Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 21.03.2014 ...

Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 21.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 7.04.2014 r.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Rezerwy klasyczne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Oszacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty podatkowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2023 - Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Rezerwy pracownicze jako element kalkulacji wynagrodzenia za usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Zmniejszenie rezerwy na naprawy gwarancyjne jako przykład zmiany wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Przychody z tytułu standardowych gwarancji i koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe - kiedy można odstąpić od ich tworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Przykłady rozwiązania rezerw w zależności od celu ich utworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Uproszczenie polegające na rezygnacji z tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe jako zobowiązania warunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Tworzenie rezerw na skutki postępowania sądowego - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zasady tworzenia rezerw na koszty podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wykorzystanie rezerw w związku z powstaniem zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ewidencja księgowa rezerwy na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zasady tworzenia i rozwiązania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przykłady zdarzeń gospodarczych, na które tworzy się rezerwy na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Ewidencja utworzenia w księgach rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Nagrody jubileuszowe a rozwiązanie rezerwy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na niewykorzystany urlop przy stosowaniu kont zespołu 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na nagrody jubileuszowe przy stosowaniu kont zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na odprawy emerytalne przy stosowaniu kont zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenie rezerwy na wypłacone nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Rozliczenie w księgach rezerwy na wypłacone nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Ogólna charakterystyka biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Utworzenie i rozliczenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Rezerwa na nagrody jubileuszowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Utworzenie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usług
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ogólne zasady tworzenia i wyceny rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Skutki wyroku sądowego ujęte w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rozliczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzonej w ciężar wyniku lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Utworzenie rezerwy na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Koszty napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Tworzenie i aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wskazówki dotyczące ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawarte w KSR nr 6
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych w księgach jednostki
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rezerwa na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne dokonywane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Koszty napraw gwarancyjnych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ustalenie wyniku zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Czy trzeba tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ewidencja księgowa rezerw na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych biernych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60