Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 ...

Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 30.12.2011 r.
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Nakłady poniesione na montaż przedmiotu leasingu według standardów krajowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Koszty produkcji a wstępna opłata leasingowa i koszty pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ewidencja księgowa dodatkowej opłaty naliczonej przez leasingodawcę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Przedmiot umowy leasingu w księgach rachunkowych korzystającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Sprawozdanie z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Określenie ceny nabycia w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Rozliczenie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Depozyt gwarancyjny w przypadku leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów bilansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Jak księgować opłaty w leasingu operacyjnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Rozliczenie zysku ze sprzedaży przy umowie finansowego leasingu zwrotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Przekazanie przedmiotu leasingu finansowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zasady kwalifikacji umowy do leasingu finansowego lub operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Najem nieużywanych pomieszczeń jako dodatkowy przychód z pozostałej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest samochód osobowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Leasing operacyjny - nakłady na montaż maszyn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Najem mieszkania w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
W jakiej wartości wykazuje się przedmiot leasingu operacyjnego w informacji dodatkowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wynajem gruntów i budynków podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą a ich amortyzacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Wyjaśnienie pojęć związanych z leasingiem, najmem lub dzierżawą
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ustalenie czy dana umowa spełnia warunki określone dla umowy leasingu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy dla celów bilansowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Istota leasingu zwrotnego według KSR nr 5
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Wykup przedmiotu leasingu i pierwszy etap transakcji leasingu zwrotnego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Drugi etap transakcji leasingu zwrotnego – oddanie składnika w leasing sprzedającemu przez nabywcę
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ewidencja w sytuacji, gdy jednostka opłaty leasingowe odnosi w koszty metodą liniową według zasad określonych w KSR nr 5
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach opłat z tytułu zwykłej umowy najmu i dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing finansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ewidencja nakładów poniesionych na ulepszenie przedmiotu zwykłej umowy najmu lub dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Składnik majątku przynoszący korzyści z jego dzierżawy, spełniający warunki dla leasingu finansowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Wykup maszyny z leasingu finansowego z zamiarem jej sprzedaży w tym samym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podział opłaty na część kapitałową i odsetkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Kwalifikacja bilansowa umów leasingu w jednostce, w której sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Ewidencja księgowa pierwszej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ewidencja środków trwałych (budynków, budowli) przekazanych w dzierżawę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Ewidencja opłat leasingowych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Rozliczanie leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Umowa najmu a umowa leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Podział opłaty na część kapitałową i odsetkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Wykup przedmiotu umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Okres amortyzacji samochodu używanego na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Co z VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Samochód ciężarowy nabyty na podstawie umowy leasingu bilansowo finansowego, a podatkowo operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Odsetki wynikające z umowy leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady amortyzacji przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60