Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 21.03.2014 ...

Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 21.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 7.04.2014 r.
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Wpływ szczególnych zapisów umów leasingu operacyjnego na ewidencję księgową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Dostawy niezafakturowane ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zakres zobowiązań warunkowych ujawnianych w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Kiedy można odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Wycena rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Operacje gospodarcze związane z gwarancjami udzielanymi na sprzedawane towary i produkty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zasady tworzenia i rozliczania rezerw na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Czy tworzy się rezerwy na zobowiązania wynikające z zaksięgowanych faktur?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ewidencja księgowa nagród jubileuszowych i rezerw tworzonych na takie nagrody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
REZERWY I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Koszty napraw gwarancyjnych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ewidencja księgowa przystąpienia do długu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ewidencja księgowa wykorzystania rezerwy utworzonej w roku ubiegłym na dodatkowe wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Zakres wprowadzonych zmian
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60