Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu ...

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8d obowiązującym od 1.01.2017 r. do 25.04.2017 r.
Godzinowa stawka minimalna na etacie i zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Minimalna stawka godzinowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Wynagrodzenie minimalne także dla samozatrudnionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Wynagrodzenie ze zlecenia dla pracownika-tłumacza przysięgłego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Dodatkowa dokumentacja przy umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w przykładach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Minimalne wynagrodzenie dla samozatrudnionych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Zatrudnianie zleceniobiorców na nowych zasadach
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Ewidencja dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Wynagrodzenia z umów zleceń od 1 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Umowa zlecenia objęta minimalną stawką godzinową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Niestosowanie stawki minimalnej do umów zlecenia z odpłatnością określoną prowizyjnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Zatrudnianie zleceniobiorców na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8d w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienie wynagrodzenia zleceniobiorcy z minimalnej stawki godzinowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (605) z dnia 1.06.2024
Podstawa prawna zatrudnienia i wymiar czasu pracy młodocianych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Od 1 stycznia br. wyższa stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024
Ustalanie wynagrodzenia i potwierdzanie liczby godzin w umowie zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Świadczenie pracy sezonowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023 - Elastyczne i sezonowe formy świadczenia pracy
Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i świadczenia pochodne - od 1 lipca 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Dwukrotny wzrost minimalnej płacy i stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Zatrudnianie młodocianych w czasie wakacji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Potrącenia z powtarzającej się umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Rodzaj umowy z cudzoziemcem przyjmowanym do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim porady i procedury
Zasady zatrudniania i wynagradzania obywateli Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zasady ustalania minimalnej stawki godzinowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wobec niektórych umów zlecenia/o świadczenie usług
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
ZATRUDNIENIE NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Praca w organach spółki z o.o. a minimalne wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu prowizyjnym zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wynagrodzenie w razie "porzucenia" pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Forma przekazania wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Zatrudnianie młodocianych i studentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
Ogólne zasady wykonywania pracy tymczasowej i sezonowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Jak zatrudnić cudzoziemca?
Pojęcie oraz zakres stosowania minimalnej stawki godzinowej
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Rodzaj umowy zawieranej z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Wypełnianie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
Umowa zlecenia z niskim wynagrodzeniem określonym kwotowo
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Umowa zlecenia płatna jednorazowo - jak ustalić wysokość wynagrodzenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Rozliczenia związane z wakacyjną pracą młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Stawka godzinowa w umowie zlecenia i o świadczenie usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Prawidłowe stosowanie i opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Ewidencjowanie godzin zrealizowanego zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wcześniejsza praca na etacie nie wyklucza zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Minimalna stawka godzinowa w 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Umowa zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Problemy przy stosowaniu stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Minimalna stawka godzinowa nie do wszystkich umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wobec niektórych umów zlecenia/o świadczenie usług
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Jak dotychczas stosowana jest stawka godzinowa?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy wynagradzanego akordowo lub ryczałtem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Prawa i obowiązki stron umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60