Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. w ...

Komunikat Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 4.01.2019 r.
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Poprawianie błędów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Korekta zaniżonego podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ocena istotności błędu przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ujęcie w księgach skutków zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Korekta błędnie naliczonego w latach poprzednich wynagrodzenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Podstawy ustalania progu istotności dla błędów z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zasady dokonywania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Wpływ skutków popełnionych błędów na sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wykrycie błędów wywołanych oszustwami
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
ZDARZENIA UJMOWANE W KSIĘGACH ZGODNIE Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI POPRAWIANIA BŁĘDÓW
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
W księgach którego roku poprawić błędy wywołane oszustwami?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Korekta WDT w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Rodzaje popełnianych błędów i obowiązek ich korekty
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Rodzaje błędów i obowiązek ich korygowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Korekta błędów, w sytuacji gdy sprawozdanie jest już zatwierdzone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu skutków korekty błędów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Obowiązek korekty błędów i ocena ich istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60