Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Zaliczki na poczet zysku pobrane przez wspólników spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Planowane znaczące zmiany w ustawie o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy działalności rolniczej i gospodarczej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Działalność rolnicza i gospodarcza w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Rolnik obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Poradnik VAT nr 7 (607) z dnia 10.04.2024
Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez cudzoziemca i rozliczenie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Przykład rozliczenia połączenia prawnego spółek, które przybrało formę inkorporacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Geneza określenia "połączenie pod wspólną kontrolą"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Sprzedaż, zakup i wykorzystanie voucherów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w kole gospodyń wiejskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Koszty po przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Ujęcie początkowe zobowiązania finansowego - ogólna zasada
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Aktualizacja danych w zakresie miejsca prowadzenia ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Czy należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Księgi rachunkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Zawiadomienie o zmianie ksiąg od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Czy istnieją obowiązki informacyjne o prowadzeniu ksiąg rachunkowych wobec organów podatkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Limity podatkowe na 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (2085) z dnia 4.01.2024 - Nowości w prawie dla firm w 2024 roku
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024 - Co nowego w przepisach w 2024 r.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Sprzedaż towarów refundowanych z NFZ a limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych i opłacania kwartalnych zaliczek na PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Przychody ze sprzedaży środka trwałego a obowiązek przejścia od 2024 r. na księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2023 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Obowiązkowe i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez izbę gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Kiedy pełna księgowość w 2024 r.?
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Moment przejścia na księgi rachunkowe przez osobę fizyczną prowadzącą dotychczas PKPiR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Fundacja rodzinna i jej księgi
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Czy biuro rachunkowe powinno informować klienta o limitach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Limit do prowadzenia ksiąg nie będzie zwiększony
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Moment przejścia na księgi rachunkowe przez osobę fizyczną prowadzącą dotychczas PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Spółki niestosujące przepisów ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Ważne terminy w czerwcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Jednostki zobowiązane do raportowania danych niefinansowych na poziomie jednostkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Jednostki zobowiązane do poddania sprawozdania badaniu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego sporządzanego przez gospodarstwo rolne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Otrzymanie dotacji przez spółkę cywilną a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, będące rezerwami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Czy biuro rachunkowe powinno informować klienta o limitach?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Zawiadomienie o zaprowadzeniu ksiąg od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Obowiązek objęcia nowej spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Podmioty mające obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2022 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Ustrukturyzowane sprawozdania finansowe wybranych jednostek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez rolnika ryczałtowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Jakie podmioty mają obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2022 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Limit przychodów decydujący o pełnej księgowości w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Ewidencja księgowa stowarzyszeń i fundacji (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Ewidencja księgowa stowarzyszeń i fundacji (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Moment otwarcia ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną powstałą z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia przez przedsiębiorcę prowadzącego PKPiR
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Poddanie badaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą status ryczałtowca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Wysyłka sprawozdania za 2021 r. do KRS krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Rozszerzenie katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Więcej podmiotów objętych ustawą o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Spółki osobowe niestosujące ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zachowanie statusu jednostki mikro pomimo przekroczenia parametrów umożliwiających stosowanie uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zmiany w KRS uwzględniające nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 - Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb określenia statusu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Kiedy firma osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg a status jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Działalność rolnicza i pozarolnicza a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Definicja jednostek mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Księgi do ustalenia podatku na zasadach określonych w ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Czy składać zawiadomienia o zmianie w 2022 r. ewidencji księgowej?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Praktyczne problemy związane z walutą funkcjonalną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Badanie sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Elektronizacja KRS, prosta spółka akcyjna oraz inne zmiany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 - Zmiany w prawie spółek w roku 2021 i 2022
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zagraniczny zakład a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Obowiązek sprawozdawczy do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Porównanie cech spółki z o.o. i prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Czy do KRS składa się sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Sprawozdawczość PFRON
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Amortyzacja sezonowa środka trwałego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Wybrane operacje gospodarcze w księgach organizacji pozarządowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Nadwyżka przychodów nad kosztami w księgach i sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Amortyzacja sezonowa środka trwałego według przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jednostki mikro i małe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej w 2021 r. a zawiadomienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego a obowiązek przejścia na księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Limit przychodów za 2020 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej dotyczy również zagranicznego oddziału?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Podatek dochodowy wspólników w księgach rachunkowych spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Czy stosowanie MSR jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Złożenie oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Możliwość stosowania przez jednostki Krajowych Standardów Rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Prowadzenie ksiąg rachunkowych a status rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych a status rolnika ryczałtowego
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Czas złożyć sprawozdania do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Stosowanie ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Rachunkowość stowarzyszeń
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Wypełnianie obowiązków wobec PFRON w czasie pandemii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Zatrudnianie niepełnosprawnych
Oświadczenie do KRS o niesporządzaniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej posiadającej status jednostki mikro
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Odpowiedź Min. Fin. w kwestii wyboru odpowiedniego wzoru sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia do KRS rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
TARCZA Nowy termin złożenia sprawozdań finansowych do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone w wersji elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Księgowe ujęcie wprowadzenia prywatnego majątku do działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Podmioty niesporządzające sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Uproszczenia przewidziane dla jednostek małych i jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Definicja podmiotu zatrudniającego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Zawiadomienie o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Warunki dla jednostki mikro i małej wynikające z ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Które jednostki będą zobowiązane do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Obowiązkowe zaprowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Ważne terminy w styczniu 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ujęcie księgowe oraz prezentacja w bilansie pożyczki od udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kiedy przedsiębiorstwo osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe za 2019 r.?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Rezygnacja osoby fizycznej z prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą oraz termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Czy zmiana wspólnika w spółce jawnej zobowiązuje do przejścia na księgi rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach osobowych posiadających tego samego wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Jednostki zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe od 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rodzaje przychodów uwzględnianych w limicie decydującym o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Obowiązek przejścia na księgi rachunkowe przy prowadzeniu działalności rolniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Podmioty zobowiązane prowadzić w 2020 r. księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kogo dotyczy obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Rachunkowość spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Sprawozdanie finansowe uczniowskiego klubu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Księgi rachunkowe działalności rolnej i działów specjalnych produkcji rolnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ważne terminy w czerwcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ustalenie katalogu przychodów obligujących do poddania badaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przekazanie sprawozdania do szefa KAS, urzędu skarbowego i KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Podpis profesjonalnego pełnomocnika przy zgłoszeniu dokumentów finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Trzeba złożyć do PFRON sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Forma składania sprawozdań finansowych stowarzyszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Sprawozdanie finansowe koła łowieckiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Plan kont państwowej osoby prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Zniesienie obowiązków informacyjnych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. przez przedsiębiorstwa w spadku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zniesienie obowiązków informacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Opublikowano ustawy zmieniające ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 6
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. a obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Uproszczenia w rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sejm uchwalił zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Dotacje a limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ustalanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Limit przychodów za 2018 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Księgi rachunkowe jednostki prowadzącej różne odmiany działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną rozpoczynającą działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Księgowanie wpłat w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
W jakiej walucie należy sporządzać sprawozdania finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Kiedy osoba fizyczna powinna rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi prowadzić księgi rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uproszczona informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Oświadczenie o braku obowiązków sprawozdawczych bez zmian w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Obowiązki związane z założeniem spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Obowiązki ubiegającego się o pomoc de minimis
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Pomoc de minimis w działalności gospodarczej
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Złożenie przez spółkę jawną oświadczenia o braku obowiązków sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Zmiany w przepisach w 2018 roku ważne dla spółek wpisanych do KRS
Ważne terminy w czerwcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Księgi rachunkowe przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Złożenie dokumentów finansowych do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Trzeba złożyć sprawozdania i oświadczenia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Ewidencja księgowa w spółce z o.o. spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Organizacje pozarządowe bez sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zasady działania spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Definicja jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Definicja jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wstępne o rodzajach ewidencji i sprawozdawczości finansowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Właściciel lombardu nie może prowadzić księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Uproszczenia w sporządzaniu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Ustalanie dochodu przez wspólnika spółki osobowej prowadzącego jednocześnie indywidualną działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Sporządzanie uproszczonego bilansu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ważne terminy w styczniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Kto zobowiązany jest do raportowania niefinansowego na poziomie jednostkowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Zgłoszenie przejścia na podatkową księgę przez wspólników spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Jednostki zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Obowiązki informacyjne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Złożenie sprawozdania do właściwego rejestru sądowego (KRS)
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obligatoryjne i fakultatywne prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Limit przychodów za 2017 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych stowarzyszenia sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla celów opodatkowania PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Ustalenie, za który rok należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Istotne kwestie związane z przekształceniem spółki osobowej w kapitałową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Gdy sąd rejestrowy niezasadnie domaga się złożenia sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Możliwość powrotu w 2018 roku na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Prowadzenie podatkowej księgi przez cudzoziemca
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Prowadzenie ewidencji księgowej przez spółkę cywilną osób prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Przedsiębiorca z zagranicy może prowadzić księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Prowadzenie przez stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Jakie jednostki mogą stosować MSR?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Rachunkowość w stowarzyszeniach i fundacjach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ewidencja księgowa w kantorze wymiany walut
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Kwoty wpłacone, a niewyjaśnione w państwowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Ważne terminy w czerwcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Działalność kantorowa w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Sprawozdania finansowe niezbędne dla udzielenia pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Czas przekazać sprawozdania finansowe do KRS
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Podatek od udziału w zysku spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez stowarzyszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Definicja jednostek małych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Obowiązki sprawozdawcze spółek jawnych i partnerskich wobec KRS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Zwiększony limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Czy spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Problemy przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Prowadzenie przez spółkę jawną ksiąg podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Forma rachunkowości przy prowadzeniu działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Oddzielne księgi rachunkowe przedstawicielstwa i oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Sprawozdania finansowe do PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017 - Obowiązki przedsiębiorców na początku 2017 roku
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych a otrzymana dotacja
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Od 1 stycznia 2017 r. wyższy limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Limity dla celów rachunkowości
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Zawiadomienie o dobrowolnym założeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Podwyższono limit zobowiązujący jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Określanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. - przewidywana zmiana przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Księgi spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016 - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Czy stowarzyszenie zwykłe może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ustalenie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zasady sprawozdawczości finansowej małych jednostek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę partnerską rozpoczynającą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Limity dla celów rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Jak prowadzić spółkę cywilną?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016 - Czy warto prowadzić działalność w formie spółki cywilnej?
Kto może być jednostką mikro w 2017 r.?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Obowiązek przejścia z księgi podatkowej na pełną księgowość
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Definicja jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce rozpoczynającej działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Pytania dotyczące struktury dla ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla firm
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Rachunkowość jednostki będącej kościelną osobą prawną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Jednostki powiązane i pozostałe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak przekazać sprawozdanie finansowe do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Czy stowarzyszenie musi sporządzać sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez niezatrudnionego członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Trzeba złożyć sprawozdania do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki małej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Możliwość niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Wycena aktywów i pasywów w jednostkach mikro
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Jak rozliczyć zobowiązanie jednostki wobec jej właściciela?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Sprawozdania finansowe do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Prowadzenie księgi podatkowej przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych składane przez CEIDG
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016 - Zmiany we wpisach do CEIDG w 2016 roku
Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Uproszczona księgowość małych organizacji pozarządowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Spółka z o.o. nie może prowadzić księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Limity dla celów rachunkowości
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Nowe uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla małych jednostek
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych - od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Opublikowano rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. w jednostce małej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Ważne terminy w styczniu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Otrzymanie dotacji a prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Jakie zawiadomienia należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych u wspólnika kilku spółek osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Definicja jednostek małych wprowadzona do ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Przeliczenie wielkości wyrażonych w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Małe organizacje pozarządowe bez ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Kolejne wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Nowe obowiązki spółek partnerskich i jawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zmiany w przepisach ogólnych ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostki pożytku publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Termin wejścia w życie największej zmiany ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Wprowadzenie uproszczonej ewidencji dla małych organizacji pozarządowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Zasady sprawozdawczości finansowej małych jednostek
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek mikro
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Jakie dokumenty należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Uproszczona ewidencja w małych fundacjach po 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Transakcje kupna-sprzedaży realizowane przez jednostki powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Od 1 stycznia 2016 r. niektóre fundacje nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Czy przychody z refaktur uwzględniać do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Obowiązkowe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Limity na 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Operacje spółki komandytowej w ewidencji komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zaprowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Działy specjalne produkcji rolnej na pełnej księgowości
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Dla kogo pełna księgowość w 2016 r.?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Nowe uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla "małych" jednostek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Definicja jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Przeliczenie kwot w euro po nowym kursie
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Definicja jednostki mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Uproszczenia przy wycenie aktywów i pasywów jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Definicja małej jednostki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Czy i jak przekształcić spółkę jawną w komandytową?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Obowiązki podmiotów wobec KRS oraz kary za ich niedopełnienie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Którą spółkę wybrać: cywilną czy handlową?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Czy jest możliwe przejście na księgę podatkową w ciągu roku?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Surowsze sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Otrzymanie dotacji a możliwość prowadzenia księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Jak ustalić politykę rachunkowości firmy osoby fizycznej i kto powinien ją opracować?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Z jakich uproszczeń w rachunkowości mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych - wyjaśnienie MF
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Biegły rewident nie może nakazać jednostce stosowania MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Nowe uproszczenia w rachunkowości - już wkrótce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Organ uprawniony do wyboru biegłego w celu zbadania sprawozdania finansowego województwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Nowe informacje ujawniane w dziale 3 rejestru przedsiębiorców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Jakie dokumenty oraz elementy sprawozdania finansowego za 2014 r. należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Czy obcokrajowiec może prowadzić księgę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Trzeba złożyć do PFRON sprawozdania finansowe za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Sprawozdanie finansowe po przejściu na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Działalność prowadzona przez cudzoziemca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Ważne terminy w kwietniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Działalność prowadzona indywidualnie i formie spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Badanie sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Sytuacja spółki jawnej po przekształceniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Nowe obowiązki spółek jawnych i partnerskich nieprowadzących ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Definicja jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Oddział zagranicznej firmy zarejestrowany w Polsce - ewidencja księgowa operacji dokonywanych z jednostką statutową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Zakładanie firmy w formie spółki krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Składając wniosek do KRS trzeba pamiętać o licznych zmianach
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Nowe obowiązki spółek partnerskich i jawnych nieprowadzących ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Uproszczenia dla jednostek mikro wprowadzone w drugiej połowie 2014 r. oraz przewidywane zmiany na 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Nowe obowiązki sprawozdawcze spółek i kolejne zmiany druków KRS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Kolejne zmiany w postępowaniu przed KRS, rozszerzenie obowiązków informacyjnych spółek od 15 stycznia 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Ważne terminy w styczniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Jednostki mikro mogą korzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego już za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Obowiązek informacyjny dotyczący podmiotów dobrowolnie prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Ustalanie przychodu decydującego o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Przypadki, w których możliwa jest zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Korekta kosztów zwiększająca przychody
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Rozliczenie działów specjalnych u podatników prowadzących księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Obowiązek przejścia z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Jakie jednostki będą prowadzić księgi rachunkowe w 2015 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Przychody uwzględniane przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
W 2015 r. więcej podmiotów na księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Dla kogo pełna księgowość od 2015 r.?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Definicja jednostek mikro i zakres uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Zmiany w katalogu jednostek stosujących ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Przychody z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego i refakturowanie kosztów usług reklamowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Księgi rachunkowe nieobowiązkowe dla prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Spółka z o.o. jako udziałowiec spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zakup gruntu przez osobę fizyczną na cele prywatne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Na jakich zasadach działają spółdzielnie socjalne?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Prowadzenie ksiąg przez spółkę cywilną osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Jaka spółka jest najlepsza na rodzinny biznes?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Czy osoba zagraniczna może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Wyrok skazujący za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Emitent obligacji a standardy sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Niższa opłata za złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
PFRON przypomina o złożeniu sprawozdań finansowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Przekształcenie spółki w trakcie roku a przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Spółka cywilna czy jawna?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014 - Czy warto założyć spółkę handlową?
Atuty spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014 - Czy warto założyć spółkę handlową?
Spółka z o.o. a działalność gospodarcza prowadzona osobiście
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Przejście na księgi rachunkowe od następnego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Przychody porównywane z limitem 1.200.000 euro
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ze spółki jawnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Księgi rachunkowe w nowo powstałej jednostce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Specyfika spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Czy spółka jawna jest lepsza od spółki cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zawiadomienia jakie należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga zawiadomienia urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Księgi rachunkowe prowadzone przez obywatela spoza UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Złożenie do KRS sprawozdań finansowych za dwa lata
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Przeliczenie limitu przychodów
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Limit uzyskanych przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Nie wszystkie podmioty mogą wybrać stosowanie MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. przez spółdzielnie socjalne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ustalenie kwoty limitu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Możliwość przeglądania sprawozdań finansowych spółek w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Jak sprawdzić kontrahenta?
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową w 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Obowiązkowe przejście na księgi rachunkowe z początkiem 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania zbiorów bibliotecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Limity zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Otrzymane dotacje a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby zagraniczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Dla kogo pełna księgowość w 2014 r.?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Zasady prowadzenia księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Wprowadzenie do ustawy definicji jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Będą ułatwienia w księgowości jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Konsekwencje przekształcenia spółki na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Sprawozdania finansowe spółek muszą trafić do KRS
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Muzealia otrzymane w depozyt w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Plan kont w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Porównanie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Czy spółka jawna powinna przekazać sprawozdanie finansowe do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Do końca miesiąca trzeba złożyć sprawozdanie finansowe do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Otrzymanie dotacji a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Opłaty rejestracyjne spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Zasady ogólne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Jakie jednostki są obowiązane prowadzić księgi rachunkowe w 2013 r.?
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Czy spółka jawna prowadząca księgę podatkową składa do KRS sprawozdanie finansowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej do KRS
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60