłata pożyczki od udziałowca w księgach
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Zapisy księgowe dotyczące lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Ujęcie w księgach odsetek od zobowiązań a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Ewidencja księgowa rabatu towarowego
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Prowizje i odsetki od kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Kiedy odsetki od kredytu zwiększają wartość środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Rozliczenie skonta w VAT oraz księgach sprzedawcy i kupującego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Otrzymanie zysku w księgach rachunkowych wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Pożyczka otrzymana od wspólnika na bieżącą działalność spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Zmiana formy opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ujęcie należnego zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Otrzymanie przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego a przychód podatkowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Faktoring właściwy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Różnice kursowe i ich wpływ na wynik finansowy jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Jak zaksięgować odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Przychód z udziału w zysku spółki w księgach komplementariusza
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Ewidencja w księgach rezygnacji z egzekwowania odsetek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Składowe wyniku finansowego i metody jego ustalania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ujęcie księgowe odsetek od lokat terminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ewidencja księgowa faktur korygujących u sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Wykazanie w bilansie kredytu w rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Prowizja oraz odsetki od kredytu naliczone w okresie realizacji inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Zwrot spółce z o.o. udziałów spółki komandytowej po jej rozwiązaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Problematyczne koszty rodzajowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Podwyższenie udziału spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Obniżenie czynszu najmu w księgach wynajmującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Otrzymanie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Uregulowanie zaległych opłat na Fundusz i ich księgowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022 - Dokonywanie wpłat na PFRON i ich obniżanie
Jak wycenić przychód z tytułu odsetek dopisanych przez bank do rachunku walutowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Udział w zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Moment ujęcia w księgach rachunkowych noty odsetkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczanie prowizji od udzielonych kredytów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Opłaty bankowe i prowizje a koszty w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Czy zwrot zaliczki skutkuje powstaniem różnic kursowych w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Wniesienie zaległych wpłat na PFRON i ich księgowanie
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Księgowanie kosztów upomnienia z ZUS oraz odsetek
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Wykup obligacji i wykazanie ich w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Ujemne saldo na koncie przychodów powstałe w wyniku storna wyceny bilansowej - ewidencja oraz prezentacja w sprawozdaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Sprzedaż akcji - ewidencja w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Podział wyniku i wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Reklamacje wyrobów gotowych w księgach sprzedawcy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Odsetki od lokaty walutowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku w złotych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Ujemne przychody finansowe po stornie różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Prezentacja różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Ujęcie faktur zbiorczych oraz ich korekt w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Zasady dotyczące korekty przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Do jakich kosztów zakwalifikować koszty związane ze sprzedażą udziałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Moment uznania przychodów kwotą dofinansowania do kosztów wynagrodzenia stażystów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Ujęcie odsetek od zobowiązania w księgach i rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Ujęcie różnic kursowych dla celów ustalenia dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa rabatu towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rabaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Korekty dokonywane w trakcie roku obrotowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Jak ująć w księgach kredyt odnawialny w rachunku bieżącym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Ujęcie różnic kursowych dla celów bilansowych oraz sporządzenia zeznania CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Prowizja przygotowawcza od niewykorzystanego kredytu inwestycyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Otrzymanie przez spółkę z o.o. zaliczki na poczet zysku za 2021 r. ze spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
W ciężar jakich kosztów odnieść prowizję pobraną od niewykorzystanej części kredytu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Ujęcie faktury korygującej WDT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Ewidencja umorzenia pożyczki w spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Sposoby poprawiania błędnych zapisów na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Otrzymanie i spłata pożyczki leasingowej wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ewidencja księgowa otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Nota księgowa dotycząca odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ujemne saldo przychodów finansowych i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zasady dokonywania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zasądzone należności na rzecz byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Przychód w spółce z o.o. z tytułu należnej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Umorzenie odsetek od należności w księgach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Przychód w spółce z o.o. z tytułu należnej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Niekorzystne rozstrzygnięcie sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Dywidendy w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Otrzymanie przez wspólnika majątku po rozwiązaniu spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Naliczone przez ZUS odsetki oraz koszty upomnienia
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
W księgach którego roku ująć zwrot sprzedanych towarów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ujęcie zwrotu towarów w księgach rachunkowych sprzedającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Sprzedaż własnej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych oraz wobec dostawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Uznanie reklamacji uszkodzonych towarów w księgach sprzedającego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W ciężar jakich kosztów odnieść naliczone przez ZUS odsetki oraz koszty upomnienia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Ujęcie w księgach i bilansie pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Przychody działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Przychody i koszty finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Moment ujęcia w księgach faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Udzielony rabat dotyczący sprzedaży z poprzedniego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Obciążenia dłużnika odsetkami na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Koszty zagranicznego wyjazdu służbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie zwrotu zaliczki w różnych walutach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Ewidencja sprzedaży wierzytelności własnej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Jak ustalić saldo konta 86 "Wynik finansowy" na koniec roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Rozliczenie księgowo-podatkowe odsetek od zaległych zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Ujęcie i wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Wypłata dywidendy spółce osobowej przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
Pozapłacowe rozrachunki z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ujęcie faktury sprzedaży w PKPiR i księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Ujęcie w księgach rabatu udzielonego odbiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Zwrot zaliczki w walucie obcej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Wykazanie w rachunku zysków i strat przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Odsetki z tytułu zwłoki w terminowej zapłacie zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
TARCZA Ewidencja w księgach rachunkowych mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Na czym polega działalność finansowa jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ewidencja w księgach sprzedaży długoterminowych udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ujęcie księgowe pobrania przez bank odsetek i prowizji z rachunku bieżącego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Jak księgować operację sprzedaży własnej wierzytelności objętej odpisem aktualizującym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ewidencja odsetek uwzględnianych w rachunku podatkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Wykazanie w rachunku zysków i strat wyniku ze zbycia akcji za pośrednictwem biura maklerskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Jak przedstawić różnice kursowe w rachunku zysków i strat?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Dywidenda wypłacona przez spółkę z o.o. spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Korekta WDT w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ujęcie w księgach zwrotu nienależnie pobranych odsetek
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ewidencja uzyskania kredytu w celu spłaty innych zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Ujęcie w księgach kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Wycena zapłaty odsetek od zobowiązania w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Kiedy zaksięgować przychód bilansowy z tytułu otrzymania dywidendy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Odsetki od pożyczek dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
TARCZA Ujęcie księgowe mikropożyczki otrzymanej z Funduszu Pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Rabaty u dostawcy i nabywcy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Zaliczki na poczet zysku i przychody z tytułu udziału w zyskach w księgach spółki z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Pożyczka otrzymana z FP w ramach tarczy antykryzysowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Na jakim koncie księgowym ująć opłaty i prowizje bankowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa sprzedaży udziałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Prowizja bankowa od kwoty limitu udzielonego kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ustalanie wyniku w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Pożyczki dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Skutki bilansowe uzyskania korzystnego wyroku w sprawie o odszkodowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Księgowanie kosztów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Jak wykazać w rachunku zysków i strat różnice kursowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Prowizja od kredytu odnawialnego naliczona za 2019 rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Odsetki na rachunku
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Księgowania związane z udzieleniem odbiorcy rabatu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Kiedy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Elementy składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Skonto w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Przychód z tytułu udziału w zysku w spółkach osobowych - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Towar sprzedany w 2019 r. i zwrócony w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Układ rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Ujęcie w rachunku zysków i strat wyniku ze zbycia akcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prowizja od kredytu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Pożyczka od udziałowca na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Dywidenda otrzymana z zagranicy - rozliczenie podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Ewidencja zobowiązania w euro zapłaconego z rachunku złotówkowego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapłata prowizji za limit w rachunku bieżącym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Anulowanie odsetek naliczonych w związku z nieterminową zapłatą należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Faktura korygująca u sprzedawcy - rozliczenie podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Ujęcie skonta w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Księgowanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Księgowania dotyczące operacji na rachunku bankowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Ewidencja odsetek i prowizji pobieranych z rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Wykazywanie różnic kursowych per saldo
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Kredyt przeznaczony na spłatę innego kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Prowizja od kredytu rozliczana w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Księgowania związane z faktoringiem pełnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ewidencja naliczenia i umorzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Reguły rozliczania zrealizowanych różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zaliczki na poczet zysku i przychody z tytułu udziału w zyskach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Kompensata należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Polisa ubezpieczeniowa na życie jako jedna z form zabezpieczeń kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Prowizja od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ewidencja zapłaty zobowiązania z odsetkami z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Księgowanie kosztów obsługi rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Dopisanie odsetek do rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczek udzielanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Ewidencja odsetek
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Kredyty bankowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ewidencja zmniejszenia przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Faktoring w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Czy odsetki dopisane przez bank do firmowego rachunku są przychodem finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ewidencja księgowa i wykazanie w sprawozdaniu finansowym zaliczek na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Moment korygowania przychodu bilansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ujęcie w księgach zwrotu towaru na przełomie rok
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca lokaty overnight
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ujęcie w księgach faktury w walucie obcej od dostawcy krajowego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Kiedy należy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Ewidencja księgowa zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Moment zmniejszenia przychodu bilansowego na skutek udzielonych rabatów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenia w księgach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Prowizja za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym i administrowanie kredytem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ewidencja zapłaty zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wycena faktury korygującej w walucie obcej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Reklamacje w księgach dostawcy i odbiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Księgowania związane ze sprzedażą udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Ewidencja wpływu waluty na rachunek w złotych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Ewidencja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Ewidencja sprzedaży akcji długoterminowych objętych odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Sprzedaż z odroczonym terminem płatności
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Księgowanie zwrotu prowizji bankowej z tytułu udzielonego kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ewidencja w księgach kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja księgowa umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Księgowania związane z uzyskanym kredytem bankowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Odsetki od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Kompensata w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Prezentacja dotacji do ceny usługi w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie dokonane przez zagranicznego dostawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Ewidencja zwrotu prowizji pobranej przez bank w poprzednim roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Przeznaczenie pożyczki na finansowanie bieżącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Prezentacja różnic kursowych per saldo
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Wyksięgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ujęcie w księgach kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Rabaty przyznane kontrahentom, korygujące przychody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Odsetki od lokaty
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Ewidencja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wynikowe a bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wpływ należności w euro na rachunek w złotych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Ewidencja księgowa skonta udzielonego kontahentowi z UE
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ewidencja księgowa kompensaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Ewidencja zaliczki dla pracownika zwróconej w różnych walutach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ewidencja księgowa dywidendy pieniężnej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Lokaty terminowe zakończone po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rabat otrzymany w 2018 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Prezentacja wyniku ze zbycia akcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Czy można utworzyć rezerwę na koszty finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Ewidencja księgowa dywidendy pieniężnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Ewidencja kredytu w rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Na jakim koncie ująć odsetki od zaległej wpłaty na PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Przychód netto
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Założenie i likwidacja lokaty oraz naliczenie odsetek od lokat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Moment ujęcia w księgach przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Prowizja bankowa od kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ewidencja operacji związanych z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ujęcie w księgach sprzedaży w ramach WDT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Ewidencja księgowa faktoringu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Rozchód środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego a różnice kursowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja w księgach odsetek od środków na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Sprzedaż przez spółkę z o.o. udziałów posiadanych w innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Wycena noty odsetkowej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Jak zaksięgować opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Akcje obce sprzedane za pośrednictwem biura maklerskiego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma wynagrodzenia za odroczenie płatności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Polisa jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
W jaki sposób zaksięgować sprzedaż udziałów w innej jednostce?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Ewidencja księgowa lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w wypłacie dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Umorzenie odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Dopłaty do kapitału spółki z o.o. wnoszone przez gminę będącą udziałowcem tej spółki
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Korekty przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Podatek od udziału w zysku spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Rodzaje i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Różnice kursowe - prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Co należy rozumieć pod pojęciem wynik finansowy brutto i netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Rabaty z tytułu osiągnięcia ustalonego poziomu sprzedaży, udzielane na koniec roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Jak zaprezentować w rachunku zysków i strat wynik ze zbycia akcji?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Ujęcie podatkowo-księgowe odsetek od zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ewidencja rabatu udzielonego za zrealizowaną w 2016 r. sprzedaż
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Przychody, koszty i wyniki z działalności w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Ewidencja korekty przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Bilansowe rozliczenie bonusu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Zwrot towarów przez klienta - moment obniżenia przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Korekta sprzedaży wskutek otrzymania zwrotu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Odsetki od lokat w walucie obcej ustalone na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Skutki reklamacji towarów i usług w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Ujęcie faktur korygujących w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rachunek zysków i strat jednostki małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Określanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. - przewidywana zmiana przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ewidencja udzielonego skonta w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Straty spółki komandytowej nie ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika tej spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Ustalenie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Co należy rozumieć pod pojęciem wyniku finansowego?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Sprzedaż usługi po promocyjnej cenie w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Zwrot towarów dokonany na początku kolejnego roku obrotowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Jak księgować operacje na rachunku maklerskim?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Grupowanie kosztów ponoszonych na zakup i budowę nowych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Definicja straty według przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Prowizja bankowa od kredytu na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Lokata overnight w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę i ich ewidencja księgowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Dopłaty wnoszone przez gminę do własnej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Faktoring w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Umorzenie odsetek od należności naliczonych na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ewidencja rozliczenia zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Różnice kursowe rozliczane dla celów podatku dochodowego per saldo
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Ewidencja księgowa sprzedaży posiadanych udziałów
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ujęcie prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Po jakim kursie wycenić odsetki od lokaty walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Wpływ dywidendy za 2015 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować przychody ze sprzedaży towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Ujęcie rabatu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Otrzymanie dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ujęcie sprzedaży udziałów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja prowizji od kredytu obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Ujęcie w księgach kredytu w rachunku bieżącym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Jak zaksięgować prowizję za niewykorzystany limit kredytowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Ujęcie w księgach pożyczki udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Bilansowe rozliczenie bonusu na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ujęcie w księgach wydatków regulowanych kartami płatniczymi
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Ewidencja księgowa lokat terminowych i odsetek otrzymywanych od tych lokat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Rozliczenie rabatu na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Prowizja za podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Ewidencja odsetek
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Jak wykazać w bilansie kredyt w rachunku bieżącym?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych po likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Pożyczka dla pracownika ze środków obrotowych firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Jak księgować na przełomie roku rabat udzielony innej jednostce?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań i kary w księgach SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Czy należności i zobowiązania w bilansie można ująć "per saldo"?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Korekta przychodów w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Odzyskanie części wierzytelności na podstawie zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Ewidencja księgowa otrzymanej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od zaległości podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Działalność finansowa
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Usunięcie dla większości jednostek kategorii strat i zysków nadzwyczajnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Przychody i koszty finansowe, czyli jak ustalić wynik na działalności finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Prezentacja zdarzeń losowych w sprawozdaniu finansowym po zmianach prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Usunięcie dla większości jednostek kategorii strat i zysków nadzwyczajnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Ewidencja księgowa różnic kursowych od nabytego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ujęcie w księgach prowizji bankowej od kredytu obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Na jakim koncie zaksięgować odsetki z tytułu zaległości podatkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek od zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Jak ująć w księgach prowizję przygotowawczą od kredytu w rachunku bieżącym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Umorzenie należności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Ujęcie w księgach odsetek od zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Jak zaksięgować prowizję za niewykorzystany limit kredytowy?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma zapłaty za odroczenie płatności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
W ciężar jakich kosztów odnieść prowizję za niewykorzystany limit kredytowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja operacji na rachunku maklerskim
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Nowe uproszczenia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Polisa na życie jako zabezpieczenie kredytu na sfinansowanie działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i składkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Rozliczanie prowizji i odsetek od kredytów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Plan kont w klubie sportowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Przychody i koszty bilansowe związane ze sprzedażą udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Wpłaty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w księgach wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Wycena i ewidencja odsetek od lokaty w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ewidencja spłaty pożyczki udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Już wkrótce nowe uproszczenia w ustawie o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Koszty prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Sprzedaż udziałów w innej jednostce w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Zmniejszenie przychodu roku ubiegłego na podstawie faktury korekty wystawionej przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Ewidencja i wycena lokat terminowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Pozycje rachunku zysków i strat wykazywane per saldem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Czy stratę spółki ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Rozliczenie faktur korygujących przychody wcześniejszych okresów
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Zasady korygowania przychodów bilansowych na przełomie roku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Jak księgować różnice kursowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Wypłata przez SP ZOZ odszkodowania z tytułu błędu w sztuce lekarskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Moment korygowania przychodów u podatników prowadzących księgi rachunkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Otrzymanie w styczniu 2015 r. zwrotu towarów sprzedanych pod koniec 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Korekta przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Lokaty bankowe - ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Rozrachunki wyrażone w walucie obcej a wycena bilansowa
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Prowizja od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Przychody uwzględniane przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w księgach wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Ujęcie odsetek od lokat bankowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Odsetki od nadpłaconego podatku otrzymane z urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Ewidencja zwrotu środków unijnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Odsetki od środków z dotacji, zgromadzonych na specjalnym rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Dywidendy otrzymane w związku z posiadaniem akcji innej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa skonta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Ewidencja odsetek od należności w postępowaniu upadłościowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Jakie operacje księguje się na koncie "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Prowizja bankowa od kredytu na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ewidencja zwrotu środków unijnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Umorzenie naliczonych odsetek od należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż udziałów otrzymanych aportem - przychody, koszty oraz sposób ujęcia w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Lokaty bankowe u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż akcji objętych odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Ewidencja faktur korygujących dotyczących rabatów i zwrotów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Usługi o charakterze ciągłym - data przychodu należnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Co należy rozumieć pod pojęciem wynik finansowy netto?
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Udziały w innej spółce
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego - ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku wyników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Różnice kursowe naliczane na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Jak ująć w rachunku zysków i strat wynik ze zbycia udziałów?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Odsetki od zaległości w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż z poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Jaką ewidencję analityczną należy prowadzić do kont sprzedaży?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Otrzymanie not odsetkowych dotyczących niezapłaconych zobowiązań z poprzedniego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Faktury korygujące przychody dotyczące poprzedniego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Środki pieniężne otrzymane po likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Dopisane przez bank odsetki od środków na rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ewidencja faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Ewidencja odsetek od lokat dopisanych przez bank w momencie likwidacji lokaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Otrzymanie dywidendy przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Zysk otrzymany przez spółkę z o.o. w związku z posiadaniem udziałów w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Rozliczanie prowizji od kredytów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Koszty dotyczące przyszłych okresów w ewidencji księgowej
Dopłaty do działalności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Ewidencja odsetek za opóźnienie w zapłacie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Przychody ze sprzedaży udziałów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług naliczone, ale niezapłacone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Otrzymanie bonusu w postaci środków pieniężnych z banku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody z tytułu szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odsetki naliczone przez organ podatkowy i ich umorzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Odsetki naliczone przez kontrahenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności w księgach dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Charakterystyka kosztów i przychodów finansowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Polisa jako zabezpieczenie kredytu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Rozliczanie prowizji i odsetek od kredytów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Ewidencja księgowa sprzedaży za złotówkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Różnice kursowe naliczane na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Noty odsetkowe wystawione w 2013 r., a dotyczące zobowiązań z 2012 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Wycena na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Odsetki należne wierzycielowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Premia pieniężna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Co należy rozumieć pod pojęciem wynik finansowy netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Ewidencja księgowa przyznania/otrzymania premii pieniężnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Różnice kursowe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60