Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1 w pozostałych wersjach czasowych
Przystąpienie osoby prawnej do spółki jawnej a CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom za prowadzenie spraw spółki
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2024 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Przekształcenie w spółkę jawną a obowiązek złożenia CIT-15J
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024 - Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Fundacja rodzinna na gruncie ustawy o CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacja CIT-15J składana przez niektóre spółki jawne chcące pozostać transparentne podatkowo na gruncie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Trzeba złożyć CIT-15J do końca grudnia
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2023 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki komandytowej
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2023 - Firmowe wydatki - kwalifikacja i rozliczenie w podatku dochodowym
Obowiązek składania CIT-15J i skutki jego naruszenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Fundacja rodzinna i jej księgi
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Opodatkowanie przychodów wspólników spółek komandytowo-akcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki komandytowej jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Przekształcenie w spółkę jawną a CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Zmiana składu wspólników spółki jawnej a CIT-15J - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Zakres podmiotowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Spotkania okolicznościowe w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Zmiana składu osobowego spółki jawnej a CIT-15J
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Informacja od spółki jawnej o zmianie składu wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste wspólnika
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2023 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT
Jednostki zobowiązane do sporządzenia noty podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Zysk spółki jawnej wypracowany przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT a przychód wspólnika - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Podmioty wykluczone z preferencyjnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Koszty podróży członka zarządu do siedziby spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Roczne rozliczenie CIT domu wczasów dziecięcych utworzonego przez stowarzyszenie
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2022 - Ustalanie dochodu za 2022 r. - wybrane zagadnienia
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacja CIT-15J składana przez spółki jawne w celu uniknięcia statusu podatnika CIT w 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2022 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ustrukturyzowane sprawozdania finansowe wybranych jednostek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Gdy do spółki jawnej przystąpi inna spółka
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Współpraca ze wspólnikiem nie wyklucza związanych z nią wydatków z kosztów podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Przegląd Podatku Dochodowego"
Odpłatność za prowadzenie spraw spółki komandytowej przez jej wspólnika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2022 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Status prawny spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Podatek od dywidendy wypłaconej spółce jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Dom wczasów dziecięcych a deklaracja CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej w kosztach tej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Podatek minimalny w spółce będącej wspólnikiem innej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Kwalifikacja podatkowa kosztów związanych z założeniem spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Podmioty zobowiązane (lub nie) składać CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Wydatki na analizę ekspercką zleconą przez radę nadzorczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Spółka jawna jako podatnik CIT
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Czy przekształcenie spółki to unikanie opodatkowania?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Obowiązki spółki jawnej, do której przystępuje osoba prawna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022 - Nowy wspólnik spółki jawnej, komandytowej - obowiązki informacyjne wobec urzędów
Łączenie spółek przez przejęcie majątku jednej z nich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Podstawa prawna wypłaty zysku dla wspólników i skutki dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Obowiązek i forma przedstawienia noty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Spółka komandytowa i spółka jawna objęte ustawą o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zasady składania informacji CIT-15J od 1 stycznia 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Nowe zasady składania CIT-15J
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022 - Polski Ład ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
Przekształcenie w spółkę jawną a złożenie CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Aktualizacja informacji CIT-15J przez spółki jawne chcące uniknąć posiadania statusu podatnika CIT
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Przed 1 stycznia 2022 r. niektóre spółki jawne muszą złożyć informację o wspólnikach CIT-15J
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Informacja składana przez spółkę jawną w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Zmiany w zasadach składania CIT-15J od 1 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Opodatkowanie CIT w 2022 r. - kiedy 19% a kiedy 9% stawka CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Wydatki na studia prezesa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2021 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Elektronizacja KRS, prosta spółka akcyjna oraz inne zmiany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 - Zmiany w prawie spółek w roku 2021 i 2022
Polski Ład a prawo spółek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 - Zmiany w prawie spółek w roku 2021 i 2022
Skutki przystąpienia osoby prawnej do spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Zmiana składu osobowego spółki jawnej a status podatnika CIT
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Spółka jawna a status podatnika CIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
9% stawka CIT przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Propozycja zmian w zasadach składania CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Przekształcenie spółki z o.o. sp.k. w spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 6.09.2021
CIT-15J składa spółka jawna, a nie jej wspólnik
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Czy i kiedy spółka jawna ma obowiązek złożyć CIT-15J?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Porównanie cech spółki z o.o. i prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Spółka jawna jako podatnik CIT
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2021 - Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Ceny transferowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
CIT-15J w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Spółki jawne a status podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Zmiany w składzie spółki jawnej a obowiązek złożenia CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Rozliczenie podatku dochodowego po śmierci wspólnika spółki cywilnej oraz spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Zasady składania CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Właściwość urzędu skarbowego do złożenia CIT-15J
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Spółka jawna jako podatnik CIT - wyjaśnienia Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Złożenie CIT-15J po przystąpieniu do spółki jawnej osoby prawnej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Koszty w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Informacja o wspólnikach spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
MF o obowiązkach informacyjnych spółek jawnych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wniesienie aportu przez spółkę jawną do innej spółki jawnej powiązanej rodzinnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Koszty studiów prezesa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Działalność jednostki organizacyjnej szpitala
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Przychody i koszty zakładu budżetowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Kwalifikacja odsetek do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Podmioty zobowiązane do złożenia zeznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Podatnik CIT, którego wszystkie dochody są wolne od podatku, też składa zeznanie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Podział przychodów i kosztów na źródła przychodów u podatników CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wstęp
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2019
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Czesne za studia członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Źródła przychodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Działalność rolnicza a obowiązek złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Amortyzacja po dokonaniu wpisu spółki z o.o. w organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Przychody z zysków kapitałowych w 2018 r.
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Odsetki od kredytu (pożyczki) faktycznie otrzymanego w latach 2015-2017
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Przychody z różnych źródeł
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie dochodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Opodatkowanie dochodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Prawo do korzystania z 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Koszty dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Podmioty zobowiązane do sporządzenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Odrębne źródła przychodu w CIT
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Możliwość stosowania przez stowarzyszenie 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Kto składa CIT-8?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Ustalanie wielkości kapitału własnego przy niedostatecznej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Rozliczenie pożyczki na gruncie VAT i podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Darowizna przekazana przez akcjonariusza spółce komandytowo-akcyjnej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Regulacje mające na celu zapobiegać zjawisku cienkiej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Informacje ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Jakich podmiotów dotyczą przepisy o "cienkiej kapitalizacji"?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
WYŁĄCZENIA Z KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PDOP
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2015
Odsetki od pożyczek udzielonych przez wspólnika (cienka/niedostateczna kapitalizacja)
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2015
Obowiązki podatkowe spółki z o.o. prowadzącej zespół szkół
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Opodatkowanie jednostek przeznaczających dochody na cele statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Zawiadomienie o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez spółkę rozpoczynającą działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową a obowiązek zapłaty CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Czy i jak przekształcić spółkę?
Składający, forma, termin i miejsce złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Podatkowe skutki darowizny przekazanej spółce komandytowo-akcyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podmiotowość niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Która informacja dla zagranicznej spółki komandytowej - IFT-1R czy IFT-2R?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
NZOZ utworzony przez osobę prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Które spółki osobowe zapłacą CIT od 2014 r.?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Nowe zasady opodatkowania spółki i jej wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Kredyt dla podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wspólników tych spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Kwalifikowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podatników CIT i stosowanie do nich zwolnienia podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Likwidacja spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Zakładamy spółkę z o.o. - jakie oświadczenia złożyć w urzędzie skarbowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
WSTĘP
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Przychód z tytułu opłat wnoszonych do wspólnoty mieszkaniowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Dofinansowanie prywatnej szkoły wyższej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Podatkowe skutki utworzenia spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Coraz mniej czasu na złożenie CIT-8
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Obowiązki podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Spółka z o.o. w organizacji podatnikiem podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60