Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 16 obowiązującym od 31.12.2019 r.
Ewidencjonowanie kosztów (wydatków)
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2024 - Prowadzenie PKPiR w praktyce
Ujęcie faktury korygującej na przełomie roku dotyczącej zwróconych towarów
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2024 - Prowadzenie PKPiR w praktyce
Ujęcie faktury kosztowej otrzymanej z opóźnieniem w PKPiR
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2024 - Prowadzenie PKPiR w praktyce
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2024 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Otrzymanie faktury w miesiącu poprzedzającym dostawę towarów handlowych do firmy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2024 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem na przełomie lat - ujęcie w PKPIR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Dokonywanie zapisów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Faktura korygująca na przełomie roku dotycząca zwrotu towarów handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Koszty zakupu towarów dostarczonych po wystawieniu faktury
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Koszty usług obcych w firmie świadczącej usługi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Moment wykazania w podatkowej księdze faktury dokumentującej zakup towarów handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Ujęcie spóźnionej faktury kosztowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2023 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Metody rozliczania kosztów
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2023 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Duplikat faktury kosztowej potwierdzający transakcję zawartą w poprzednim roku podatkowym
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2023 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Objęcie spisem z natury usług niezakończonych w danym roku podatkowym
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2023 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Skonto otrzymane po zapłacie za towar
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Faktura otrzymana po dostawie towarów a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Zaległe faktury kosztowe - ujęcie w PKPiR
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2023 - Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Ujęcie zaległych faktur kosztowych w PKPiR
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2023 - Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Ujęcie spóźnionej faktury kosztowej w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ujęcie zakupu towarów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Zużycie produktów na cele promocji działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ujęcie zaległych faktur kosztowych w PKPiR - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Towary otrzymane w grudniu 2022 r. zafakturowane w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023 - Zapisy w księdze podatkowej dotyczące przełomu roku
Dokonywanie zapisów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ujęcie kosztów w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Pod jaką datą wpisać koszt zakupu towarów do księgi?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Straty w działalności a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Faktura wystawiona przed dostawą towarów a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Ujęcie w księdze spóźnionej faktury za zakup towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022 - Problematyczne zapisy w księdze podatkowej
Nieopłacona faktura zakupowa a zapisy w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022 - Problematyczne zapisy w księdze podatkowej
Czy podatnicy prowadzący PKPiR składkę zdrowotną zapłacą też od spisu z natury?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Księgi do ustalenia podatku na zasadach określonych w ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Założenie księgi podatkowej w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Ujęcie w księdze spóźnionej faktury za zakup towarów
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Nieopłacona faktura zakupowa a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Wydanie części firmowego majątku byłemu małżonkowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wartość skradzionych towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Ewidencjonowanie kosztów (wydatków)
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2021 - Prowadzenie PKPiR - wybrane zagadnienia
Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały - ujęcie w PKPiR
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2021 - Prowadzenie PKPiR - wybrane zagadnienia
Materiały zużywane do wykonywania usług w PKPiR
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2021 - Prowadzenie PKPiR - wybrane zagadnienia
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Rozliczenie kosztów wynikających z faktur otrzymanych z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Materiały w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Otrzymanie faktury za zakup towarów handlowych w miesiącu następnym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2021 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Towary handlowe zakupione na przełomie roku
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2021 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Udzielenie skonta przez kontrahenta
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2021 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Ewidencja nabycia towarów na przełomie roku w księdze
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Zakup towarów handlowych na przełomie roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Zasady dokonywania zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Księga podatkowa w 2021 roku
Koszty zakupu towarów w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Księga podatkowa w 2021 roku
Zasady ewidencjonowania zakupu towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Otrzymanie towaru i faktury w dwóch różnych latach podatkowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Faktura otrzymana w miesiącu następnym
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Sporządzenie opisu w celu wpisania zakupu materiałów do księgi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Materiały zużywane do wykonywania usług - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Straty w towarach handlowych a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Zdarzenia gospodarcze dotyczące roku poprzedniego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zmiana przeznaczenia towaru a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Dowody księgowe dokumentujące koszty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Zakup towarów handlowych i materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020 - Koszty i ich korekta w księdze podatkowej
Obowiązek sporządzania opisu towarów
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Faktury wpływające z opóźnieniem w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60