Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 7 obowiązującym od 1.01.2018 r. do 29.05.2018 r.
Rozliczenie strat w ramach źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Ogólne zasady odliczania strat od dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Odliczanie straty sprzed udziału w podatkowej grupie kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Strata w CIT-8 za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Strata poniesiona w 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Rozliczenie w 2018 r. straty z lat ubiegłych na gruncie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Opodatkowanie przychodu w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Strata zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Termin "przedawnienia" straty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych przez podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Najciekawsze orzeczenia z zakresu PIT i CIT wydane w 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Odrębne źródła przychodu w CIT
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Rozliczenie straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 7 w pozostałych wersjach czasowych
Przepisy regulujące zasady naliczania różnic kursowych przez podatników estońskiego CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (613) z dnia 1.07.2024
Amortyzacja w specjalnej strefie ekonomicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (613) z dnia 1.07.2024
Korekta CIT-8 za poprzedni rok
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (613) z dnia 1.07.2024
Straty podatkowe można rozliczać na różnych zasadach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Ustalanie dochodu lub straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidend
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Przychody i koszty w spółce, która zaniechała produkcji rolnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Sprzedaż towarów handlowych poniżej ceny zakupu
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2024 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Przekazanie dywidendy podatnikowi CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Wypłata z tytułu likwidacji spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Ulga IP Box
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2024 - Ulgi w podatkach i składkach ZUS w 2024 r.
Kwalifikacje na gruncie CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Podatek minimalny - wskaźnik rentowności
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Ogólne zasady rozliczenia straty podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wskaźnik rentowności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Mali podatnicy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Podstawa opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Zakres podmiotowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Kategorie przychodów i kosztów pomijane przy obliczaniu straty lub dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2023 - Ustalanie dochodu za 2023 r. - wybrane zagadnienia
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2023 - Ustalanie dochodu za 2023 r. - wybrane zagadnienia
Strata u podatników CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2023 - Ustalanie dochodu za 2023 r. - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać podatek minimalny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Strata podatkowa za 2022 r. - czy jest możliwe jej jednorazowe odliczenie na etapie zaliczek na CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Minimalny podatek dochodowy w 2024 r.
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2023
Podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidend
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Wynajem/sprzedaż środka trwałego a dochody z działalności strefowej i pozastrefowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Rozliczanie przez wspólnotę mieszkaniową straty podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Pokrycie straty bilansowej - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Rozliczenie straty w przypadku rezygnacji z estońskiego CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Możliwość rozliczania straty podatkowej z poprzedniego roku na etapie ustalania zaliczek na CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Sprzedaż towarów handlowych poniżej ceny zakupu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Wpływ przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia subwencji z PFR na stratę podatkową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Straty obniżające dochody według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Szczególne zasady rozliczania strat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Straty odliczane w zaliczkach CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Rozliczenie strat zlikwidowanego zagranicznego zakładu spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Możliwość rozliczenia strat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Zasady rozliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Koszty ogólne dotyczące zarówno zakładu, jak i centrali
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Działalność statutowa i zaległe składki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2022 - Ustalanie dochodu za 2022 r. - wybrane zagadnienia
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2022 - Ustalanie dochodu za 2022 r. - wybrane zagadnienia
Strata u podatników CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2022 - Ustalanie dochodu za 2022 r. - wybrane zagadnienia
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Podatek płatny w związku z wydatkiem poniesionym na cele inne niż statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Pożyczka od podmiotu zagranicznego posiadającego w Polsce zagraniczny zakład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Darowizna dla rady rodziców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Odliczanie straty podatkowej w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Rozliczenie straty powstałej przed przekształceniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ulga na złe długi - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ewidencja księgowa stowarzyszeń i fundacji (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Koszty remontu składnika wykorzystywanego w działalności strefowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2022 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Strata podatkowa może być rozliczana miesięcznie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ustalenie udziału dochodu w przychodzie na potrzeby minimalnego podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Rozliczenie straty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Ogólne zasady podatkowego rozliczenia dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Remont składnika wykorzystywanego w specjalnej strefie ekonomicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Rozliczenie ulgi na złe długi przy dwóch źródłach przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Podatek minimalny w spółce będącej wspólnikiem innej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wysokość straty z 2017 r. możliwej do odliczenia w roku podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Przychody i koszty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Podział wyniku i wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ogólne zasady rozliczania strat
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Zmiana statusu podatkowego spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Rozliczanie straty z lat ubiegłych przez wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Obowiązek poboru podatku u źródła od zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Minimalny podatek dochodowy - określanie udziału dochodów w przychodach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Ustalenie podstawy opodatkowania, wychodząc od wyniku finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zmiany w zakresie PGK dla celów CIT
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Szczególne zasady odliczenia straty podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Podatkowa Grupa Kapitałowa w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Odsetki od lokat bankowych a źródło przychodów w CIT
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2021 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczanie strat podatkowych przez podatników CIT/PIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Jednorazowe rozliczenie straty poniesionej w 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ogólne zasady rozliczania strat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym oraz stawka podatku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Przychód i koszt podatkowy związane z wniesieniem aportu do spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Ewidencja księgowa otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej - rozliczenie CIT i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Umorzenie pożyczki otrzymanej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Koszty związane z emisją obligacji jako koszty podatkowe w firmie
Serwis Podatkowy nr 8 (308) z dnia 10.08.2021
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przyporządkowanie kosztów strefowych do źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Koszty związane z emisją akcji a CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Kurs waluty stosowany w celu obliczenia podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Strata blokuje możliwość rozliczenia ulgi na złe długi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zasady liczenia limitu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Pokrycie straty za 2020 r. oraz jednoczesna wypłata dywidendy z kapitału utworzonego z zysków lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Odsetki od lokat bankowych nie są przychodami z zysków kapitałowych w CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Odliczenie od dochodu straty z roku ubiegłego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Straty podatkowe z lat ubiegłych - rozliczenie w zeznaniu podatkowym za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Rozliczanie strat podatkowych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2021
Podatnicy CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Odliczenie straty poniesionej w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Straty w zeznaniu CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Odliczenie straty poniesionej w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Rozliczenia podatkowe przed rozpoczęciem stosowania ryczałtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021 - Co nowego w prawie dla firm w 2021 roku?
Ogólne zasady odliczenia straty podatkowej od dochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dochody z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Ogólne zasady rozliczania strat
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie straty podatkowej za poprzedni rok przez podatnika CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Szczególne zasady odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Ważne przepisy przejściowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Objęcie udziałów za wkład niepieniężny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Koszty podatkowe w polskim oddziale spółki zagranicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową w 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
Czy można odliczyć stratę na etapie ustalania miesięcznych zaliczek CIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Rozliczenie wypłaconej dywidendy dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Dopłaty wnoszone do spółki a przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Rozliczenie straty za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Środki trwałe jako wkład spółki z o.o. do innej spółki kapitałowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej poniesionej z powodu COVID-19
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła kolejne rozwiązania podatkowe na czas epidemii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Odliczenie straty przy obliczaniu zaliczek CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Rozwiązania podatkowe na czas zagrożenia epidemicznego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2020
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ustalanie dochodu/straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Rozliczenie straty podatkowej za poprzedni rok przez podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020
Możliwość obniżenia dochodu o wysokość strat z lat ubiegłych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020
Zestawienie przykładowych pozycji korekt wyniku finansowego wraz z podstawą prawną
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020
Czy dywidendę otrzymaną od innej spółki krajowej wykazuje się w CIT-8?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Straty rozliczane przez podatników CIT w zeznaniu za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Straty za rok 2019 i lata następne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Podział przychodów i kosztów na źródła przychodów u podatników CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Straty u podatników CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto - nota podatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ustalenie źródła przychodów dla odsetek od lokat terminowych
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Spłata "starej" pożyczki uzyskanej od wspólnika a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Przypisanie kosztów do źródeł przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Czy rozliczenie straty podatkowej ująć w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rozliczenie straty za 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przejęcie spółki z dłuższym rokiem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wypłata dywidendy - obowiązki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przypisywanie kosztów do źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód i koszt podatkowy powstały w wyniku wniesienia środka trwałego aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychody uzyskiwane z działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Źródło przychodów z odsetek od lokat terminowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie straty podatkowej poprzez obniżenie dochodu w następnych latach podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Możliwość obniżenia dochodu o wysokość strat z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Pozaksięgowa korekta przychodów i kosztów rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Strata w stowarzyszeniu a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa i wykazanie w sprawozdaniu finansowym zaliczek na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Strata poniesiona od 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Strata z lat ubiegłych odliczana od dochodu uzyskanego w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Odliczanie strat podatkowych poniesionych przed 1 stycznia 2018 r.
Serwis Podatkowy nr 2 (278) z dnia 10.02.2019
Strata z działalności wolnej od podatku - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Nowe zasady odliczania straty podatkowej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Inne uregulowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Darowizna na cele kształcenia zawodowego - nowa ulga dla podatników PIT i CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Stratę podatkową za 2017 r. rozlicza się na "starych" zasadach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ogólne zasady alokacji kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Mały podatnik i rozliczenie straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu walutą wirtualną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Straty u podatników CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Przychody z dywidend a "przypisywanie" kosztów pośrednich do źródeł przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Nowe zasady odliczania straty podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Dywidenda otrzymana przez osobę prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczanie kosztów przy działalności rolniczej i działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów w CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Rozliczanie strat z lat ubiegłych
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Przypisanie kosztów do źródła przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie dochodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Wykazanie dywidendy otrzymanej od polskiej spółki kapitałowej w CIT-8/O
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rozliczanie strat z lat ubiegłych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przypisanie kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Opodatkowanie dochodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Odsetki od kredytu na zakup udziałów spółki z o.o. - przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ogólne zasady ustalania podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Obniżenie dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Straty podatkowe z lat ubiegłych rozliczane w trakcie roku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Dywidenda dla osób prawnych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
Rozliczenie straty podatkowej zagranicznego oddziału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Rozliczenie straty z odpłatnego zbycia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Rozliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników CIT i PIT
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
NSA w uchwale wyjaśnił, jak liczyć pięcioletni termin przedawnienia straty podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Sposób wykazywania dochodów i strat uzyskiwanych ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Koszty dotyczące zarówno centrali, jak i oddziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Podatkowe skutki umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Rozpoczęcie działalności w SSE i strata z działalności strefowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Przychód podatnika CIT ze sprzedaży mieszkania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Koszty bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Zasady obniżania dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Strata osiągnięta przed przekształceniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Odliczenie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Dywidenda otrzymana od polskiej spółki kapitałowej w CIT-8/O
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Odszkodowanie otrzymane z tytułu zniszczonych upraw rolnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Straty z lat ubiegłych a możliwość ich odliczenia od dochodu w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Uchwały i ważne wyroki NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Ewidencja nadpłaty podatku dochodowego po uwzględnieniu straty podatkowej podlegającej odliczeniu
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Strata na działalności zwolnionej od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Jak długo przechowywać dokumenty dotyczące straty?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Rozliczenie straty z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Obniżenie dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Otrzymanie dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ewidencja nadpłaty podatku dochodowego po uwzględnieniu straty podatkowej podlegającej odliczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Nagrody i premie wypłacone pracownikom z dochodu po opodatkowaniu są kosztem podatkowym - kolejna uchwała NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Nagrody i premie wypłacane pracownikom z dochodu po opodatkowaniu - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Praktyczne problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Uchwały i ważne wyroki NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Sposób prawidłowego obliczenia odliczanej kwoty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Nagrody dla pracowników z zysku netto a koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2015 - Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Wypłata nagród z dochodu po opodatkowaniu a koszty uzyskania przychodów pracodawcy - uchwała siedmiu sędziów NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zasady ogólne dotyczące odliczania strat przez podatników CIT i PIT
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
W jaki sposób podatnicy CIT mogą rozliczać straty z kilku lat podatkowych?
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Dochód wspólnika spółki komandytowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Premie i nagrody wypłacone z dochodu po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przechowywanie dokumentacji podatkowej za rok poniesienia straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zysk za 2014 r. przeznaczony na pokrycie strat 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Jak długo można weryfikować stratę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Rozliczenie przychodu przez podatników CIT
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Zasady ogólne dotyczące odliczania strat przez podatników CIT i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Przychody i koszty podatkowe ustalane w związku ze sprzedażą zapasów po obniżonej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Działalność prowadzona za granicą a możliwość rozliczania strat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie straty podatkowej poprzez obniżenie dochodu w następnych latach podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Dochód
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Dochód
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wypłata dywidend na rzecz polskich rezydentów
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wątpliwości w sprawie kwalifikacji wypłat nagród z zysku netto do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Warranty subskrypcyjne wydawane dla kierownictwa w ramach programu motywacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Nagrody i premie dla pracowników z zysku netto stanowią koszty uzyskania przychodów - uchwała siedmiu sędziów NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Sprzedaż przez spółkę z o.o. maszyny rolniczej - artykuł polemiczny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Odliczanie straty w trakcie roku i w CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zysk netto przekazany na dywidendę dla udziałowców/akcjonariuszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
W jaki sposób podatnicy CIT mogą rozliczać straty z kilku lat podatkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółka może zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Brak przychodów nie pozbawia podatnika możliwości rozliczenia straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Podatek od nieruchomości w podmiotach prowadzących działalność zwolnioną i opodatkowaną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Okres przechowywania ksiąg podatkowych a rozliczenie straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Darowizna samochodu całkowicie zamortyzowanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Możliwość rozliczania przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej strat poniesionych przez taką spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Czy stratę z lat ubiegłych można odliczyć w dowolnej wysokości?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zasady rozliczania straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenie straty za ubiegłe lata w spółce komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Dywidenda otrzymana od zagranicznej spółki-córki a obowiązek jej opodatkowania w Polsce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Podatek od dywidendy w księgach udziałowca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Warunki zastosowania zwolnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wartość darowizny rzeczowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Dywidenda otrzymana od krajowej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych przy obliczaniu zaliczek na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Rozliczenie odsetek od lokat u osób prawnych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na jednym rachunku bankowym, pochodzących z opłat za używanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ogólne zasady ustalania dochodu przez wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jak rozliczać przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych w przypadku podatników CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zatrzymanie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Pobór podatku i deklaracje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Problem źródła finansowania składki podstawowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Kiedy wynik finansowy netto w spółce z o.o. może równać się wynikowi brutto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Sprzedaż udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Kiedy podatnik może rozliczyć stratę zagranicznego zakładu?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie przez spółdzielnię mieszkaniową niewykorzystanych kwot zgromadzonych na funduszu remontowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Jak uniknąć błędów w zeznaniu? - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Rozliczenie straty podatkowej, która uległa zwiększeniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Rozliczenie straty podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Rok podatkowy i rozliczenie straty w spółce, która ogłosiła likwidację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Które dokumenty podatkowe można usunąć z firmowego archiwum?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zasady opodatkowania w okresie przejściowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Opodatkowanie podmiotu zagranicznego w Polsce z tytułu wynajmu budynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opodatkowanie grup producentów rolnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Grudniowa zaliczka - wpłata, której można uniknąć
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Strata na działalności zwolnionej od podatku nie może obniżać dochodu podlegającego opodatkowaniu - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Faktury korygujące przychody dotyczące poprzedniego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Korekta przychodów w przypadku zwrotu towarów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Odsetki od lokat u podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Stawkę amortyzacyjną można zmniejszyć nawet do zera
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią przychody w firmie - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Moment skorygowania przychodów na skutek zwrotów towarów - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Wykazanie w CIT dotacji zwolnionej od podatku, w sytuacji gdy powstała strata na działalności gospodarczej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Oprocentowanie rachunków i lokat u podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Przychód z tytułu odsetek od lokat bankowych w podmiocie ponoszącym stratę z podstawowej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Rozliczenie straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Koszty obciążające działalność zakładu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Odliczanie strat po połączeniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Ewidencja nagród z zysku netto za 2012 r. dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Zakup spółki z o.o. - skutki w podatku dochodowym i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Pokrycie straty za 2012 r. w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Podatkowe skutki utworzenia spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Rozliczanie strat z kilku lat podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Wypłata na rzecz polskich rezydentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Odsetki od kredytu przejętego w związku z aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Nagrody dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Okresy przechowywania dokumentacji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego uprzednio aportem przez spółkę komandytowo-akcyjną a dochód wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Odsetki od zobowiązań zagranicznego oddziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Gdzie płaci podatki Polski przedsiębiorca budujący lokale mieszkalne w Niemczech?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60