Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. w ...

Komunikat Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 4.01.2019 r.
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Ogólna charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Zasady dotyczące korekty przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Rozliczenie skutków ugody z kontrahentem w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Zasady dokonywania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Istotność zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wpływ skutków popełnionych błędów na sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Informacje uzyskane po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wykrycie błędów wywołanych oszustwami
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
ZDARZENIA UJMOWANE W KSIĘGACH ZGODNIE Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI POPRAWIANIA BŁĘDÓW
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Nota odsetkowa dotycząca roku, za który sprawozdanie jest już zatwierdzone
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
W księgach którego roku poprawić błędy wywołane oszustwami?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Korekta WDT w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ewidencja faktury wystawionej w 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zagrożeń związanych z COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Epidemia koronawirusa jako zdarzenie po dacie bilansu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Spadek wartości akcji a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zdarzenia po dniu bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie w księgach zdarzeń po dacie bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Korekta błędów, w sytuacji gdy sprawozdanie jest już zatwierdzone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rozstrzygnięcie sprawy sądowej jako zdarzenie po dniu bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60