Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 36a obowiązującym od 1.07.2021 r. do 15.01.2023 r.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ewidencja umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022 - Zmiany kapitałowe w księgach rachunkowych
Zasady tworzenia kapitału rezerwowego i jego ewidencji księgowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku i w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Ujęcie w księgach umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ewidencja nabycia i umorzenia udziałów z czystego zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Nierozliczona strata z lat ubiegłych w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Utworzenie i przeznaczenie kapitału rezerwowego na konkretny cel
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Weszły w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 36a w pozostałych wersjach czasowych
Wystąpienie wspólnika ze spółki z o.o. a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał rezerwowy w przepisach ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Bilansowe zasady nabycia oraz umorzenia udziałów własnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Umorzenie udziałów z kapitału w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023 - Zapisy księgowe dotyczące kapitału własnego
Ujęcie w księgach umorzenia udziałów z kapitału w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Skutki bilansowe umorzenia udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Skutki bilansowe umorzenia udziałów własnych z czystego zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Jak ująć w księgach umorzenie udziałów z czystego zysku?
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Umorzenie udziałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku i w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ewidencja księgowa dotycząca umorzenia udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Składowe i wycena kapitału własnego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Ewidencja księgowa umorzenia akcji własnych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakup akcji własnych w celu umorzenia i ujęcie dodatkowych kosztów z tym związanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Nabycie udziałów w celu ich umorzenia - ustalenie wynagrodzenia oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Obniżenie kapitału zakładowego w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Umorzenie udziałów finansowane z obniżenia kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Ujęcie księgowe umorzenia udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Jak ująć operacje związane z umorzeniem udziałów w księgach rachunkowych?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Ewidencja zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i udziały (akcje) własne w bilansie przed nowelizacją
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Ewidencja umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Umorzenie udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Jak ująć operacje związane z umorzeniem udziałów w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Umorzenie akcji w świetle przepisów o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Ewidencja umorzenia i sprzedaży udziałów własnych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Inne operacje gospodarcze księgowane za pomocą konta 82
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Charakterystyka wybranych pozycji kapitału własnego wykazywanych w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Udziały (akcje) własne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Umorzenie udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Umorzenie akcji własnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ewidencja księgowa przymusowego umorzenia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Umorzenie udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup, wycena na dzień bilansowy oraz sprzedaż udziałów własnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60